Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-02-12 nr. 3271

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
 MINDAUGAS KIRKA.
A
21

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

VASARIO 16-AJAI 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Nes kitaip negali...
7

DATOS 
• ANGELĖ ŠARLAUSKIENĖ.
Nacionalinės bibliotekos sukaktis

KNYGOS 
• Dvylika išrinktųjų, bet ne glamūrinių...
• ALFREDAS GUŠČIUS.
Kas ten dėjosi – toj ūlyčioj?
1
• RIMA POCIŪTĖ.
Neuždaryti savo kambario durų
3
• RŪTA BURBAITĖ.
Kai Narnijos žirgas lietuviškai prabilo...
• 2010 m. Bičiulių premija – kalbininkei dr. Ritai Miliūnaitei
• Dėl projekto „Vilnius – pasaulio knygų sostinė 2012“
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• RITA MIKUČIONYTĖ.
Išlikti savimi
5
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Miškan...
1

MUZIKA 
• BEATA LEŠČINSKA.
Muzikos dienoraštis (1)
3

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Moksleiviai žaidžia kiną – azartiškai ir rimtai
3

FOTOGRAFIJA 
• VIDĄ BIVEINĮ kalbina RITA VALIUKONYTĖ.
Viskas priklauso nuo aplinkybių
2

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Vakaro suktiniai

TEATRAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Klasikos rakinėjimai (2)
1

POEZIJA 
• RIMVYDAS STANKEVIČIUS.
19

PROZA 
• VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS.
Bevardis
1

VERTIMAI 
• MICHAEL ONDAATJE.
6

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Džiaugsmas

KRONIKA 
• Metų vertėjo krėslas
• REMIGIJUS VENCKUS.
Kūrybiškumas ir socialinė integracija
• VLADAS BRAZIŪNAS.
Atrasti Leną Eltang
2

IN MEMORIAM 
• VANDA VENCKUTĖ-AUGIENĖ
1928 06 17 – 2010 02 08

SKELBIMAI 
• Konkursas Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijai gauti

DE PROFUNDIS
Jei skelbti nepriklausomybę – tai nuo visko
 
• IEVA SALATKAITĖ.
Musės agonijos akivaizdoj
2
• NELEGALAS PALMYRA DZVONKAS VON FARŠAS.
Iš kronikų: pasaulis pagal bačką (2)
1

kultūra.pl 
• Brangūs skaitytojai, Lenkijos instituto bičiuliai,
• Redaktoriaus žodis
• Lenkijos instituto renginiai Vilniaus knygų mugėje
• ZOFIA SAWICKA.
Nepaprastas grakštumas
• JACEK DEHNEL.
Lialė
• Dailininkas Wiesławas Rosocha
• TADEUSZ DĄBROWSKI.
Iš rinkinio „Juodas kvadratas“
1

PIRMASIS

A

MINDAUGAS KIRKA

[skaityti komentarus]

iliustracija
Agnės Kučinskaitės nuotrauka

     Atrodo surinktum Jos pamestus plaukus
     Ir imtum prašyti Dieve užaugink man tokią pat
     Tik be meilės kitam

     Jau miegi o aš vis dar ne
     Raitausi tarsi iš girto Dievo rankų iškritęs
     Linksma
     Pažiūrėk kaip voliojasi devynissyk išsinėręs
     Nevykęs darbas ir tiek

     Ir nepamenu jog būčiau prašęs
     Dievuli Dievuli ir aš noriu kentėti
     Ar atnešęs pats molio
     Tik nulipdyk kuo kvailesnį
     Kad būtų linksmiau

     Skeldėja Tavo vitražai
     Ir bokštai nulinksta
     Molinės figūrėlės bėgioja kas sau
     O aš vis kartoju

     Užtenka užtenka to džiaugsmo
     Užtenka per akis
     Nespėju valyt


 

Skaitytojų vertinimai


57204. terra2010-02-14 23:19
kas tas erotiškasis Kirka?

57206. mura2010-02-15 03:53
atskyrus grūdus nuo pelų būų neblogai. o jei dar ties benalybių retušavimu padirbėjus - išeitų tikra poezija. potencijos yra, bet patirties - nulis. viskas prieš akis

57223. gintaras2010-02-16 12:42
Mes, II Respublikos atkūrimo liudininkai ir dalyviai, prisimindami 1918 vasario 16 d. įvykį ir jo iškiliausius žmones, tada pastačiusius mūsų tautai patį įspūdingiausią istorinį paminklą, su gilia pagarba pasitinkame didžiąją Nepriklausomybės šventę. Tos taurios šventės fone labai nublanksta mūsų gyvenimo realybė, ypač ta, kuri susiformavo mūsų akyse po 1990 metų. Tiems žmonėms, kurie visą gyvenimą troško Nepriklausomos Lietuvos ir visomis galiomis prisidėjo prie jos atgavimo, nėra ir negali būti skaudesnio dalyko už neišvengiamą būtinybę pripažinti ir šiandien viešai paskelbti: šitas paskutinis mūsų projektas nepavyko. Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šventės proga pagerbdami savo didžiąsias istorines asmenybes ir išsivadavimo aukas, neketiname ieškoti kaltininkų. Kalti esame visi, jog taip atsitiko. Vieni dėl to, kad aklai palaikėme laisvąją rinką ir jos senovinį principą laissez faire, laissez passer (leiskite veikti, leiskite eiti), pavertusį valstybę vien tik stambiausių verslo grupių aptarnavimo instrumentu, pasidavėme agresyviai konkurencijai, turtų kaupimo goduliui, daiktų vartojimo azartui, bridimui į begalines skolas, absurdiškiems tarpusavio konfliktams. Antri lengvai pasitikėjome apsišaukėliais ir demogogais, nekritiškai balsavome už tuos, kurie skelbėsi žinovais, patriotais, demokratais ir laisvės gynėjais ar rėmėme pareigūnus, kurie galvojo tik apie save ir savo artimųjų ratą. Treti menkai tepadėjome visuomenei susigaudyti ir įvertinti, kas ko vertas, ir nebuvome pakankamai reiklūs tiems, kurie grobė, sukčiavo arba per galvas brovėsi prie valstybės vairo ir jos gėrybių. Ketvirti greitai pajutome savo bejėgiškumą, susitaikėme su tuo, kas vyksta ir net raginome vieni kitus geriau nesikišti į supainiotus ir nuolat painiojamus valstybės reikalus, užsiimti tik savo darbais ir t.t. Glaustai tariant, savo skirtingomis, bet savaip konformistiškomis gyvenimo nuostatomis sukūrėme terpę, labai palankią „stipriojo teisės“ įsitvirtinimui, stambiojo kapitalo suaugimui su valstybės aparatu, ir padėjusią rastis tam, kas dabar vadinama oligarchiniu valstybės valdymu. Tokio valdymo sukelta krizė ir jos įveikimo „metodai“ duoda ženklą, kad mes galų gale įsakmiai paskelbtume: valdžia turi būti atskirta nuo verslo grupių, o jos atitrūkimas nuo Tautos turi būti sustabdytas. Grupinių interesų diktatą būtina apriboti bendraisiaiais Tautos, valstybės, visuomenės, vadinasi, ir ateinančių kartų išgyvenimo interesais. Nevalia gėdingai dangstytis, kad su panašiomis problemomis susiduria visas civilizuotas pasaulis. Pirmiausia ne visas pasaulis apimtas krizės ir tos krizės laipsniai bei formos labai skirtingos. Be to, mes turime savarankišką valstybę, todėl negalima suprasti, kodėl tos valstybės valdžia, įskaitant ir žiniasklaidą, nesiėmė savarankiškos subalansuotos ūkio politikos, bet vergiškai sekė „stipriojo teisę“ įtvirtinančią „laisvosios rinkos“ politiką, kad giliau įgrimztume beveik už visą civilizuotą Europą. Didžiausia bėda ne ta, kad ji klydo, bet kad imitavo gerai žinančią, ką daryti, rimtai nesikonsultavo, nesiklausė protingų patarimų ir už savo klaidas, užsispyrimą bei savanaudiškumą dabar sąskaitas pateikia tiems, kurie mažiausiai yra nusidėję – tos politikos kritikams, vaikams, pensininkams, darbininkams, gydytojams, mokytojams ir apskritai visiems skurstantiems žmonėms. Ką privalome padaryti? Pirma, įgyvendinti pagrindinį Lietuvos Respublikos konstitucijos reikalavimą: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Antra, sustabdyti partijų moralinio ir politinio degradavimo procesą, pirmiausia panaikinti papirkinėjimais grindžiamą rinkimų sistemą ir ryžtingai įdiegti dalyvaujamosios demokratijos principus, suteikiančius galimybę tiesiogiai įgyvendinti Tautos suverenią galią. Trečia, pasiekti, kad svarbiausi valdžios institucijų sprendimai būtų pagrįsti ne jos “kišeninių” tarybų ar savo rato “ekspertų” patarimais, o nešališkai sudarytų mokslo tiriamųjų grupių nešališkomis rekomendacijomis, patikrintomis jų laisvais debatais. Ketvirta, sukurti sąžiningą ir efektyvią viešojo intereso apsaugos ir antimonopolinių įstatymų vykdymo kontrolės sistemą. Penkta, sukurti privalomą Konstitucinio teismo sprendimų įgyvendinimo ir atsakomybės už tą įgyvendinimą tvarką. Šešta, vietoj politinių grupuočių interesais vykdomų savivaldos imitacijų turi būti sukurta reali pačių piliečių savivalda. Septinta, uždara teisinės valdžios kasta turi būti paversta sąžiningai teingumą vykdančia ir tuo valstybei tarnaujančia sistema, kontroliuojama ir prižiūrima visuomenės. Seniai yra pribrendęs laikas sukurti prisiekusiųjų teisėjų institutą. Aštunta, paremti visuomenės ir Seimo narių grupes, reikalaujančias sukurti dekomercializuotą visuomeninį radijo ir televizijos kanalą, kuris būtų prieinamas ne tik rutininės politikos diegimui, bet ir tiems kūrybiškiems žmonėms, kurie seniai siūlo visuomenės gyvenimui ir tautos išlikimui alternatyvių sprendimų ir įgyvendintų Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo reikalavimus. Tikimės, kad visi atsakingi, pilietiški, t.y. bendras mūsų visuomenės išgyvenimo galimybes suvokiantys ir laisvai mąstantys, žmonės supras šių siūlymų svarbą jų pačių likimui, parems juos ir visais jiems įmanomais būdais prisidės prie to, kad jie neatidėliojant būtų pradėti įgyvendinti. Regimantas Adomatis, kino ir teatro aktorius Vytautas Bakas, Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Elona Balčiūnaitė, Stokholmo universiteto studentė Prof. Rimantas Benetis, kardiochirurgas Vytautas Bubnys, rašytojas Kęstutis Čilinskas, teisininkas Juozas Ivanauskas, žurnalistas Doc.dr. Jonas Jasaitis, JDJ Savivaldos komiteto pirmininikas Česlovas Jezerskas, atsargos brigados generolas Dr. Gina Kavaliūnaitė, filologė, mokslo darbuotoja Akademikas Antanas Kudzys Doc. Aušra Maldeikienė, ekonomistė Edita Milaševičiūtė, rašytoja Prof. Gediminas Merkys, KTU Katedros vedėjas Rasa Pangonienė, žurnalistė Prof. Gediminas Petrauskas, energetikos ekspertas Prof. Saulius Sondeckis, dirigentas, tarptautinių žiuri narys Dr. Krescencijus Stoškus, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas

57228. amigo2010-02-16 14:01
kai sninga daug traliabum tai buna daug tralia bum sniego

57235. m.m.u. :-) 2010-02-16 22:36
Man visai patiko poeto pasiskundimai ir padejavimai... viskas taip nuoširdu, atrodo kad poetas meldžiasi...

57239. terra2010-02-17 02:13
lauk iš čia ruskių padlaižiai

57240. Romas2010-02-17 08:45
Puikus darbas, Autorius žinomas, teko ir daugiau Jo darbų skaityti, teko dalyvauti Universiteto rengtame konkurso ,,Lietuvos Tūkstanmečio``, Autorius už savo konkursinį darbą buvo apdovanotas trečio laipsnio diplomu, sėkmės Jums.

57241. Gabija :-) 2010-02-17 08:50
Sėkmės Autoriui, tai nauji vėjai, jaunystės ir kančios, su maldos žodžiais - gyvenimui, Sėkmės Mindaugai-Piligrime.

57242. gerai :-) 2010-02-17 08:57
Tai šiek tiek naujoviškai dvelkteli poezijos žodis, puiku:)

57246. katė>m.m.u.2010-02-17 16:58
Perskaičiau knygą.

57255. Gintarui2010-02-18 12:18
Kur kitur publikuotas šitas manifestas?

57256. to "m.m.u."2010-02-18 13:27
Čia jau iš kažkur truputėlis legendų pasklido - autorius nėra išleidęs knygų, o darbai publikuojami prieinamiausiu ir labiausiai tinginiams tinkamu būdu (internete), tačiau pasirašius ne savo vardu.

57258. to ,,to `` :-) 2010-02-18 15:34
Jūsų atsiprašau, tačiau Autorius jau daug kartų buvo spausdintas ,,Literatūre ir mene``, reikia gerbiamieji skaityti laikraštį, o ne visi jauni turi pingėlių į knygas, puikiai žinome kiek jos kainuoja. Puiku, kad Poetas auga, ne tik internetinėje erdvėje. Sėkmės, o darbas puikus, matosi , nes diskusijų daug

57259. žolietė :-) 2010-02-18 15:41
Sėkmės, darbas vertas poeto.

57260. m.m.u.2010-02-18 15:56
Kate, ką dabar reikia mudviem daryti?

57262. Katė>m.m.u.2010-02-18 16:49
Gal susitikti :))?

57273. m.>katei2010-02-19 01:20
Šiek tiek atidėkime, kol S. mane "atsigabens" pas save... Ji tiesiog įsimylėjusi po pat langais augančią pasakiško dydžio ievą, ir norėdama ką nors maloniai nustebinti, pakviečia ant pačios žiedų gausos...

57274. katė > m.2010-02-19 08:20
Gera. Palauksim pavasario. Bus dvigubas laukimas: pavasario ir m.

57284. Likimo ironija2010-02-19 23:23
Neblogai, kaip variantas apie nelaiminga meile

57293. Irtia :-) 2010-02-20 19:28
Gražus darbas... Labai jautriai ir nuoširdžiai. Telieka aiktelėti.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 98 iš 98 
21:02:00 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba