Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-02-20 nr. 2989

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Eugenijus Ališanka.
PO ŽUVIES ŽENKLU
8
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Lietuvių PEN centro skiltis.
NE TOKIA JAU IŠTVIRKUSI
4
• ĮTEIKTAS "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"1
• ŠNEKA SU KNYGŲ LEIDĖJU5

KNYGŲ MUGĖS AKTUALIJOS 
• KULTŪROS REIŠKINYS AR TURGUS?...23

POEZIJA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ8

PROZA 
• Gintautas Valius.
LYG SAVAS ŠEŠĖLIS
3

VERTIMAI 
• TADEUSZ RÓŻEWICZ2

KNYGOS 
• Nerijus Brazauskas.
VIENO MIESTO EMIGRANTAI
1
• MODERNIZMAS LIETUVIŲ LITERATŪROJE7
• Domas Azarevičius.
VABZDŽIAI SAKUOSE
6
• POETAI IR TANKISTAI1
• MEILĖ PAGAL JUOZAPĄ2
• LETOS PLIAŽAI SAULĖTI
• GIMTOJI EUROPA2
 NAUJOS KNYGOS2

PAVELDAS 
• VILNIUJE – DAILININKŲ SOKOLOVŲ DINASTIJOS PARODA "EPOCHA"1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
MENO TVANAS NAUJOJOJE SAVIVALDYBĖJE
1

MUZIKA 
• Kompozitoriai prieš 20 metų ir dabar.
ŠARŪNAS NAKAS: "NORAS KURTI TOBULĄ MUZIKĄ TĖRA BLEFAS"
6
• "AŠ IŠEINU Į SCENĄ IR VISKĄ UŽMIRŠTU"5
• in memoriam.
PRANAS SLIŽYS (1915.XII.16-2004.II.15)

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
PAKITUSI BERLYNALĖ

KULTŪRA 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• GERO APETITO!11

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Agota Nera.
ANTIBEIGBEDERIS ARBA HALIUCINUOJANTI ALISA
14

KRONIKA 
• EGLĖ KAČKUTĖ, "Literatūros ir meno" korespondentė Paryžiuje.
ABSTRAKTAUS MENO IŠTAKOS, ARBA ČIURLIONIS PARYŽIUJE
1
• STILIUS: AIŠKIAREGIAI
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĘ
• in memoriam.
VYTAUTAS KUBILIUS (1926.XI.23–2004.II.17)
2
• 10 PASTRAIPŲ APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ4
• SUDUŽO LITERATŪROLOGINĖ VISATA3

DE PROFUNDIS 
• Liudvikas Jakimavičius.
GAISRININKŲ LEGENDOS
19

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2004. – ISBN 9986–667–27–5 (įr.)

[T.] 1. – Fotogr. leid. – 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 171, [4] p. : iliustr., faks. – Tiražas 270 egz. – ISBN 9986–667–24–0

[T.] 2. – Fotogr. leid. – 2004 ([Kaunas] : Morkūnas ir Ko). – 210, [5] p. : iliustr., faks. – Tiražas 270 egz. – ISBN 9986–667–25–9

[T.] 3 / [sudarytojas Vidmantas Staniulis]. – 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 235, [3] p. : iliustr., faks. – Tiražas 270 egz. – ISBN 9986–667–26–7

FILOSOFIJA

Eretiški esė apie istorijos filosofiją / Jan Patočka ; iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas. – Vilnius : Regnum fondas, 2002 [i.e. 2003] ([Vilnius] : Vilniaus sp.). – 162, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986–494–71–0

Katalikiškoji filosofija : XIX ir XX amžiai : monografija / Bronislovas Kuzmickas ; Lietuvos teisės universitetas. – Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003 (Kaunas : Aušra). – 307, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–563–40–0 (įr.)

MENAS

Kitoks Vilius Orvidas / sudarė Daina Parulskienė. – Vilnius : Dialogo kultūros institutas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 228, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9955–545–11–9

Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas = Englich–Lithuanian explanatory dictionary of architecture : apie 3000 terminų / Laimutė Kitkauskienė, Napalys Kitkauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 231, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–05–679–9 (Įr.)

Krikščioniškoji ikonografija : Antika ir Viduramžiai / André Grabar ; iš prancūzų k. vertė Aušra Grigaravičiūtė. – Vilnius : Aidai, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 369, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955–445–78–5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Benamis paukštis : eilėraščiai (1995–2001) / Liudvikas Pranciškus. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l–kla). – 86, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955–585–29–3

Įkaitai turėjo mirti : detektyvas / Edvardas Uldukis. – Vilnius : [A. Malinausko individuali įmonė], 2004 ([Vilnius] : A. Malinausko IĮ). – 111, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–580–05–4

Kūryba ir atsiminimai / Algimantas Stankevičius ; [sudarytoja Danutė Ona Žilienė]. – Vilnius : UAB "Parama", 2003 (Vilnius : Parama). – 207, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955–502–04–5

Lietuviškos utopijos : dialogai, pokalbiai, straipsniai, interviu, 1991–2003 / Marcelijus Martinaitis. – Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). – 210, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986–16–328–5 (įr.)

Šilkinės kojinės : eilėraščiai / Ramutė Saulienė. – Vilnius : Vaga, [2003] (Vilnius : Sapnų sala). – 165, [2] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 5–415–01710–0 (įr.)

Vyšnios snieguotos : [eilėraščiai] / Birutė Vapšienė ; [sudarytojas ir parengėjas Arvydas Karaška ; dailininkė Aušra Marija Paulauskienė]. – Vilnius : Apyaušris, 2003 (Vilnius : Žygimantų sp.). – 122, [4] p. : iliustr. – Tiražas 327 egz. – ISBN 9986–467–92–6

Žvakės sudega ligi galo : romanas / Sįndor Mįrai ; iš vengrų kalbos vertė Janina Išganaitytė. – Vilnius : Tyto alba, 2004 (Kaunas : Spindulys). – 158, [2] p. – ISBN 9986–16–334–X (įr.)

Žydinti obelis : eilėraščiai, noveletės / Ramutė Astrauskienė ; [sudarytojas ir parengėjas Arvydas Karaška ; dailininkė Aušra Marija Paulauskienė]. – Vilnius : Apyaušris, 2003 (Vilnius : Žygimantų sp.). – 64, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986–467–93–4

Apreiškimai : 366 / Juozapas ; surinko beigi spaudai parengė Juozas Erlickas. – Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). – 372, [1] p. : portr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 9986–16–247–5 (įr.)

Einu ir pakelėm eilėraščius kuriu : [eilėraščiai] / Diana Razina. – Švenčionys [i.e. Vilnius : Firidas], 2004 (Švenčionys : Firidas). – 48, [3] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955–590–14–9

Gimtoji Europa : [esė] / Czesław Miłosz ; iš lenkų kalbos vertė Juozas Tumelis. – Vilnius : Regnum fondas, 2003 ([Vilnius] : Vilniaus sp.). – 287, [2] p. – Tiražas [500] egz.

Malu malu vie–na… : esė – apybraiža – atsiminimai / Valerija Inčiūraitė, Jurgis Breivė. – Vilnius : [UAB "Rotas"], 2004. – 151, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955–461–84–5

Mokytojo duona : [novelės] / Vytautas Ilonis ; [iliustracijos Ingos Naujokienės]. – Kėdainiai : R. Šukienės leidykla, 2003 (Kėdainiai : Spaudvita). – 127, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986–673–40–2

Nuo balanos gadynės iki lempos žibalinės : [poezija] / Leonas Šidla. – Vilnius : [UAB "Rotas"], 2004 (Vilnius : Rotas). – 130, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955–461–94–2

Per bundantį šilą : eilėraščiai / Antanas Ridikas. – [Vilnius : UAB "Rotas"], 2003 (Vilnius : Rotas). – 134, [1] p. : portr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955–461–86–1

Pienės gyvenimo būsenos : [proza ir poezija] / Leokadija Norbutienė-Mockienė ; [redaktorė ir sudarytoja Ramutė Šukienė ; iliustracijos – autorės]. – Kėdainiai : R. Šukienės leidykla, 2003 (Kėdainiai : Spaudvita). – 174, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9986–673–38–0

Treji metai : [atsiminimai, poezija] / Vytautas Pačinskas. – [Vilnius : UAB "Rotas"], 2004 (Vilnius : Rotas). – 123, [1] p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955–461–95–0

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


6539. keule2004-02-27 13:15
Skelbimas. Parašeu šiurpį "Taukuoti peiliai". Ieškau leidėjo. Gerai primokėsiu.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:50:03 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba