Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-06-28 nr. 2905

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
 Jurgita Ludavičienė.
PUSMEČIO VAISIAI
3
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS1
• VAKARAI
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kęstutis Keblys.
"SANTARA" - VILNIUS
• Vidmantas Valiušaitis.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS PAGERBTAS KAUNE
• Birutė Marcinkevičiūtė.
TAILANDAS: LAIMINGŲ NAUJŲJŲ MIRKSNIAI

LITERATŪRA 
• Aleksandras Šidlauskas.
GYVENIMAS BE "ULISO"
• APIE PROVINCIJOS MIESTELĮ - NEPROVINCIALIAI?

KNYGOS 
• Jonas Linkevičius.
NE TIK ŠIMTAS EILĖRAŠČIŲ - VISIEMS
15
• NAUJOS KNYGOS

PROZA 
• Georgijus Gospodinovas.
PAVĖLAVUSI DOVANA
1
• Georgijus Gospodinovas.
AKLOJI VAIŠA
2

POEZIJA 
• STASYS STACEVIČIUS7

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VILNIAUS FESTIVALIO PUSLAPIAI
4
• Giedrė Jankūnaitė.
LIETUVOS PIANISTĖS LENKIJOJE
1
• NAUJAS KOMPONUOJANČIO TENORO DARBAS1

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
DIRVONAI IR GALVOS
5

TEATRAS 
• Rasa Paukštytė.
FINALINIAI DRAMOS AKCIJOS APNUOGINIMAI IR APSINUOGINIMAI

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
"KINOTAURAS":

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

KRONIKA 
• LRS
• Juozas Skomskis.
ŠIUOLAIKINĖ BAŽNYČIA:
7
• Darius Šimonis.
BE NUOBODŽIOS KASDIENYBĖS
• UŽDRAUSTOS TIESOS

SKELBIMAI 
• RAŠYTOJŲ VASARA NIDOJE, PALANGOJE, ANYKŠČIUOSE4

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
MĮSLĖ
2

PIRMASIS

PUSMEČIO VAISIAI

JUBILIEJAUS PYRAGAS IR ĮSIAMŽINIMO ILGESYS

Jurgita Ludavičienė

[skaityti komentarus]

iliustracija

Lietuvos dailininkų sąjunga turėtų progą pelnytai uždegti penkias žvakutes ant jubiliejinio pyrago: atnaujintam LDS almanachui "Dailė" sukako penkeri metai. Smaragdinės spalvos viršeliu su Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūra "Laiko tėkmėje" papuoštas leidinys per šitą - jau ganėtinai ilgą nepastoviam mūsų postsovietiniam nesuvirškinto postmodernizmo laikmečiui - laiko tarpą užėmė pakankamai stabilią ir jaukią nišą, iš kurios jį išstumti per skystos blauzdos visiems panašios pakraipos buvusiems, esantiems ir besiruošiantiems atsirasti spaudos organams. "Dailė" sudarytojos Danutės Zovienės ir redkolegijos pastangomis tampa vis rimtesniu ir - svarbiausia - konceptualesniu leidiniu. Su kiekvienu numeriu vis labiau ima ryškėti kontūrai pagrindinės temos, ant kurios iešmo suveriami smulkesni straipsniukai, vis aiškesnė ir skaidresnė tampa žurnalo struktūra. Kad ir naujasis - kol kas tobuliausias - numeris nedviprasmiškai siūlo: tema: kultūros subjektas (tiesa, nežinau, kodėl greta puikuojasi angliškas vertimas theme: object of culture; ar lietuviams svarbiau kultūros subjektas, o anglakalbiams - kultūros objektas, nesvarstysiu, tai jau atskiro komparatyvistinio tyrimo tema); toliau - problema: nacionalinė XX a. dailės galerija (jei ji pagaliau įsikūnys materialiu pavidalu, Dailininkų sąjungos veiklą - nepaliaujamas diskusijas, publikacijas etc. turbūt reikės laikyti viena svarbiausių tokios materializacijos prielaidų); toliau - diskusija (šįkart kalbama apie menininkų ir galerijų santykį, taigi drauge - ir apie nedėkingus institucinėms, o ir privačioms galerijoms lietuviškos meno rinkos dirvonus). Kiti, tolimesni, žurnalo sandai nesikeičia: jie skirti ryškesnėms pusmečio parodoms, autoriams, kurių kūrybą nuspręsta detaliau patyrinėti; proceso skyrelyje šįkart nedažnai nagrinėjama tema - Lietuvos knygos menas.

iliustracija
Naujas "Dailės" numeris

Beveik ir viskas, jei neminėtume amžino sudarytojų vargo - kronikos, kuri, nors ir atima begalę laiko (įsivaizduoju), tačiau yra be galo reikalinga istoriografiniu požiūriu - kur rastum reikalingų duomenų apie parodas ir simpoziumus, norėdamas atsukti laiko ratą pusmečiu arba metais atgal, jei ne "Dailės" žurnale? Aišku, kad niekur. Ir patogu, kai žurnalas skiriamas vienai kuriai nors temai, ir gerai, kad į jo puslapius patenka ne tik menotyrininkai, bet ir politologai (kaip Lauras Bielinis) ar bendresnius kultūrologijos vandenis samstantys autoriai (kaip Gintaras Beresnevičius). Todėl žurnalo puslapiuose (tikiuosi) galima bus laukti vis platesnio Lietuvos kultūrinio gyvenimo konteksto. O jo (žurnalo) išvaizda, nors ir pakankamai santūri ir "albumiška", tačiau būtent tokia, matyt, ji ir tenkina LDS narių poreikius. Penkeri metai spaudos leidiniui, kuris yra neprenumeruojamas, platinamas knygynuose, galerijose, visokiuose meno centruose - ir išperkamas, yra nemažai. Išliko senų ir susiformavo naujų skaitytojų ratas, pastovūs autoriai koegzistuoja pramaišiui su kintančiais - viskas, kaip ir turėtų būti.

Tačiau žurnalo penkmetis - ne vienintelis įvykis, birželio 20-ąją paminėtas Dailininkų sąjungoje. Ji, kaip jau visiems gerai žinoma, turbūt nuosekliausiai rūpinasi Nacionalinės galerijos steigimu (nors tai ir natūralu - sunku patikėti, kad mūsų gyvenamo chaoso amžiuje kas nors dar rūpintųsi meno reikalais, išskyrus tuos, kurie patys su tuo menu tiesiogiai susiję).

iliustracija
Pilna Lietuvos dailininkų sąjungos salė
Danutės Zovienės nuotr.

Visgi, kol Nacionalinė galerija tėra imaginacinė, Dailininkų sąjungai kilo mintis išleisti sau skirtą knygą; anot D.Zovienės, iš pradžių tai turėjo būti dar viena telefonų knygelė, tačiau, atsiradus rėmėjams, ji virto gana solidžiu albumu. Šį nemažo formato albuminį leidinį kietais viršeliais jau galima traktuoti kaip virtualios galerijos erdvę, kur eksponuojami tapytojų, skulptorių, grafikų, keramikų ir tekstilininkų kūriniai. Autoriai išties solidžiai įsiamžino knygos puslapiuose; sunku šį leidinį lyginti su juoduoju "100 lietuvių dailininkų" jau vien dėl skirtingos abiejų apimties ir dėl to, kad LDS narių kūrinių nelydi dailėtyrininkų tekstai, tačiau džiugu, kad galima pačiam pažiūrėti ir kitam parodyti nors po vieną atrinktų autorių kūrinių reprodukciją. Nepatekę į albumą buvo paguosti, kad šįmet išleistas tik pirmasis leidinys, o jeigu pasisekė išleisti pirmą, tai turėtų sektis tokius albumus leisti ir toliau, taigi nepagarsinti bus reprezentuoti vėliau. (Šitoje vietoje ėmiau šypsotis, nejučia prisiminusi Porto žodžius iš "Vikonto de Braželono": "Jeigu aš dešimt kartų buvau apsiavęs tais batais, tai negali būti, kad neapsiaučiau ir vienuoliktą".) Giedrės Jankevičiūtės tekstas apie LDS veiklos barus gana išsamiai atskleidžia šios institucijos istoriją. Leidinių apie lietuvių menininkus nėra ir tikriausiai nebus per daug; kiekvieną kartą, kai reikia parodyti besidomintiems menu kitataučiams lietuviško meno lobius, imu rankioti iš lentynų katalogus, bukletus - dabar tereikės išsitraukti ochrinį LDS albumą. Iškart lengviau. Ir man, ir autoriams, kurie taip padidina išlikimo istorinėje atmintyje tikimybę.

iliustracija
Vaclovas Krutinis (dešinėje) teikia LDS nario pažymėjimą Arturui Savickui
Danutės Zovienės nuotr.

Be to, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos dailininkų sąjunga iškilmingai pažymėjo naujų narių priėmimą į savo gretas: karščio nukamuoti iškilmių kaltininkai, narystę patvirtinančių dokumentų odiniai viršeliai ir vangūs plojimai. Čia pat, LDS salėje, kaip ir visuomet, naujieji nariai demonstruoja savo darbo kokybę konkrečiais kūriniais, kurie jiems ir garantavo narystę šioje organizacijoje. Konceptuali tekstilė, tradicinė įvairaus amžiaus autorių tapyba, Kounelio stiliaus skulptūra - nemažai lietuviškame meno žemėlapyje jau spėjusių apsibrėžti savo teritorijas autorių; yra ir tokių, kurie tik šiemet išsprūdo iš talentų kalvės sienų, yra ir menininkų, kurių vardai iki šiol (bent jau man) buvo visiškai negirdėti. Naujų narių margumas leidžia manyti juos stojant į sąjungą su skirtingais motyvais: vieni trokšta legitimacijos, kiti, matyt, nusprendžia, jog tai - informacijos apie simpoziumus, konkursus ir tarptautines parodas šaltinis, treti galbūt prisimena anksčiau narystės teiktas socialines garantijas. Bet kuriuo atveju LDS gretos pasipildė naujais autoriais, kurių darbai galės pretenduoti į "Dailės" almanacho ar minėtos LDS knygos puslapius.

 

Skaitytojų vertinimai


150. J.P2002-07-02 06:11
O muzikinis žurnalas - "Muzika" (ar kaip kitaip) ar Lietuvoje yra?

152. vv2002-07-02 07:32
Yra profesionaliai kuriamas žurnalas "Muzikos barai". Į jį galima patekti iš www.culture.lt - yra nuoroda.

157. NEKANTRI2002-07-05 14:26
TAIGI NUMERĮ PAKEISKIT, AR JAU IR VĖL UŽSTRIGOT?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 179 iš 179 
21:00:44 Jan 29, 2012   
May 2009 Sep 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba