Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-06 nr. 3137

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Arvydas Genys.
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
91
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• DEŠIMTMEČIO GODOS

AKTUALIJOS 
• Evaldas Ignatavičius.
VASARIO NOSTALGIJOS

VERTIMAI 
• Liudmila Petruševskaja.
KOMANDIRUOTĖ MANNO PUSĖN
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
GUNDYMAI, ARBA PLAUTAS IR EROTAS CHARLES’IO BAUDELAIRE’O IR LIETUVIŲ „VIDINĖS“ EMIGRACIJOS POEZIJOJE
2

KNYGOS 
• „VILNIAUS PEIZAŽAS“
• „PER ASPERA...“
• „KAS TAS VAIKINAS?“11
• „BALTOJI GĖLELĖ IR PASLAPTINGOJI VĖDUOKLĖ“2
• Jūratė Baranova.
RAŠYTOJAS: ASMUO AR KŪRĖJAS?
2
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA15
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
REABILITUOTI DEVINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ
9
• Rita Mikučionytė.
MONOLOGAI PROVOKUOJA DIALOGUS
13

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
GĖRĖJIMASIS IŠ TOLI

TEATRAS 
• VILNIUJE RINKSIS UNIVERSITETŲ TEATRAI

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
ISTORIJOS LAPELIS
10

PAVELDAS 
• Regimanta Stankevičienė, Rūta Kasiulytė-Jurčienė.
RESTAURUOTAME ŠILUVOS BAZILIKOS PAVEIKSLE – JĖZAUS TEISMAS

POEZIJA 
• VIRGINIJA KULVINSKAITĖ4
• VYTAUTAS V. LANDSBERGIS34

PROZA 
 Tomas Šinkariukas.
KAI DIEVAS MUS UŽVERS
77

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• LAIKAS SU ARŪNE TORNAU2
• Jolita Januškevičiūtė.
SUDIE IR SVEIKA, REVOLIUCIJA
1

PRISIMINIMAI 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
TREČIOJI VASARA. 2004 METŲ RUGPJŪTIS
3

KRONIKA 
• NEPATOGI TIESA
• „TREČIASIS ŠATRIJOS RAGANOS LAIKAS“1
• DVASINIŲ LIGŲ ANALIZĖ ŠV. JOKŪBO LIGONINĖJE1
• Stanislovas Abromavičius.
LRS KAUNO SKYRIUI VADOVAUS P. PALILIONIS
• „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“2
• „ATVIROJE ERDVĖJE“ EKSPERIMENTUOS KETVERTAS JAUNŲ KŪRĖJŲ

DE PROFUNDIS 
• Saulius Naktinis.
ŠIEK TIEK VELNIAVOS
3

DAILĖRAŠTIS 
• ĮVADAS
• LDS MĖNRAŠTIS UŽAUGO
• APIE VILNIAUS TAPYBOS TRIENALĘ
• PASVEIKINTI 2006 METŲ LAUREATAI
• Nijolė Nevčesauskienė.
DĖLIONĖ APIE IŠSKIRTINUMUS
• KNYGOS MENAS
• LDS GALERIJOSE
• JUBILIEJAI
• INFORMACIJA
• ATGARSIAI
• NAUJOS EKSPOZICIJŲ ERDVĖS

PROZA

KAI DIEVAS MUS UŽVERS

Vėlyvos nakties meno mylėtoja

Tomas Šinkariukas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos fotografija

Teisės fakulteto studentė, 23 metų, vardu Sesilija (ar Sesilė?), vėlai vakare nuėjo į naktinę meno parodą. Ji nusirengė rūbinėje, perėjo vestibiulį ir ėmė lėtai vaikštinėti po gerai apšviestas ekspozicijos sales. Taip praėjo apie pusę valandos. Ji stabtelėjo prie abstraktaus paveikslo, metė vieną žvilgsnį ir jau ruošėsi žengti toliau, kai už nugaros pasigirdo tylus balsas:

– Neuronų nuotrauka.

– Jūs menininkas? – paklausė studentė pakreipusi galvą.

– Ne, – šyptelėjo aukštas juodaplaukis vyras, stovintis už nugaros. – Aš atėjau atsitiktinai. O jūs? Vėlyvos nakties meno mylėtoja?

– Taip, – pasakė studentė ir pažvelgė į laikrodį.

– Sales greit uždarys, – tarė vyras.

– Argi? – nusistebėjo studentė ir žengė kelis lėtus žingsnius kito objekto link. Nepažįstamasis liko stovėti ten pat ir šypsodamasis žvelgė jai įkandin.

– Jūs neatsakėte į mano klausimą, – salės tylumoj pasakė jis.

– Kokį klausimą?

– Ar tai menas? – ir jis mostelėjo ranka į paveikslą.

Akimirką studentė buvo pasiruošusi pasiųsti nepažįstamąjį žmogų, bet apsigalvojo ir tarė:

– Sakote, kad tai nuotrauka?

– Taip. Mikroskopinis smegenų žievės fragmentas. Padidintas ir nudažytas ryškiomis spalvomis. Nuspalvintas kompiuteriu.

Studentė vėl pažvelgė į paveikslą.

– Menininkas ar menininkė pasinaudojo medicinine nuotrauka, – pasakė juodaplaukis vyras.

– Jūs medikas?

– Ne. Aš antropologas.

Netrukus buvo pranešta, kad lankymo laikas baigėsi, ir apie 15 žmonių iš 3 salių pasuko į vestibiulį. Rūbinėje ji nejučia iš toli įsižiūrėjo į nepažįstamojo vyro taisyklingą profilį. Kaip tik tą akimirką jis (stovėjęs eilės priekyje) atsisuko ir pamojo jai. Ji priėjo.

– Duokite žetoną, – maloniai paprašė Antropologas.

Padėjęs studentei apsivilkti ir apsirengęs pats jis šyptelėjo:

– Einam?

Galerijoje aidėjo paskutiniai išeinančiųjų lankytojų žingsniai, šnabždesiai ir juokas. Ėmė gesti tarnautojų išjungiami šviestuvai. Išėjus snigo, o dangų gaubė tamsi naktis.

– Ką gi, – tarė studentė. – Man ten.

– Ir man. Ar jūs nieko prieš, jei paėjėsime kartu?

– Kodėl?

– Keletą kvartalų, – nesutrikęs linksmai pasakė Antropologas.

Po pauzės ji gūžtelėjo pečiais, ir jie nužingsniavo ryškiai apšviesta balta ir girgždančia gatve. Kurį laiką ėjo tylėdami.

– Reikia siekti grožio. Bet ne vien tai yra svarbu, – staiga prakalbo Antropologas.

– O kas yra svarbu? – paklausė studentė su pašaipa nužvelgdama savo palydovą.

Antropologas eidamas tik kartais atsisukdavo į ją, o jo statiškas, susimąstęs veidas keistai nesiderino su greita kalbėjimo maniera. Veidas pradėjo tiesiog lieti žodžius, lyg būtų marmurinio fontano šiek tiek nervinga dalis.

– Niuansas, maskavimas ir artistizmas... reikia pratęsti dvejonę... atmesti atgrasų tikslą... kvepiančia pirštine... neišsitepus rankų... neapsijuokus prieš klastingą tylintį amfiteatrą. Metapublika tik ir laukia, kol galės išjuokti mus angažavimosi akimirką... nes griebimo judesys visada nerangus ir vulgarus, kokia aistra, proto jėga ar abejingumu jis bebūtų dangstomas... – varė Antropologas, o studentė kreivai šypsodama stebėjo jį. – Neatsilaikymas prieš geismo objektą, vulgarus rankų nesuvaldymas visada šlykštus ir komiškas, o atsisakymas ir atsiribojimas visada įspūdingas. Dvasia pavaldi artistizmo dėsniui. Ji visada veikia ją stebinčios metapublikos akyse. Tik jai ji nori įtikti. O aš, histrionas, vaidinu save tokį rafinuotą, atsisakantį nuplėšti vadinamosios tiesos kaukę... ir atsisakau ne todėl, kad bijau, ir ne todėl, kad nujaučiu kas bus po ja... aš atsisakau nuplėšti tiesos kaukę ne todėl, kad nenoriu pamatyti vadinamosios tiesos veido, o todėl, kad toks niekingas užsiėmimas, kaip tiesos kaukių plėšymas, kelia man pasibjaurėjimą. Artistiškas žmogus, tikrasis histrionas turi sugundyti save patikėti, kad jis yra atsparus beskonybei. Juk reikia siekti elegancijos, ar ne? – paklausė Antropologas ir nutilo žvelgdamas į studentę.

– Aišku, – atsakė studentė.

– Protas ir dvasia turi atsisakyti geismo spoksoti į atvirą vadinamosios tiesos veidą. Juk ne godus artėjimas yra tikras ir vienintelis malonumas...

Studentė slystelėjo ant ledo, bet Antropologas spėjo ją atsargiai sugriebti.

– Lengvas visagalybės svaigulys, kylantis iš žinojimo, kad jau pažįsti tą geismo objektą... kad reikia ištiesti ranką ir jis besąlygiškai atsiduos tau... bet jeigu tik pabandysi tai padaryti, viską pamatys metapublika ir demoniškoji kritiko akis... tuoj būsi demaskuotas, išjuoktas ir nušvilptas... žmogui įvaizdis yra viskas... jis sukuria jo žavesį ir gimdo troškimus... Personažas gimdo atlikėją o ne atvirkščiai. Didis histrionas įtikina save, kad užmaskavimo, neišsakymo ir niuanso menas yra gilesnis už demaskavimo ir išsipildymo techniką...

Studentė klausėsi su malonumu, nes Antropologo kalba, nors ir nesąmonių kratinys, tekėjo sklandžiai ir juokingai. I‘m having fun, galvojo studentė. Ir dar ji pagalvojo, kad Antropologą reikėtų pastatyti ką tik apžiūrėtos parodos salėje, tik ne kaip žiūrovą, o kaip vieną iš eksponatų.

– Atsisakymas būti komišku akivaizdaus troškimo įkaitu... niekada nepamiršti, jog esi histrionas, vaidinantis didžiajame metateatre, net jei vienintelis žiūrovas esi tu pats... niekada nepamiršti savo vaidmens ir savo absoliučia tuštybe pripildytos artistiškos dvasios, galinčios žėrėti ir išlikti čia, vienatvės scenoje, tik ignoruojant vulgarią tiesą ir svaiginantis tarp šešėlių besislapstančios palaimos žaismu...

– Ir ką tai reiškia? – paklausė studentė, kai Antropologas nutilo.

– Nieko.

Studentė pažvelgė į „eksponatą“ linksmom akim. Paroda tęsiasi, pagalvojo ji ir nusijuokė.

Antropologas paklausė, ką ji veikia. Studentė pasakė studijuojanti teisę. Antropologas nieko nepasakojo apie savo darbą. Jis vėl pradėjo kalbėti apie meną. Tačiau kalbėjo trumpai, nes staiga pasakė:

– Matote, čia jau mano langai.

– Kur?

– Ten, – Antropologas parodė į seno daugiaaukščio namo juodus langus.

– Tai nepakenčiama, – pridūrė jis.

– Kas?

– Išeina, kad jūs mane lydėjot, o ne aš jus.

– Nieko, – nuramino jį studentė. – Aš gyvenu netoli.

– Bet jūs turite pamatyti mano senovinių graviūrų kolekciją, – pasakė Antropologas.

– Ne, ne. Kitą kartą. Aš jau einu.

Antropologas puolė ją įkalbinėti. Ir atsitiko juokingas dalykas. Juodaplaukis Antropologas jai pasirodė toks malonus (geras?), kad ji nejučia ėmė ir sutiko pažiūrėti jo senovinių graviūrų kolekciją.

– O gal iškviesti jums taksi? – pasiūlė Antropologas. – Išgersim arbatos, pažiūrėsim graviūras ir aš iškviesiu jums taksi, gerai?

– Nereikia, – pasakė studentė.– Aš gyvenu visai netoli.

Antropologas pravėrė sunkias seno namo duris, ir jie pradėjo lipti tamsiais laiptais.

– Atsargiai, nesuklupkit, – pasakė Antropologas visiškoje tamsoje.

– Kelintas aukštas?

– Aš parodysiu.

Lipdama studentė klausėsi žingsnių už nugaros. Tamsoje ji užlipo per aukštai, nes vienu metu žingsniai nutilo, ir ji išgirdo, kaip apačioje, tamsioj tuštumoj, žvanga raktai ir girgžda durys. Po akimirkos šviesa iš praviro buto įsiveržė į laiptinę. Antropologas stovėjo tarpdury ir kvietė ją lipti žemyn. Studentė nulipo laiptais ir įžengė į butą. Antropologas nuvedė ją į kambarį ir pasodino į fotelį, o pats atsisėdo ant kėdės tarp lovos ir sienos ir uždegė šalia savęs stalinę lempą. Jis nenusirengė apsiausto ir nepasiūlė nusirengti jai. Tiesiog sėdėjo šalia savo lempos ir žiūrėjo į studentę. Antropologas nepasiūlė jai arbatos. Nepasiūlė jai nieko.

– Kur graviūros? – paklausė ji.

Antropologas pakėlė rankas, suspaudė pirštais smilkinius ir taip sėdėjo kurį laiką nejudėdamas šalia savo lempos, tarp lovos ir sienos.

– Tu teisininkė. Kokią bausmę man paskirtum?

– Už ką? – ramiai paklausė studentė.

– Kad padarysiu tave nelaimingą per amžius.

Studentė greitai atsistojo ir išėjusi iš kambario skubiai perėjo tamsų koridorių durų link. Bet durys buvo užrakintos. Ji grįžo atgal iki kambario ir iš tarpdurio pasakė:

– Greit atrakink duris!

Antropologas nuėmė geltoną stalinės lempos gaubtą ir kambarys nušvito balta 200 vatų šviesa.

– Pasakiau, atrakini duris! – piktai pakartojo studentė jausdama šviną kojose ir besidaužančią širdį.

– Ne. Iš pradžių pasižiūrėk čia, – Antropologas parodė į komodą. – Viršutinis stalčius. Atidaryk ir pažiūrėk. Tada gausi raktus.– Ir jis parodė rankoje raktus.

Studentė tarpduryje nejudėjo.

– Pažiūrėk, prašau, – paragino Antropologas. – Kodėl bijai?

– Staigiai duodi raktus!

– Iš pradžių pažiūrėk. Nebijok.

Studentė vienu truktelėjimu atidarė komodos stalčių ir pažvelgė į jį. Ten buvo plaukų. Netvarkingi plaukų gumulai (galbūt tai buvo vilna, o gal natūrali žmogaus vilna). Tarp jų gulėjo sąsiuvinis, papuoštas spalvotais ornamentais.

– Atversk! – griežtai pasakė Antropologas.

Studentė atvertė pirmą puslapį. Ten buvo užrašytas vienas sakinys: Kai Dievas mus užverz

Ji atvertė antrą puslapį ir perskaitė: Kai Dievas muz užvaurz devourz

Ji atvertė trečią puslapį ir perskaitė:Kai Dieva muė uz-varlah

Studentė pasuko galvą ir pažvelgė į prie sienos stovintį Antropologą. Raktai iškrito jam iš rankos ir jis paspyrė juos grindimis link jos. Studentė pakėlė raktus ir greitai dingo koridoriuje. Prietemoje desperatiškai rakindama duris už nugaros išgirdo Antropologo balsą. Jis kreipėsi į ją iš kambario:

– Tu žinai 999 slaptus Dievo vardus. Bet visi jie deformuoti.

Nei vienas raktas netiko.

Kalba netaisyta

 

Skaitytojų vertinimai


36788. šiaurys :-) 2007-04-09 01:37
Tomai, gera tavo novelė. žaviuosi tavo agnosticizmu ir linkiu GERUMO. ATRODO vis dar nesinaudoji internetu, bet gal Kas perduos gerus žodžius. LAIKYKIS

36800. telšiškė :-) 2007-04-09 17:52
Autorius su jam būdinga inteligencija savo kūrinyje palinki visiems nuosaikumo:dažnai ir ilgai nebūk pas tuos pačius žmones,niekam nepasakok ką tu veiki ir laikas nuo laiko atsikratyk visų,kurie tave pažįsta.Kai nebelieka nieko tikra,mes tampame budrūs ir pasirengę bet kam...ir džiugu,kad ne pragaras,o Dievas turintis pas jį 999 vardus

36826. amigo2007-04-10 11:54
Gera novelė. Visą laiką išlaikoma intriga,įtampa, o pabaiga - netikėta. Autoriau, publikuokitės dažniau.

36836. viola>siauriui ir autoriui2007-04-10 13:48
Nesuprantu ko cia taip giria SIAURYS autoriu-matyt perdaug kartu susitiko prie bonkos,ir jam jis PADEJO atsieit.noreciau,kad autorius toks nihilistiskai liudnas nebutu,jei imanoma.apie kurini manau kad tai ne kuryba o paprasciausias filmo,,nusvitimas,,su d.nikolsonu scenarijaus nukopijavimas,kaip tame filme ligonio rasytojo, atsieit, su tais rasymais apie savo savijauta.tik ten pragaras,o cia pakeistas vardas- dievo .atsidekit kurybai,o ne plagijavimui svetimu vertalu ir scenariju.sekmes

36844. siaurys>viola2007-04-10 14:49
Viola neteisi. Mes su autoriumi svarsteme apie randy newmana ir jo muzika filmams ir aparinejome the new york times knygu apzvalgas, o taip pat polemizavome apie sopenhaueri - niekuo netikek...kas liecia novele, tai gal ir pasiskolinta kas, tik ne is to filmo. abejoju ar cia skolinys, plagiatas butu isbaigtas gal, nes mes, lietuviai nieko nemokame pabaigti, ar ne? ir nemokame idomiai papasakoti istorijos. cia sinkaro intriga yra, bet istorijos NERA. atsiprasau uz savo suknista nuomone

36870. to siaurys2007-04-10 18:09
Ak. Polemizavote apie Šopenhauerį ir New York Times`o knygų apžvalgas aptarinėjote, tik pamanykit. Intelektualai jūs mano... :P Narbutai, tamsta kartais įtartinai primenate egzaltuotą Kauno poniutę.

36877. to 36870 nuo Š.N.2007-04-11 03:07
Nu mėgstu paišsikalinėti, kas čia tokio. nu truputi ir diskutavome, o kas? daugiausiai man buvo įdomu prisiminti new yorką, bet sinkaras nelabai norejo, daugiau apie sopenhaueri ji traukė plepėti ir giliau norėjo. nu padariau straipsni toki interva su juo, bet niekas nenorejo spausdinti, nes sinkaras tada nekente visko - ir lietuvos ir jav, o as esu objektyvistas, tai gaunu pylos nuo visų. kas link kauno poniuciu, esate teisi ta pati, nes sudariau toki ispudi savo skubotame nekantriame komentare, bet siaip sinkaras fainas ir gerai, kad neemigravo. gaila neori kalbetis angliskai, tai vis dar esu neuzganedintas, o man jau fifty one, goddam. i cant wait, you know, its imposible!

36878. 6iaurinbasas :-( 2007-04-11 03:14
va dabar po triju naties, idomurisiminti kaip su sinkaru sedejome jo devinto auksto bute, jis pasakojo, kaip artais jam norisi issokti pro lang1, doorsai ejo taip garsiai, a atbego kaimynas raminti, bet siaip buvo fainai, nes dar geriau tada ir rukiau ir vis tik siek tiek jis papasakojo apie grinvic vilidza ir bendras vietas, tai lyg trumpam grizau ten, nors dabar kalbeciau apie ka kita su juo, bet tingiu ieskoti, nes gal jau kitur gyvena, ten buvo motinos butas. buvo iomus gyvenimo tarpsnis kai "vakaro zinioms` siuliau per gera straipsni su sinkaru apie jav, dabar dar per geras, gal po metu, kitu tiks, bet jau man neidomu. atsiprasau, jei ka uzgavau, nieko nenoriu smerkti, visi savotiskai faini, o ypac

36915. geras ponas2007-04-11 14:39
bukas tekstas, bet įdomūs komentarai. šiaurys narbutas galėtų daugiau rašinėti (ir ne vien komentarų

36920. to siaurys2007-04-11 15:13
Gal ir fainas tas Šinkaras, nesiginčiju. Ir tu, Narbutai, gal būtum visai nieko, jei ne tas tavo itin lietuviškas noras paišsikalinėti. Prikolų kultūra, zuikeli. Kodėl kam nors turėtų rūpėti, ką jūs ten aptarinėjat, Bergsoną ar Šopenhauerį?.. Tiek vienu, tiek kitu atveju tavo prisipažinimai skamba paprastai ir vienareikšmiškai - biurgeriškai. Provincialiai ir biurgeriškai. Iš čia ir lyginimas su Kauno poniute. Fifty one?.. It`s terrible, lady. :P

36921. to siaurys2007-04-11 15:15
Hohoho, kokia citata: "visi savotiškai faini." Va čia jau nepasiginčysi. :)

36938. 6662007-04-11 23:17
tai nenorejau apie tuos filosofus girtis, bet panos prirase, kad su sinkaru gereme, tai pasiteisinau, kad ne vien, nors is tikro tada dar gėriau, deja. o kokia čia citata, juk iš tikro visi yra faini, net tas kuris davė į snukį> rugiuose prie bedugnės

36944. krankt2007-04-12 05:09
o jau marazmas...

36947. wow2007-04-12 05:15
ypach marazmas kvieciuose prie bedugnes

36949. burbolle2007-04-12 05:23
ne kwechuose, o kukuruzuose

36953. terrra2007-04-12 08:42
tas šiaurys narbutas, matyt, yra bedarbis, nes juk beraščių į darbą niekas priimt negali, a ne ?

36955. 2 terrra from bom2007-04-12 08:55
yes. i would like to give all me to my w-man so why to work , best work is in beddd

36956. 6662007-04-12 08:56
day and night

36960. s.narbutai2007-04-12 10:10
Netersk eterio ir komentaru mars ten kur reik seniai... atsirado mat rasytojas

36961. s2007-04-12 10:38
in tavo lova

36979. is vilniaus2007-04-12 20:29
Bet man idomu, ko tu siaury gryzai i Kauna? Toks kosmopolitas i tokia provincija? Ir kaip nenudvesi is nuobodulio? Juk Kaune gerti ne tas pats kaip gerti NEW Yorke (as gana jauna moteris).

36994. 666 R.S.V.P.2007-04-13 03:43
nu o ka veikti vilniuje. viena nakti prabuvau. su cekasinu nusibodo, tada su rezisierium jusu vienu kalbejom apie niujorka iki ryto. be to as jau 100 paru nebegeriu. pakalbu telefu su dukra, kuri naujorke studijuoja filosofija. kai kuriu ten vietu pasiilgstu. as kaunietis, tai kur man gyventi? esu gyvenes vilniuje, tevas vilniu dievino, nes merga is vilniaus mylejo. nu ka as kaltas, kad patinka kaunas? buvau papietauti berlyne. pakako 15 valandu. nuo 1998 birzelio Vakaruose nebuvau, bet ir netraukia ypac.tiesa niujorko mielu keksyciu pasiilgstu kartais...nu dabar jau Deivė užpyks, nors penktadienis, 13 apryliaus. su sventėm, seksulkos:):):)

36995. narbuty-eik su savo pastalais2007-04-13 04:13
Pas gydytojus,ar pas kuniga,o nepezek cia mums apie save;niekam nebeidomu jau senai;cia komentarai,o ne tavo asmenines problemos klausyklos issakymai

36998. DEivy ragany2007-04-13 09:06
kokios čia problemos? paskaityk kaip meldžiasi mylimus myluodamos Onės chebra, gal tolerantiškesnė, mielesnė būsi. atsakiau į tavo klausimą apie Kauną, kas čia blogo. Gerai, tai pamokyk, kaip turėjau į tą klausimą atsakyti? Kad tu gyveni Kaune, tai todėl ir aš. Dabar patenkinta??? nipatinka tiesiai, o man patinka. nu, dabar vėl prasidės - kaltinimai ir niekinimai. bet tu gali, tau leidžiu viską:):):)

36999. olia2007-04-13 09:23
Trinkit s.narbuto su paklaikusiom mintim komentarus-jo nepazystu ir tikuosi neteks.negi neber,kad pasleptu to besmegenio paistalus.Paziurekit pats paraso irpats praso kad paslept viska kas izeidzianti pats parase apie jo meile begaline Juratei Aleknaite-lapenienei-ar cia normalu gi kulturos spaudinys.labai prasau,baikit narbutai juoikint,net nebejuokinga.

37000. seksulka narbutui2007-04-13 09:32
Nekreipk demesio i tulzingus pachmielnu asabu komentarus, dar pasnekekim.Idomu, kaip tau pavyksta simta dienu negerti, man neiseina nei trisdesimt triju pratempti - negaliu atsispirti, kai vaisina, na negaliu...(as gana jauna ir sveika moteris)

37001. 666>JAL2007-04-13 10:34
kasdien atrandu ka naujo, kas padeda sveikai gyventi. is tikro tai gan sunku. pvz., vakar radau tokia litanija, perdariau ja sau. galiu pacituoti: nenoriu buti giriamas, pagerbtas, nenoriu buti populiarus, nebijau buti pazemintas, paniekintas, papeiktas, apzmeiztas, pamirstas, izeistas isjuoktas, ĮTARTAS. reikia zinoti kodel geri, analizuoti save, tuomet lengviau kovoti su savo priklausomybėm. kai kas man tinka is 12 zingsniu programos. tarp kitko, olibrius (pranc.) visai pamirsau, negi dar skauda?

37003. RIBOTEU>seksulkai2007-04-13 10:45
visa ko variklis yra jausmas, tad ko cia stebetis ir pravardziuoti besmegeniu. amerike ismokau buti atviras. gal blogai. jau ir cia gyvenimas intensyvus. nera kada ir jėgų skiesti tarp eiluciu. o grubus zodziai zeidzia net ir toki besmegeni. bet aciu uz grūdinimą.

37005. seksulka>narbutui2007-04-13 13:22
O kodel tokio blaivininko nieks nepakviecia ,net vieninteliai draugai aa , prie arbatos,kad visiems igrises.neprirasyk cia visko ,viskio ir visiems.kad paskui vel neprasytum istrinti meiles zodziu juratem aleknaitem,lapeniem.prisicirkini visur liudnai ir nebeidomiai.tomo tu gi ne draugas ir vel prisigyrei eilini karta,kaip ir kitas pavardes kokias bezinai jurates meiluzi nelaimingas

37006. 666>Deesse2007-04-13 16:54
pas ka aš `envie the`, tas `ecarter moi`, ir `au contraire`. Na pas ką norėčiau išskyrus Deesse? Arba su kuo? Išgerčiau the mielai the su Ozzzy Osbournu ir Alu Di Meola. Ir gal tai netrukus ivykdysiu. Yra dar vienas įdomus, matęs pasaulio žmogus Kaune - Gytis Padegimas, bet su juo ir taip maloniais žodžiais persimetame, kai susitinkame. O daugiau, jei atvirai, provincialai nemėgsta žinančių ir mačiusių daugiau už juos, be to ne visada esu kuklus. Bet ar noriu tų arbatų? Ir ar yra draugų iš viso? R.S.V.P. visiems tik ir noriu...o po to-`il parle de son pase`. choc continuez...

37007. zinau kodel geriu2007-04-13 17:52
Geriu nes patinka tas jausmas. Paskui atsigulu ant sofos ir skaitau. O skaitau dėl dviejų priežasčių: pirma, nustoja suktis kambarys,antra, atrodo, kad visa, ką perskaitau, atsitiko man. Nereikia niekur važiuoti.

37011. apie apsakyma etc.2007-04-13 21:58
Toks kiek pavelaves (apie 30-40 metu?) "apsiskaiciusio" moksleivio rasinelis. Paroda, antropologas, studente, ir 999 vardai. Autoriaus "cituojami" vaikysteje ir jaunysteje skaityti originalai (Eco, Cortasaro, keliu zinomu amerikieciu knygos, gal net ir S.T.Kondroto ankstyvos "lietuviskosios" noveles -- visko neisvardinsi, ir neverta, ko tik kulturingas zmogus neperskaito) -- buvo (ir liko) tikrai idomus, bet "kartele" iskele pakankamai aukstai. Skaityti (originalus) tikrai verta. Bet pasiskaicius rasyti rasinelius -- nebutina. Dvejetas trimestre nebegresia. Siaurys komentaruose gerokai nuosirdesnis, gyvesnis ir idomesnis.

37013. narbutui2007-04-13 22:45
Ir vel su savimi kalbiesi? ir vel save giri? nebuk liudnas kai visi artimieji ateistai is ny,gal ten paskambink tiems milijonieriams atsius pinigu,kaip gyreisi, ant viskio jei nebeturi.gi toks izimybe esi visur,ar kreipkis i ta Deive kuri tau kuria-visi tau pavydim labai tokiais atradimais ir ateistinemis pazintimis-nereiks cia verkslent.sektos lietuvoj populiarios,gi pats rasei,kad vienai is ju priklausai

37015. 666 -šiaura2007-04-14 01:29
Negiriu saves, po velnių. Jokia aš įžymybė. Esu debilas, bet nenoriu sakyti kodėl. Deesse žino:) Dėl apsakymo nesutinku. Tai vienas puikiausių lietuviškų rašinių, kuriuos teko skaityti, nesvarbu, kad gal įtakoje kokioje tai parašytas. Neprovincialus, nebanalus ir įdomus. Trūksta tik išbaigtos istorijos, bet mes nemokame jos papasakoti, sutinku s S.T. Kondrotu. Viena knyga papasakota yra neblogai- Altoriu Šešėly, bet jau pasenusi. Vieną romaną dviejų tomų gerą parašė Amerikos dipukas, tobulai papasakota meilės istorija, prarijau per naktį, bet nepamenu autoriaus pavardės. Nebuvo mūsiško sunkumo skaitant, tačiau jautėsi šiek tiek skanaus provincialumo. Tomo Šinkariuko gyvenimas Niujorke davė jam lengvumo ir polėkio. Martyr, viskio nebereikia, sektai nepriklausau, menu beveik nebesidomiu:):):)

37016. 666:):):)2007-04-14 01:39
truputį ir verkšlenu, gera pastaba, ačiū už pastabą. bet Negėda to, nes esu kaip kūdikis, tik atėjęs į blaivybės kelią. ateistai nėra liūdni, mano dukra labai smagi, kaip ir aš gero, optimistinio būdo:):):) dabar dėl alkoholio. buvo klausimas, kaip negerti? vietoj taurelės reikia sukrimsti juodo šokolado,padeda:):):)

37017. pettit ami2007-04-14 01:54
Deesse vėl teisi. vėl giriuosi. vėl noriu pasirodyti, bet tik prieš Deesse. Įdomu prieš ką nori pasirodyti Tomas Šinkaras. Ar pats supranta? Aš Dar neseniai nesupratau...o tiek stengiausi ir maiviausi. Įdomu, kaip iš šalies atrodžiau blaiviajai Deesse. Kas liečia tą, kur guli ir geria. Būna blogiau. bet jau geriau tuomet blaiviam Išsiruošti į MEDŽIOKLĘ. nes taip galima nudvėsti taip ir nepatyrus ko NORI, kas patinka IŠ TIKRO. Effroi!!!

37018. nu 6662007-04-14 02:39
alors...

37019. stebetojas2007-04-14 02:46
Tai jau dabar ta gyvenimo ikvepeja Deive Jurate ar mylimuosius ateistus pradejai vadint DEeSEe,kad surast nauju vardu savo savijautai ivardint- as-dievas.Net autorius pasirode toks menkas pries tave.Gerb.genijau narbutai tu is deives ar dievo ateisto-jis taip tau pasake ar ji ar bach-as?O prie ko S.T.Kondrotas,jis nori pasakyt taip pat tavo nepaliaujamo,,meno,,fanas?na tavo gyrimuisi ir fantazijom-ner lietuvoj lygiu-tiesiog literaturos nobelio laureatas,ir savo pazintimis visam pasauly neaplenkiamas niekam-visiems provincialams lietuviams tiesiog sleptis,o ka jau ir bekalbet pagal tave apie noveles autoriu T.S-jam ir visiems kitiems verkt is pavydo

37020. 6662007-04-14 03:46
nu tu uzkliunkinsi mane negyvai. S.T. Kondrotas yra rašęs apie tai, kodėl jis neberašo ir apie lietuvišką rašymą apskritai. Kai pagyveni ten, tarsi pasveri viską objektyviai. aš joks ne genijus, ir šinkaras kai kuriom prasmėm mane lenkia, bet man tai visai nerūpi, po velnių, neapsimesk. viską žinai geriau už mane šimtą kartų ir nesiutink daugiau savo erzinimais. nu kiek torturer???

37021. rasytojui narbutui jaunesniajam2007-04-14 05:47
Ko toks isiutes gal ir vel is trasos po langais buvai ar silueta deives lange nepamatei?nenusimink genialusis narbutai tavo deive negalejo taves ykvept juk nakti miegojo ir sapnavo tavo straipsniui genialias mintis-pamatysi-ryt tau paskambins,papasakos ir eis straipsniai kaip is pypkes,ir ne taip kaip sinkariukui ar kondrotui-tu deives ikveptas geresnis.sakau tai nuosirdziai

37023. 666 :-( 2007-04-14 07:28
stebetoja skeptiskoji ziauriausioji. joks as ne rasytojas ir nebuvau po langais. tik pakeliui į dessasperanc rue

37025. narbutui ar 6662007-04-14 10:54
Nu tiesiog neprilygstamas LM genijus kaunietis.ir kas ka jam ar rasytu ar kalbetu:vyras,suo, katinas visvien jam rodosi-vadenasi,kad tai MOTERISKOS gimines atstove-DEIVE JURATE ir viskas. niekaip nepramusi Lietuvoje jam personazas-moteris genialumo ir tobulumo personazas nr.1,o nr.2 jam tik USA,juk tik ten neprovincialu,pagal ji, nes tik ten harleme gyvena jo draugai tikri vyriskiai is harlemo,verti jo plunksnos-skaitem ir apie juos-aciu.

37027. ok2007-04-14 15:10
nu kas dar. daugiau niekam as nerupiu po velniu.

37028. 6662007-04-14 15:15
tu teisi, kaip visuomet. yra net ten provincialių dalykų. be ar tai svarbudabar??? juokiuosi iš savęs, pasijuokime abu

37030. narbutui tam paciam 6662007-04-14 18:03
Ar jau buvai po langais DEives ar dar eisi,kad kazkaip neikveptas rasai?Juk ne valgyt nebereikia tik gerti ir stojasi del JOS mintys/rasei ale mokytojams kurybos, psichologems,atsitiktiniams alkogolikams.gyreisi kad tik ten nuejes isikvepi pamates pro uzuolaidasJOS silueta.ten usa nigeriai pigiau atsiejo nereikejo naktimis po ju balkonais tupet-jie ju paprasciausiai neturi?bet kas ten dabar tave beileistu nuvykt klausimas-prisicirkinai verkianciai ir sapalioji dabar del usa.kazkaip nesiskaitai su savo kuryba siandien zanudnas jau.matyti kad nebuvai po langais ir jos balkonu

37032. zanudnas :-) 2007-04-14 21:07
busiu kai nudvesiu

37034. narbuciui2007-04-14 22:48
Ar jau išsisemei,nebuk zanuda taves laukia po kauno balkonais deive ir ikvepeja,o po to tie draugeliai is aa sektos-reik tavo rasytojo tobulos kurybos lietuvoje,niekur nedink is eterio bus liudna visiems

37038. Šiauriui2007-04-15 01:00
Viena viltis, kad meluoji, jog nebegeri, ir čia rašinėji girtas.

37039. +iaurys2007-04-15 03:25
nei vienos vilties niekuomet neturejau kad taip galima se souler

37040. stebėtojoms2007-04-15 03:27
iš eterio? aš pats eteris.

37042. Evantualiai 2 viltys2007-04-15 04:06
666 sako, kaip papūsti? nu negeriu. ar rašau kaip girTas?

37043. 666 -šiaura2007-04-15 04:22
nu noriu pagirti kokia tu neprilygstama. greit penkios h

37044. rasytojui narbutui2007-04-15 05:58
Nu va matosi kad sianakt tupejai po DEIVES langais kuryba nuostabi-tobula.ir ikvepimas yra.ir toliau taip.nekreip demesio i komentarus ar del tavo meiles alchogoliui.juk visi zino kai ir esi blaivas vistiek atrodai ir elgiesi kaip girtas.visi tau pavydi nes sutaupai tam pinigus tokiu 666 alkogolis net neveikia tik deives ikvepimai. ar ne? ir nusisipjaut gi tau i visus moralizavimus ar pastabas.cia genialiuju prerogatyva:bendrauti-kalbetis su savim,deivem be alkogolio.bet kaip ta pasiekti?pasidalink patirtimi,jei pvz.as nenoriu sukurt nuejes pas dieva-deive po balkonais kol nepamatysiu jo silueto,nes nepasirodo jis man nors tu ka.laukiu nuosirdaus paaiskinimo.pagarbiai-haris,buves harleme nakti

37045. 666 receptas 37044 tik ŠĮ SEKMADIENI :-) 2007-04-15 06:09
reikia i taurę ilašint 45 lašus bitės majos plepalų, 13 uncijų senmergės raganos ašarų, pusbonkį kefyro ir išgerti žvelgiant į KAŠMYRO pasileidusios utėlėspažastįamen

37051. narbutui ar 6662007-04-15 10:29
Na netikiu nors tu ka,kad po tokio tavo recepto dievas ar deive jurate pasirodys, nusvies mane ir lieps ar pasakys teksta kurybai.Tau lengviau net tokie receptai velyku proga padeda nes prisikeles visai neseniai 52 metu ir iskart pasirode-aplanke deive jurate.as,tiesa sakant bijau tavo recepto,o kas jei as gyvenau normaliai ir isgerus tokiu tavo nuosirdaus patariamu lasu,nepasirodys deive jurate kaip tau, o svist atvelykio proga -kastytis.Ka tada daryt jei jo nenoriu.noriu kad butu kaip tau.beje gal galetum nuotrauka atsiust noriu pamatyt nusvitima prisikelusio 52 metu kurejo gyvenancio su deive,ar ten aureole matosi tau ir jai.labai knieti pamatyt

37052. matau2007-04-15 10:51
kad tu tiesą sakant BIJAI

37053. 6662007-04-15 11:06
tenez! aimer autre?

37064. narbut6662007-04-15 21:43
Rasyk lietuviskai,nes pakolkas gi ne USA randies ir kuri ne harlemieciams,negi pasikeite ikvepimo saltinis.matyt perilgai ten pas JA uzsibuvai siandien.ar ner ikvepimo gi ne siaurys o 16laipsniu silumos.

37079. šlykštus saugumietis2007-04-16 07:51
tik hieroglifais moka, nes apsišikęs iki ausų ir prisidirbęs visame pasaulyje slapstosi dabar ir greit bus faina puvėsių krūva

37084. klausyk saugumieti ir dar visoks...2007-04-16 11:14
Ka cia reklamuoji savo IQ-51?negana kad apie save vieims pliurpi nirs ir taip visi zino ir igrisai savo provincialumu -linguoja galva pritariamai nes esi agresyvus nusikaltelis ir dar koks net spauda apie tavo poelgius rase-uzmirsai?tai kuriu velniu cia paistai komentaruose kur su kuo kalbejai,kieno bute ir kur gyvena TOMAS Š.ar atsiklausei jo,ar jam reikalinga tavo reklama-antireklama,pagalvojei apie tai?nori pasakyt kad ir jo draugas esi?apsaugok dieve Toma nuo tokiu-tikrai tik is balkono sokt pamacius tupincius po balkonais.reik vezt ir uzdaryt visam laikui-keist istatymus po askutiniu ivykiu LT.Seime paruosti tokiems panasiems suIQ_51-agresyviems. kaip uzsienyje pagaliau bus,kai seimas priims istatyma

37133. 6662007-04-16 22:46
FURIJA

37141. Š.Narbut666-ui2007-04-17 01:06
Ar bent susigaudai kam skiri tuos epitetus,savo istorijas,kurias jau 5 metai kartoji,lygini viska su savo sureikšminta patirtim visiems apie ameriką,kaip dirbai ten juodus darbus ir visai ten negyvenai,kaip pats aiškini ištisai tuos 6m.,o tik retkarčiais kai išleisdavo kaip saugumietį po du-tris mėn.,ir su kuom čia nori ką nustebinti,kad ne toks kaip visi...susirašinėji su Deive kuri tavęs negloboja ir pyksti ant viso pasaulio? Ar Tau ir vėl vaidenasi/tik kas šį kartą-pats kaltas?Nesamonė kažkokia is tavo komentarų

37152. 666-as2007-04-17 08:07
nepy, pri. tik ant savęs labai. tai ir yra blogumas. vis prikiši nesusigaudymą. bet reikia gyventi su tuo. o epitetas buvo zvilgsniui

37168. komendantas2007-04-17 16:36
Tomo Šinkariuko novelės išspausdintos žurnalo METAI balandžio numeryje.

37173. idomu2007-04-17 18:44
Kazkada atsitiktinai uzsukes i sita diskusija parasiau zinute Nr.37011 (apie apsakyma etc.). Dabar zvilgtelejau dar karta. Pasirodo, perdaug neklydau: pagrindinis diskusijos herojus -- S.N.(666, etc.), apie apsakyma ir jos autoriaus kuryba -- beveik nieko. Ka gi, tai kazka sako ir apie "kurini", ir apie "diskusantus". Vienintelis nuoseklusis -- S.N., kuri sveikinu pasiekus tiksla: atsidurus pilieciu demesio centre. Rasytojui, publicistui, siaip viesai figurai tai tikrai svarbu.

37194. 7472007-04-17 21:54
SORRY. UZSIKALBEJAU.tOMAS VERTAS PAGYRŲ IS TIKRO, NES NUOTAIKA PERDAVĖ NOVELEJE SUPPER. NUOTAIKA PAGVI ITIN. BUCIAU PAMIRSES PAGIRTI. siaip jau esu bjaurus ir tuo didziuojuosi vis re ciau CIAU CIAU

37214. to idomu2007-04-18 02:56
joks as ne rasytojas, nes vemiu nuo to pavydo. rasau is tikro mazai, noreciau dar maziau, bet tik TIKRAI. Tomui gal ir fain, kad jis nemoka kompu ir nesiskausmina, bet gal kada ismoks, tai vel pergyvens idomu nuotyki, kaip kad buvo man ismokus narsyti ir perskaicius 2 metu senumo atsiliepimus is kuriu supratau, ka kazkam RUPIU. kol kas tomui galima pavydeti susikaupimo ties savo popieriais/neblasko internetas/ kaip jis meiliai juos vadina - moka angliskai puikiai, vercia ir t.t. kai perskaitysi tomai, idomu, kaip tu reaguosi? man buvo sokas:):):)

37216. Užsikoncervavusiam genijui666 arba69danguje2007-04-18 06:43
Iš kur ištraukei,kad nemoka/Juk žinai kur gyvena pats gyreisi, paklausk,gi neturi kas veikt tik komentarus čia teršt ar bijai/viskas keičiasi tik tau kaip užsikoncervavo smegenėlės 25metų taip ir stovi vietoj:Dylano,Al Pačino ,Ginsbergo draugiškos pažintys?Sapalionės ir vėl sapalionės su MEilėm; tiesiog Peterburgo Kunskameros eksponatas esi-sveikinu/tau ir amerika apie kurią sapalioji atrodo kad tokia pati kokią paskutinį kart matei prieš 10m ir visiems knisi protą?Sakau-unikalus eksponatas būtum ir amerikos senienų muziejuje.Įdomu būtų jei tave ten įleistų,bet už ten atliktus juodus darbelius prie sienos supakuotų-pats gi žinai,tad nesigirk.Ne pradinukai esam perskaitem tą vadovelį apie ameriką pradinėse klasėse senai ir ne tu jo autorius-neverta taip vargt čia ir knisti eilinį kart protą.

37255. Mfurijomanauskienei :-) 2007-04-18 23:55
Pavarrrytummm ka nors seksovesnio, juk gallli, nesikuklink...o laiko laisvo nebeturiu ir tv nežiuriu jau keli metai, ne taip kaip tuuu. tai sakai wadovėlis Fainas buvo apie amerika???

37256. joyride2007-04-19 00:28
heLLo you fool i luv u

37271. TAU:)2007-04-19 13:34
kai sutiksiu Tomą, jis man pasirašys autografą ir atsiPrašys už visus vyrus

37289. h2007-04-20 00:56
...

37290. h2007-04-20 01:12
nepakuotų, jie tiki geru zmogumi, visada ten gaunu vizą, bet ka ten veiksiu da+bar+kai... ir..

37291. 132007-04-20 01:13
13

37308. kur dingai?2007-04-21 00:53
tokia audra ir salta smegenineje ir sirdyjeugnis

37347. Gera naujiena Narbutui, Jr. :-( 2007-04-23 12:16
Kazimieras - jau laisvėje! Vivre la liberte!

58440. reda :-( 2010-04-23 16:10
o Dieve, kokie cia ligoniai komentuoja.. beje, koks autorius, tokie ir komentarai.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:18:41 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba