Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-07-01 nr. 3338

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
 ALBINAS ŽUKAUSKAS.
Užšalusi pypkė
43
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

ČESLOVO MILOŠO 100-MEČIUI 
• „Milošo kelio“ pradžia
• DARIUS KUOLYS.
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmogus“
24
• JANE HIRSHFIELD
(JAV).
Laiškas Cz.
7

KNYGOS 
• GINTARĖ ADOMAITYTĖ.
Berniukas kaip niekas kitas
6
• ZITA BARANAUSKAITĖ-DANIELIENĖ.
„Tiesos papasakoti negalima. Ji jau yra“
3
• NAUJOS KNYGOS1
• Bibliografijos ir knygotyros centras

KINAS 
• TADĄ VIDMANTĄ kalbina DŽORDANA GRAICEVIČIŪTĖ.
Tadas Vidmantas: „Sunkiau prajuokinti, nei pravirkdyti“
1

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
„Skrajojantys“ lėlių teatrų festivalio Kaune prisiminimai

MUZIKA 
• BEATA LEŠČINSKA.
XV Vilniaus festivalis: skoningai, be pompastikos

PAVELDAS 
• ILONA MAŽEIKIENĖ.
Arbit Blatas: nuo Kauno iki Niujorko
1

POEZIJA 
• JONAS JAKŠTAS31
• VYTAUTAS VILIMAS SKRIPKA8
• GRETA KERINA2

PROZA 
• ALGIS KUKLYS.
Latro aimanos
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Vertė
19

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Gausi ir prieskoninga puota Alantoje
43

DE PROFUNDIS
... o jis šypsojosi it gondola, pilna vaikų...
 
• ANDRIUS ŠIUŠA.
Ko šypsosi Džokonda?
2

PIRMASIS

Užšalusi pypkė

ALBINAS ŽUKAUSKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vincent van Gogh
„Vincento kėdė su pypke“
1888


      Pakiro mūrai, apsilupę rūmai.
      Kuprojas čiupros, žvilgsniai pasišiaušę.
      Savi, atrodo, smilksta dūmai –
      Vis tiek akis gerokai graužia.

      Praburbus žvakė merkias, sunkiai svydi,
      Užgeso pypkė, pelenai užšalo.
      Jei jau neturim nieko pasakyti,
      Tai ko dar riogsome už stalo.

      Žvairavimai priekabūs ir supykę
      Suskvarbo širdį kaip urvinės kregždės.
      Seniai jau laikas iškratyti pypkę,
      Velniop jau metas išsinešdint!


 

Skaitytojų vertinimai


69217. raimis2011-07-04 12:18
Čia apie emigraciją stipriai parašyta! O dar velionis A. Žukauskas nujaut ir Kirkilo užgesusią pypkę, ir sausio 16 -osios riaušių dūmus, ir emigraciją....Velniop tokį eilėraštį:))

69219. liudjokim.2011-07-04 18:10
Leksinė raiška ir ekspresija, jausmas forsuotas keistai. Nieko ypatingo.

69245. ups!2011-07-05 00:20
už tai Jakštas koks fainas! koks pajaunėjęs ir širdim ir lyra...

69246. selė :-) 2011-07-05 00:20
Nors šiuo poetu niekada per daug nesižavėjau, bet šis eilėraštis man visai nieko. Turiu "Poringes", kuriose man patiko eilėraštis "Kaip sakė sugėrovas graikas": Bet jeigu negali - iš upės tos pačios - dar kartą atsigerti,-/ Kaip mėgo postringauti senas mano sugėrovas graikas,-/ Nes sekančią akimirką ta upė bus kita, ne ta pati,-/ Tai aš galvoju, kad taip pat gyvenimą rytoj negalima gyventi/ Tą patį, kaip šį vakarą - rytoj bus kitas...

69258. Girdas2011-07-05 13:28
Tautiečiai! Sveikinu Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos šventės proga. Manau, jo geriau tiktų tam prideramos eilės, kad ir: „Raudoną rožę Rozamundą / Sapnavo riteris kadais / O ir mane šią naktį gundo / Anų laikų, anie žiedai“. Gal kas žino autorių, ar kitų minčių?

69260. suradau2011-07-05 16:39
XVI a. Jonas Radvanas Lietuvis - „Šičia stovėjo šventieji karaliai lietuvių kilimo / Švietė aukštai ryškiais spinduliais lietuvių karalius / Mindaugas, jam ant galvos karūna lotynų gulėjo“. Taigi, seniau švietė, o kas dabar, čia nė spingsulės nerasi.

69264. s.j.2011-07-05 17:10
Deja, eilių autoriaus nežinau, bet žinau "kitų minčių": "Rimgaudo įpėdinis Mindaugas, kitų vadinamas Mendolfu, imdamas valdžią, kurią jo tėvas įsigijo nuskriausdamas našlaitį brolėną, netruko susitepti rankas giminaičių žudynėmis ir krauju... Jeigu įtardavo kad tas ar anas iš artimųjų priešinąsis jo sumanymams, jis šalindavo jį ar kalaviju, ar nuodais... Tuo laiku mirė Mindaugui žmona; šeimynos moterų sutvarkyti ir mirusiai šermenų iškelti į rūmus atvyko pakviesta Daumanto, Nalšios kunigaikščio, žmona, karalienės sesuo. Karalius, turėdamas begėdiškų ketinimų, sulaužė įstatymą, jėga pamynęs moters dorą, jis pasilaikė ją už žmoną." Šitaip negražiai ir žiauriai neteisingai apie vienintelį Lietuvos karalių rašė Albertas Viliūkas- Kojelavičius. Gal ir nereikia juo per daug tikėti, ir smerkti Mindaugą: tais laikais ir kitos valstybės buvo panašiai "vienijamos".

69268. terra2011-07-05 18:34
šiap jau, jis - Vijūkas, o ne Viliūkas :)

69269. s.j.2011-07-05 19:01
Ačiū. Nuo žioplumo vaistų nėr!

69274. erd2011-07-05 19:48
Tik priešai dideliuose dalykuose ieško prieštaravimų, bet taip ir išsiduoda. Antai Viktorija Daujotytė yra tarusi: Mindaugas, Karalius Mindaugas, yra Lietuvos istorijos ir likimo mazgas. Jis suriša praeitį tiek, kiek jos įmanoma aprėpti, savo laiką, siunčia žinias į mūsų laikus. Lietuvių kultūra nuo pat savo sąmoningumo pradžios Mindaugo svarbą jaučia; šis vardas daugeriopai įprasmintas ir istorikų, ir rašytojų.

69280. Tautiečiai2011-07-05 21:29
Prezidentas Valdas Adamkus: „Tai šventė, kuri primena: esame sena ir garbinga tauta, paveldėjusi Mindaugo Lietuvą – tvirtą granito pamatą, kuriuo remiamės jau daugiau nei septynis šimtmečius”... „mokėkime iš istorijos pasisemti išminties, atsakomybės bei padorumo".

69290. Taip2011-07-06 08:01
Albinas Žukauskas rase vis geriau ir geriau, ir prisirase iki klasikos:)

69302. vovovo2011-07-06 14:33
Nu tas ziodziu išradinėjimas yra labai pavojingas reikalas.Dėl to Žukackas ir pralaimėjo kaip poetas.Reikia ne keistą žodį kurti,o kitą ar kitokią būseną esamu žiodziu arsenalu;)

69306. raimis2011-07-06 16:09
Komentatorius vovovo teisus: ne leksiką išradinėti, o naujas leksines sandūras, surasti savo prozodiją, individualią sintaksę ir etc.: " o broli, mus gelbsti tik sintaksė" - rašė genijus a.a. Sigitas Geda.

69307. britva (IP 84.15.188.5)2011-07-06 16:26
labai geras eilius apie kirkilo pypkę... senai jau metas išsinešdint. vot taip. ir drąsiai, juk sosošo pinigai gerklės neužkimšo. gal pagaliau nustos sorošistas ginius tyčiotis iš "verkšlenančių" inteligentų... jei reikia moderno, varykit futuristiskai... kaip binkis su bloku..

69308. britva (IP 84.15.188.5)2011-07-06 16:27
girnius

69319. wiki apie A.Kurkovą2011-07-06 20:15
As a trained Japanese translator Kurkov was assigned military service assisting the KGB. However, he managed to get his papers changed to service with the military police. This offered him a greater degree of freedom during and after his service period. He was assigned a prison guard position in Odessa. It was during this period that Kurkov wrote all of his children`s stories.

69326. Katė2011-07-06 23:07
Ką čia vertinti? Eilėraštis geras - puikiai išreiškia poeto momentinės būsenos tiesą. Jei ta būsena nepriimtina - kita kalba. Ir kur randate čia naujus žodžius ? Kurio gi žodžio nesupratote?

69337. baras2011-07-07 09:13
Supratau eilėraščio pabaigą "Velniop jau metas išsinešdint!" su šauktuku, taip agituoja ir paniką kelia 5-tos kolonos agentai. Arba Albinas susiruošė myriop.

69338. raimis2011-07-07 09:26
Viskas čia aišku: vidutiniškas mirusio poeto eilėraštis. Apie Vincentą one Gogh. Aš taip neparašyčiau. Bet ir nerašyčiau niekada šitaip: toks eilėraštis kone nieko nepasako apie Vincentą. 10 kartų poetiškesnė Anri Periušo " Van Gogo gyvenimas". Gerai, kad reprodukcija pateikta paveikslo, nes buvau pradžioje išsigandęs: jau apie pypkorių komunarą Kirkilinį eilėraščius miruoliai ims rašyti...

69341. terra2011-07-07 10:54
raimi, atsipeikėk, kuo čia dėtas Van Goghas? ar nuo lietaus jau smegenys tęžta?

69343. terrai nuo raimio2011-07-07 12:03
Eilinį kartą savo vikšrais per kitų nuomones. Kokią partinę bolševikų mokyklą baigei:" kas ne su mumis, tas - prieš mus". Taip ir toliau varyk komnaivuole Terra.

69344. :)) :)) terai su raimiu2011-07-07 12:24
prajuokinot gardžiai mane abu:)

69345. britva > s.j. 2011-07-07 12:37
ir ne Rimgaudas, o Ringaudas, jei ką. 19 a Mejerio enciklopedija vadina šį žemaičių karalių Ringold. Ir ne vieną karalių turėjo Lietuva. Šią nesąmonę net pats prezidentas Adamkus leptelėjo Anglijos karalienei. matomai paauklėtas savo patarėjo bielinio ar Bumbliausko. . Laikas kultūrintis ponai. Laikas žinot savo biografiją ir neperleist to žinojimo plertkorkai kaimynei. Lenkija nekeltų Lietuvos princų į karalius, jei jie neturėtų karališko kraujo. Popiežius niekada neatšaukė savo bulės, patvirtinančios Mindaugo karalystę. Žemaičiai rinkdavo savo karalius. Birutė, kurią vedė Kęstutis buvo Žemaitijos karalaitė. Lietuvių liaudies pasakos (tiesa, kur jos dingo?) kalba tik apie karalius, karaliūnus, bet ne apie kunigaikščius. kiuning - skandinaviškas karaliaus pavadinimas. kioningsberg - karaliaučius, Karalių miestas, nuo Jopgailos anūko laikų ir dar seniau.

69360. s.j. > britva2011-07-07 18:15
Sako būna šventas melas ir yra niekšiška tiesa. Manau, kad, prieššventinę dieną pacituodama Kojelavičių pasakiau niekšišką tiesą. Dėl to kaltas p.Girdas, kuris su savo savo paniekute ir ironija mane gerokai supykdė. Manau, kad toks išprusęs žmogus galėjo tai padaryti /priminti apie šventę/ šiek tiek subtiliau...O dabar pacituosiu šiek tiek švento melo, tiksliau sakant, švento naivumo: "Mindaugas, matydamas jog per totorių varginimą Gudai yra susilpnėję ir geisdamas praplatinti savo valdžią, pasiuntė savo brolainius Ardvydą, Vykintą ir Tautvilį, kad užeitų šalis Palacko, Vitebsko, Smalensko ir kad tuos kraštus valdytų jo vardu; tiems tai pasisekė gerai; Ardvydas atsisėdo Smalenske, Vykintas Vitebske, o Tautvilis Palacke." /Apsakymai apie Lietuvos praeigą. Maironis/ Labai stengiausi perrašinėdama nepadaryti klaidų. Šiaip tai nesu nei istorikė, nei labai didelė patriotė, nei per daug išprususi bet, vis tiek knygų lentynoje yra ir Šapoka ir Pašuta ir Janulaitis ir netgi pakankamai gražiai išleista Lietuvos TSR istorija /deja,/ tik I dalis./ ir dar daug kas... Belieka tik perskaityti. Ačiū, kad pakankamai mandagiai į mane kreipėtės. Pas kaimynes tai vis tiek nubėgsiu, ir, gerdamos arbatą, dalinsimės savo istorijomis.

69365. britva > s.j. 2011-07-07 22:00
dėkui už citatą. dovanokit, jei mano komentaras buvo įžeidus. nenorėjau nieko užgauti. tai per skubėjimą. o "pletkorkėm kaimynėm" vadinu mus supančias šalis, kurios yra prikūrę apie Lietuvą visokių menkinančių pletkų, kurių net mūsų istorikai neskuba paneigti.

69374. Girdas - s.j.2011-07-08 12:05
Ten kalba apie poeziją, o istorija, brolyti, reikia numanyti ne pagal slavų suplaikstytą rašliavą. Neatitrūkstant nuo literatūros, na, kad ir Maironis, kuris savo istoriniuose darbuose Mindaugą vertino kaip Lietuvos karalių, jį aukštino sakydamas, jog Mindaugas buvo vienas didžiausių, kuris mokėjo ne tik gelbėti, bet ir išaukštinti Lietuvą „sunkiausiose apystovose, taip neprietelių apsiaustą“.

69378. Girdas - s.j.2011-07-08 12:34
Dargi, pačiai vertėtų pasiskaityti garsų J.Stakausko veikalą apie Mindaugo veiklą ir diplomatiją ginant Lietuvą ir Europą, o ne remti nusirašytomis klastotėmis ir pramanais. Dabar garsinamas Milošas eilėraštyje „Europos vaikai“ mūsų kunigaikščius vadina nevykėliais. Ką padarysi, nesant karūnavimo akto tokie valdovai tik vaikų darželyje vadinami karaliais. O iš esmės – Mindaugo karūnavimas yra mūsų tarptautinis suvereniteto pripažinimo aktas, kuris veikia nepriklausomai nuo vėlesnių valdovų. Todėl karalius ir iškeltas nacionaliniu didvyriu, todėl ir žavimės auksiniu mūsų istorijos puslapiu bei anų laikų, anais žiedais.

69381. lietuvis2011-07-08 13:03
Teisingai Girdas sako, kad nėra ko menkinti savęs praeityje, jei dabartyje esame vieni menkiausių Europoje. Think again, Girdas.

69386. Girdas2011-07-08 16:26
Bravo, lietuvi, tik nemanau, kad dabartyje esame vieni menkiausių Europoje. O kokia čia prasmė "Think again"?

69387. britva > Girdui2011-07-08 23:43
" Dabar garsinamas Milošas eilėraštyje „Europos vaikai“ mūsų kunigaikščius vadina nevykėliais. Ką padarysi, nesant karūnavimo akto tokie valdovai tik vaikų darželyje vadinami karaliais"........... O kokio tamstytė "karųnavimo akto" pageidaujate" Ar Henrikas VIII, atskyręs Angliją nuo popiežiaus, jau tik vaikų darželyje vadinamas karaliumi? Ir jo įpėdinė Elžbieta I -oji, kurią anglai laiko savo geriausia karaliene. Kaip ir kitas dvi - Baudicea, valdžiusią dar prieš romėnų užkariavimą ir taip ryžtingai jiems pasipriešinusi, kad sužavėti jos drąsa romėnai paliko ją vietininke. Ir dėl to britai gavo ypatingą statusą.net pats Neronas užsigeidė, bei Viktoriją? Dabartinė karalienė nebeturi tiek galių, kiek ankstesnės, bet niekas neabejoja jų karūnomis, nors jos ir ne popiežiaus užmautos. Be to s.j. moterim save identifikuoja. read again:)

69388. britva > Girdui2011-07-08 23:59
apie garsųjį Stakauską tai bene vienas girdas girdėjęs, tai viena. O antra, rašot "o ne remti nusirašytomis klastotėmis ir pramanais". s.j. kaip suprantu, cituoja Vijūką - Kojelavičių. 17 a vidurio istoreiką, ilgai dirbusį vilniaus universiteto rektoriumi. Jis rėmės Motiejum Streikuvium , kilusiu iš mozūrijos, bet savo istorijose gynusiu Lietuvos teritorijos žemes nuo lenkų pretenzijų. Jis rėmėsi gausia Radvilų biblioteka, dar rusų neišvogtais metraščiais ir aplamai buvo kur kas arčiau leike tų įvykių, ni jūsų kažkoks iš piršto išlaužtas Stakauskas, apie kurį net internete nė žodžio. Tai kas patikimesnis istorikas. think again, Girdai:)

69393. britva2011-07-09 11:54
ai kiek klaidų privėliau. daugiau nerašysiu naktį ir dar prietemoj. tikiuosi, man bus atleista, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininkams:)

69394. Girdas2011-07-09 12:01
Prie mūsų istorijos rūmų reikia žinių ir širdies. Anot literatūrologo prof. R.Šilbajorio tiesiog negalime susitarti. Ir ne dėl to, kad būtume priešiški, bet todėl, kad nesusigaudome vienas kito sąvokose. "Britvos" minimi autoriai savo veikaluose tenkinosi išdėję tendencingą ir politizuotai sudarkytą Ipatjevo metraštį, o priežastys yra gilesnės. Vienijanti karaliaus Mindaugo ranka padeda išsklaidyti neprietelių užleistą amžių miglą ant auksinio mūsų istorijos puslapio.

69397. s.j.2011-07-09 15:10
Susiradau žinučių apie kunigą J. Stakauską ir perskaičiau trumpą santrauką /taip ir vadinasi Santrauka/ iš jo minčių apie XIII amž. Lietuvą ir Mindaugą. Visai pritariu. Labai bijau dėstyti savo mintis, nes gali tuoj pat paaiškėti mano mąstymo siaurumas, bet negaliu nepasakyti, kad maždaug prieš kokius 5 metus per "Deutsche Welle" radio klausiausi laidos, kuri buvo paruošta Karaliaučiaus /Kionigsbergo ?/ kažkokios tai progos septynišimtai penkiasdešimtmečiui. Patikėkit, - laikiau savo vargšę širdelę prispaudusi abiem plaštakom, kad ji iš pasipiktinimo neiššoktų. Pagal tą laidą ruošusius vokietukus, tai Mindaugas buvo žiaurus kaip Ivanas Groznius ir dar priedo labai suktas ir gudrus, ko negalima prikišti net kiektakakčiui Ivanui. O lietuvaičius toje laidoje nušvietė kaip miškų plėšikus. Beja, pasakodami jie dėl įtikimumo neužmiršdavo paminėti tiek Ipatovo, tiek ir vokiškųju /prūsų/ analogų. O, šiaip tai net ir nežinau ar verta savo nuodėmes viešai pasakoti, jei to nedaro mūsų artimiausi abipusiai kaimynai... Dar norėjau padeklamuoti apie Lietuvą neįtikėtinai gražų eilėraštuką, bet nusprendžiau tai padaryti šiek tiek vėliau...

69399. britva2011-07-09 19:27
na brangioji, neverta taip labai jaudintis. jei jau domitės istorija, tai turite žinoti, kad istorija nuolat buvo iškraipoma politinių tendencijų... todėl reikia aiškintis iš kokio šaltinio tokios tendencijo kyla. Vokietija susijungė su Rytų vokietija, kurią valdė komunistai ir jų sarginis šuo stazi. vokietijos kgb. sujungtos vbuvo ir tarptautinės radijo stotys. kaip žinom iš savo patirties, kokių pažiūrų direktorius, tokia bus ir politinė linija. O dabartionis Deutsche Welle direktorius, nuo 2001 metų vis tas pats Erik Bettermann. Iš gražios dirbtinės pavardės, nesunku atspėti netgi tautybę. Tikrai ne vokietis. Po dirbtinėmis pavardėmis dažniausiai slepiasi žd neotrockistai, kuriems tautų istorijos-biografijos turi būti kardinaliai perdirbtos, kad neįkvėptų pasididžiavimo sava tauta. emigracijoj patyriau ką šie žmonės daro su Britanijos istorija. Tereikia paskaityti "geriausią visų laikų britų istoriką", kilusį iš Vilniaus žydų, atvykusį iš Turikijos, parodyti britams kaip jie baisiai klysta dėl savo biografijos. Yra tauta, kuri neklystamai žino visų tautų biografijas:))

69400. britva- s.j.2011-07-09 19:48
o tas istorikas, žydų medijos išgarsintas ir jų pačių apdovanotas , vardinasi Simon Schama. Per BBC jis gynė Izraelį kai tas bombardavo Libaną. "kenčia žmonės? o kas nekenčia?"

69403. pastaba2011-07-10 10:52
Britva nuskuta šerius nuo kai kurių paskalų, o s.j. ašaros veidmainingos. Ją, mat gerokai supykdė Jono Strielkūno eilėraščio eilutės, kuriomis išreiškė susižavėjimą anų laikų, anais žiedais. O iš esmės s.j. atkakliai platina Ipatijaus kronikos šmeižtus ir kaip tikra 5 kolonos agentė prisidengia meile Lietuvai.

69404. s.j.2011-07-10 11:58
Malonu ką nors naujo apie save išgirsti. Net ir blogo. Tai tik reiškia, kad dar nenumiriau.

69405. Girdas2011-07-10 14:21
Karaliaus Mindaugo autoritetą prasmingai apibendrino vienas žymiausių tarpukario istorikų ir patyręs diplomatas Ignas Jonynas: “Apdovanotas nepaprasta politine išmintim, Mindaugas gerai suprato, kad, norint išlaikyti savo krašto politinę nepriklausomybę, reikia atsikratyti ir bet kokių bažnytinių ryšių su savo artimiausiais kaimynais. […] Visa tai reiškė, kad būsimieji lietuvių katalikų kunigai ir vyskupai turės būti skiriami su paties valdovo žinia arba, kitaip sakant, lietuvių tautai ir valstybei ištikimi. Šiuo atžvilgiu Mindaugas savo išmintimi prašoko Jogailą ir Vytautą, kurie leido, kad lietuvių Katalikų bažnyčia hierarchiškai priklausytų nuo Lenkijos arkivyskupo”. Valstybės valdovo vainikavimu įgytą tarptautinį pripažinimą jis įvertino dideliu politiniu laimėjimu ir garantija ateičiai. Lietuvių katalikų bažnytinės hierarchijos priklausymas nuo Lenkijos arkivyskupijos baigėsi tuo, jog XIX a. pradžioje ne tik dvarai, bet ir bažnyčia buvo tapusi lietuvių nutautinimo vieta.

69406. Girdui2011-07-10 19:51
čia jau įdomesnė žinia. Vadinasi Mindaugas aplenkė Ivaną VI, Petrą I ir Staliną - visi jie kišosi į religiją, stengdamiesi, kad ir žmogaus dvasia būtų atsidavusi žemiškam, o ne dangiškam valdovui:)

69407. pastabai2011-07-10 19:52
dėl s.j. klysti. read again:)

69408. anonimui2011-07-10 20:49
Kad suprssti Jonyno mintis reikia galvoti apie Mindaugo karalystės įgytą tarptautinį suverenitetą, nulėmusį tautos likimą, o ne apie paskalas.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 24 iš 24 
21:02:48 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba