Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-09-10 nr. 3297

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
 DURS GRÜNBEIN.
Biologinis valsas
23

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• „Sostinės dienos“
• ANATOLIJUS LAPINSKAS.
Apie menininkų sveikatos draudimą
1
• RIMA POCIŪTĖ.
Visuomenę žeidžiantis seksualumas: Rygos variantas
5

LITERATŪRA 
• VYTAUTAS DUMČIUS.
Basomis per trieilius
19

POKALBIAI 
• Su VIRGILIJUM ČEPLIEJUM kalbasi KAZIMIERA KAZIJEVAITĖ.
Virgilijus Čepliejus: „Geriausiai išverčiu tada, kai neskubu, dirbu su malonumu“
5

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Ispanų filmuose – daug saulės, meilės ir juoko
• X lenkų kino savaitė

TEATRAS 
• Artėja septintasis teatro festivalis „Sirenos“

DAILĖ 
• TIMĄ VAN TUILĄ kalbina KRISTINA STANČIENĖ.
Kelionė: fizinė ir dvasinė sąvoka
3
• LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS.
Adolfas Vaičaitis: „Abstraktusis menas pasibaigė“
2

MUZIKA 
• JŪRATĖ KATINAITĖ.
Atostogos dvasingumo saloje
2

PAVELDAS 
• RAMUNĖ HAZIR.
Valdovų rūmuose – aštuoniolika naujų muziejinių vertybių
3

ESĖ 
• MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Apie mokyklą kaip kalėjimą ar pasaką
7

POEZIJA 
• NERINGA DANGVYDĖ.
13

PROZA 
• RIČARDAS KALYTIS.
Politinė diversija
2

VERTIMAI 
• PETR BORKOVEC, JORGE MELICIAS, MARIA SOUSA.
16

KRONIKA 
• Naujų, besišypsančių veidų ir „trupės liūdi“ narių sintezė

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Užkampiai
1

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Kakadūkavimai

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DE PROFUNDIS
– Velniai nematė!
– Velniai nieko nemato, jiems visad tamsu akyse...
 
• IEVA SALATKAITĖ.
2
• MĀRIS BĒRZIŅŠ.
Gūtenmorgenas ir brakštelėjimas
• res ludentes / žaidžiantys daiktai

Šatėnų prieglobstis 
• Dvidešimt ketvirtoji savaitė56

PIRMASIS

Biologinis valsas

DURS GRÜNBEIN

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gytis Norvilas
„Išdidinimas: skruzdė iš išgąsdinto skruzdėlyno“. 2010

    Tarp Keiptauno ir Grenlandijos driekiasi miškai
    Troškulių, troškulių, kurių nieks nėr pažinęs.
    Jei tiesa, kad esam nuožmūs gyvuliai,
    Esam nuožmūs gyvuliai, nes nieks nebėr tiesa.

    Lašas burnoj buvo žodis pradžios
    Neigimo, amžiams ištrūkti – atsiduoti laikui.
    Nieks nesupaisys, kaip balses išspaudžia suskirdęs gomurys,
    Kaip priebalses – gerklės kiaurymė.

    Atviras klausimas, ką laboratorinėj kolboj pametė ausis,
    Ta mėsinga sagė, pageltus nuo formalino.
    Kada išplaukia paviršiun, kada sminga žemyn,
    Kaip pusiausvyra suskamba mirusiuos nervuos.

    Abejotina ir tai, ar laidelių galybė,
    Guvios beždžionės kaily, numalšina žvėrišką alkį.
    Ką reiškia, kai smegenų bangomis sielvartas ima vilnyti.
    Fantominis skausmas vadelioja paviršiais sprūstantį žvilgsnį.

    Tarp Keiptauno ir Grenlandijos driekiasi miškai
    ...Ironijos, kuri kūną pasiunčia tankmėn.
    Jei tiesa, kad esam nuožmūs gyvuliai,
    Esam nuožmūs gyvuliai, nes nieks nebėr tiesa.

Iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas

 

Skaitytojų vertinimai


62960. Mistika2010-09-14 01:58
Ar niekam neidomus eilerastis? Kokiu minciu turite?

62963. ar taip2010-09-14 09:53
kaip skruzdelė taip ir eilėraštis.vokiškai kietas.

62966. 000 :-) 2010-09-14 12:41
Kiekvieną kartą atvėrusi šį puslapį stebiuosi, kad niekas apie šį eilėraštį nieko nepasako... Perskaičiau tris kartus - man per sunkus suprasti, bet gi čia lankosi suprantantys...

62971. Likimo ironija2010-09-14 15:59
Gaila, si delione taip ir lieka padrika, nesusidelioja.

62974. Mistika2010-09-14 16:40
Stiprus, su filosofine priegaide.

62984. LABAS2010-09-14 21:35
O AS NESU GYVULYS, TUO LABIAU NUOZMUS, SITAS EILERASTIS MAN NESVARBUS. O JEIGU RAŠOMA TIEMS GYVULIAMS, TAI KAŽKAIP PERŠMIEŽTAI PER KELIAS MARLES, KAIP CEPELINAMS VIRTI).).

62993. doch doch2010-09-15 17:18
Biologischer Walzer von Durs Grünbein Zwischen Kapstadt und Grönland liegt dieser Wald Aus Begierden, Begierden die niemand kennt. Wenn es stimmt, daß wir schwierige Tiere sind Sind wir schwierige Tiere weil nichts mehr stimmt. Steter Tropfen im Mund war das Wort der Beginn Des Verzichts, einer langen Flucht in die Zeit. Nichts erklärt, wie ein trockener Gaumen Vokale, Wie ein Leck in der Kehle Konsonanten erbricht. Offen bleibt, was ein Ohr im Laborglas sucht, Eine fleischliche Brosche, gelb in Formaldehyd. Wann es oben schwimmt, wann es untergeht, Wie in toten Nerven das Gleichgewicht klingt. Fraglich auch, ob die tausend Drähtchen im Pelz Des gelehrigen Affen den Heißhunger stillen. Was es heißt, wenn sich Trauer im Hirnstrom zeigt. Jeden flüchtigen Blick ein Phantomschmerz lenkt. Zwischen Kapstadt und Grönland liegt dieser Wald ... Ironie, die den Körper ins Dickicht schickt. Wenn es stimmt, daß wir schwierige Tiere sind Sind wir schwierige Tiere weil nichts mehr stimmt.

62994. gal sliekas?2010-09-15 18:21
Skruzdėlė kažkokia nudvėsusi ir eilėraštis panašus. Yra keleta įdomių eilučių.

62995. jona :-) 2010-09-15 18:29
Vaikščiodama aukštyn - žemyn, ir suprasdama tik kas trečią - ketvirtą žodį, norėjau kaip nors susigaudyti vertime... Teks imti žodyną ir varginti savo nelabai jaunas akis... Negaliu nieko su savimi padaryti - nenugalimas noras skaityti pažodinį vertimą.

62997. labukas2010-09-15 21:13
jona`iui, kad nevargintų akių, o verčiau eiliuotų/ tik pažodinis daugmaž vertimas:/ Biologinių valsas/ Durs Grünbein Keiptaunas ir Grenlandijos yra šiame miške iš norus, nori, kad niekas nežino. Jei tai tiesa, kad mes sunkiai gyvūnai mes sunkiai gyvūnai, nes nieko daugiau teisinga. Pastovus lašų į burną žodis buvo pradžioje perdavimo, ilgos pertraukos laikas. Nieko paaiškina, kaip sausą gomurio niežėjimas samogłoski, kaip ir gerklės nuotėkio vomits priebalsiai. Jis lieka atviras, kas turi ausis ieško laboratorijoje A lytinių segλ, geltona, formaldehido. Kai jis plaukioja virš, kai jis krinta, kaip ir mirę nervų, kad balanso garsai. Taip pat abejotina, ar tūkstančių vielos kailiais sunkiai beždžionėms atitinka cravings. Ką tai reiškia kai kalno punktus smegenų galios. Fantomas galūnių skausmas atkreipia kiekvienas glaustai. Keiptauno ir Grenlandijos šio miškų yra … ironija, siunčia kūno ir failų rinkinio. Jei tai tiesa, kad mes sunkiai gyvūnai mes sunkiai gyvūnai, nes nieko daugiau teisinga. pažodinis rusiškai/kad būtų šioks toks sipratimas/ Биологические вальс/ Грюнбайн Grünbein между Кейптауне и Гренландии этот лес от желаний, стремится к тому, что никто не знает. Если это действительно трудно животных мы являемся трудно животных, потому что ничего более верно. Постоянно капель в рот слово было начало передачи, длительный перерыв в то время. Ничего не объясняет, как сухой palate гласные, как утечка в горле vomits согласных. Остается открытым, то, что ищет ухо в лаборатории плотские брошь, желтый в формальдегида. Когда он плывет выше, когда она идет вниз, как в мертвых нерва, что баланс звуки. Также сомнения, ли тысяч проволоки в меховой неразрешимых обезьян удовлетворить тягу. Что это значит, когда горе указывает на мозг власти. Фантом конечности боль привлекает каждый взгляд. Между Кейптауне и Гренландии этот лес балл.. ирония, отправляет тело в чащу. Если это действительно трудно животных мы являемся трудно животных, потому что ничего более верно.

62998. jona2010-09-15 21:33
Na, nesakysiu labukui, kad jis(ji) eitų kakot, nes, kai užsinorės, tai ir be mano pasiuntimo ten nueis...

63001. sliekas2010-09-15 21:55
chi, chi, chi. Cha, cha, cha, Jonai 10 balų. :)))))))))))))))))))))))))))

63003. labukas, matyt, padarė automatinį vertimą 2010-09-15 22:58
Pažodinis vertimas: Tarp Keiptaumo ir Grenlandijos tvyro šis miškas / troškimų, troškimų, kurių nežino niekas. / Jei tiesa, kad mes sudėtingi gyvūnai, / esame sudėtingi gyvūnai, nes jau niekas nėra tiesa. / Nuolatinis lašas burnoje buvo žodis pradžia / atsižadėjimo, ilgo sprukimo į laiką. / Niekas nepaaiškina, kaip išdžiūvęs gomurys / išvemia balses, priebalsius - gerklės kiaurymė. / Nebeaišku, ko ieško ausis laboratorijos kolboj / mėsinga sagė, geltona formaldehine. / Kai ji plauko viršuj, kai nugrimzta žemyn / tarsi mirusiuose nervuose skamba pusiausvyra. / Abejotina ir tai, ar tūkstančiai laidelių / nuovokios beždžionės kailyje numalšina geismą. / Ką reiškia, kai smegenų srovės rodo sielvartą. / Fantominis skausmas nukreipia kiekvieną skubrų žvilgsnį. / Tarp Keiptauno ir Grenlandijos tvyro šis miškas... Ironija, siunčianti kūną į tankmę. / Jei tiesa, kad mes sudėtingi gyvūnai, / esame sudėtingi gyvūnai, nes jau niekas nėra tiesa.

63004. labukas dėkavoja 630032010-09-15 23:27
pagaliau gražus vertimas. o už automatinį net nedekoja tie, kurie nesugeba išversti lietuviškai. ne automatiškai. jokio geranoriškumo. o išsikakoti gerai linkiu ne tik sau (kaip nedėkinga jona`ono man palinkėjo), o visiems: labai sveika.

63016. 63003 klonijasi2010-09-16 13:11
labukui.

63018. Mistika to 630032010-09-16 15:13
Aciu ...

63024. jona2010-09-16 18:23
Lenkiu savo žilą galvą prieš 63003. Eilėraštis gal nėra labai sudėtingas, bet vis tiek reikalaujantis susikaupimo... Sūnus žadėjo padaryti popierinį variantą - bus lengviau lyginti... Su tuo automatiniu vertimu jau esu nudegusi: kartą paprašiau, kad išverstų BBC TV pašnekesį su tokiu įdomiu amerikiečiu David Eagleman, parašiusiu labai mane sudominusią knygelę "Sum: keturiasdešimt istorijų apie pomirtinį gyvenimą" ("Sum: Forty Tales From Afterlife"). Kai mėginau skaityti tą vertimą, tai pradžioje pamaniau, kad kažkas užkoduota...

63033. jonai2010-09-17 00:04
na bet ir naivumas tamstos. tiesiog šventas. žaviuosi Jumis be jokių ironijų. kad man kas tokį žingeidumą duotų...

63039. katė2010-09-17 11:31
Jonai iš tiesų yra ko pavydėti.

63046. sliekas2010-09-17 13:58
Aš pavydžiu Katei jos tolerancijos, pakantumo, švelnumo, pasiaukojimo. Statyčiau ant altoriaus, bet urvelis mažytis- telpa tik būtiniausi baldai- lovytė ir naktinis puodukas. Sorry.

63069. sliekui2010-09-18 12:52
iseitis: statyk ta savo altoriu i savo mazyte salta sirdele.

63078. sliekas2010-09-18 16:16
O toj mažoj šaltoj širdelėj- visa Lietuva. :)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 66 iš 66 
21:04:36 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba