Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-01 nr. 3017

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Stasys Jonauskas.
SVEIKINAME JOTVINGIŲ PREMIJOS LAUREATĄ STASĮ JONAUSKĄ
41
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Marek Żelazny.
ANTILENKIŠKASIS CZESŁAWO MIŁOSZO VEIDAS
10

ESĖ 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
2

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
KĄ SAUGO ISTORIJA?
3
• Ona Gaidamavičiūtė.
DIALOGO LINK: PAKELIUI SU KRAUJAŽOLE IR VIEVERSIU
7
• POLITIKA
• PONCIJAUS PILOTO ATSIMINIMAI2
• ATGAL Į VANDENĮ1
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Ona Gaidamavičiūtė.
GRAFI(TI)KA, ARBA BESIPLEČIANČIOS GRAFIKOS RIBOS
• Ričardas Šileika.
PRIEŠ ČIURLIONĮ VISI BUVO LAISVI IR LYGŪS

KINAS 
• NETIKĖJOME, KAD POLITIKA GALI PAKEISTI PASAULĮ

MUZIKA 
• Eglė Gudžinskaitė.
"KLANGSPUREN": SKAMBANTYS LIETUVIŠKI PĖDSAKAI
• Rita Nomicaitė.
"ŠOKOLADINIS MOZARTAS"
2

PAVELDAS 
• Alma Braziūnienė.
MOKSLO IR MENO VERTYBĖS SENAJAME VILNIAUS UNIVERSITETE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KRETINGOS "KAUKUTIS" IR ŽALI OBUOLIUKAI
9
• LĖLIŲ TEATRAS DZŪKIJOJE4

MENO DIS/KURSE* 
• Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
2

POEZIJA 
• AIDAS MARČĖNAS19

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
NUOSPRENDIS GALIOJA ATGALINE DATA
4

VERTIMAI. POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• ALEKSEJ ALIOCHIN
• SILVIJA ČOLEVA
• JACEK GUTOROW
• JURIS KRONBERGS
• PEDRO LENZ1
• KNUTS SKUJENIEKS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
VĖL KELYJE SU JACKU KEROUACU
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LEE "SCRATCH" PERRY’s – KOSMINIO DUB GANYTOJAS3
• SVEIKINAME PDR PREMIJOS UŽ POETINĮ DEBIUTĄ LAUREATĄ DONATĄ PETROŠIŲ4

KRONIKA 
• XV TARPTAUTINIS LITERATŪROS FESTIVALIS POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2004
• GERO ŪPO1
• in memoriam.
ALBINAS ŠMULKŠTYS (1918.I.2–2004.IX.22)
• ŽYGIS PER ISTORIJOS IR PASAKŲ LAUKUS
• VYTAUTAS VALIUS (1930.VIII.24–2004.IX.28)

SKELBIMAI 
• KASMETINIS PRANO LEMBERTO LITERATŪRINIS KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
• NELAIMĖLIŲ RETRO1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

X.1-7

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuvių etninė kultūra"
Iki XI.4 – paroda "Lietuvių liaudies pučiamieji muzikos instrumentai"
Iki XI.7 – paroda "Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje", I dalis
Iki 2005.I.5 – paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Iki 2005.I.5 – paroda "Lietuva ir Napoleonas"

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija
Paroda "Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui – 15 metų"

KAZIO VARNELIO
NAMAI – MUZIEJUS
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI-XX a. pr.) ekspozicija
LDK Valdovų rūmų projektų salė
Iki X.24 – K.Hartungo paroda "Besikeičianti figūra" iš ciklo "Didžiojo meno pristatymas"
Paroda "Senasis Vilniaus universitetas. Mokslo ir meno vertybės"

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 A
Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII-XX a.) ekspozicija
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII-XX a. pr.) ekspozicija
Iki XII.31 – paroda "Vita Sancti Casimiri" ("Šv. Kazimiero gyvenimas")
Iki XII.31 – paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai"

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI-XVIII a.) portretų ekspozicija
Iki X.15 – A.Gudaičio paroda "Išsilaisvinimas", skirta dailininko šimtmečiui

GALERIJA
"AMATŲ GILDIJA"
Pranciškonų g. 6
Iki X.10 – pirmoji ciklo "Lietuvos keramika: istorija ir nūdiena" paroda "XX amžiaus septintas dešimtmetis"

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv. Jono g. 11
B.Pilsudskio (1866-1918) fotografijų paroda "Ainų tautelė. Sachalinas"

ROTUŠĖ
Iki X.2 – Nacionalinės premijos laureato V.Šerio tapybos, skulptūros ir piešinių paroda "Paraiška ištikimybei"
X.5 – 23 – A.Skačkausko tapybos darbų paroda "Šalta 2004 veranda"

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki X.31 – paroda "Dokumentiniai kadrai Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių mene"
Iki XII.19 – Lietuvos pristatymas XXVI San Paulo bienalėje: M.G.Lukošaičių paroda "Rezistencija"

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio 1/13
Paroda "Miesto laikas"

VAIDOTO ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J. Tumo-Vaižganto 9-77
Lankymas pagal susitarimą tel. 212 2184

GALERIJA "VARTAI"
Vilniaus g. 39
X.1-22 – suomių grafikos paroda "Mėlynas dangus"

LIETUVOS AIDO GALERIJA
Žemaitijos g. 11
Iki X.12 – R.Olšauskienės tapybos paroda

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
Iki X.2 – paroda "Stiklo amžius"
Iki X.2 – Z.Vogėlienės fitokoliažų paroda "Rausva amžinybė"

"RŪTOS GALERIJA"
Vokiečių g. 28
Iki X.30 – A.Bagdžiaus tapybos paroda "Lėlės innt"

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g.14
Iki X.24 – tarptautinio tapybos plenero "Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias", skirto Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą datai paminėti, darbų paroda

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Iki X.8 – B.Narębskos-Dębskos (1921-2000) grafikos paroda
X.1-21 – V tarptautinė mažosios grafikos trienalė

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
Iki X.16 – IV Vilniaus mažosios grafikos trienalės laureatų paroda
Iki X.16 – E.K.Kriaučiūnaitės paroda "Laiko virsmai (išgyventa dykumoje)"

"PROSPEKTO"
GALERIJA
Gedimino pr. 43
Iki X.3 – V.Birguso fotografijų paroda "Tai, kas nepasakyta"
X.6-24 – E.Jurčio fotografijų paroda

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
X.1-23 – E.Pakalkos paroda "Oranžinis kraujas"

ŠV.JONO GATVĖS
GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Iki X.10 – VI Baltijos medalių trienalė
Iki X.10 – M.Šlektavičiaus "Kompozicija" iš ciklo "Naujas 2004"
Iki X.10 – R.Lukošiūno keramikos paroda "Molio skulptūros"

AUKSAKALIŲ GILDIJOS GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Iki X.14 – J. Žilėnienės baldų, interjero detalių ir rūbų kolekcija "Medis ir kristalai"

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Įvairių autorių darbų paroda
Iki X.12 – austrų dailininkų darbų paroda "Serijos"

"UŽUPIO GALERIJA"
Užupio g. 3
Autorinė juvelyrika

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I. Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

VJMC VLADO VILDŽIŪNO GALERIJA
Lobio g. 6a
Iki XI.1 – jubiliejinė retrospektyvinė T.K.Valaičio (1934-1974) kūrybos paroda
Tarptautinio skulptūros simpoziumo "Žvilgsnis į Senąją Europą" dalyvių A.Strumillos, G.S.Kitagawos, V.Urbanavičiaus, M.Navako, K.Vildžiūno darbų paroda

GALERIJA
"IBID PROJEKTAI"
Šv. Stepono g.18
X.1-XI.6 – personalinė Ž.Lanzbergo paroda "Raudona mėlyna"

GALERIJA
"KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
X.5 – XI.5 – paroda "Gražiausieji – apie Vilnių"

VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA
Vilniaus g. 39
Iki X.25 – paroda "Portretas"

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
XIV a. pab. kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

PARLAMENTO GALERIJA
Gedimino pr. 53
J.Danausko fotografijų paroda "Šviesos link"
Lietuvos žydų genocido dienai skirta tapybos reprodukcijų ekspozicija "Šventoji žemė Deivido Robertso akimis"
X.5 – M. K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus dailininkų paroda
X.1 11-15 val. – atvirų durų valandos Parlamento galerijos lankytojams

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K. Sirvydo g. 6
Tarptautinio dailininkų plenero Gelgaudiškyje dalyvių paroda "Kalbanti žemė 2004"
X.4 – Videniškių plenero dalyvių darbų paroda "Baltadvario legendos"

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g.41
Iki X.23 – paroda "Lietuvių animacija. Nuo sumanymo iki filmo"
Vyksta lietuvių autorių animacinių filmų peržiūra

STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2 – 41
Iki X.20 – A.Juškaitytės ir R.Mataitytės tapybos darbų paroda "Spalvų ir formų skambesys"

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
Iki XII.24 – V. Pakalnio (1972–2004) tapybos, piešinių paroda "Palmės Vytukui"

TOLERANCIJOS CENTRAS
Naugarduko 10
Nuolat veikianti ekspozicija "Žydų kultūros palikimas"

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
Iki X.10 – dailininko J.Varno karikatūrų paroda

VERKIŲ RŪMAI
Žaliųjų ežerų g. 49
Paroda "Senieji Lietuvos žemėlapiai"

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

EUROPOS PARKAS
Iki X.10 – italų skulptoriaus M.Ghiotti paroda "Materija – įtampa – forma"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Nuolat veikiančios parodos: M. K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija, XV – XIX a. Senoji Lietuvos dailė, XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė, Lietuvių liaudies menas
Primename, kad lankytojų laukia ir rekonstruota M. K. Čiurlionio galerija
Iki X.3 – paroda "Žydų paveldas Lietuvoje"
X.8 – 2005.I.16 – paroda "Scenos alchemikas", skirta L.Truikio 100-osioms gimimo metinėms

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
Nuolat veikiančios parodos: J. Mačiūno Fluxus kabinetas, Ay – O instaliacija "Juodoji skylė", Takato Saito instaliacijos "You+me shop", Pasaulio lietuvių dailė, Šiuolaikinė Lietuvos dailė
Iki X.10 – švedų fotografijos klasiko L.Olsono darbų paroda
Kauno paveikslu galerijoje, K. Donelaicio g. 16
Iki X.17 – L.Marcinkevičiūtės piešinių paroda "Askorbo rūgštis"
X.7-31 – edukacinė paroda "Menas + Menas bendrauti: TEKSTilė 2004"

M.ŽILINSKO DAILĖS
GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Nuolat veikiančios parodos: vertingiausi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio dailė, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros. Galerijoje veikia MENO laboratorija, Šiuolaikinio meno informacijos centras (ŠMIC)
Iki XII.5 – paroda "Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai", skirta M. Žilinsko jubiliejui
X.1-XI.7 – italų dailininko M.Ghiotti objektų paroda "Tvarka. Erdvė. Ritmas". Į parodos atidarymą atvyks ir pats autorius

FUJIFILM FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Čeku meninės fotografijos instituto studentų ir profesorių fotoparoda

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
Iki X.14 – A.Palevičiaus personalinė paroda "Pastelės"
Iki X.14 – L.Šalčiūtės personalinė paroda "Cirko dainos"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Iki X.17 – Kauno dailės gimnazijos moksleivių keramikos paroda

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velniava"
Iki 2005.IV.1– Kauno karikatūristų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Nuolat veikiančios parodos: meno ir kultūros veikėjų A. ir P. Galaunių memorialiniai kambariai: biblioteka, P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys
A.Galdiko dovanotų grafikos darbų paroda
Iki XI.8 – G. Kušlio darbų paroda "Vizijos"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija

GINTARO GALERIJA
Vilniaus g.10-7
R.Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda "Kelionė laike"

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
Paroda "Širdis apsidžiaugė: gana keliaut…gana keliaut…", skirta poeto B.Brazdžionio atminimui
Paroda "Susikūriau savo pasakišką šalį", skirta J.Aisčio 100-osioms gimimo metinėms
Paroda "Lietuvių rašytojai spaudos draudimo metais (1864-1904)"
Paroda "Teateinie meilės karalystė", skirta P.Venclovo 60-mečiui
Paroda "…lieka tik vaikystės saulė amžina…", skirta A.Nykos-Niliūno 85-mečiui
Paroda "…pasilikau tik dangų mėlyną…", skirta L.Andrieko 90-mečiui

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Iki X.14 – prancūzų fotografo M.Paynard’o paroda "Amžinas judėjimas"
Kauno dailės mokyklos moksleivių plakato paroda "Prieš terorizmą"
E.Ivaškevičiūtės tapybos paroda

TAUTINĖS KULTŪROS
CENTRAS
A.Jakšto g.18
Tautodailiniko R.Krasninkevičiaus grafikos darbų paroda

A. IR J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS
Kauno mažoji 2, Vilkija
X.1 – XII.1 – L.Šepkos premijos laureato S.Lampicko medžio skulptūros paroda

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
Iki 2005 – paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
Iki X.31 – L.Natalevičiaus jubiliejinė tapybos paroda
X.1-31 – V.Strauko fotoparoda
X.1-31 – respublikinis projektas kartu su Bariti galerija"Peizažas šiuolaikinėje lietuvių tapyboje"

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija

MENININKŲ NAMAI
Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10
Iki X.5 – Osnabriuko universiteto (Vokietija) ir Šiaulių universiteto Dailės fakultetų dėstytojų bei studentų grafikos darbų paroda

VIEŠBUTIS "NAVALIS"
H.Manto g. 23
Iki X.17 – Osnabriuko universiteto (Vokietija) ir Šiaulių universiteto Dailės fakultetų dėstytojų bei studentų grafikos darbų paroda

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Iki X.9 – tarptautinė vaizduojamojo meno paroda "Realizmas dabar"

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
Iki X.9 – tarptautinė Baltijos šalių vaizduojamojo meno paroda "Realizmas dabar"
Iki X.14 – B.Salcio tapybos (miniatiūrų) paroda "Gija"

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
Iki X.14 – A.Banytės kūrybos paroda "Kelias"

AUŠROS ALĖJOS
RŪMAI
Aušros al. 47
Nuolatinė istorijos ir etnografijos ekspozicija
Archeologinė ekspozicija "Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a."
Iki XI.30 – paroda "Lietuviškų atvirukų raida 1900-2000 m."

S.IR K.VENCLAUSKŲ NAMAI
Vytauto g. 89
Nuolat veikianti S. ir K.Venclauskų ekspozicija
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuvių liaudies grafika ir tapyba"

FOTOGRAFIJŲ MUZIEJUS
Vilniaus g.140
Nuolatinė fotografijos istorijos ekspozicija
Iki X.9 – T.Ozawos fotoparoda "Japonija"

CH. FRENKELIO RŪMAI
Vilniaus g. 74
Nuolat veikianti ekspozicija "Provincijos dvaras XIX a. vid.-XX a. vid."

DVIRAČIŲ MUZIEJUS
Vilniaus g. 139
Nuolat veikianti dviračių istorijos ekspozicija

RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 174
Garso ir vaizdo prietaisų atkūrimo ekspozicija

POETO JOVARO NAMAS
Vytauto g. 116
Ekspozicija "Literatūros kūrėjų pasaulis ir likimai"
Memorialinė poeto Jono Krikščiūno-Jovaro ekspozicija
Iki 2005.I.7 – originalių autorinių atvirukų paroda

DIONIZO POŠKOS
BAUBLIAI
Bijotų km., Šilalės rj.
Nuolat veikianti ekspozicija "Baubliai – pirmasis Lietuvos muziejus"

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys"

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
Iki X..6 – Ukmergės rj. mokyklų dailės baigiamųjų darbų paroda

Druskininkai


MIESTO MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
Nuolat veikianti ekspozicija "Druskininkai senuose dokumentuose ir žemėlapiuose"
Iki X.13 – S.Chlebinskaitės grafikos paroda "Sigut

Muziejaus filialas
V.Kudirkos g. 7
Vaikų darbų paroda "Čiurlionis ir aš", skirta menų festivaliui "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu"
Vaikų darbų paroda "Druskininkai – ateities miestas"
Tarptautinė vaikų darbų paroda "Vaivorykštės tiltas 2004"

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 35
Paroda "Čiurlionis ir fotografija" (iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondų)

VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Iki XI.1 – tarptaytinio plenero, skirto V.K.Jonynui, dalyvių darbų paroda

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
X.2 – 30 – I.Bačiuškaitės grafikos paroda

SANATORIJA "LIETUVA"
I.Geniušienės grafikos darbų paroda

Galerija "SOFA"
Vilniaus al. 10
V.Giliaus paroda "Bliuzo naktys"

Palanga


A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Nuolat veikianti A.Mončio darbų paroda
A Balteno paroda "Miesto ilgesys"

Nida


KULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"
X tarptautinio tapybos plenero "Nidos ekspresija" dalyvių darbų paroda

Neringa


JUODKRANTĖS PARODŲ
NAMAI
L.Rėzos g. 8
Iki X.6 – V.Hrabos (Čekija) grafikos paroda

Kėdainiai


JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
"Jaunųjų menininkų" klubo paroda

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Iki X.8 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dailininko
H.Cipario scenografijos paroda
Iki XI.4 – tarptautinė akvarelės paroda "Spalva, popierius,vanduo," skirta iš Plungės rajono kilusio dailininko I.Budrio atminimui
Iki XI.4 – plenero, vykusio Plungės dvare, darbų paroda
Iki IX.30 – paroda "Plungė, kuri buvo"
Iki XII.31 – projekto "Senoji ir šiuolaikinė kryždirbystė Plungės muziejuje" paroda "Norime apsaugoti"

Zarasai


DUSETŲ DAILĖS GALERIJA
K. Būgos 31A
X.3-22 – R.Pučeko asambliažų ir tapybos parodą
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:49:47 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba