Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-01 nr. 3017

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Stasys Jonauskas.
SVEIKINAME JOTVINGIŲ PREMIJOS LAUREATĄ STASĮ JONAUSKĄ
41
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Marek Żelazny.
ANTILENKIŠKASIS CZESŁAWO MIŁOSZO VEIDAS
10

ESĖ 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
2

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
KĄ SAUGO ISTORIJA?
3
• Ona Gaidamavičiūtė.
DIALOGO LINK: PAKELIUI SU KRAUJAŽOLE IR VIEVERSIU
7
• POLITIKA
• PONCIJAUS PILOTO ATSIMINIMAI2
• ATGAL Į VANDENĮ1
 NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Ona Gaidamavičiūtė.
GRAFI(TI)KA, ARBA BESIPLEČIANČIOS GRAFIKOS RIBOS
• Ričardas Šileika.
PRIEŠ ČIURLIONĮ VISI BUVO LAISVI IR LYGŪS

KINAS 
• NETIKĖJOME, KAD POLITIKA GALI PAKEISTI PASAULĮ

MUZIKA 
• Eglė Gudžinskaitė.
"KLANGSPUREN": SKAMBANTYS LIETUVIŠKI PĖDSAKAI
• Rita Nomicaitė.
"ŠOKOLADINIS MOZARTAS"
2

PAVELDAS 
• Alma Braziūnienė.
MOKSLO IR MENO VERTYBĖS SENAJAME VILNIAUS UNIVERSITETE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KRETINGOS "KAUKUTIS" IR ŽALI OBUOLIUKAI
9
• LĖLIŲ TEATRAS DZŪKIJOJE4

MENO DIS/KURSE* 
• Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
2

POEZIJA 
• AIDAS MARČĖNAS19

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
NUOSPRENDIS GALIOJA ATGALINE DATA
4

VERTIMAI. POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• ALEKSEJ ALIOCHIN
• SILVIJA ČOLEVA
• JACEK GUTOROW
• JURIS KRONBERGS
• PEDRO LENZ1
• KNUTS SKUJENIEKS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
VĖL KELYJE SU JACKU KEROUACU
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LEE "SCRATCH" PERRY’s – KOSMINIO DUB GANYTOJAS3
• SVEIKINAME PDR PREMIJOS UŽ POETINĮ DEBIUTĄ LAUREATĄ DONATĄ PETROŠIŲ4

KRONIKA 
• XV TARPTAUTINIS LITERATŪROS FESTIVALIS POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2004
• GERO ŪPO1
• in memoriam.
ALBINAS ŠMULKŠTYS (1918.I.2–2004.IX.22)
• ŽYGIS PER ISTORIJOS IR PASAKŲ LAUKUS
• VYTAUTAS VALIUS (1930.VIII.24–2004.IX.28)

SKELBIMAI 
• KASMETINIS PRANO LEMBERTO LITERATŪRINIS KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
• NELAIMĖLIŲ RETRO1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Anapus niekumos : eilėraščiai / Algimantas Kaminskas. – Panevėžys : UAB "Nevėžio spaustuvė", 2004 (Panevėžys : Nevėžio sp.). – 64 p. – Tiražas 600 egz. – ISBN 9955-450-56-8

Apie vėlumą man nekalbėki : [eilėraščiai] / Bronius Kondratas. – Vilnius : [Lietuvos aklųjų biblioteka], 2004. – 127 p. – Tiražas 200 egz.

Da geht ein Mensch = Štai eina žmogus = Der geit e Mönsch = Va ain žmogs : ausgewählte Gedichte / Kurt Marti ; [sudarė Markus Roduner ; iš vokiečių kalbos ir Berno vokiečių kalbų vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas]. – Šiauliai : Saulės delta, 2004 (Kaunas : Aušra). – 158, [1] p. – Gretut. tekstas liet., vok. bei Berno vok. ir Šiaurės panevėžiškių tarmėmis – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-522-50-X

Firma vantų neriša : humoreskos / Stanislovas Robertas Siurbas ; [piešiniai autoriaus]. – Panevėžys : [UAB "Nevėžio spaustuvė"], 2004 (Panevėžys : Nevėžio sp.). – 91, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955-450-59-2

Išskrenda paukščiai : eilėraščiai / Janina Brokevičienė. – Kėdainiai : UAB "Spaudvita", 2004 (Kėdainiai : Spaudvita). – 124, [4] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-9540-9-4

Lūkesčių lietus : [kūrybos rinktinė] / Juozas Palionis ; dailininkė Ieva Bunokaitė. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). – 92, [3] p. : iliustr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 9955-454-88-1

Mano žodžiai : ankstyvoji kūryba : [poezija] / Marius Katiliškis (Albinas Vaitkus) ; [dailininkė Gražina Šimoliūnienė]. – Šiauliai : Saulės delta, 2004 (Kaunas : Aušra). – 123, [1] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-522-45-3 (įr.)

Metai : [poema] / Kristijonas Donelaitis ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 110, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-031-1

Pasaulis pats sau : miniatiūros / Jonas Mikelinskas. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). – 207, [1] p. – Tiražas 700 egz. – ISBN 9955-454-91-1 (įr.)

Pjūti fjūūt!, arba Netiesų dvaras : romanas / Jurgis Kunčinas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Spauda). – 229, [2] p. : portr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-39-329-9 (įr.)

Poezija / Jurgis Baltrušaitis ; [leidinį parengė, įvadą ir paaiškinimus parašė Vytautas Kubilius ; dailininkas Rimtautas Gibavičius]. – Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 373, [2] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 5-415-01730-5 (įr.)

Proverbs, sayings and quotations on work and business = Patarlės, posakiai ir citatos apie darbą ir verslą / Vilniaus kolegija. Užsienio kalbų katedra ; compiled by Irena Čeikauskaitė. – Vilnius : Vilniaus kolegija : UAB "Ciklonas", 2004 (Vilnius : Ciklonas). – 75, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-519-26-6

Raštai : septyniolika tomų / Balys Sruoga. – Vilnius : Alma littera, 1996– . – ISBN 9986-02-165-0 (įr.)

T. 9, kn. 1: Tautosakos studijos, 1921-1947 / [parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Spauda). – 749, [1] p. – Tiražas [700] egz. – ISBN 9955-475-57-9

Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I / autorė – ponia grafienė de Šuazel-Gufje (Choiseul-Gouffier), mergautinė pavardė grafaitė Sofija Tyzenhauzaitė ; [iš prancūzų kalbos vertė Liucija Baranauskaitė ir Virginijus Baranauskas]. – Vilnius : Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras, 2004 (Vilnius : Spaudos kontūrai). – 175, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1150] egz. – ISBN 9955-441-04-6 (įr.)

Rojalio kambarys : apsakymai ir apysakos / Jaroslavas Melnikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Spauda). – 164, [3] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-39-341-8

Sand vom Memelland : und andere Erzählungen über Eva Simonaitytė / Edita Barauskienė ; [vertėja Rasa Krupavičiūtė]. – [Priekulė (Klaipėdos raj.) : E. Barauskienė], 2004 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 170, [1] p. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 9955-592-58-3

Septyniadantė erdvė : romanas / Jolita Skablauskaitė ; [Jolitos Skablauskaitės iliustracijos]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 260, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-39-328-0 (įr.)

Vakarėja : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos autorės]. – Jonava : Jonava, 2004. – 155, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-621-06-0

Žodžiai sau ir tau : [eilėraščiai] / Viekšnių literatų sambūris "Vinkšnelė" ; [sudarytoja Sigutė Vaišnienė ; dailininkė Julija Liapaitė]. – [Vilnius] : "Mokslo Lietuvos" redakcija, [2004] (Mažeikiai : Mažeikių sp.). – 141, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9986-9193-4-7

Žuvėdros klyksmo aidai : atsiminimai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2004. – 83, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-621-07-9

Как нам удалось выжить ? = How did we manage to survive? = Kaip mums pavyko išlikti gyvoms? = Jak nam udalo się przeżyć? : [atsiminimai] / Ада Омельянчук. – Vilnius : [Biznio mašinų kompanija], 2003 ([Vilnius] : BMK). – 111 p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., lenk., rus. – Aut. nurodyta virš. – Tiražas [50] egz. – ISBN 9955-430-58-3

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Girgitonas : skaičiuotės / [sudarytoja Jerutė Vaičekauskienė ; iliustravo Ingrida Adikevičienė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – [19] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 9986-942-67-5

Po baltu angelo sparnu : eilėraščiai vaikams / Aldona Elena Puišytė ; [dailininkė Vigita Žiūkaitė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 23, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-942-64-0

Šarkelės pasakos : aštuonios pasakėlės su moralu / [sudarė Jerutė Vaičekauskienė ; iliustravo Vigita Žiūkaitė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 14, [2] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9986-942-66-7

Šoko kiškis : tautosakos kūrinėliai / [sudarė Jerutė Vaičekauskienė ; dailininkė Sigita Adomavičienė]. – Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – [19] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 9986-942-63-2

Varlė karalienė : [eiliuota pasaka] / Kostas Kubilinskas ; [iliustravo Taida Balčiūnaitė]. – Vilnius : B. Kubilinskienės įmonė "Agna", [2004] (Vilnius : Spauda). – [16] p. : iliustr. – (Stovi pasakų namelis). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-9694-0-7

Dingo šunelis / [tekstą parašė Edith Soonckindt, Matthieu Couplet ; iš prancūzų kalbos vertė Laima Račienė ; iliustravo Lombar]. – [Vilnius : Rosma, 2004] (Spausd. Belgijoje). – [26] p., įsk. virš. : iliustr. – (Lolos ir Vufio nuotykiai). – Aut. nurodyti kn. metr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-00-396-2 (įr.)

Na ir netvarka! / [tekstą parašė Edith Soonckindt, Matthieu Couplet ; iš prancūzų kalbos vertė Laima Račienė ; iliustravo Lombar]. – [Vilnius : Rosma, 2004] (Spausd. Belgijoje). – [26] p., įsk. virš. : iliustr. – (Lolos ir Vufio nuotykiai). – Aut. nurodyti kn. metr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-00-395-4 (įr.)

Nokautuoti mano torpedų : tolesnės Džordžijos Nikolson išpažintys / Louise Rennison ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Garnelis, [2004] (Vilnius : Vilspa). – 156, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-428-52-X

Smagios atostogos / [tekstą parašė Edith Soonckindt, Matthieu Couplet ; iš prancūzų kalbos vertė Laima Račienė ; iliustravo Lombar]. – [Vilnius : Rosma, 2004] (Spausd. Belgijoje). – [26] p., įsk. virš. : iliustr. – (Lolos ir Vufio nuotykiai). – Aut. nurodyti kn. metr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-00-397-0 (įr.)

Šuniukas serga / [tekstą parašė Edith Soonckindt, Matthieu Couplet ; iš prancūzų kalbos vertė Laima Račienė ; iliustravo Lombar]. – [Vilnius : Rosma, 2004] (Spausd. Belgijoje). – [26] p., įsk. virš. : iliustr. – (Lolos ir Vufio nuotykiai). – Aut. nurodyti kn. metr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-00-398-9 (įr.)

Velnias ir jo berniukas : [romanas] / Anthony Horowitz ; iš anglų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė. – Vilnius : Versus aureus, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). – 166, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 9955-601-28-0

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:49:34 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba