Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-02-20 nr. 2989

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Eugenijus Ališanka.
PO ŽUVIES ŽENKLU
8
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Lietuvių PEN centro skiltis.
NE TOKIA JAU IŠTVIRKUSI
4
• ĮTEIKTAS "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"1
• ŠNEKA SU KNYGŲ LEIDĖJU5

KNYGŲ MUGĖS AKTUALIJOS 
 KULTŪROS REIŠKINYS AR TURGUS?...23

POEZIJA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ8

PROZA 
• Gintautas Valius.
LYG SAVAS ŠEŠĖLIS
3

VERTIMAI 
• TADEUSZ RÓŻEWICZ2

KNYGOS 
• Nerijus Brazauskas.
VIENO MIESTO EMIGRANTAI
1
• MODERNIZMAS LIETUVIŲ LITERATŪROJE7
• Domas Azarevičius.
VABZDŽIAI SAKUOSE
6
• POETAI IR TANKISTAI1
• MEILĖ PAGAL JUOZAPĄ2
• LETOS PLIAŽAI SAULĖTI
• GIMTOJI EUROPA2
• NAUJOS KNYGOS2

PAVELDAS 
• VILNIUJE – DAILININKŲ SOKOLOVŲ DINASTIJOS PARODA "EPOCHA"1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
MENO TVANAS NAUJOJOJE SAVIVALDYBĖJE
1

MUZIKA 
• Kompozitoriai prieš 20 metų ir dabar.
ŠARŪNAS NAKAS: "NORAS KURTI TOBULĄ MUZIKĄ TĖRA BLEFAS"
6
• "AŠ IŠEINU Į SCENĄ IR VISKĄ UŽMIRŠTU"5
• in memoriam.
PRANAS SLIŽYS (1915.XII.16-2004.II.15)

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
PAKITUSI BERLYNALĖ

KULTŪRA 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• GERO APETITO!11

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Agota Nera.
ANTIBEIGBEDERIS ARBA HALIUCINUOJANTI ALISA
14

KRONIKA 
• EGLĖ KAČKUTĖ, "Literatūros ir meno" korespondentė Paryžiuje.
ABSTRAKTAUS MENO IŠTAKOS, ARBA ČIURLIONIS PARYŽIUJE
1
• STILIUS: AIŠKIAREGIAI
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĘ
• in memoriam.
VYTAUTAS KUBILIUS (1926.XI.23–2004.II.17)
2
• 10 PASTRAIPŲ APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ4
• SUDUŽO LITERATŪROLOGINĖ VISATA3

DE PROFUNDIS 
• Liudvikas Jakimavičius.
GAISRININKŲ LEGENDOS
19

KNYGŲ MUGĖS AKTUALIJOS

KULTŪROS REIŠKINYS AR TURGUS?...

[skaityti komentarus]

iliustracija

Lietuvos instituto direktorę KARINĄ FIRKAVIČIŪTĘ šnekina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS

Vilniaus knygų mugė metai po metų vis labiau plečiasi. Žmogui, net turinčiam daug laisvo laiko, nebeįmanoma visų renginių aprėpti. Ta mugės programa kai kuriais aspektais man priminė kultūrinius Gariūnus. Tačiau mūsų tradicija tarytum yra atskyrusi kultūrą nuo komercijos, o gyvenimas lyg ir provokuoja šių atskirtų šakų jei ne santuoką, tai bent jau santaiką.

Manyčiau, čia tiksliai pasakyta, kad gyvenimas tiesiog provokuoja, tačiau ši provokacija iškelia ir dar vieną papildomą motyvą: yra žmonių, kurie kuria ir stengiasi išsaugoti savo integralumą, nepasiduoti tam populiarinimui. Ir mugė visai "nesikėsina" į juos. Čia išskirčiau du dalykus: pirma – muge norima patraukti Lietuvos ir užsienio žmonių dėmesį, antra – kūrėjai, kurie kūrė, ir toliau kurs meną. Ir tai yra gerai. Jei kalbėsime apie Lietuvos pasirodymus už Lietuvos ribų, pamatysime, kad dažniausiai jie yra išreikšti būtent kultūriniais ženklais. Stengdamiesi sąmoningai atkreipti į Lietuvą dėmesį, ieškome tam populiaresnių būdų. Jei skirtume tokius renginius vien elitui, nesulauktume reikiamo atgarsio. Galima svarstyti, kenkia tai ar ne pačiam kultūros ar kūrybos procesui? Man regis, kad ne.

Tačiau mugės subjektas yra leidyklos, turinčios savų ekonominių interesų. Autorius leidyklai yra tik statistas, kuris gali duoti arba neduoti pelno. Jis išnaudojamas, ir visai nebūtinai leidykla renkasi tikrai rimtą autorių. Dažniau tą, kuris gali "padaryt" pinigėlio, kurio knygą pirks ar susidomės koks užsienio leidėjas. Ar nemanai, kad tai gali lemti ir literatūros seklėjimą, lengvesnių žanrų, kitaip tariant, "popso" adoravimą?

Nemanau, kad tai yra šimtu procentų blogai. Tokie procesai vyksta, ir viskas priklauso nuo paties autoriaus. Jei jis sugebėtų kurti ir vienu, ir kitu stiliumi, kodėl gi ne? Suprantama, kai autorius, norėdamas prisitaikyti prie konjunktūros, visiškai "nusipopuliarina", jis pakenkia pats sau. Tai talento ir savivokos dalykai. Idealus atvejis gal būtų, kad autorius sugebėtų parašyti ir populiarų ar vadinamą euroromaną, ir tą rimtąjį. Tai sudėtinga ir provokuojanti situacija, nes tai sunku, o gal ir neįmanoma. Reikia mokėti ir reikia norėti. Tačiau šiuo metu yra tokia situacija, ir mes nesam kokia nors išimtis pasaulyje. Ji visur tokia. Mes tik gal skaudžiau ją jaučiame, nes mūsų yra mažiau – ir kūrėjų mažiau, ir skaitytojų. Bet jeigu rašytojas, kurdamas populiaresnį kūrinį, sugebėtų savo knyga sudominti daugiau žmonių, jie žingsnis po žingsnio artėtų ir prie rimtesnės literatūros. Tačiau, abstrakčiai žiūrint, žanras ar stilius yra tik priemonė, o pamatiniai dalykai yra beveik visados tie patys. Taigi svarbu, moka ar nemoka autorius tai pateikti populiariai.

Ar mugė labiau sietina su kultūros raiška, ar tai reklaminis renginys, stengiantis patekti su savo leidiniais kitų šalių leidėjų akiratin?

Manyčiau, kad abu siekiai vienodai svarbūs ir tarp savęs susiję. Aišku, visų pirma yra tas propagandinis tikslas, tačiau čia siekiama ne tik naudos, bet ir kultūrinės sklaidos. Į Vilniaus knygų mugę atvažiuoja daugybė svečių iš užsienio šalių, tiek leidėjų, tiek kūrėjų, kurie galės sužinoti, kas įdomaus vyksta juos dominančioje srityje. Taigi abu motyvai gracingai sujungti. Taip buvo ir Frankfurto knygų mugėje.

Lietuva, ruošdamasi Frankfurto knygų mugei, įdėjo labai daug ir pastangų, ir lėšų. Buvo ir gražus rezultatas, panegiriški atsiliepimai užsienio spaudoje, tačiau, pasibaigus mugei, dėmesys tarytum atslūgo, o mūsų viltys, kad lietuviška knyga įsiverš į Europos knygų rinką, dabar vis labiau panėšėja į mūsų pačių susikurtą iliuziją savo savimeilei guosti.

Nemanyčiau, kad procesas sustojo. Frankfurtui išties buvo labai intensyviai ruošiamasi, ir tai buvo galingas užtaisas, kuris dabar jau sprogsta. Yra ir naujų romanų, kurie dabar verčiami, tik gal jų ne tiek daug, kiek tikėjomės. Svarbu ir tai, kad mugei buvo labai gerai paruošta informacinė medžiaga, kuri niekur nedingo, kuria ir mes, Lietuvos institutas, nuolatos naudojamės, verčiame į užsienio kalbas ir paskleidžiame. Tai ir bukletai, ir visa kita. Šie dalykai sulaukia didelio dėmesio. Kai kuriuos informacinius dalykus mes naudojame, leisdami kitus leidinius. Galiu pasakyti, kad visa ta medžiaga buvo tikrai neblogai surinkta į vieną krūvą.

Gerai. Tačiau kitąmet mes važiuojame į Geteborgo knygų mugę. Ir vėl karuselė pradeda suktis iš naujo. Vertėme knygas į vokiečių kalbą, dabar pulsime versti į švedų, nes ten bus Švedijos ir Šiaurės šalių leidėjai.

Taip, tačiau Frankfurto knygų mugės įdirbis dabar mums labai praverčia. Mes jau žinome, kas yra labiau reikalinga, kas geriau, kas labiau galėtų patraukti dėmesį ir ko reikėtų nedaryti, nes yra per silpna. Ir tą informacinę medžiagą, kuri buvo išleista Frankfurtui, dabar išleisime švedų kalba. Kita vertus, įgavome patirties, kaip ir kokius kontaktus reikia užmegzti. Į Vilniaus knygų mugę atvažiuoja grupė švedų leidėjų, ir tai jau yra lyg paruošiamasis etapas Geteborgo knygų mugei. Vyks ir lietuviškas seminaras Švedijoje. Žodžiu, patirtis niekur nedingo. Dviratis iš naujo neišradinėjamas. Nors yra ir skirtumų. Tarkim, Lietuvoje yra daugiau vertėjų, kurie galėtų versti į vokiečių kalbą, o į švedų – mažiau. Kita vertus, ne viskas, kas įdomu vokiečių skaitytojui turėtų būti įdomu ir švedui. Tačiau tai tik niuansai.

O ar galima būtų lyginti Vilniaus knygų mugę su analogiškais renginiais Europoje?

Sunku lyginti. Visų pirma yra visiškai skirtingi mastai. Lyginti galima būtų tik pagal renginių intensyvumą. Mugė nesibaigia vien leidėjų kontaktais ir knygų prekyba. Vyksta gausybė kultūrinių renginių, knygų pristatymų, diskusijų, susitikimų su autoriais, koncertinių programų ir taip toliau. Aišku, Frankfurto knygų mugė yra žymiausia, į ją mes turime orientuotis, tad ir mūsų knygų mugė neapsiriboja vien lietuviška knyga bei mūsų rinka.

Yra kartais pasakoma ir tokia mintis, kad popierinė knyga artėja prie savo saulėlydžio, kad internetas ją išstums ir liks ji tik antikvarų lentynose kaip graži seniena. Gal tos knygų mugės ir yra pasipriešinimas tai slinkčiai?

Yra žmonių, kurie taip samprotauja, tačiau statistika rodo visai ką kita. Tarkim, prekyba knygynuose vis labiau plečiasi, žmonės vėl grįžta prie knygų. Ir ne tik Lietuvoj, bet ir kitose valstybėse. Aš esu šventai įsitikinusi, kad internetas tikrai nepanaikins spausdintinės popierinės knygos. Knyga išlaikys savo specifinį pavidalą ir savo aurą.

 

Skaitytojų vertinimai


6430. Against Being Right2004-02-23 10:16
Geri klausimai(? L.J.samprotavimai), silpni geruolės K. F. atsakymai. Verta skaityti tik paryškintas (bold) teksto vietas.

6433. Cinikas2004-02-23 10:26
Gerai pastebeta - funkcionieriu kelioniu geismas skatina vertimus, jei tai susije su knygu mugem. Bet nesuprantu, ka ta moteris iki siol nuveike reprezentuodama Lietuva, kad su ja galima apie tai butu sneket. Juk nesugeba net i elektroninius laiskus atsakyt, biudzeto pinigus esdama. Dar viena popierine institucija - valstybes savimeilei paglostyt ir pamaitinti dar viena pazistama siela. Is kur ta Karina atsirado?

6444. Cinikui2004-02-23 12:56
Ji ambasadorės Turkijoje dukra. Nuostabus žmogus. Graži, kukli, pareiginga, protinga, geranoriška, dora muzikologė, apsigynusi dyserį iš karaimų muzikinės kultūros Lietuvoje. Taigi karaimė. Nėra karjeristė, išsišokėlė. Tiesiog gavo tokią vietą, taip gyvenimas susiklostė.

6455. Ne cinike, bet...2004-02-23 16:41
Neseniai Donskio laidoje dalyvavo atase Svedijoje Ruokyte ir Karina. Taaaip... Kai tarpusavyje kalbasi gyvas kazka veikiantis zmogus ir biurokratas, ne kazi kas gaunasi.:)

6461. 64444-tai/tam2004-02-23 18:27
"Fainas zmogus" - ne profesija.

6464. Liudvikas2004-02-23 19:28
Visiškos nesąmonės.Du žmonės ramiai sau pašneka, o jūs imate kabinėtis prie žmonių: kas jis toks, ką jis dirba, kiek už tai gauna, kas jam sukūrė etatą ir taip toliau. Gal aš noriu pašnekėti su Karina atsisėdęs ant suoliuko kur nors Sereikiškių parke, man tai yra malonu, ir visiškai nenoriu, kad kas nors imtų mėtyti į mus šuns šūdais, esą vienas ar kitas ne taip šneka. Nusiraminkite vieną kartą, antrą kartą bus daug lengviau, o trečią pajusite beveik Nirvaną.

6465. Li2004-02-23 19:42
Sorry, p. Liudvikai, bet jei norite pasisneketi ant suoliuko, tai ir snekekite, niekas prie to nekibtu. O kai jau ta pasnekesi publikuojate, bukit malonus, nesikarsciuokit. Gal jis kam nors tiesiog nelabai idomus...

6472. Cinikas Liudvikui2004-02-23 22:16
Labai maloniai nustebinot savo dalyvavimu internetinese parastese. Man irgi butu malonu, jei ta moteris butu nors kiek suinteresuota dometis Lietuvos sklaida uz Europos ribu, jei ji dirbtu savo darba ir atsakinetu i uzklausimus, jei jis turetu Lietuvos reprezentavimo koncepcija ir ja dalintusi su zmonemis uz Lietuvos ribu, jei ji vykdytu valstybes reprezentavimo politika ir ja stumtu per valdzia, gautu biudzeto lesas ir protingai jas administruotu, jei ji ne butu siaudines pastoges direktore, o puikiai ismanytu ta tarptautini konteksta, kuriam turetu dirbti sita institucija, ir suvoktu, kad biudzeto lesos, is kuriu mokamas jos atlyginimas ja ipareigoja atlikti visas sitas funkcijas. Zmogus, neturintis mandagumo atsakyti i uzklausimus ir neturintis platesnes negu Europine Lietuvos reprezentavimo vizijos, kad ir koks nuostabus jis butu, yra ne savo vietoj. Todel nepristatyk jos kaip Lietuvos instituto direktores, sakyk - mano amzina simpatija is Gruto ar kokio kito parko laiku - ir viskas bus OK. O apie kulturos raiska pakalbeti su siuo zmogumi yra juokingai graudu - paziurek i jos institucijos interneto puslapyje esanti kalendoriu, ir isitikinsi, kad Lietuvos kultura taip placiai paskleista, kad tik sedet Sereikiskiu parke ir plot katutes norisi.

6480. Lietuvių2004-02-24 10:59
literatūra Vilniaus knygų mugės metu buvo pristatyta švedų leidėjams ... jos nepristatant ir slapta, galbūt apie tai parašytum , Liudvikai, užuot liepęs visiems užsičiaupt, lyg koks deržimorda, ar laureatas?

6485. žaalias2004-02-24 12:07
Man jau maga žaaliai prilupti Jakimovičių su visa gaisrinykų Co.

6489. Liudvikas2004-02-24 13:37
visados prashom.

6499. Maeris2004-02-24 18:30
Ateik cia, zaalias, kur ir kada susitinkam? Soko ziogelis nuo linksmumo zalias. Ateik cia zydras kvaily.

6502. to Against Being Right2004-02-25 00:43
Tiesiog sutinku su Tamstos nuomone. Anadien kaimynas inzinierius neblogai apie muge pakalbejo - gal ir ji i litmeni indedam?

6509. maeriui :-) 2004-02-25 10:16
iš pradžių nuveisiu "Vilkolakin" Alvydo pažiūrėt.Jis ten pasako repliką "kušat` podat`" , tik va, vis nelaiku, niekaip nesuvokia, kad teater svarbiausias yra tas, kuris moka deržat` pauzu. Labai labai žaaliai aprašysiu. Tai gal tada ir susitinkam? Post festum, tpsknt?

6510. Maeriui2004-02-25 11:09
Tu girtas ar ką? Ar apsirūkęs? Ar natūraliai priplaukęs?

6518. Vycka2004-02-25 16:36
Valstybės išlaikomos žiniasklaidos pliusas tas, kad ji eina, o minusas, kad neviską parašo. Bet vis tiek geriau negu nieko, bent jau tiems, kurie įeina į etatą. Ir nieko nėra kvailiau už kai kuriuos komentuotojus.

6524. pritariu cinikui/maxas2004-02-26 08:00
pritariu cinikui kad FIRKAVIČIŪTe nieko nenutuokia kulturoje ir neaisku ka ten veikia , donskio laidoje zodzio istart negalejo , nes matyt nesusivoke situacijoje , neaisku kokia lietuva atstovauja ,( gal karaimu. Kai kitose salyse kulturos institutas ir yra ta instancija , kuri REMIA , o ne ignoruoja , skleidzia ( toks tiesioginis drabas )savo salies kultura uzsieniuose ,o ne laukia patvirtinimo is keliu tolimesniu saliu apie memininko kokybe ir tik tuomet kreivai i ji paziuri.. .

6525. pritariu cinikui/maxas2004-02-26 08:01
p.s. toks zmogus turi tureti uosle , o ne buti pasiputes

6527. vyciuniui :-) 2004-02-26 10:25
Tai kad paties minėti "kai kurie komentuotojai" visados būna redakcijos darbuotojai: Alvydas ir Burakaška.

6528. Vycka2004-02-26 11:22
A!

6534. Alvydas2004-02-26 20:37
Ei, aš čia kuo dėtas?

6537. visiškam Alvydui :-) 2004-02-27 10:12
Mat šįkart "laikei pauzę". Vis nepataikai laiku "įstot". Visiška profnieprigodnost`, tpsknt.

6545. Peleda2004-02-28 21:28
kas cia per briedas, kad "idealus atvejis gal butu, jei autorius sugebetu parsyti ir euroromana ir ta rimtajy"?... autorius yra autorius, o ne pinigus leidyklai kalanti ziurke. kazkas tai p.Frikaviciutei su mazgais ne taip. ar jau tikrai "rimtas" autorius turi buti mires, kad nereiketu lysti leidyklom subinesna ir varyti popsa?......

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:50:06 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba