Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-01 nr. 3017

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Stasys Jonauskas.
SVEIKINAME JOTVINGIŲ PREMIJOS LAUREATĄ STASĮ JONAUSKĄ
41
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Marek Żelazny.
ANTILENKIŠKASIS CZESŁAWO MIŁOSZO VEIDAS
10

ESĖ 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
2

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
KĄ SAUGO ISTORIJA?
3
• Ona Gaidamavičiūtė.
DIALOGO LINK: PAKELIUI SU KRAUJAŽOLE IR VIEVERSIU
7
• POLITIKA
• PONCIJAUS PILOTO ATSIMINIMAI2
• ATGAL Į VANDENĮ1
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Ona Gaidamavičiūtė.
GRAFI(TI)KA, ARBA BESIPLEČIANČIOS GRAFIKOS RIBOS
• Ričardas Šileika.
PRIEŠ ČIURLIONĮ VISI BUVO LAISVI IR LYGŪS

KINAS 
• NETIKĖJOME, KAD POLITIKA GALI PAKEISTI PASAULĮ

MUZIKA 
• Eglė Gudžinskaitė.
"KLANGSPUREN": SKAMBANTYS LIETUVIŠKI PĖDSAKAI
• Rita Nomicaitė.
"ŠOKOLADINIS MOZARTAS"
2

PAVELDAS 
• Alma Braziūnienė.
MOKSLO IR MENO VERTYBĖS SENAJAME VILNIAUS UNIVERSITETE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KRETINGOS "KAUKUTIS" IR ŽALI OBUOLIUKAI
9
• LĖLIŲ TEATRAS DZŪKIJOJE4

MENO DIS/KURSE* 
• Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
2

POEZIJA 
• AIDAS MARČĖNAS19

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
NUOSPRENDIS GALIOJA ATGALINE DATA
4

VERTIMAI. POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• ALEKSEJ ALIOCHIN
• SILVIJA ČOLEVA
• JACEK GUTOROW
• JURIS KRONBERGS
• PEDRO LENZ1
• KNUTS SKUJENIEKS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
VĖL KELYJE SU JACKU KEROUACU
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LEE "SCRATCH" PERRY’s – KOSMINIO DUB GANYTOJAS3
• SVEIKINAME PDR PREMIJOS UŽ POETINĮ DEBIUTĄ LAUREATĄ DONATĄ PETROŠIŲ4

KRONIKA 
• XV TARPTAUTINIS LITERATŪROS FESTIVALIS POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2004
• GERO ŪPO1
• in memoriam.
ALBINAS ŠMULKŠTYS (1918.I.2–2004.IX.22)
• ŽYGIS PER ISTORIJOS IR PASAKŲ LAUKUS
• VYTAUTAS VALIUS (1930.VIII.24–2004.IX.28)

SKELBIMAI 
• KASMETINIS PRANO LEMBERTO LITERATŪRINIS KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
• NELAIMĖLIŲ RETRO1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

X.1-7

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
X.2 18 val. – "RUSIŠKASIS HAMLETAS", 2 v. baletas. Bilieto kaina 15-150 Lt
X.3 12 val. – A.Chačaturiano "ČIPOLINAS", 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.8, 9 18 val. Kamerinėje salėje – operos studijos koncertas "SU MEILE…". Bilieto kaina 10 Lt
X.15, 16 18 val. premjera: J.F.Halevy’o "ŽYDĖ", 2 v. opera prancūzų k. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 20-170 Lt
X.17 12 val. – P.Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ", 3 v. baletas. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 9-70 Lt
X.20 18 val. – S.Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA", 3 v. baletas. Dirig. M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt
X.21 18 val. – premjera: G.Verdi "RIGOLETAS", 3 v. opera italų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt
V.22 18 val. – premjera: amerikiečių choreografų vienaveiksmių baletų vakaras: "SLĖPINIAI" (choreograf.G.Arpino), "ATSPINDŽIAI" (choreograf.G.Arpino), "KRINTANTYS LAPAI" (choreograf. A.Tudor), S.Prokofjevo "SŪNUS PALAIDŪNAS" (choreograf. G.Balanchine). Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 10-100 Lt
X.23 18 val. – premjera: J.F.Halevy "ŽYDĖ", 2 v. opera prancūzų k. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 15-100 Lt
X.24 12 val. – I.Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA", 3 v. baletas vaikams. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.26 18 val. – "RUSIŠKASIS HAMLETAS", 2 v. baletas. Bilieto kaina 10-100 Lt
X.27 18 val. – G.Puccini’o "TURANDOT", 3 v. opera italų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt
V.28 18 val. Kamerinėje salėje – G.Rossini’o "SEVILIJOS KIRPĖJAS", 3 v. opera. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 15 Lt
X.29 18 val. – G.Verdi "KAUKIŲ BALIUS", 3 v. opera italų k. Dirig. M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt
X.30 18 val. scenografo L.Truikio 100-mečiui – G.Verdi "DON KARLAS", 4 v. opera italų k. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 10-100 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
X.9 18 val. – premjera: I.Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež.J.Dautartas
X.10 18 val. – "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež. V.Grigolis
X.12 18 val. – J.Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež.J.Dautartas
X.13 18 val. – P.Calderono "GYVENIMAS – TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
X.16 18 val. – Moliere’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.I.Bučienė
X.17 18 val. – P.Barzo "SUSITIKIMAS". Rež.R.Banionis
X.21 18 val. – H.Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež.L.Zappia (Kroatija)
X.22 18 val. – premjera: G.Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež.J.Vaitkus
X.23 18 val. – B.Frielo "LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI". Rež.G.Padegimas
X.24 18 val. – "DIENOS IR DAINOS". Rež.R.Morkūnas
X.27 18 val. – J.Ortono "GROBIS". Rež.A.Večerskis
X.28 18 val. – J.Anouil’aus "BAMBA". Rež.A.Večerskis
X.29 18 val. – B.Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež.K.Kymantaitė
X.30 18 val. – W.Shakespeare’o "RIČARDAS III". Rež.R.Tuminas
Mažoji salė
X.9 17 val. – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus
X.10 16 val. – "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Choreografė A.Cholina. Bilieto kaina 25 Lt (Anželikos Cholinos šokio teatras)
X.16 16 val. – premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.V.Masalskis
X.17 16 val. – S.Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež.R.Ramanauskas
X.18 18 val. – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus (po spektaklio susitikimas su pjesės autoriumi I.Villqistu)
X.23, 24 12 val. – premjera: K.Gudonytės "VĖJŪNĖ – VELNIO NUOTAKA". Rež. K.Gudonytė
X.27 18 val. – "ANTIGONĖ"
X.28 18 val. – T.Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež.V.Masalskis
X.29 18 val. – premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.V.Masalskis
X.30 16 val. – F.Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež.V.Masalskis

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
TARPTAUTINIS VILNIAUS TEATRO FESTIVALIS "SIRENOS"
X.1 16, 20 val. – R.Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež.C.Graužinis. Salė 99. (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, cezario grupė)
19 val. – W.Shakespeare’o "ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA". Rež.O.Koršunovas (Oskaro Koršunovo teatras)
X.2 19 val. – premjera: M.von Mayenburgo "ŠALTAS VAIKAS". Rež.O.Koršunovas (Klaipėdos dramos teatras)
X.2 12 val. – N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.3 12 val. – premjera: A.Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 5-9 Lt
18 val. – A.Nokolaji "BŪK VYRAS, ČELESTINO". Rež.V.J.Tūras. Bilieto kaina 10-16 Lt
X.5 18 val. – premjera: B.Srbljanovič "ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 10-16 Lt (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)
X.8 18 val. – O.Danilovo "GELTONOJI NEUŽAUGA". Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 10-18 Lt
X.9 12 val. – premjera: V.Mazūro pagal A.Holl "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – premjera: "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 15-25 Lt
X.10 12 val. – S.Gedos, J.Vaitkaus pagal A.Lindgren "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 4-8 Lt
X.13 18 val. – "ŽUVIES TYLĖJIMAS". Choreografė A.Naginevičiūtė. Bilieto kaina 10-18 Lt (Lietuvos šokio informacijos centras)
X.14, 15 18 val. – A.Camus "KALIGULA". Rež.J.Jonynas. Bilieto kaina 25 Lt
X.16 12 val. – premjera: J.Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS. Rež. G.Radvilavičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
18 val. – R.Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 10-18 Lt
X.17 12 val. – premjera: J.Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS. Rež. G.Radvilavičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
Valstybinio jaunimo teatro šiuolaikinės dramaturgijos forumas "KARTA P., ARBA NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS"
X.17 18 val. – "TRANSATLANTIKAS". Rež.J.Opryńskis, W.Mazurkiewiczius. Bilieto kaina 8-14 Lt (Teatr Provisorium, Kompania Teatr, Liublinas)
X.18 18 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus (po spektaklio susitikimas su pjesės autoriumi I.Villqistu)
X.19 18 val. – forumo atidarymas – J.Klatos "GREIPRUTO ŠYPSNYS". Rež.K.Šmigelskis. Salėje 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.19 20 val. Skalvijos kino centre – Naujasis lenkų TV teatras (TV spektaklio pagal naujausią I.Villqist pjesę peržiūra;R.Pawlowskio paskaita)
X.20 18 val. – M.Mrozczkowskos "JUSTINA, SESUO MANO". Rež.R.Kudzmanaitė; A.Bednarskos "VEIDU Į SIENĄ". Rež.R.Morkūnas. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.21 18 val. – M.Walczako "KELIONĖ Į KAMBARIO VIDURĮ". K.Bizio "TOKSINAI". Rež.G.Liutkevičius. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.22 18 val. – J.Baltušio "VIRTO ĄŽUOLAI". Rež.A.Jankevičius; P.Cvirkos "MEISTERIS IR SŪNŪS". Rež. A.Vidžiūnas. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.23 15 val. – konkurso "IEŠKOME LIETUVIŠKO ŠEKSPYRO" dramaturgų – laureatų pjesių pristatymas. Rež.B.Latėnas. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
***
X.22 18 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas, A.Dapšys. Bilieto kaina 15-25 Lt
X.24 12 val. – premejra: A.Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 5-9 Lt
18 val. – A.Čechovo "PERPETUUM MOBILE". Rež.R.Vilkaitis. Bilieto kaina 10-16 Lt
X.26, 27 18 val. – premjera: E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. R.Kudzmanaitė. Bilieto kaina 10-18 Lt (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)
X.28 18 val. – R.Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež.C.Graužinis. Salė 99. Bilieto kaina 20 Lt (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, cezario grupė)
X.29 18 val. – Moliere’o "TARTIUFAS". Rež.I.Bučienė. Bilieto kaina 10-16 Lt
X.30 12 val. – N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. C.Graužinis. Bilieto kaina 10-18 Lt
X.31 12 val. – S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.R.Rudokas. Bilieto kaina 4-8 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
X.16, 17 18 val. – premjera: P.O.Beaumarchais "FIGARO – ČIA!". Rež.G.Trostianieckij
X.18, 19 18 val. – M.Cvetajevos poezijos skaitymai: J.Bogdanovič (Vilnius), E.Pranskutė (Minskas)
X.21 18 val. – E.Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež.G. di Capua
X.23 18 val. – premjera: R.Cooney’aus "Nr. 13". Rež.R.Murašovas
X.24 12 val. – premjera: A.Lindgren "MAŽYLIS IR KARLSONAS". Rež. J.Popovas
18 val. – premjera: P.O.Beaumarchais "FIGARO – ČIA!". Rež.G.Trostianieckij
X.29 18 val. – N.Gogolio "VEDYBOS". Rež.A.Čerpinas
X.30 18 val. – C.Magnier "NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!". Rež. J.Popovas
X.31 12 val. – A.Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. J.Popovas
18 val. – A.Nikolaji "ŠIEK TIEK ŠVELNUMO". Rež.I.Vlasovas

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
X.2 12 val. – J.Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež.V.Mazūras
X.3 12 val. – "KARALIŲ PASAKA". Rež.R.Driežis
X.9, 10 12 val. – A.Ališausko "TRYS BRANGENYBĖS". Rež.R.Driežis
X.16 12 val. – S.Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež.A.Mikutis
X.17 12 val. – S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
X.23 12 val. – "KARALIŲ PASAKA". Rež.R.Driežis
X.24 12 val. – S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
X.30 12 val. – premjera: S.Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež.R.Driežis
Mažoji salė
X.2 14 val. – "RAUDONKEPURĖ". Rež.V.Mazūras
X.3 14 val. – V.Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.A.Pociūnas
X.9 14 val. – A.Gudelio "DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS". Rež.R.Driežis
X.10 14 val. – N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež.N.Indriūnaitė
X.16 14 val. – N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
X.17 14 val. – "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež.A.Mikutis
X.23 14 val. – "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež.R.Driežis
X.24 14 val. – V.Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.A.Pociūnas

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
X.1 19 val. – "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež.A.Giniotis
X.2 12 val. – "NEPAPRASTO ORKESTRO KONCERTAS"
X.8, 9 19 val. – "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež.A.Giniotis
X.10 15 val. – "MARIUS IR MIGLĖ"
X.15 19 val. – "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež.A.Giniotis
X.16 19 val. – C.Gozzi’o "KARALIUS ELNIAS". Rež.A.Giniotis
X.17 15 val. – "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež.A.Giniotis
X.22, 23, 29, 30 19 val. – premjera: "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAȅ". Rež.A.Latėnas
X.31 15 val. – "ZUIKIO PAVEIKSLĖLIAI"

MENŲ SPAUSTUVĖ
Maironio g. 3
X.3 19 val. – "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!"

VGTU TEATRAS-STUDIJA "PALĖPĖ"
Trakų g. 1
X.1 18, 20 val. – "VIENA". Rež.V.Matusevičiūtė
X.2 17, 19 val. – "VIENA". Rež.V.Matusevičiūtė

ELFŲ TEATRAS
Konstitucijos pr. 23
Klaipėdos pilies teatro gastrolės
X.3 18 val. – A.Bariko "ŠILKAS". Rež.A.Vizgirda

VU TEATRO SALĖ
Universiteto g.3
Kultūros teroras VU teatro A.Pulkauninko trupės akcija
X.2 19 val. – premjera: "Bjaurusis"
X.4 19 val. – "Dieviškoji pliauska"
X.5 19 val. -"Vienkartinis", šokio spektaklio eskizas
X.6 19 val. – musulmoniškos muzikos vakarėlis

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
X.2 12 val. – J.Offenbacho "ORFĖJAS PRAGARE", 2 d. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
18 val. – J.Strausso "NAKTIS VENECIJOJE", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.3 12 val. – G.Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI", 2 v. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 6-12 Lt
18 val. – J.Strausso "VIENOS KRAUJAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.6 18 val. – J.Strausso "NAKTIS VENECIJOJE", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.7 18 val. – F.Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.9 18 val. – I.Kalmano "SILVA", 3 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.10 12 val. – W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", 2 d. muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6-12 Lt
X.10 18 val. – G.Verdi "TRAVIATA", 2 v. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.13 18 val. – J.Offenbacho "ORFĖJAS PRAGARE", 2 d. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.14 18 val. – R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", 2 v. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 5-20 Lt
X.15 18 val. – Ch.Gounod "MARGARITA". Dirig. J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
X.16 18 val. – F.Leharo "PAGANINIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.17 12 val. – G.Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI", 2 v. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 6-12 Lt
18 val. – premjera: I.Kalmano "BAJADERĖ", 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.20 18 val. – "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS", 2 d. tango spektaklis. Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.21 17 val. – J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
X.22 18 val. – Ch.Gounod "ROMEO IR DŽULJERA", 2 d. opera. Dirig.J.Aleksa, J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.23 18 val. – F.Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI", 2 d. miuziklas. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.24 12 val. – Z.Bružaitės "GRYBŲ KARAS IR TAIKA". 2 veiksmų operėlė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6-12 Lt
X.24 18 val. – premjera: I.Kalmano "BAJADERĖ", 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.27 18 val. – Ch.Gounod "ROMEO IR DŽULJERA", 2 d. opera. Dirig.J.Aleksa
X.28 18 val. – J.Kanderio "ZORBA", 2 v. miuziklas. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.29 18 val. – F. fon Flotowo "MARTA". 2 d. komiška opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
X.30 18 val. – G.Kuprevičiaus "KIPRAS, FIODORAS IR KITI", 2 v. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
X.2 18 val. – XIVtarptautinis moderniojo šokio festivalis. Bilieto kaina 12-25 Lt
X.3 12 val. – premjera: W.Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. J.Vaitkus. Bilieto kaina 3-6 Lt
X.5 18 val. – A.Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 12-25 Lt
X.6 18 val.– Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež.V.Lencevičius. Bilieto kaina 8-15 Lt
X.7 18 val. – F.Garcia Lorca "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.8 18 val. – premjera: Aristofano "DEBESYS". Rež.A.Vidžiūnas. Bilieto kaina 12-25 Lt
X.9 18 val. – M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.10 12 val. – P.Trawers "MERĖ POPINS". Rež.G.Žilys. Bilieto kaina 3-6 Lt
18 val. – premjera: A.Griciaus "PALANGA". Rež.V.Valašinas. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.15, 16 18 val. – premjera: P.Turinni "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež.Th.Hinterbergeris (Austrija). Bilieto kaina 12-25 Lt
X.17 18 val. – premjera: W.Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. J.Vaitkus. Bilieto kaina 12-25 Lt
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.19 18 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 12-25 Lt
*
X.20 18 val. – W.Shakespeare’o "DVYLIKTOJI NAKTIS". Rež.K.Johnson (Anglija). Bilieto kaina 8-15 Lt
X.21 18 val. – J.Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 8-15 Lt
X.22 18 val. – F.Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ".Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 30-40 Lt
X.23 18 val. – A.Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 12-25 Lt
Lietuvos nacionalinio dramos teatro gastrolės
X.24 18 val. premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.V.Masalskis. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.27 18 val. – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 10-20 Lt
*
X.26 18 val. – "JŪROS IR MEILĖS MELODIJA". Choreograf.G.Laurinavičiūtė. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.28 18 val. – F.Garcia Lorca "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-20 Lt
X.30 18 val. – F.Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 30-40 Lt
Mažosios scenos
X.1 18 val. – premjera: S.Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 12-25 Lt
X.2 12 val. – J.L.Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 17-20 Lt
X.8 21 val. – premjera: S.Kane "4.48 PSICHOZĖ". Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 25 Lt
X.14 18 val. – J.L.Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 17-20 Lt
X.2918 val. – J.L.Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 17-20 Lt

MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
X.1, 2 18 val. – T.Dorst "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež.V.Balsys
X.8, 9 18 val. – "KATYTĖ "P". Rež. V.Balsys
X.10 14 val. – "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež.A.Dilytė
X.15, 16 18 val. – T.Dorst "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež.V.Balsys
X.17 12 val. – "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ". Rež.A.Lebeliūnas
X.22, 23 18 val. – "KATYTĖ "P". Rež.V.Balsys
X.24 14 val. – "ŽVAIGŽDĖ, KURIOS KRŪTINĖJE KAŽKAS TUKSĖJO". Rež.A.Dilytė
X.29 18 val. – U.Widmerio "TOPS DOGS". Rež.A.Baniūnas
X.30 18 val. – "KATYTĖ "P". Rež.V.Balsys

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio 74 a.
X.1 18 val. Mokytojų dienai – L.Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 15 Lt
X.3 18 val. Mokytojų dienai – P.Ziuskindo "KONTRABOSAS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 12 Lt
X.8 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.9 18 val. – A.Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 15 Lt
X.10 18 val. – premjera: L.S.Černiauskaitės "PJESĖ TRIMS MOTERIMS IR LIUDVIKO LAVONUI". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.14, 15 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.16 18 val. – T.Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 15 Lt
X.17 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.22 18 val. – K.Manjė "BLEZAS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 20 Lt
X.23 18 val. – J.Anouilh’aus "ORKESTRAS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 15 Lt
X.24 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.29 18 val. – J.Głowackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a.
Didžioji salė
X.2 12 val. – "AUKSO KIAUŠINIS". Rež.J.Januškevičiūtė
X.3 12 val. – "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež.V.Blūzma
X.8 18 val. – koncertas "Rudens dainos": R.Eimontas (vokalas, gitara, pianinas), A.Rušys (vokalas, gitara), A.Ambrazevičius (smuikas, vokalas, gitara)
X.9 12 val. – "GELBĖKIM GUGUTĮ". Rež.A.Stankevičius
X.10 12 val. – "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež.A.Stankevičius
X.14 17 val. – poezijos ir romansų vakaras "Rudens sode". Rež.D.Kazragytė. Dalyvaus D.Jankauskaitė, R.Preikšaitė, A.Kelpša
X.16 12 val. – "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež.O.Žiugžda
X.17 12 val. – "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež.A.Stankevičius
X.21 18 val.– "AKUSTINĖS MUZIKOS ZONA"
X.23 12 val. – "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež.S.Železkinas
X.24 12 val. – premjera: "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež.O.Žiugžda
X.30 12 val. – "KARALAITĖS BUČINYS". Rež.A.Stankevičius
X.31 14 val. – premjera: "ŽIRAFA SU KOJINĖMIS". Rež.G.Radvilavičiūtė

GIRSTUČIO RŪMAI
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
X.25 18 val. – "CARMEN". Choreograf. A.Cholina. Bilieto kaina 30 Lt

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
X.1, 2, 3 18 val. – premjera: I.Šeiniaus "KUPRELIS". Rež.K.Macijauskas. Bilieto kaina 8-12 Lt
Elmšorno teatro "Dittchenbuhne" gastrolės
X.5 18 val. – R.Neufeld "KELIONĖ Į TILŽĘ". Rež. R.Neufeld. Bilieto kaina 8-12 Lt
X.8 18 val. – Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež.K.Macijauskas. Bilieto kaina 8-12 Lt
X.9 18 val. – M.McDonagh "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Bilieto kaina 8-12 Lt
X.10 18 val. – E.Olbio "VISKAS SODE". Rež.A.Vizgirda. Bilieto kaina 8-10 Lt
X.10 12 val. – H.Ch.Anderseno "COLIUKĖ". Rež.R.Kaubrys. Bilieto kaina 5 Lt
Šiaulių dramos teatro gastrolės
X.16 18 val. – "HISTORY OF LITHUANIA". Rež.R.Steponavičiūtė
X.17 12 val. – "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESUTĖ ELENYTĖ". Rež.J.Žibūda
18 val. – V.V.Landsbergio "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis
*
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
X.18 18, 20 val. – "CARMEN". Choreograf.A.Cholina. Bilieto kaina 30-35 Lt
*
X.22 18 val. – premjera: R.Harvudo "KVARTETAS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 8-12 Lt
X.23 18 val. – S.Parulskio pagal P.Cvirkos romaną "FRANK KRUK". Rež. R.Banionis. Bilieto kaina 10-12 Lt
X.24 12 val. – Ch.Perault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež.E.Jokubauskas. Bilieto kaina 5 Lt
18 val. – I.Žamiakas "MESJĖ A.". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 8-10 Lt
Mažoji scena
X.9 12 val. – K.Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež. E.Jokubauskas. Bilieto kaina 5 Lt
X.28, 29 18 val. – premjera: M.Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. D.Tamulevičiūtė
X.30 12 val. – S.Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež.V.Mazūras. Bilieto kaina 4 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.16 18 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 15-25 Lt
X.17 16 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 15-25 Lt
X.28 18 val. – premjera: E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. R.Kudzmanaitė

Panevėžys


MUZIKINIS TEATRAS
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.29 18 val. – premjera: E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. R.Kudzmanaitė

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
X.2 18 val. N.Saimono "PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ". Rež.G.Gabrėnas
X.3 18 val. – A.Cagarelio "CHANUMA, ARBA PIRŠLĖS IŠDAIGOS". Rež.R.Teresas
X.8 11 val. – M.Urbaičio pagal W.Hauffą "ŠALTOJI ŠIRDIS". Rež.V.Mazūras. Bilieto kaina 4 Lt
18 val. – J.Balasko "GIRTA NAKTIS". Rež.V.Kupšys
X.9 18 val. – T.Stoppardo "TIKRAS DALYKAS". Rež.R.Atkočiūnas
X.10 18 val. – E.Tompsono "PRIE AUKSINIO EŽERO". Rež.R.Banionis
X.15 18 val. – A.Petrovos "NESIJUOK SAVO ARTIMO ŽMONOS ĮKANDIN". Rež.N.Miteva
X.16 18 val. – H.Boičevo "TITANIKO ORKESTRAS". Rež.A.Pociūnas
X.17 12 val. – V.Kupšio "BATUOTAS KATINAS". Rež.V.Kupšys
18 val. – K.Goldoni’o "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež.R.Teresas
X.22 18 val. – Moliere’o "SKAPENO KLASTOS". Rež.R.Teresas
X.23 18 val. – T.Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež.R.Vikšraitis
X.24 18 val. – M.Gorkio "DUGNE". Rež.S.Račkys
X.29 11 val. – L.Ustinovo "KAS PAMETĖ SĄŽINĘ". Rež.R.Urvinis
18 val. – U.Widmerio "TOP DOGS, ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ". Rež.P.Stoičevas

LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g. 30
X.2 12 val. – A.Popesku "SAULĖS SPINDULĖLIS". Rež.A.Markuckis
X.3 12 val. – Ch.Perault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež.G.Gustytė
X.5 10 val. – Ch.Perault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež.G.Gustytė
V.6 10, 12.30 val. – V.Rabadano "MAŽOJI FĖJA". Rež.S.Železkinas
X.7 10, 14 val. – J.Kazakaičio "TRYS LOKIAI". Rež.A.Markuckis
V.9 12 val. – V.Rabadano "MAŽOJI FĖJA". Rež.S.Železkinas
V.10 12 val. – J.Radzevičiaus "SKRUZDĖLĖ ATSISKYRĖLĖ". Rež.A.Markuckis
H.Ch. Anderseno pasakų palėpės atidarymas-festivalis
X.14 10 val. festivalio atidarymas – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis
X.14 13 val. – N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis (Vilniaus teatras "Lėlė")
X.15 10 val. – J.Jasimo "KIAUS, MIAUS IR TETULĖ". Rež.D.Armanavičius (Kauno lėlių teatras "Nykštukas")
13 val. – festivalio uždarymas – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis
***
X.16, 17 12 val. – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis
X.23, 24 12 val. – premjera: E.Mezginaitės "MĖNULIO PRINCAS". Rež. A.Galinis
X.30 12 val. – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež. A.Markuckis
X.31 12 val. – "LAKŠTINGALA". Rež.V.Mazūras

Alytus


LĖLIŲ TEATRAS "AITVARAS"
Rotušės a.2
X.2 12 val. – M.Vainilaičio "BRUKNELĖ". Rež.L.Skruibienė
X.3 13 val. Rumbonių bažnyčioje – R.Šerelytės "ŽVAKELĖ ŠV. PRANCIŠKUI". Rež.L.Skruibienė
X.9 12 val. – Keturakio "AMERIKA PIRTYJE". Rež.L.Skruibienė
V TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS "AITVARAS"
X.15 11 val. Lėlių kambaryje – R.Šerelytės "ŽVAKELĖ ŠV. PRANCIŠKUI". Rež.L.Skruibienė
13 val. Rumbonių bažnyčioje – "EVANGELIJA PAGAL JUDĄ". Rež.A.Walny (A.Walny lėlių teatras, Lenkija)
15 val. Lėlių kambaryje – "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež. N.Indriūnaitė (Vilniaus teatras "Lėlė")
17 val. Mažojoje salėje – "VIENINTELĖ". Rež.G.Radvilavičiūtė (Klaipėdos lėlių teatras)
X.16 11 val. Lėlių kambaryje – A.Milno "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež.A.Loori (Viljandžio lėlių teatras, Estija)
12 val. Mažojoje salėje – "BEŽDŽIONIŲ KARALIUS". Rež. S.Paciukas (Šilutės teatras)
13 val. Lėlių kambaryje – "PASAKA APIE TRIS PARŠELIUS". Rež. V.Mazūras (Vilniaus "Paršiuko Ikaro" lėlių teatras

15 val. Mažojoje salėje – "KIAULIAGANIS". Rež. J.Baldauskienė (Utenos kultūros centro lėlių teatras "Zuikis Puikis")
17 val. Mažojoje salėje – "ĮDOMIOJI OPERA". Rež.A.Čeredėjevaitė (Vilniaus lėlių teatras "Žalia Varna")
X.23 12 val. – G.Mareckaitės "MUZIKANTAS IR ŽVAIGŽDĖ". Rež. L.Skruibienė
X.30 12 val. – R.Šerelytės "ŽVAKELĖ ŠV.PRANCIŠKUI". Rež. L.Skruibienė

TEKSTILĖS KULTŪROS RŪMUOSE
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
X.16 18 val. – "CARMEN". Choreograf.A.Cholina. Bilieto kaina 15-30 Lt

Rokiškis


MIESTO TEATRAS
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.21 18 val. – premjera: E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. R.Kudzmanaitė
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:49:44 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba