Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2012-01-27 nr. 3364

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• LINAS JABLONSKIS
• KAZYS VENCLOVA2
• PAULIUS JUŠKA
• JUSTĖ VENCLOVAITĖ

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• ALBINAS ŽUKAUSKAS.
Sniego bobos
3

REDAKCIJOS SKILTIS 
• VAINIUS BAKAS.
Pož(i)eminės perėjos
• TRUMPA KRONIKA

DATOS 
• BIRUTĖ JONUŠKAITĖ.
Žvėriškai žydras dangus virš Bubelių

POKALBIAI 
• Jaanas Kaplinskis: Menas yra laisvės karalystė, arba
Ar lengva būti Estijoje „balta varna“?
• JAAN KAPLINSKI

DAILĖ 
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ L..
Piešiniai sau
• VIDAS POŠKUS.
Baltiškasis abstrakcionizmas ir meditatyvus minimalizmas

KINAS (priešingos nuomonės) 
• RAMŪNAS ČIČELIS.
Jau matyta, jau girdėta
• VAKARĖ KAZLAUSKAITĖ.
Melancholiška mirtis?

TEATRAS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Nukirsta galva, kelinta valanda, ponia

MUZIKA 
• RITA NOMICAITĖ.
Teatro sūkuryje
• „Literatūra ir menas“ kalbina Kompozitorių sąjungos pirmininkę ZITĄ BRUŽAITĘ.
Veiklos laboratorijoje

KELIAS 
• LAURA ŠVEDAITĖ, JULIUS ŽILINSKAS.
Kupranugarį matei – nematei

POEZIJA 
• VYTAUTAS STANKUS1

PROZA 
• NERIJUS MEŠKAUSKAS.
Pavogtas veidas

VERTIMAI 
• KLAUS-JÜRGEN LIEDTKE.
Kermušynų žmonės

25 PUSLAPIS 
• GEDIMINAS KUKTA.
Utopijos pildosi
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• 30 litų, arba Kaip gyventi iš kultūros?
• ŽILVINAS JAGĖLA.
Apie meilę ir haruspikus
• JONAS MARTINAITIS1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• EGLĖ JUOCEVIČIŪTĖ.
Rankų darbas ir rebusai

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

SKELBIMAI 
• Nepamirškite užsiprenumeruoti!
• Savaitinio žurnalo „Literatūra ir menas“ reklamos įkainiai 2012 metais

DE PROFUNDIS
„Jei kartą skirtumėte laiko ir paskaitytumėte Goethę
įdėmiau nei įprastai, intensyviau nei įprastai ir įžūliau
nei įprasta, pabaigoje jums viskas, ką perskaitėte,
pasirodytų juokinga.“ Thomas Bernhard
 
• Ak, tie tarptautiniai ir kitokie žodžiai...
• FRANCIS USANAS.
Aforizmai
• BARBĖ BARBAITĖ.
Negalia
• ALEKSANDRAS CHANOVAS.
Pasaka apie skyrybas

KITOKIA GRAFIKA 
• Valeros gimtadienis3

Skaitytojai postringauja 
• Devyniasdešimt trečioji savaitė2

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui : parodos katalogas / [sudarytojos Laima Bialopetravičienė, Rima Rutkauskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 94, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-426-028-5

Viktorija Daniliauskaitė : [grafikės kūrybos katalogas / sudarytojai Viktorija Daniliauskaitė ir Arūnas Prelgauskas]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 191, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8039-15-3 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apie trapesnį indą, undinėlę ir kiauliaganį, apie atkeliamus vartus ir nakties slėnį : [romanas] / Eglė Sakalauskaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 246, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-326-4

Arimuose įmintos pėdos : poetas, agronomas, visuomenininkas Balys Gaidžiūnas, 100 / [parengė Ina Stuogė-Skurdenienė, Elena Šveistienė]. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 59, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8034-08-0

Balta akacijų šviesa : eilėraščiai / Aldona Sabonytė-Kazlauskienė. – Daugai [i.e. Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 135, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-706-66-3

Čia supos mano dienos... : eilėraščiai / Rima Danylienė. – [Radviliškis] : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2011] (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 61, [3] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-8034-07-3

Devyni katino Diujo gyvenimai : mažo miestelio bibliotekos katino, kuris įkvėpė begalę žmonių, palikimas / Vicki Myron ir Bret Witter ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 355, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1900 egz. – ISBN 978-609-01-0190-2 (įr.)

Gyvenime, kas tu esi? : publicistika, poezija, satyra / Salomėja Venčkauskaitė-Kaknevičienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 92, [1] p. : iliustr. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-9955-706-68-7

Gyventi : eilėraščiai / Irena Aršauskienė ; [Nijolės Tamošiūnaitės-Paškauskienės fotografijos]. – Vilnius : Spauda, 2011 ([Vilnius : Spauda]). – 160 p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-485-85-8 (įr.)

Gyvybės energija ; Naujoji civilizacija ; Meilės apeigos / Vladimiras Megre ; [iš rusų kalbos vertė Dalia Montvilienė]. – Vilnius : Asveja, 2011 (Kaunas : Aušra). – 552, [5] p. – (Skambantys Rusijos kedrai ; kn. 7-8). – Antr. p. ir virš. virš antr.: Anastasija. – Nugar. antr.: Anastasija. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-738-40-4 (įr.)

Kaukė : [eilėraščiai] / Zigmas Prochorskis. – [Klaipėda : Žemaitijos spauda], 2011 (Klaipėda : Žemaitijos spauda). – 127, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-839-36-1

Kokios spalvos ilgesys? : eilėraščiai / Stasė Dzenuškaitė. – Vilnius : [Rotas], 2011 (Vilnius : Rotas). – 206, [1] p. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-832-57-7

Korektūros klaida : [romanas] / Liūnė Janušytė ; dailininko Viktoro Petravičiaus iliustracijos. – Vilnius : Studija be pykčio, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 188, [2] p. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-9955-829-02-7

Laiškų knyga : [romanas] / Michail Šiškin ; iš rusų kalbos vertė Sigitas Parulskis. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 323, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02216-8

Lūžio taškas : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 387, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-01-0080-6 (įr.)

Mansfildo parkas : romanas / Jane Austen ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 394, [2] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-0079-0 (įr.)

Nupoetintas gyvenimas : [lyriniai eilėraščiai] / Albinas Degutis. – Vilnius : [Atkula], 2011. – 223, [1] p. : portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-505-88-4

Pagalvok ir susimąstyk, mielas žmogau : [publicistika, aforizmai, citatos] / Algimantas Stanaitis. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 249, [2] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-422-029-6

Paryžiaus žmona : [romanas] / Paula McLain ; iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 399, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02225-0 (įr.)

Paskutinis noras : [satyriniai eilėraščiai] / Albinas Degutis ; [iliustracijas piešė Juozas Sideravičius]. – [Vilnius : Atkula, 2011]. – 223, [1] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-505-89-1. – ISBN 978-9955-5050-89-1 (klaidingas)

Prasmė – kaip gyvybė : straipsniai, esė, etiudai / Justinas Kubilius. – Vilnius : Versus aureus, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 238, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-34-331-8 (įr.)

Sergejus Jeseninas : eilėraščiai / [sudarė Julius Jasaitis]. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 106, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-669-89-0

Sielos draugė : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 196, [3] p. – (Nakties pasaulis ; [kn. 6]). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0181-0 (įr.)

Sustiprinto režimo barakas : [novelių romanas] / Vladas Kalvaitis. – [Kaunas] : Kauko laiptai, [2011] (Kaunas : Taurapolis). – 446, [1] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-609-95288-5-4 (įr.)

Šimto metų istorija : [romanas] / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Alma Ločerytė-Dale. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Aušra). – 453, [1] p. – Tiražas 2500 egz. (papild.). – ISBN 978-609-01-0106-3 (įr.)

Taip gyvenau... : [atsiminimai] / Juozas Antanas Straigis. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 132, [1] p., [19] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-422-031-9

Tarp mokslo septynių metų ratų : novelių romanas 2 / Genovaitė Čypaitė-Marčiauskienė. – [Vilnius : Rotas], 2011. – 162, [2] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-832-55-3

Tiktalikas : satyrpynė / Petras Motiejūnas. – Telšiai [i.e. Plungė : P. Motiejūnas], 2011 (Telšiai : Spaudos lankas). – 187, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-408-213-9

Tirpstantis laikas : [eilėraščiai] / Giedrė Bulotaitė. – Vilnius : [Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubas], 2011. – 178, [1] p. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9955-615-14-9

Tyli gimtosios žemės išpažintis : [Gruzdžių eiliuotojų klubo „Girtulė“ narių eilėraščiai]. – [Šiauliai : Titnagas], 2011 (Šiauliai : Titnagas). – 159, [1] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-613-35-0

Verskim stogus, kad neliktų pamatų : [publicistika ir aforizmai] / Aleksandras Jakubonis. – Marijampolė : Piko valanda, 2011. – 44, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-422-032-6


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Mano širdelėje : eilėraščiai mažiesiems / Stasė Nedzinskienė ; [piešinėliai Ievutės Nedzinskaitės]. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 48, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-706-67-0

Mauricijus mokys gegutę perėti : gal pasaka, o gal ir ne / Algimantas Zurba ; dailininkė Rūta Lelytė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 62, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-16-373-2 (įr.)

Saulėtais takeliais : eilėraščiai vaikams / Albinas Plauska ; [dailininkė Ilona Kalibatienė]. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2011 (Alytus : Alytaus sp.). – 62, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1100 egz. – ISBN 978-9955-706-69-4


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 1 iš 1 
20:33:55 Jan 29, 2012   
8 AM 8 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba