Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-02 nr. 2948

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kalbasi redakcijos darbuotojai: KORNELIJUS PLATELIS, LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS ir ALVYDAS ŠLEPIKAS.
ES - IŠŠŪKIS KULTŪRAI AR NE?
30

POEZIJA 
• ALGIRDAS STEPONAS DAČKEVIČIUS2

PROZA 
• SELEMONAS PALTANAVIČIUS5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ALI PODRIMJA

LITERATŪRA 
• Henrichas Agranovskis, Galina Baranova.
ĮMINTA RAŠYTOJO ROMAINO GARY KILMĖS MĮSLĖ
1

POKALBIAI 
• Kinu besidomintį filosofą dr. Nerijų Milerių apie Vilnių kine (ir ne tik) klausinėjo Ridas Viskauskas.
NERIJUS MILERIUS: "VILNIUS KAS DIENĄ PRASIVERIA VIS IŠ NAUJO"
4

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ29

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
GYVENIMAS ANT KALAVIJO AŠMENŲ
2
• VU LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 1940-20002
• LOTYNIŠKI POSAKIAI IR SENTENCIJOS12
• JULIUS JUZELIŪNAS3
 NAUJOS KNYGOS5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Stasiulis.
PRADŽIA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Jolanta Paulauskaitė.
"STREKAZA" PRIEŠ VISUOMENĘ
17
• Agnė Biliūnaitė.
ARBATOS KELIONĖ
6

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KOKIE IŠLIKSIME
• Rytis Jokūbaitis.
SUGRĮŽTANTYS
• Vidutis Bakas.
KOMPOZITORIAUS POVILO DIKČIAUS ATMINIMUI
1

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
PRINCIPO JĖGA
• TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS KAUNE
• Ridas Viskauskas.
TYLIOSIOS PREMJEROS
• LAISVĖS FILOSOFIJOS PAMOKA9

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
FANTOMIŠKAS SKAUSMAS
• Regimantas Tamošaitis.
ATGIMSTANTYS ŽOLYNAI

PAVELDAS 
• Angelė Lekavičienė.
SVIRNŲ METAMORFOZĖS

KRONIKA 
• Gediminas Girdenis.
O "VARPAI" SKAMBA
• KREIPIASI BIBLIOTEKININKAI1

DE PROFUNDIS 
• MARKSAS - POETAS?4
• MEILĖS PAŠTAS16
• NUSTEBUSI SKAITYTOJA3

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

Gražiausios metų knygos = The most beautiful Lithuanian books. - Vilnius : Folium, 1997- . - Gretut. tekstas liet., angl. - Leidž. nuo 1997. - Kt. leid.: Personalinė įmonė "Dailės leidybos ir informacijos centras", 2000-2002; Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės leidybos ir informacijos centras, 2003- .

2002. - 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 40, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-716-25-X

MENAS. FOTOGRAFIJA

Jonas Kavaliauskas ir "Eglė" / [sudarytoja ir redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė]. - Vilnius : UAB "Žurnalas "Krantai", [2003] (Vilnius : Logotipas). - 100 p. : iliustr., faks. - Virš. antr. - Tiražas 500 egz.

Vytautas Levandauskas : [architektas] : biobibliografinė rodyklė / Vytauto Didžiojo universitetas ; [biografijos teksto autorius Vytautas Petrušonis]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003 (Kaunas : VDU l-kla). - 80, [2] p. : portr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-530-56-1

Lietuvos muzikos istorija / Lietuvos muzikos akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [redakcinė kolegija: Algirdas Ambrazas … [et al.]. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002- . - ISBN 9986-638-33-X (įr.)

Kn. 1: Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / [sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė]. - 2002. - 481 [1] p. : iliustr., faks., gaid. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-638-26-7 : [25 Lt]

Siuvinėjimas kryželiu, meninis nėrimas / sudarė Feliksas Marcinkas. - Vilnius : Tautodailė, [2003] ([Vilnius] : Akritas). - 48 p. : iliustr. - ([Lietuvos tautodailininkų kūryba] : žurnalo "Rankdarbiai plius Visažinis" biblioteka, ISSN 1392-6357 ; albumas Nr. 32). - Tiražas [10 000] egz. - 5 Lt 98 ct

Skiautelė, skiautinėlis, skiautinys : trumpa skiautinių istorija, atlikimo technika, siuvimo būdai, patarimai pradedantiesiems / Goda Janonytė-Jankauskienė. - Jonava : Jonava, 2003. - 59, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-417-74-9

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ant gyvenimo metų slenksčio : eiliavimai / Stasys Gentvilas. - Jonava : Jonava, 2003. - 75, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-417-77-3

Atspindžių aikštė : eilėraščiai / Jolanta Sereikaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 ([Vilnius] : Sapnų sala). - 59, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-39-270-5

Eilėraščiai = Wiersze : rinktinė lenkų ir lietuvių kalbomis / Alicija Rybalko ; į lietuvių kalbą vertė Vladas Braziūnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 287, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-39-273-X. - ISBN 9986-39-373-X (klaidingas)

Einu gyventi : apybraiža / Joana Viga Čiplytė. - Vilnius : Homo liber, 2003 (Vilnius : UAB "Akritas"). - 102, [2] p. : iliustr. - Tiražas [150] egz. - ISBN 9955-449-46-2

Inkilas : eilėraščiai / Dalia Bozytė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). - 76, [2] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-39-269-1

Keisti Tomo Penmano prisiminimai : [romanas] / Bruce Robinson ; [iš anglų kalbos vertė Audrius Silkinas]. - Kaunas : Mens Sana, 2003 (Vilnius : UAB "Marandas"). - 263, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-574-00-3

Klasikai šiandien : [esė] / Romualdas Jurelionis. - Kaunas : [UAB "Gabija"], 2003 (Kaunas : UAB "Gabija" sp.). - 279, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9955-440-25-2

Laiko angelas : [eilėraščiai, proza] / Rutė. - [Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla], 2003. - 42, [2] p. : gaid. - Aut. nurodyta virš. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-38-356-0

Laisvės netekus : [proza ir poezija] / Jonas Stasėnas ; [sudarytojas Algimantas Lyva]. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2003. - 78, [1] p. - Tiražas [50] egz. - ISBN 9955-435-43-7

Lapkričio atkrytis : eilėraščiai / Antanas A. Jonynas. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 66, [4] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-16-292-0

Mano vaikai norėjo gyventi : tragiška vokietės ir egiptiečio šeimos istorija / Gabriele Mörsch ; tekstą vertė Vaida Našlėnaitė-Eberhardt, Neringa Žurauskaitė. - Vilnius : Homo liber, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 173, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-449-48-9

Mintynėlis : tūkstantis pagalvojimų / Romas Sadauskas. - Vilnius : Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, 2003 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). - 148, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-816-24-6

Pasižvalgymai pro metų slinktį : memuarai / Zigmas Pavilonis. - Jonava : Jonava, 2003. - 87, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-417-76-5

Strekaza : romanas / Undinė Radzevičiūtė. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Standartų sp.). - 87, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-16-291-2

Tylos! : novelės / Arūnas Spraunius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). - 107, [2] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9986-39-268-3

Vokiečių Bildungsromanas : teorinis aspektas : mokslinė monografija / Gintaras Lazdynas ; Šiaulių universitetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 175, [1] p. - Santr. vok. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-38-390-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Bjaurusis ančiukas. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2003]. - [14] p. : iliustr. - (Pasakos - dėlionės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-85-5

Pinokis. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2003]. - [14] p. : iliustr. - (Pasakos - dėlionės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-88-X

Raudonkepuraitė. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2003]. - [14] p. : iliustr. - (Pasakos - dėlionės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-87-1

Snieguolė. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", [2003]. - [14] p. : iliustr. - (Pasakos - dėlionės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-617-86-3

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


2157. vilius2003-05-03 22:45
2000 "strekazų"????? Bijok Dievo, p.Lolita! Graudu, jei tyto alba pataps grafomanų inkubatoriumi...

2159. @2003-05-04 01:21
Sudegs Varanavičienė su ta strekaza. Tokios "mūros" senai nebuvo knygų lentynose. Domėjausi - neperka.

2174. k2003-05-05 10:58
Anksčiau dar prastesnių buvo.

2179. V.V.2003-05-05 12:49
Nesudegs. Kuo prasčiau, tuo geriau.Sentencijos autorių patys žinote.Dar šiame sąraše labai žavi 14 psl. vaikų klasikos serija. Ačiū ir vienai, ir kitai leidyklai.

12928. Belekas2005-01-12 12:56
nieko idomaus...:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:17:31 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba