Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-02 nr. 2948

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kalbasi redakcijos darbuotojai: KORNELIJUS PLATELIS, LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS ir ALVYDAS ŠLEPIKAS.
ES - IŠŠŪKIS KULTŪRAI AR NE?
30

POEZIJA 
• ALGIRDAS STEPONAS DAČKEVIČIUS2

PROZA 
• SELEMONAS PALTANAVIČIUS5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ALI PODRIMJA

LITERATŪRA 
• Henrichas Agranovskis, Galina Baranova.
ĮMINTA RAŠYTOJO ROMAINO GARY KILMĖS MĮSLĖ
1

POKALBIAI 
• Kinu besidomintį filosofą dr. Nerijų Milerių apie Vilnių kine (ir ne tik) klausinėjo Ridas Viskauskas.
NERIJUS MILERIUS: "VILNIUS KAS DIENĄ PRASIVERIA VIS IŠ NAUJO"
4

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ29

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
GYVENIMAS ANT KALAVIJO AŠMENŲ
2
• VU LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 1940-20002
• LOTYNIŠKI POSAKIAI IR SENTENCIJOS12
• JULIUS JUZELIŪNAS3
• NAUJOS KNYGOS5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Stasiulis.
PRADŽIA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Jolanta Paulauskaitė.
"STREKAZA" PRIEŠ VISUOMENĘ
17
• Agnė Biliūnaitė.
ARBATOS KELIONĖ
6

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KOKIE IŠLIKSIME
• Rytis Jokūbaitis.
SUGRĮŽTANTYS
• Vidutis Bakas.
KOMPOZITORIAUS POVILO DIKČIAUS ATMINIMUI
1

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
PRINCIPO JĖGA
• TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS KAUNE
• Ridas Viskauskas.
TYLIOSIOS PREMJEROS
• LAISVĖS FILOSOFIJOS PAMOKA9

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
FANTOMIŠKAS SKAUSMAS
• Regimantas Tamošaitis.
ATGIMSTANTYS ŽOLYNAI

PAVELDAS 
• Angelė Lekavičienė.
SVIRNŲ METAMORFOZĖS

KRONIKA 
• Gediminas Girdenis.
O "VARPAI" SKAMBA
• KREIPIASI BIBLIOTEKININKAI1

DE PROFUNDIS 
• MARKSAS - POETAS?4
• MEILĖS PAŠTAS16
• NUSTEBUSI SKAITYTOJA3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

V.2-8

[skaityti komentarus]


VilniusLIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
V.3 18 val. - L.A.Minkuso "DON KICHOTAS", 2 v. baletas. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 8-90 Lt
"Naujasis Baltijos šokis`03"
V.6 18.30 val. - "AMELIA" ("La La La Human Steps", Kanada). Choreografas E.Lockas. Bilieto kaina 20-80 Lt
Kamerinė salė
V.8 18 val. - Teatro operos studijos koncertas. Bilieto kaina 5 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
"Naujasis Baltijos šokis`03"
V.5 18.30 val. - "ŽMOGUS KAMBARYJE". Choreografė C.Carlson. "MEDŽIOKLĖ". Choreografas T.Saarinenas (Tero Saarineno trupė, Suomija)
V.7 18.30 val. - "HENDRIX HOURSE". Choreografas T.Fieldman (Danija)
V.8 18.30 val. - "ROMEO IR DŽULJETA". Choreografė A.Cholina (Anželikos Cholinos šokio teatras)
V.9 18 val. - "GULBIŲ EŽERAS". Choreografas A.Pepeliajevas (Von Krahl teatras, Estija). Bilieto kaina 10-30 Lt
V.10 18 val. - "ŽVELGIANTYS Į AMŽINYBĘ". Choreografė O.Pona (Čeliabinsko šiuolaikinio šokio teatras, Rusija); "SKRYDIS ARBATĖLĖS METU". Choreografė T.Gabanova ("Provincialnyje tancy", Rusija). Bilieto kaina 10-30 Lt
V.11 15 val. - "ALISA". Choreografė O.Žiutluchina (Latvijos nacionalinė opera, Rygos choreografijos mokykla). Bilieto kaina 5-15 Lt
***
V.14 18 val. - "CARMEN". Choreografė A.Cholina
V.15 18 val. - premjera: B.Shaw "DŪŽTANČIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež.R.Ramanauskas
Kauno akademinio dramos teatro gastrolės
V.17 18 val. - premjera: F.Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas
V.18 18 val. - M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas
V.20 18 val. - E.O`Neillo "GEDULAS TINKA ELEKTRAI". Rež.G.Varnas
***
V.19 18 val. - operetė "ŠUO ANT ŠIENO" (Sankt Peterburgas)
V.22 18 val. - premjera: B.Shaw "DŪŽTANČIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež.R.Ramanauskas
V.23 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.I.Bučienė
V.27 18 val. - premjera: "ROMEO IR DŽULJETA". Choreografė A.Cholina
V.28 18 val. - P.Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
Spektakliai, skirti Europos teatro konvencijos
generalinei asamblėjai
V.29 18 val. - H.Barkelio "EUROPIEČIAI". Rež.L.Zappia (Kroatija)
V.30 18 val.- J.Anouilh`aus "BAMBA". Rež.A.Večerskis
V.31 18 val. - J.Meko "PATI PRADŽIOS PRADŽIA". Rež.J.Vaitkus
Mažoji salė
V.2 18 val. - premjera: "ANTIGONĖ". B.Marcinkevičiūtės monospektaklis
"Naujasis šokis`03"
V.5 21 val. - "Triptikas". Choreografė L.Torun (Lisos Torun šokio grupė, Didžioji Britanija). Bilieto kaina 20 Lt
V.6 21 val. - "MĖNESIENA". Choreografai A.Katinas, M.Saivosalmi (Suomija); "PAŽADAI". Choreografas A.Aaltokoski (Nomadi Productions, Suomija). Bilieto kaina 20 Lt
V.7 21 val. - "SELF UNIFINISHED" (1998). Choreografas X.Le Roy (Vokietija). Bilieto kaina 20 Lt
"Tchourai". Choreografė S.Kossoko (Germaine Acogny, Prancūzija, Senegalas). Bilieto kaina 20 Lt
V.9 21 val. - "ASEPTINĖ ZONA, ARBA LIETUVIŠKOS SUTARTINĖS". Choreografė B.Letukaitė (Kauno šokio grupė "Aura"); "NUSKENDĘS SLĖNIS". Choreografas V.Jankauskas (Vyčio Jankausko šokio trupė). Bilieto kaina 20 Lt
V.10 21 val. - "MISTIŠKI GARSAI KNARKIANČIOJ NAKTY". Choreografė R.Keerd, (Estija); "CUMPARCTA", "MAŽOJI ERDVĖS SIMFONIJA". Choreografas D.Kulakovas ("Tad", Baltarusija); "SMŪGIS". Choreografės R.Galkina, I.Zizina (Latvijos kultūros akademija). Bilieto kaina 10 Lt
V.11 18 val. - "TAI YRA MODERNU". Choreografai T.Rodenas ir P.Shenton ("New Art Club", Didžioji Britanija). Bilieto kaina 20 Lt
***
V.24 18 val. - premjera: V.Sorokino "NASTĖ. NAUJOS EROS PRADŽIA". Rež.A.Jankevičius
Spektakliai, skirti Europos teatro konvencijos
generalinei asamblėjai
V.30 18 val. - premjera: T.Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež.V.Masalskis
V.31 16 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež.R.Morkūnas
Fojė
V.9 18 val. - "BYLA". Choreografai E.Kozak, M.Kowalczyk ("Made inc.", Lenkija)

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22
V.13 18 val. - N.Gogolio "REVIZORIUS". Rež.R.Tuminas
V.21 18 val. - M.Lermontovo "MASKARADAS". Rež.R.Tuminas
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
V.3 12 val. - N.Lange`o "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. - A.Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež.R.Vilkaitis. Bilieto kaina 8-14 Lt
V.8 18 val. - A.Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI". Rež.D.Tamulevičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 10 Lt
V.11 12 val. - premjera: S.Gedos, J.Vaitkaus "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 5-9 Lt
V.14 18 val. - A.Strindbergo "FREKEN JULIA". Rež.J.Lingys. Bilieto kaina 5 Lt
V.16 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 10-18 Lt
V.17 12 val. - S.Gedos "PELENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
V.18 18 val. - S.Sokolovo "DURNIŲ MOKYKLA" ("Formalnyj teatr", Rusija). Rež.A.Mogučis. Bilieto kaina 15-25 Lt. ("Naujosios dramos akcija`03")
V.20 18 val. - I.Abele "JAZMINA". Rež.V.Kairis ("United Intimacy", Latvija). Bilieto kaina 15-25 Lt
V.21 18 val. - R.Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež.C.Graužinis. Salė 99. Bilieto kaina 10 Lt ("Naujosios dramos akcija`03")
V.22 18 val. - G.Biuchnerio "VOICEKAS". Rež.K.Smeds (Kajaani miesto teatras, Suomija). Bilieto kaina 15-25 Lt
V.23 18 val. - A.Ostermaierio "THE MAKING OF B. - MOVIE". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 5 Lt
17 val. - debiutų zona - "TUNDRA". Rež.A.Jankevičius. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
V.25 12 val. - premjera: S.Gedos, J.Vaitkaus "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 5-9 Lt
15 val. - "UŽRIBIS". Rež.A.Jankevičius. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
V.27 18 val. - A.Čechovo "ŽUVĖDRA". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 5 Lt
V.29 18 val. - A.Vedenskio "EGLUTĖ PAS IVANOVUS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 5 Lt
V.30 18 val. - "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež.P.Budraitis. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
V.31 18 val. - "SOLO 5". Choreografas A.Mažeika. Bilieto kaina 5 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
V.2 18 val. - premjera: C.Gozzi`o "VARNAS". Rež.J.Popovas
V.3 18 val. - premjera: E.Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež.G. di Capua
V.9 18 val. - J.Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež.J.Popovas
V.10 18 val. - R.Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. J.Ščiuckis
V.11 12 val. - A.Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež.J.Popovas
18 val. - N.Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež.L.Vladimirovas
V.17 18 val. - premjera: E.Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež.G. di Capua
V.18 12 val. - L.Ustinovo, O.Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež.J.Popovas
18 val. - V.Šukšino "IKI TREČIŲJŲ GAIDŽIŲ". Rež. D.Tamulevičiūtė

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
V.3 12 val. - S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.A.Mikutis
V.4 12 val. - premjera: R.Akutagava "TRYS BRANGENYBĖS". Rež.R.Driežis
V.11 12 val. - S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
V.3 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež.V.Mazūras
V.4 14 val. - N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
V.10 12 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež.A.Mikutis
14 val. - V.Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.A.Pociūnas
V.11 14 val. - N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. N.Indriūnaitė
V.17 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež.R.Driežis
V.18 12 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež.V.Mazūras
14 val. - "SIGUTĖ". Rež.R.Driežis
V.24 12 val. - N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. N.Indriūnaitė
V.25 12 val. - N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
14 val. - "SIGUTĖ". Rež.R.Driežis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Menų spaustuvėje (Maironio g. 3)
V.5, 6, 7, 16, 17, 30, 31 19 val. - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež.A.Giniotis

IV UNIVERSITETŲ TEATRŲ FORUMAS
"VILNIUS - TAUTŲ KULTŪRŲ KRYŽKELĖ"
V.6 14.30 val. - teatralizuota eisena Vilniaus senamiesčio gatvėmis
17 val. Vilniaus universiteto teatro salėje (Universiteto g. 3) - forumo atidarymas. Vilniaus lenkų, rusų, žydų jaunimo teatrinių grupių kūrybos vakaras
19 val. Menų spaustuvėje (Maironio g.) - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA"
V.7 14.30 val. VU teatras "Minimum" (Universiteto g. 5) - "AŠ ROMEO, AŠ DŽULJETA"
16 val. VU teatro salėje - "KOLIAŽAS" (teatras PSTRĄG-GRUPĖ`80, Lenkija)
18 val. Trakų g. - R.Bredberio "KOSTIUMAS" (VGTU teatras-studija "Palėpė")
19.30 val. VU teatro salėje - "VISKAS, ARBA NIEKO APIE JĄ" (Šiaulių universiteto teatro studija "Improvisus")
V.8 14 val. Trakų g. 1 - J.Kokto "ORJĖFAS" (VGTU teatras-studija "Palėpė")
16 val. VU teatro salėje - V.Duobos "30 LITŲ. MIRTOS ISTORIJA" (Klaipėdos universiteto Dramos klasė)
18 val. Lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76) - K.I.Gałczyńskio "VILNIAUS GATVĖSE". (Vilniaus lenkų teatro studija)
19.30 val. VU teatro salėje - E.Olbio "SMĖLIADĖŽĖ" (VU Kiemo teatras)
V.9 15 val. VU teatro salėje - A.Puškino "AKMENINIS SVEČIAS" (Maskvos atvirasis studentų teatras)
18 val. VU teatras "Minimum" (Universiteto g. 5) - "AŠ ROMEO, AŠ DŽULJETA"
19.30 val. VU teatro salėje - K.Goldoni`o "MIRANDOLINA" (Kauno technologijos universiteto teatras)
V.10 12.30 val. Gedimino kalne, prie Pilies bokšto, esant blogam orui - VU teatro salėje - kūrybinė akcija "Tautų kultūrų pėdsakais" - B.Sruogos "GIESMĖ APIE GEDIMINĄ" (VU teatras "Minimum", VGTU choras "Gabija")
14.30 val. A.Puškino muziejuje (Markučiuose, esant blogam orui - VU teatro salėje) - Konstantino Balmonto poezijos popietė (VDU Retorių teatras)
16 val. Teatre "Lėlė" (Arklių g.) - J.Sabolio "GETAS" (VPU teatras, dalyvaus Š.Aleichemo mokyklos moksleiviai)
18 val. Bazilijonų vienuolyne (Aušros vartų g. 7a) - "Adomas Mickevičius ir Vilnius" (VGTU teatras "Palėpė", dalyvaus Vilniaus lenkų teatras studija)
19 val. VU teatro salėje - teatrinė improvizacija ir diskusija "Daugiatautis jaunimas: santarvė ir tolerancija"
20 val. VU teatro salėje - P.Knago "NEGYVOS ŽIURKĖS" (Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje dramos klubas)

KaunasVALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
V.3, 6, 24 18 val. - premjera: F.Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-20 Lt
"Naujasis Baltijos šokis"
V.7 18 val. - "SKRYDIS ARBATĖLĖS METU". Choreografė T.Baganova. Bilieto kaina 10-20 Lt. ("Provincialnyje tancy", Rusija)
***
V.8 18 val. - W.Shakespeare`o "DVYLIKTOJI NAKTIS". Rež.K.Johnson (Anglija). Bilieto kaina 6-12 Lt
Šiaulių dramos teatro gastrolės
V.9 18 val. - premjera: "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis. Bilieto kaina 6-12 Lt
V.10 18 val. - H.Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež.R.Steponavičiūtė. Bilieto kaina 6-12 Lt
V.11 12 val. - "BALTOJI STIRNA". Rež.S.E.Pauliukonis. Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. - I.Ilfo, J.Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež.S.Račkys. Bilieto kaina 6-12 Lt
***
V.15 18 val. - M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 8-15 Lt
V.16 18 val. - T.Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež.V.Masalskis. (Nacionalinis dramos teatras) Bilieto kaina 8-15 Lt
V.17 18 val. - "ROMEO IR DŽULJETA". Choreografė A.Cholina. (A.Cholinos šokio teatras)
V.18 18 val. - premjera: A.Morgan "ŠVELNUMAS". Rež.R.Kudzmanaitė. (Vilniaus valstybinis mažasis teatras). Bilieto kaina 8-15 Lt.
V.23 18 val. - N.Cowardo "ASMENINIAI GYVENIMAI". Rež.V.Balsys. Bilieto kaina 6-12 Lt
V.25 12 val. - premjera: "LAISVĖS ALĖJA - SEKMADIENIS". Rež.I.Paliulytė (teatro mokyklėlė "Mano teatras"). Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. -D.Kazragytės benefisas "LEK GERVELĖ". Bilieto kaina 6-12 Lt
V.31 18 val. - premjera: A.Griciaus "PALANGA". Rež.V.Valašinas. Bilieto kaina 10-20 Lt
Mažosios scenos
V.4, 13, 21, 25 18 val. - J.L.Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-15 Lt
V.14, 23 18 val. - premjera: A.Galino "SORRY". Rež.V.Dapšys. Bilieto kaina 15 Lt

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
V.2 18 val. - F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"
V.8 18 val. - L.Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež.S.Rubinovas
V.15 18 val. - P.Süskindo "KONTRABOSAS"
Kauno miesto dienos
V.17, 18 11, 13 val. - D.Čepauskaitės "NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI"
***
V.22 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS"
V.27 18 val. - L.Andrejevo "JUDAS ISKARIJOTAS"
V.29 18 val. - F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji salė
V.2 18 val. - K.Smorigino jubiliejinis vakaras. Bilieto kaina 8-10 Lt
V.3 12 val. - "VIDURNAKČIO PASAKA". Rež.A.Stankevičius
V.18 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež.A.Stankevičius
V.25 12 val. - "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež.A.Stankevičius
Mažoji salė
V.3 16 val. Motinos dienai - J.Strielkūno "TREČIAS BROLIS". Rež.D.Jankauskaitė. Bilieto kaina 5 Lt
V.17 12 val. - "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež.J.Januškevičiūtė. Bilieto kaina 4 Lt
16 val. - premjera: "POEZIJOS GREITASIS". Rež.D.Jankauskaitė
V.24 12 val. - "LAIMINGASIS PRINCAS". Bilieto kaina 4 Lt
V.31 12 val. - "ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ". Rež.J.Januškevičiūtė. Bilieto kaina 4 Lt
V.4 12 val. Teatro muziejuje - Motinos dienai - "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ". Bilieto kaina 3 Lt

VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
V.2 1 val. - I.Kalmano "SILVA", 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.3 18 val. - F.Leharo "PAGANINIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-15 Lt
V.4 18 val. - koncertas "VYRAI DAINUOJA MOTINOMS"
V.9 18 val. - J.Kanderio "ZORBA", 2 v. miuziklas. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.10 18 val. - F.Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.11 18 val. - J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.16, 17, 22 18 val. - premjera: Ch.Gounod "ROMEO IR DŽULJETA", 2 v. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 10-30 Lt
V.18 18 val. - premjera: "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS", tango spektaklis. Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.23 18 val. - J.Strausso "VIENOS KRAUJAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.24 18 val. - F.Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI", miuziklas. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.25 18 val. - R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", 2 v. miuziklas. Dirig.J.Vilnonis. Bilieto kaina 5-10 Lt
V.27 12 val. - S.Prokofjevo "PELENĖ", 3 v. baletas vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-10 Lt
V.28 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-10 Lt
V.29 12 val. - R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", 2 v. miuziklas. Dirig.J.Vilnonis. Bilieto kaina 5-8 Lt
V.29 18 val. - premjera: "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS", tango spektaklis. Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.30 18 val. - J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
V.31 18 val. - F.Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt

XII BALTIJOS ŠALIŲ LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS
V.10 12 val. Laisvės alėjoje (esant blogam orui, atidarymas įvyks Lėlių teatre) - lėlių ir kaukių paradas (festivalio atidarymas ant M.Žilinsko dailės galerijos laiptų)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
14 val. Miesto sode (vežime) - "UODEGA VEDEGA" (Panevėžio lėlių vežimo teatras)
16 val. Lėlių teatre - "TRIUKŠMAS" (Estijos valstybinis lėlių teatras)
18 val. Vienybės aikštėje - varpų koncertas
19 val. Kamerinis jaunimo teatras - "TEGYVUOJA PANČAS!" (Bialystoko lėlių teatras, Lenkija)
V.11 12 val. Miesto sode (vežime) - "UODEGA VEDEGA" (Panevėžio lėlių vežimo teatras)
13 val. Kamerinis jaunimo teatras - "TEGYVUOJA PANČAS!" (Bialystoko lėlių teatras, Lenkija)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
15 val. Viešbutyje "Takioji Neris", konferencijų salėje, 8-ame aukšte - susitikimas su UNIMA Edukacijos komiteto prezidentu M.Waszkieliu. Tema - "Profesionalių lėlininkų ugdymo problemos"
16 (žiūrovams), 18 (dalyviams) val. Pantomimos teatras - "HANSAS IR GRETA" (Suomijos lėlių teatrų "The Green Apple", "Theatre Mukamas" bendras projektas)
19 val. Lėlių teatre - "POEMA BE ŽODŽIŲ" (Gardino apskrities lėlių teatras, Baltarusija)
12 val. Kameriniame jaunimo teatre - "MAŽASIS PRINCAS. INSPIRACIJOS". "REIKIA KAŽKĄ DARYTI" (Bialystoko A.Zelwerowicziaus teatro akademijos kūrybinė laboratorija "Kelyje į meistriškumą" (Lenkija))
13 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
13 val. Lėlių teatre, mažojoje scenoje - "SAULĖS ŠALIS" ("Arhuso" lėlių teatras)
14 val. Lėlių teatre - "JUODOJI VIŠTA" (Vilniaus "Lėlė")
18 val. Pantomimos teatre - "PELENĖ" (Vilniaus valstybinis jaunimo teatras)
20 val. Lėlių teatre - "RYTOJUS PRASIDEDA VAKAR" (Maskvos Mytiščių lėlių teatras "Ognivo")
V.13 10 val. Lėlių teatre - "KIETOKAS ARTIŠOKAS" (Latvijos valstybinis lėlių teatras)
14 val. Miesto sode (autobuse) - "PASAKŲ ŽVIRBLIS" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
14, 15 val. Lėlių teatre, mažojoje scenoje - "SAULĖS ŠALIS" ("Arhuso" lėlių teatras)
15 val. Miesto sode (autobuse) - "BUNRAKU ŠVEDIŠKAME STILIUJE" ("Abelis Magiska Theatre", Švedija)
17 (žiūrovams), 20 (dalyviams) val. Kameriniame jaunimo teatre - "IKARO KRITIMAS" (Berlyno E.Buscho teatro mokykla, Vokietija)
V.14 11 val. Pantomimos teatre - "ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS" (Vilniaus senamiesčio teatras)
12 val. Lėlių teatre - "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS" (Kauno lėlių teatras)

KlaipėdaDRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
"Naujasis Baltijos šokis `03"
V.7 18 val. - "SKRYDIS ARBATĖLĖS METU". Choreografė T.Baganova. Bilieto kaina 5-15 Lt. ("Provincialnyje tancy", Rusija)
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės
V.9 18 val. - T.Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež.R.Vikšraitis
V.10 18 val. - N.Saimono "PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ". Rež.G.Gabrėnas
V.11 18 val. - K.Rapoporto "TOLIAU-TYLA". Rež.A.Keleris
Vilniaus valstybinio mažojo teatro gastrolės
V.14 18 val. - C.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas
V.15 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"
18 val. - premjera: A.Morgan "ŠVELNUMAS". Rež.R.Kudzmanaitė
***
V.16 18 val. - B.Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 8-12 Lt
V.17 18 val. - S.Parulskio "FRANK KRUK". Rež. R.Banionis. Bilieto kaina 10-12 Lt
V.18 12 val. - S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.B.Gražys. Bilieto kaina 5 Lt
Šiaulių dramos teatro gastrolės
V.23 18 val. - premjera: "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis
V.24 18 val. - H.Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež.R.Steponavičiūtė
V.25 12 val. - "BALTOJI STIRNA". Rež.S.E.Pauliukonis
18 val. - I.Ilfo, J.Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež.S.Račkys
Mažoji scena
V.2 18 val. - E.Olbio "VISKAS SODE". Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 8-10 Lt
V.3 18 val. - I.Žamiako "Mesjė A.". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 8-10 Lt
V.17 12 val. - premjera: K.Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež.E.Jokubauskas. Bilieto kaina 5 Lt
V.18 18 val. - "HALLO, LEMON!!!". Rež.A.Lebeliūnas. Bilieto kaina 8-10 Lt
V.31 18 val. - premjera: T.Dorn "PRŪSIŠKI ĮSTABUMAI". Rež.S.Poškus

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės
V.20 11, 14 val. - W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6 Lt

MUZIKINIS TEATRAS
Vilniaus valstybinio mažojo teatro gastrolės
V.7 10, 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P.Armino g. 2
Šiaulių dramos teatro gastrolės
V.7 18 val. - H.Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež.R.Steponavičiūtė. Bilieto kaina 10 Lt
Vilniaus valstybinio mažojo teatro gastrolės
V.12 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"
18 val. - C.Goldoni`o "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež.R.Tuminas

Širvintos


KULTŪROS CENTRAS
Vilniaus valstybinio mažojo teatro gastrolės
V.4 15 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"

Kėdainiai


Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės
V.8 18 val. - R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", 2 v. miuziklas. Dirig.J.Vilnonis. Bilieto kaina 10-15 Lt

Vilkaviškis


Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės
V.21 11, 14 val. - W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-6 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:17:44 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba