Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-02-20 nr. 2989

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Eugenijus Ališanka.
PO ŽUVIES ŽENKLU
8
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Lietuvių PEN centro skiltis.
NE TOKIA JAU IŠTVIRKUSI
4
• ĮTEIKTAS "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"1
• ŠNEKA SU KNYGŲ LEIDĖJU5

KNYGŲ MUGĖS AKTUALIJOS 
• KULTŪROS REIŠKINYS AR TURGUS?...23

POEZIJA 
• INEZA JUZEFA JANONĖ8

PROZA 
• Gintautas Valius.
LYG SAVAS ŠEŠĖLIS
3

VERTIMAI 
• TADEUSZ RÓŻEWICZ2

KNYGOS 
• Nerijus Brazauskas.
VIENO MIESTO EMIGRANTAI
1
• MODERNIZMAS LIETUVIŲ LITERATŪROJE7
• Domas Azarevičius.
VABZDŽIAI SAKUOSE
6
• POETAI IR TANKISTAI1
• MEILĖ PAGAL JUOZAPĄ2
• LETOS PLIAŽAI SAULĖTI
• GIMTOJI EUROPA2
• NAUJOS KNYGOS2

PAVELDAS 
• VILNIUJE – DAILININKŲ SOKOLOVŲ DINASTIJOS PARODA "EPOCHA"1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
MENO TVANAS NAUJOJOJE SAVIVALDYBĖJE
1

MUZIKA 
• Kompozitoriai prieš 20 metų ir dabar.
ŠARŪNAS NAKAS: "NORAS KURTI TOBULĄ MUZIKĄ TĖRA BLEFAS"
6
• "AŠ IŠEINU Į SCENĄ IR VISKĄ UŽMIRŠTU"5
• in memoriam.
PRANAS SLIŽYS (1915.XII.16-2004.II.15)

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
PAKITUSI BERLYNALĖ

KULTŪRA 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• GERO APETITO!11

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Agota Nera.
ANTIBEIGBEDERIS ARBA HALIUCINUOJANTI ALISA
14

KRONIKA 
• EGLĖ KAČKUTĖ, "Literatūros ir meno" korespondentė Paryžiuje.
ABSTRAKTAUS MENO IŠTAKOS, ARBA ČIURLIONIS PARYŽIUJE
1
• STILIUS: AIŠKIAREGIAI
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĘ
• in memoriam.
VYTAUTAS KUBILIUS (1926.XI.23–2004.II.17)
2
• 10 PASTRAIPŲ APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ4
• SUDUŽO LITERATŪROLOGINĖ VISATA3

DE PROFUNDIS 
 Liudvikas Jakimavičius.
GAISRININKŲ LEGENDOS
19

DE PROFUNDIS

GAISRININKŲ LEGENDOS

Liudvikas Jakimavičius

[skaityti komentarus]


Pirmojo gaisrininko priežodis
Kas ten dega raudonai?

Antrojo gaisrininko atsakymas į pirmojo gaisrininko priežodį
Tengi dega trys namai.

Pirmoji visų gaisrininkų patarlė
Jeigu kyla gaisras, reikia jį gesinti.

Antrasis pirmojo gaisrininko priežodis
Gaisras gaisrui nelygu.

Visi gaisrininkai į antrąjį pirmojo gaisrininko priežodį atsako tarptautiniu gaisrininkų himnu
Vai tai tai tai,
vai tai tai!
Kas ten dega,
ar matai?
Galgi dega,
gal ir ne,
dega namas
tra lia lia.

Sudainavę himną gaisrininkai keliasi nuo savo gultų ir eina prie gaisrinės
mašinos, kalbėdami gaisrininkų patarlėm.

Ko skubėti kaip į gaisrą, jei tik vienas namas dega.

Antrojo gaisrininko atsakymas
Jei tik vienas, tai gerai.

Pirmasis gaisrininkas išvynioja gaisrinės žarną ir atsuka čiaupą.
Pirmojo gaisrininko pastebėjimas

Rodos, ji visai tuščia.

Antrojo gaisrininko įžvalga
Gali būti net ir taip.

Trečiojo gaisrininko šūksnis
Jeigu taip, tai reiškia taip.

Pirmojo gaisrininko abejonė
Gal reikėtų gaut vandens?

Antrojo gaisrininko abejonė
Gal ir reikia, nežinau.

Trečiojo gaisrininko prisiminimas
Aš žinau, kur tvenkiniai.

Ketvirtojo gaisrininko klausimas
Ar žuvauji ten dažnai?

Trečiojo gaisrininko atsakymas
Ne, žuvauju ten retai,
nes draustinis ten yra.

Ketvirtojo gaisrininko primygtinis klausimas
Betgi gaudai, šelmi, ten?

Trečiojo gaisrininko išsisukinėjimas
Ne, gink dieve, niekados,
tiktai naktį kai tamsu.

Antrojo gaisrininko klausimas
Kas ten kimba taip vėlai?

Trečiasis gaisrininkas garsiai atsako
Kartais kimba ešeriai
kartais karpiai ir vėžiai.

Pirmojo gaisrininko pasiūlymas
T ai gal reikia ten važiuot.

Antrojo gaisrininko apibendrinimas su abejone
Gal reikėtų mums vandens?

Trečiojo gaisrininko apibendrinimas be abejonės
Apie tai čia ir šneka.

Pirmojo gaisrininko raginimas
Tai važiuojam gal tikrai.
Ar toli tie tvenkiniai?

Trečiojo gaisrininko atsakymas
Tvenkiniai šitie toli.

Ketvirtojo gaisrininko teiginys
Betgi karpių ten yra,
ešerių irgi vėžių.

Pirmojo gaisrininko pastebėjimas
Jei vėžių tenai yra,
tai vanduo labai švarus.

Ketvirtojo gaisrininko iniciatyva
Gal važiuojame dabar?

Trečiojo gaisrininko iniciatyva
Gal važiuojame, tikrai.

Antrojo gaisrininko klausimas
Ar važiuosime dabar?

Pirmojo gaisrininko iniciatyva
Taigi reikalas skubus.

Antrojo gaisrininko pasiūlymas
Jeigu reikalas skubus,
gal sireną reik įjungt.

Trečiojo gaisrininko perspėjimas
Išbaidysi tik žuvis,
karpiai mėgsta būt ramiai.

Antrojo gaisrininko patarlė
Kas teisybė, tai tiesa,
reik važiuoti kuo tyliau.

Gaisrininkai važiuodami prie tvenkinių tyliai dainuoja gaisrininkų liaudies himną
Vai tai tai tai,
vai tai tai!
kas ten dega,
ar matai?
Galgi dega,
gal ir ne,
dega namas
tra lia lia.

Trečiasis gaisrininkas samprotauja
Jau už kalno netoli.

Antrasis gaisrininkas abejoja
Betgi kalno nematyt.

Trečiojo gaisrininko paaiškinimas
Kalnas dar nuo čia toli,
va nuo kalno tai arti.

Antrojo gaisrininko prisipažinimas
A, dabar tai supratau.

Pirmojo gaisrininko aforizmas
Pasakyta neblogai,
supratai tai supratai,
taigi vai tai,
vai tai tai.

Ketvirtojo gaisrininko pastebėjimas
Aš jau kalną pamačiau.

Trečiojo gaisrininko pagyrimas
Neblogas akis turi,
nenešioji akinių?

Ketvirtojo gaisrininko prisipažinimas
Rodos, pernai sudaužiau.

Antrojo gaisrininko nuostaba
Tvenkinių aš nematau.

Trečiojo gaisrininko nuostaba su pastebėjimu
Tvenkinių tikrai nėra.

Pirmasis gaisrininkas pabudęs išsižioja
Gal netyčia kas nuleido?
Ė, žiūrėkite tenai -
dar vandens šiek tiek yra.

Antrojo gaisrininko svarstymas
Pusė bako gal ir bus.

Pirmojo gaisrininko abejonė
Visos pusės gal ir ne,
betgi trečdalis tai gal.

Trečiojo gaisrininko komanda
Ė, tyliau, gal nematai?
Knibžda karpiai ir vėžiai.
Siurblį čion greičiau paduok,
mes susiurbsim juos vidun.

Pirmasis gaisrininkas nuoširdžiai įsako
Siurblį kišk duobėn giliau,
mėgsta slėptis jie dumble.

Antrojo gaisrininko tylus perspėjimas
Tiktai siurblio neužkimšk,
rankom reiks tada surinkt.

Linksmas trečiojo gaisrininko šūksnis
Neužkimšiu, nebijok.
O, žiūrėk, koksai riebus,
nei tai karpis, nei žmogus.

Antrojo gaisrininko pastebėjimas
Čia greičiau yra žmogus,
tik į karpį panašus.

Trečiojo gaisrininko piktas klausimas
Ką darai čionai, žmogau?

Nuolankus žmogaus atsakymas
Nardau, ką, gal nematai?
Aš inspektorius gamtos,
ieškau duobėje naftos.

Pirmasis gaisrininkas susimąsto
Ė, nafta netinka mums,
tinka mums geriau vanduo.

Žmogaus prisipažinimas su nusivylimu
Aš naftos dar neradau,
reiktų man panert giliau.

Trečiasis gaisrininkas toliau kvočia žmogų
Ar matei duobėj žuvų?

Žmogus bjaurėdamasis mėgina nusišypsoti
Jų tiek daug, kad net šlykštu.

Pirmojo gaisrininko piktdžiugiškas šūksnis
Mes padėsim tau mielai,
pažiūrėk, kaip sušalai.
Jei duobėj yra vanduo,
mes išsiurbsime jį tuoj.

Antrojo gaisrininko taiklus papildymas
Su žuvim ir su vėžiais
bei didžiausiais ešeriais

Pirmasis gaisrininkas uždainuoja gaisrininkų liaudies himną

Taigi taip tai,
taigi taip.
Dega namas,
ar matai?
Nei tai dega,
nei tai ne,
dega namas
tra lia lia.

PABAIGOS PRADŽIA

P.S. Gorbačiovo atšilimo laikais šis tekstas buvo patekęs į "Lietuvos pionierių". Susikūrus judėjimui už tiesą ir demokratiją, atsirado galimybė atspoausdinti jį ir mūsų savaitraštyje.
 

Skaitytojų vertinimai


6437. taigi taip :-( 2004-02-23 10:38
Įsiminė tik pionieriškas "tra lia lia".

6440. gulbės giesmė2004-02-23 12:11
Čia ir buvo LJ gulbės giesmė.

6452. isa :-) 2004-02-23 16:19
is pradziu zvengiau, o paskui galvoj vien "vai tai tai"...

6460. pacientas -gulbės giesmei2004-02-23 18:23
akurat. kokiam 3 kurse Liudvikas visiškai nustojo augti (kaip, beje, ir Papievis). Sunkūs laikai prie ruso buvo, stigo vitaminų. O prie lietuvio - jau ne rašymai galvoj, o kaip save pateikti, išsilupti stipendijas. Nelinxma...

6462. Liudvikas2004-02-23 19:19
Nuimkite gazą, ponas paciente. Aš augau tik vidurinėje mokykloje, o Freudas gal pasakytų, kad iki keturių savo vaikystės metų. Neužaugau krepšininku, kurie "mūsyse" yra pusdieviai ir Prezidento patarėjai, nepadariau karjeros, todėl galiu rašyti, kas man į galvą šauna ir tiek, o tamsta, paciente kažkodėl lendi į svetimą kišenę ir piktinies, kad kažkas kažką gavo, o jau nebe trečio kurso studentas. Žiaumok seną žolę, tik nepasprink, bičiuli. Yra labai sprangu, stringa ji gerklėj.

6466. pacientas - Liudvikui2004-02-23 20:05
Atsiprašau, jei įžeidžiau. Kažkodėl manau, kad apie tai, kas viešai publikuojama, galima viešai kalbėti. Net ir piktokai. Apie augimą leptelėjau neturėdamas momeny brolių lavrinovičių. Neaugti šiuo atveju suprantu kaip tuščių vietų pildymą senais, tegul ir topiniais, dalykais. Perfrazavus tokį gorbulskį: viskas jau parašyta, bet ne už viską kažkelintą kartą paimti pinigai. Į svetimas kišenes, gink Dieve, nelandžioju - savose yra pakankamai. Tačiau stipendiantų sąrašėlis už 4 mln, man kaip nemažų mokesčių mokėtojui, ir daugmaž nutuokiančiam, kas ką ir kaip padarys - nepadarys už labai nemažą sumą, paliko labai slogų įspūdį. Beveik kaip pakso - drakšo dialogai. Bet vistiek - kūrybinės sėkmės!

6475. rolas2004-02-24 01:10
Hei, cia tai bent. Vien jau patys eiluciu uzvardinimai ko verti. Kazkas nauja, Amerikoj turetu pasisekima. Lietuvoj, deja, tiesus ironiskasis realizmas dar neturi daug gerbeju. Pernelyg daug tiketoju, kad egzistuoja tik viena tiesa.

6482. lenkintojas2004-02-24 11:12
Gal ir senas bagazas, bet kaip ir klasika (Griciaus TV spektaklis), ant kurios ir vienas kitas uzauges yra. Pats pripazistu ir dar viena kita uzaugusi nurodyciau.

6486. užaugęs2004-02-24 12:16
Pritariu: keliam Liudviką į klasikus. Kas gi stovi ten aukštai? vai tai tai oi vai tai tai

6494. Liudvikas2004-02-24 15:48
Va ir ikliuvai,uzauges drauguzi, i jambo pinkles. Buvau ikliuves ir as porai metu, ir bais sunku buvo issivaduoti nuo to "vai tai taip tai vai tai taip". Yra dalyku, kurie ilenda i galva ir sedi. Neiskrapstysi. Taciau yra ir kitas dalykas - niekas cia nenori buti kilnojamas i klasikus. Paprasciausiai taip susikloste gyvenimas, kad nieko kito daugiau neismokau daryti, kaip neismokau ir rasyti, bet vis delto gal siek tiek geriau nei tinkuoti ar muryti. Jei imciau statyti baseinus, tai geriau jau nereikia. Zinom, kuo tai baigiasi. Taigi taip tai vai tai taip.

6495. ateljė2004-02-24 16:30
Už visą šią litaniją man daug juokingesnis Algio Greitai iškreipinys GAISTRAS. Bet gorbio laikais tai, matyt, buvo labai šmaikštu.

6500. Algils Letai Letai2004-02-24 18:31
Tai ir degk gaistru.

6505. gaistrą sugalvojo kulokiečiai2004-02-25 05:34
ot

6515. fireman fun club :-) 2004-02-25 13:48
Geras dalykas! Tik gaila, kad ji tik keleta kartu ter per TV rode. Tai gavau irasa darytis. Karts nuo karto paziuriu...:)

9607. gaistrininke :-) 2004-07-17 19:27
o kaip ta irasa butu galima gaut???

18163. Murzius :-) 2005-08-22 15:54
Noreciau CD su siuo Filmu...

50879. marius :-) 2009-01-18 19:35
is kur gauti ta filma? pirkciau jei normali kaina. pasiulymus galit i emaila rasyti

62891. r.korsakas :-) 2010-09-11 10:19
ŠĮ tekstą tiesiog privalu išversti į visas įmanomas pasaulio kalbas. Aš rimtai. Nepraeis ir penkiasdešimt metų, ir Liudvikas vadovėliuos stos maždaug tarp Aristofano ir Baranausko.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:50:02 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba