Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-02 nr. 2948

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VLADAS BRAZIŪNAS9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kalbasi redakcijos darbuotojai: KORNELIJUS PLATELIS, LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS ir ALVYDAS ŠLEPIKAS.
ES - IŠŠŪKIS KULTŪRAI AR NE?
30

POEZIJA 
• ALGIRDAS STEPONAS DAČKEVIČIUS2

PROZA 
• SELEMONAS PALTANAVIČIUS5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• ALI PODRIMJA

LITERATŪRA 
• Henrichas Agranovskis, Galina Baranova.
ĮMINTA RAŠYTOJO ROMAINO GARY KILMĖS MĮSLĖ
1

POKALBIAI 
• Kinu besidomintį filosofą dr. Nerijų Milerių apie Vilnių kine (ir ne tik) klausinėjo Ridas Viskauskas.
NERIJUS MILERIUS: "VILNIUS KAS DIENĄ PRASIVERIA VIS IŠ NAUJO"
4

ESĖ 
• GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ29

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
GYVENIMAS ANT KALAVIJO AŠMENŲ
2
• VU LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 1940-20002
• LOTYNIŠKI POSAKIAI IR SENTENCIJOS12
• JULIUS JUZELIŪNAS3
• NAUJOS KNYGOS5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Stasiulis.
PRADŽIA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Jolanta Paulauskaitė.
"STREKAZA" PRIEŠ VISUOMENĘ
17
• Agnė Biliūnaitė.
ARBATOS KELIONĖ
6

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KOKIE IŠLIKSIME
• Rytis Jokūbaitis.
SUGRĮŽTANTYS
• Vidutis Bakas.
KOMPOZITORIAUS POVILO DIKČIAUS ATMINIMUI
1

TEATRAS 
• Ramunė Balevičiūtė.
PRINCIPO JĖGA
• TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS KAUNE
• Ridas Viskauskas.
TYLIOSIOS PREMJEROS
• LAISVĖS FILOSOFIJOS PAMOKA9

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
FANTOMIŠKAS SKAUSMAS
• Regimantas Tamošaitis.
ATGIMSTANTYS ŽOLYNAI

PAVELDAS 
• Angelė Lekavičienė.
SVIRNŲ METAMORFOZĖS

KRONIKA 
• Gediminas Girdenis.
O "VARPAI" SKAMBA
• KREIPIASI BIBLIOTEKININKAI1

DE PROFUNDIS 
• MARKSAS - POETAS?4
• MEILĖS PAŠTAS16
• NUSTEBUSI SKAITYTOJA3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

V.2-8

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Tarptautinė vaikų kūrybos paroda
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VI atnaujinimas)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda "Kikos Lanitis, Giannis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai", skirta Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungai

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
V.Ciplijausko tapybos paroda
J.Jauniškienės velykinių margučių paroda

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4
Paroda "Raigardas 2001-2002"

RŪTOS GALERIJA
Vokiečių g. 28/17
Tapybos, keramikos, juvelyrikos, grafikos, skulptūros ekspozicija
M.Kosinskaitės tapybos paroda "Trys gramai retro" (veiks iki V.3)

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
A.Gražio tapybos paroda "Sustabdytas laikas"

ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
V.6 17 val. atidaroma L.Madziko (Lenkija) fotografijų ir plakatų paroda (veiks iki V.25)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Tapybos, skulptūrų ir fotografijų paroda "Mes ateinam", skirta Vilniaus dailės akademijos 210 m. jubiliejui (veiks iki V.4)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Šiuolaikinių estų menininkų paroda "Pause" (veiks iki V.10)
Paroda "Vilniaus tarpukario grafika" (veiks iki V.10)
A.Janušonio keramikos paroda (veiks iki V.10)

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
Paroda "Prieš 30 metų", skirta Vilniaus dailės akademijos 210-mečiui (veiks iki V.11)

LIETUVOS DAILĖS AKADEMIJA
Parodos, skirtos Vilniaus dailės akademijos 210-mečiui
Senieji rūmai, Maironio g. 6
Monumentaliosios dailės katedros vitražo ir freskos -mozaikos studentų darbų paroda
Buvusi spaustuvė, Maironio g.3
Dizaino katedros studentų darbų paroda
Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų darbų paroda
Kostiumų dizaino katedros studentų darbų paroda
Tetstilės katedros studentų darbų paroda
Keramikos katedros studentų darbų paroda
Kauno dailės fakulteto Stiklo studijos studentų darbų paroda (veiks iki V.5)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Paroda "Aštuonios menininkės iš Oslo" (veiks iki V.17)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
V.Tamoliūno tapybos ir objektų paroda "Žolynų misterija" (veiks iki V.5)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
B.Klemm (Vokietija) fotoparoda "Tranzitas Europa" (veiks iki V.18)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Paroda "Europiečiai Paryžiuje"

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda "Baltija" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
V.8 17 val. atidaroma paroda "Magiškas akmuo"

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
M.Navako paroda "Šnaresiai"

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
Nuolat veikianti įvairių dailininkų ekspozicija
G.Skaraitienės fotoparoda "Pilvai" (veiks iki V.20)

LDS ŠVENTO JONO GATVĖS GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Paroda "Stiklo darbai" (veiks iki V.5)
Vaikų piešinių paroda "Spalvų upė" (veiks iki V.11)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
R.Danisevičiaus fotografijų paroda "Mysli" (veiks iki V.4)
V.2 18 val. atidaroma A.Patalkos paroda "Pavasaris" (veiks iki V.25)
V.6 18 val. atidaroma M.Abramavičiaus fotografijų paroda "Aš esu aš, arba Narcizo dienoraštis" (veiks iki V.24)

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
E.Paukštės, I.Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Papuošalų paroda-pardavimas
E.Babensko papuošalų paroda

GALERIJA "ZNAD WILII"
Išganytojo g. 2/4
Hermanovicziaus fotografijų paroda "Vilnius, o vis tik…"

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
Aušros vartų g. 5
A.Efendi koliažų paroda (veiks iki V.11)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
V.2 16.30 val. G.Šalkauskaitės fotografijų paroda "Pilvo šokiai", skirta Motinos dienai (veiks iki VI.3)

J. ir M.ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
G.Purlytės-Mažrimienės tapybos paroda (veiks iki V.31)
G.Kovėros fotografijų paroda (veiks iki V.31)

K.VARNELIO
NAMAI-MUZIEJUS
Didžioji g. 26
Nuolat veikianti ekspozicija
Lankymas tik darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu 279 16 44

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Šv.Mykolo g. 6
Architekto A.Kulpavičiaus jubiliejinė paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
V.2 17 val. atidaroma G.Pintukaitės-Valečkienės tapybos paroda

STASIO VAINIŪNO NAMAI
Goštauto g. 2 - 41
M.Siudikos tapybos ir piešinių paroda (veiks iki V.15)

MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
V.Braziūno fotoparoda "Tiesiog mieli veidai" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
"Bizantijos lobiai.Mozaika (IV-XV a.)"
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos moksleivių parodos: keramikos paroda "Kaukės"; grafikos paroda "Grafika savaip"; paroda "Būk savimi" (veiks iki V.16)

LITERATŪRINIS PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Telšių taikomosios dailės skyriaus Dizaino katedros Meninio metalo studijos studentų darbų paroda (veiks iki V.3)
XIV a. pab. Kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g.3
Paroda "Kazys Puida (1883-1945) - poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas"
Paroda "Vydūnas (V.Storosta, 1868-1953) - filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas"
Paroda "A.Poška (1903-1992) - publicistas, prozininkas, vertėjas, keliautojas"
Paroda "A.Janulaitis (1878-1950) - istorikas, publicistas, vertėjas"
Paroda "J.Balkevičius (1923-2000)"
Paroda "P.Babickas (1903-1991)"
V.2 atidaroma paroda "J.Baltrušaitis (1873-1944)"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
O.Staponkutės paroda "Piešiniai iš Danijos" (veiks iki V.10)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
Paroda "Langas"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Europos Sąjunga iš arčiau - naujos galimybės" (veiks iki V.9)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
R.Songailaitės-Balčikonienės scenografijos paroda "Visa tai galėjo būti…"(veiks iki V.17)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
V.2 atidaroma tautodailininkų L.Damanskos tapybos ir P.Petronio skulptūrų paroda (veiks iki V.20)

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2a
Ekspozicija "Lietuva 1940-1941" m.: netektys prasideda…"
1992-2002 m. eksponatų paroda (veiks iki VI.1)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13-OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

TOLERANCIJOS
CENTRAS
Naugarduko g. 10/2
J.Hoppeno fotografijų paroda "Prieškariniai Vilniaus žydų kvartalo fragmentai"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos kūrėjų autografai", skirta Nepriklausomybės 85-mečiui (veiks iki V.4)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
I.J.Brautaset (Norvegija) paroda "Vaizdai iš popieriaus"(veiks iki V.11)
Čekų kino plakatų paroda "Ex libris" (veiks iki VI.15)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
J.Budriūnaitės paroda "Abėcėlės beieškant" (veiks iki V.4)
Paroda "Photo EX" (veiks iki V.4)

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
J.Budriūnaitės piešinių paroda "Šalis"
Dviejų keramikų J.Moe ir V.Vennestrom paroda iš Norvegijos
Paroda Biblijos menas" (veiks iki V.7)

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS
GALERIJA
Rotušės a. 1
V.2 11 val. atidaroma Kauno miesto vid. mokyklų mokinių piešinių paroda "Kauno ugniagesių praeitis, dabartis ir ateitis", skirta Šv.Florijono dienai. Bus apdovanoti kūrybiškiausi moksleiviai

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
Projektas "ArtPropaganda" (veiks iki V.17)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
V.2 16 val. atidaroma šiuolaikinės norvegų keramikos paroda (veiks iki VI.8)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"
J.Kaunecko karikatūrų paroda
Paroda "Čiūž čiūžela, vež vežela"
Paroda "Velniava"

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bekelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotomenininkės S.Michelkevičiūtės jubiliejinė paroda "Natiurmortai"

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
V.8 atidaroma V.Žaltauskaitės tapybos paroda. Įėjimas nemokamas

M.MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Kazys Puida (1883-1945) - prozininkas, dramaturgas, vertėjas"
"Naujausi išeivijos eksponatai"
Paroda "Jaroslavas Seifertas - Nobelio premijos laureatas"
Paroda "Toli nuo Tėvynės", skirta P.Babicko 100-mečiui
Paroda "Ir baltą debesį pasveikinu", skirta H.A.Čigriejaus 70-mečiui

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
P.Griušio tapybos paroda (veiks iki V.14)

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
Paroda "Karaliaučiaus dailininkai pristato", skirta Karaliaučiaus lietuviams (veiks iki V.4)
Fotoparoda "Modernaus kūno antropologija" (veiks iki V.4)
B.Rudžio grafikos paroda "Akis į akį" (veiks iki V.27)
S.Jurkaus skulptūros paroda (veiks iki V.11)
V.2 16 val. atidaroma J.Vitkutės tapybos paroda "Pavasario vėjas", skirta Motinos dienai (veiks iki V.25)

"BAROTI" GALERIJA
Aukštoji g. 3,3a
V.Viningo tapybos paroda (veiks iki V.8)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos g. 18
L.Gedvilaitės-Sakalauskienės paroda "Dienoraštis" (veiks iki V.5)
V.6 18 val. atidaroma B.Gražio tapybos paroda "Išeiginė - pirmadienis" (veiks iki VI.2)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
E.Pečerskio (Kaliningradas) paroda "Objektai" (veiks iki V.14)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
42-oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda "Šiauliai + Klaipėda"

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
V.6 atidaroma K.Šiaulyčio akvarelių paroda (veiks iki V.29)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti keramikos ekspozicija
V.7 atidaroma tapybos, skulptūros, grafikos ir videomeno paroda "Panevėžio dailės dienos 2003" (veiks iki V.25)

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
E.Židonio medinių kryžių paroda, E.Rinkevičiaus skulptūrų ir E.Darulio piešinių paroda (veiks iki V.7)

Druskininkai


DRUSKININKŲ MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
A.Suliausko tapybos paroda "10 moterų portretų", skirta autoriaus kūrybinės veiklos 40-mečiui

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
S.Aukštuolio piešinių paroda "Akmenėliai"

VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO GALERIJA
Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko tapybos paroda iš B.Vasaris kolekcijos

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
V.3 17 val. atidaroma paroda "Darbai"

Utena


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Utenio a. 3
A.Surgailienės grafikos paroda (veiks iki V.17)

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Tautodailininko A.Žulkaus medžio drožinių paroda (veiks iki VI.1)
Telšių dailės ir dizaino fakulteto dėstytojos A.G.Zinkevičiūtės paroda "Iš širdies" (veiks iki V.11)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:17:31 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba