Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-02 nr. 2948

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kalbasi redakcijos darbuotojai: KORNELIJUS PLATELIS, LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS ir ALVYDAS ŠLEPIKAS.
ES - IŠŠŪKIS KULTŪRAI AR NE?
30

POEZIJA 
• ALGIRDAS STEPONAS DAČKEVIČIUS2

PROZA 
• SELEMONAS PALTANAVIČIUS5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ALI PODRIMJA

LITERATŪRA 
• Henrichas Agranovskis, Galina Baranova.
ĮMINTA RAŠYTOJO ROMAINO GARY KILMĖS MĮSLĖ
1

POKALBIAI 
• Kinu besidomintį filosofą dr. Nerijų Milerių apie Vilnių kine (ir ne tik) klausinėjo Ridas Viskauskas.
NERIJUS MILERIUS: "VILNIUS KAS DIENĄ PRASIVERIA VIS IŠ NAUJO"
4

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ29

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
GYVENIMAS ANT KALAVIJO AŠMENŲ
2
• VU LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 1940-20002
• LOTYNIŠKI POSAKIAI IR SENTENCIJOS12
• JULIUS JUZELIŪNAS3
• NAUJOS KNYGOS5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Stasiulis.
PRADŽIA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Jolanta Paulauskaitė.
"STREKAZA" PRIEŠ VISUOMENĘ
17
• Agnė Biliūnaitė.
ARBATOS KELIONĖ
6

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KOKIE IŠLIKSIME
• Rytis Jokūbaitis.
SUGRĮŽTANTYS
• Vidutis Bakas.
KOMPOZITORIAUS POVILO DIKČIAUS ATMINIMUI
1

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
PRINCIPO JĖGA
• TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS KAUNE
• Ridas Viskauskas.
TYLIOSIOS PREMJEROS
• LAISVĖS FILOSOFIJOS PAMOKA9

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
FANTOMIŠKAS SKAUSMAS
• Regimantas Tamošaitis.
ATGIMSTANTYS ŽOLYNAI

PAVELDAS 
• Angelė Lekavičienė.
SVIRNŲ METAMORFOZĖS

KRONIKA 
• Gediminas Girdenis.
O "VARPAI" SKAMBA
• KREIPIASI BIBLIOTEKININKAI1

DE PROFUNDIS 
• MARKSAS - POETAS?4
 MEILĖS PAŠTAS16
• NUSTEBUSI SKAITYTOJA3

DE PROFUNDIS

MEILĖS PAŠTAS

[skaityti komentarus]

iliustracija

Sulaukiame atsiliepimų redakcijos kompiuterio ekrane. Įdomiausius skelbsime mūsų savaitraščio puslapiuose. Tad rašykite, mieli internautai!

Apie L.Jakimavičiaus poemėlę "Sargo nuotykis" per šią savaitę gavome daugiau nei 30 komentarų. Kai ką išsirinkome ir spausdinsim. Rašykite - gyvinkite pilkoką mūsų kasdienybę!

Keli neredaguoti atsiliepimai:

Jakimavičiaus katinas - Baskervilių šuo

Dr. Watsonas teisingai pastebėjo esminius šios detektyvinės istorijos bruožus, bet be Šerloko Jakimavičiaus jos neiššifruosim. Krūmas bušas su katinu mažai kuo siejasi, bet katino ir Katkevičius ryšys ganėtinai stiprus. Galima pamanyti, kad Jakimavičiaus katinas yra Katkevičiaus. Taigi, eilėraštis ne toks paprastas, kaip atrodo.

Visų pašalių daktarai,
detektyvai,
rašytojai-sargai,
menotyrininkai,
humanitarai, vienykimės!

Dėl profano daktaro Watsono ir Šerloko Holmeso… Porelė Holmes-Watson, akylas detektyvas ir bukas medikas - tai vieno realaus asmens (dargi profesoriaus) meninis "sudvejinimas". Kaip žinia, Conan Doyle mokėsi medicinos pas garsų diagnostiką. Taigi dabar patys spręskite, kodėl rašytojas (ne(pa)(į)vykęs medikas) dievažin kieno (nesigilinsim) bukumą priskyrė Watsonui, o skvarbų protą (čia jau aišku kieno - daktaro profesoriaus) - laisvam menininkui Holmesui (gi smuiku griežė ir į tarnybą nėjo). Gal čia Freudas ką paaiškintų? Tačiau pastarajam daktarui, sako, palyginimai (jo) su Holmesu labai nepatikę. Leidosi lyginamas tik su menotyrininku Morelliu (gi tas sukūrė naują ("simptominį") metodą paveikslų autorystei identifikuoti - pagal ausų, nosių, garbanų etc. piešimą bei gi tapymą; jo metodas ne vieną paveikslų padirbinėtoją nuvarė neviltin ir sukompromitavo garsių muziejų kolekcijas). Kita vertus, Morelli - ir vėl eksmedikas. O visi trys (ar jau keturi?) minėtieji veikėjai - abdukcijos metodo bendraautoriai (laimei, jie to nežinojo, antraip viens kitą būtų nuskalpinę, mean skalpeliais susibadę). Beje, abdukcija - tai ne (tik) "galūnės atitraukimas nuo kūno vid. plokštumos", kaip TŽŽ mums aiškina, o tam tikra loginė procedūra, kurią C.S. Peirce paliepė ne(su)painioti su dedukcija ir indukcija. Negana to, pats filosofas (nepasitikrinau - gal ir jis iš daktarų?) sykį nušluostė nosį visiems "skotlandjardams". Garlaivyje ilgapirščiai iš jo nugvelbė, rodos, laikrodį su palitu, inspektoriai leksteriai (iš tikrųjų tai buvo Pinkertono žmonės), aišku, pasirodė at a loss, t.y. niekam tikę, tada filosofas nusprendė "verstis savo jėgom" (šioje vietoje negalėjau parašyti "savo galva", nes būtent ją filosofas nusprendė palikti ramybėje - žinia, trumpam ir tik dėl "operacijos" sėkmės). Spjovęs į mylimą logiką, konkrečiau - tik į dedukciją su indukcija, Peirce apsisprendė nors kartą gyvenime tiesiog "durti pirštu į pirmąjį pasitaikiusįjį, t.y. į "kuris iškart pasirodys įtartinas" (tikro filosofo tikri (užrašyti ir vėliau neišsižadėti) žodžiai). Nenuostabu, kad pataikė. Atsirado ir paltas, ir laikrodis. U.Eco (brrr, nevirškinu grafomano - švyt(r)uoklės) apsiputojęs aiškina, neva šis pavyzdys liudijąs principinį mokslininko ir detektyvo elgesio tipų bei gi epistemologinį logikos ir intuicijos skirtingumą (suprantama, antrosios nenaudai: atseit pats P. prisipažino elgęsis "ne taip kaip visada". Stop. Čia (kaip visada) paties Eco (brr) samprotavimų silpnumas: "ne kaip visada" dar nereiškia "durniau nei paprastai/papratęs"). O štai C.Ginzbugas visą šią istoriją vertina kiek kitaip (nei aš papasakojau) ir priešingai (nei Eco paporino - to išsipopuliarinusio populisto tikriausiai ir jis negalėjo pakęsti nuo Bolonės laikų): anot C.G., tąsyk laive P. pademonstravęs moralinį ir strateginį abdukcijos pranašumą. Ir dar - ne su Pierce`u abdukcija atsiradusi, ne su mumis ir pasibaigsianti. Kalbamasis Pierce`o detektyvo pavyzdys puikiai iliustruojąs, kas iš tikrųjų nuo seniausių laikų sieja medžiotoją pėdsekį, gydytoją diagnostiką, detektyvą ir mokslininką humanitarą. Tai "įkalčių paradigma" (euristiškai labai produktyvios pažinimo formos, paremtos išugdyta uosle, rega, klausa, intuicija etc.; gebėjimu diagnozuoti "ligą" pagal konkrečius - individualius simptomus. Ir spjaut, kad scholastai nuo pat viduramžių ligi dabar šaukia, neva tai, kas individualu - nemąstoma. Kad scholastai tuo tarpu (ilgai užsitęsė tas tarpsnis) socialiai laimėję - jau kitas klausimas). Taigi "lyrikams" bei gi humanitarams būtų labai naudinga apeliuoti būtent istorinę (ir episteminę) giminystę su medikais, medžiotojais ir komisarais grigoravičiais (ypač tiems, kurie prisizbitkinę ar neturi medicinos draudimo. O kas iš mūsų jį turi? Tikrai ne aš).

P.S. Čia buvo pasakojama, kodėl tikram poetui bei gi humanitarui privalu įsidarbinti (pagal pažintį ar minėtąją giminystės liniją) medicinos sergėtoju eksperimentinės medicinos institute, varnas gaudyti, katinus su musėmis medžioti (medžiotojo paradigma), ir kodėl bei gi už ką direktorius daktaras aibolitas Liudvikui ranką paspaudė ir jo eilėraštyje paskutinis pasakė miau (valio, o gal - tau dar val[erijon]o?)

(Tekstai neredaguoti - mums to neleidžia autorinės teisės - L.J.)

 

Skaitytojų vertinimai


2134. xX2003-05-01 23:50
Vis tik komentarų žalumoje šie tekstai turi daugiau energijos, ir aš nostalgiškai prasibraunu į archyvą ir nedrąsiai spaudžiu 2947. Kaip pastebėjo vienas padorus žmonijos paklydimų tyrėjas, primindamas nelaimingą Homero (kurio niekada ir nebuvo) istoriją, Didysis Dainius mirė kaip tik tada, kai buvo Nežinomo Redaktoriaus nuleistas ant popieriaus. Dėl šio ir kitų besikartojančių nusodinimų vėlgi galime kvestionuoti Redaktoriaus-Marintojo eliminavimą (galutinį?) Interneto epochoje.

2136. keule - redakcijos keulems2003-05-02 08:46
Nieko sau!!! Autorius juk nedavė sutikimo skelbti teksto, oficialiai apie tai pranešė sekančiame savo komentare. Bet redakcija prisidengusi neaiškiu kokiu Autorių teisių apsaugos įstatymu paskelbė tekstuką savo laikraštyje. NOOORMALIAI... Ir dar - tekstas neredaguotas, tipo, neleidžia autorinės teisės. Vogti galima, ane, redaguoti - nebe :) Paskaitykite Autorinių teisių įstatymo 5 straipsnį, kas yra nelaikoma Autorių teisių subjektais, ir pamatysite, kad ten nieko nėra pasakyti apie elektroninės duomenų bazėse patalpintus kūrinius. Taip, ineto tinklais, toje pačioje laikmenoje galima platinti šitą puikų straipsnį, bet atgaminti ir platinti spausdinimo būdu - tai autoriaus tesių pažeidimas. 15 straisnis nurodo, kad straipsniai yra Autoriaus neturtinių teisių subjektas ir sako: Autorius turi tesę išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu. Na bet nieko, daug kas vagia Lietuvoje ir nieko keuliško čia nematau:)

2137. keulei2003-05-02 09:04
Piratavimas jau įteisintas - perkant popierių ir laikmenas mes mokame autoriams kažkiek tai procentų nuo pirkinių kainos. Tik tiek, kad anas autorius nežinomas - kam mokėti honorarus, ko klausti leidimo???

2138. Apie teise kvepuoti ir miegoti2003-05-02 11:32
Duoti ar neduoti sutikima, - tai problema didziausia. "Ne ne ne" mastai, "taip taip taip" sakai.

2139. xX2003-05-02 11:53
Turime ryškiai keisti požiūrį. Juk už lango i-pavasaris, t.y. nauja epocha. Visi geri tekstai skirti kam? Kaip ir visi geri darbai - Lietuvai. Kas nesupranta lietuviškai, tegul mokosi, galės gerų tekstų paskaityti. O redakcija ir taip sunkiai verčiasi, tie patys tautiečiai Seime ir Vyriausybei kultūros pinigus investuoja į nuosavų namų statybą. Na ir tegul - namai tie stovės na kokį šimtą metukų, o tekstai ir idėjos - amžinos.
Ar verta dabar tampyti kaip gumą kažkokius ir taip kvailus įstatymus? A, keule?

2140. Pvz2003-05-02 12:14
Ponas/ia Keule pateike klasikini subtilu gyvenimiska kiauliskumo pavyzdi -testa. Jei nebutu pirmos eilutes, vardo = esmes etiketes, butu sunku isivaizduoti, kas parase. Gyvenime atskirti dar sunkiau, zmones retai atskeidzia ar zino savo esmes (poelgiu, troskimu) tikruosius vardus.

2145. Ginzburgas2003-05-02 16:04
Jakimka manęs nepažįsta (iš veido taip pat). Todėl galėsiu prie jo prieti ir iš labai patogios pozicijos (t.y.iš labai arti) s***ti jam tiesiai ta****kin. Kitąsyk suredaguos visus ir viską .

Carlo Ginzburgas, o ne Ginzbugas. Dar Landsbergį be "r" pradėkim rašyt.


2152. Cat2003-05-03 21:40
O jau Liudviko J.katinui pavaizduoti koks fonas parinktas!

2158. liolik2003-05-04 00:46
koks katinas? kuris?

2177. Kirilas2003-05-05 11:06
Ginzburgai, manęs tu taip pat nepažįsti Neužsišok begrasindamas.

2208. čia būsiu aš2003-05-06 15:32
Čia būsiu aš. Palikit vietos. Tik nežinau, kokį vakarą geriau ateit (trečiadienį? ketvirtadienį?), kada LM numeris būna paruoštas ir atiduotas spaustuvėn ? Mat bijau, kad LM korsarai vėl gali nugvelbti ką nors žalio iš žaliųjų pasaulio: į savo pilkąjį parsineš , konvertuoti nemokės, ir teks "Žaliu" būti. (čia ne apie Ivaškevičių). Ten pas juos virusas arba/arba : viskas arba suvis pilka, arba dar visai "žalia". Kartais būna "skaidra", tačiau ir toji nebežinia kurioje pusėje, su kuo, prieš ką lošia. Ar ji vis dar priklauso pilkųjų pasauliui, ar jau perėjo į mūsų? Visas šis neaiškumas painiava tik dėl to, kad karantinas neįvestas. Kur žiūri administracija? LM užneš, oi užneš kokį pilką virusą paraštėn... Taigi lauksiu treč. vakaro, kad korsarai nenučiuptų.

2209. moralinis pasipiktinimas2003-05-06 15:52
Įdomu būtų sužinot, kodėl Ginzburgui kortas pakeitėt? tas prastas lošėjas prasimetė, prasiplepėjo. Liudvikas būt žinojęs kurią vietą prisidengt beretu. Tai ne, ateina kažkas iš viršaus ir niekuo nedėtas, morališkai nepriekaištingas raideles s, m,o,g,r,p,u, net a išstumia ir jų vieton naujas kortas kyšt. Čiki miki, suprask, saugom garbę ir orumą, neskatinam smurto. Akių dūmimas. Kaip dabar Liudvikui žinot, kurią vietą beretu pridengt? Viršuj ką nors, o gal tą patį, tik iš apačios? Sukčiaujate ponai, du prieš vieną ir dar žymėtomis kortomis žaidžiat.

2244. @2003-05-08 10:49
Visai nebijau gauti ir per snuki, tik kartais norisi zinoti uz ka gavai. Jei pelnytai, tai valio - tik i sveikata, taciau kartais gauni ir negali suprasti pagrindinio egzistencinio klausimo: KODEL. Jusu virtualios realybes Liudvikas.

2250. Ciuozykla arba Bukim draugiski2003-05-08 12:31
Liudvikai, geras sumanymas, tesk, neprarask entuziazmo. Internete judejimas chaotiskas, panasiai kaip elektriniu automobiliuku atrakcionu parke ar Akropolio ciuozykla. Butu keista, jei i tave kas neatsitrentu ar nesitrenktu. Ne is blogos valios, ciuzinetis visiems smagu, net jei dalis zmoniu ciuozia keistomis pozomis. Tai atvira bendravimo, kurybine, filosofine, kulturine ir visokia kitokia mokykla.

2251. TODĖL2003-05-08 12:53
Kad pagrindinio egzistencinio klausimo nepateriotum. O mes iš pradžių užvažiuosim, o po to dar ir paaiškinsim. Dzen mokymo būdas: ko nors paklausk, tuoj gauni su lazda. Gali ir vėl klaust.

2254. kas autorius? kas atspės, tam silkė2003-05-08 14:36
Įsiklausęs į jūsų diskursus, / Kad bus dėjęs į kojas jau / Visas vilnius su panevėžiu, / O ką mums ES duos?//- Pinigų daugiau jokiais mokesčiais / Jie į mūsų biudžetą neperveda, / Negaliu, negaliu suvokti aš / Kaip čia dabar bus.//- Anksčiau buvo visi trylika, / O dabar jau net ir penkiolika? / Gula ant honorarų mūs / Procentų gi našta.//- Kaip tokios problemos ašį, / Senais terminais šnekant, / Nuo asmens į jo darbo "klasę" / Perkelti kuo greičiau?//- Kaip nelikti visuomenės / Irgi gyvenimo paraštėj - / Kaip jau buvo nesykį man, / Kai saugesnis jaučiaus. //- Oi kodėl, oi kodėl nepašaukia / Mūs valstybei tarnauti [Landsbergis]? / Autoritetų nereikia jums? / Laukia nelaimės jūs.//- Paliktas vienas kuistis aš / Su savo menais irgi straipsniais./ Kultūra mūsų vidaus reikalas? / Kaip tai dabar suvokt.//- Gal patapau paranojiškas, / Noriu tikėti, kad klystu aš, / Jaučiu, kad žiauri ekonomika / Suvirškins mane vikriai.//- Pavyzdžiai neturėtų užburti: / Skrosti Europą galėjo juk / Jos fondus mokėję pamelžti / Bartai irgi kiti /[ O kas mums iš to].//- Stiprios gravitacinės linijos / Neturi visuomenė mūsų juk, / Kaip tokius atsparumo išbandymus / Kultūra atlaikys?//- Kur švarenė gamta, auga kedrai / Žuvautojų tankis ne toks klaikus / Pasiėmęs pieštuką su sąsiuviniu / Iškeliausiu tikrai. //- Lašišas, ne kilkes gaudysiu / Mūs mėsos kombinatą pamiršęs, / Man į saulėtą Magadaną jau / Laiškus rašykit graudžius.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:17:35 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba