Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-13 nr. 2954

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MACKUS
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LR KULTŪROS LAIDOS

DISKUSIJA 
• RAŠYTOJAS IR VALSTYBĖS KULTŪROS POLITIKA24

POEZIJA 
• DANGUOLĖ JUZELIŪNAITĖ7

DRAMATURGIJA 
 Vieno veiksmo drama.
MARIUS JANULEVIČIUS
1

PROZA 
• AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ21

VERTĖJO PUSLAPIS 
• SERGEJUS TIMOFEJEVAS

KNYGOS 
• Klausas Berthelis.
METROPOLIO PANORAMA
• Jadvyga Bajarūnienė.
"BERLYNAS. ALEKSANDRO AIKŠTĖ"
• TARP VILNIAUS IR BERNO
• VIENĄ KARTĄ GYVENO VIENAS ŽMOGUS1
• EGLĖ VASAROS NAKTĮ1
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• KAI IEŠKOMA NEPAMESTO2

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Džiuljeta Kulvietienė.
PAŽAISLIO FESTIVALIS - VASARĄ PARVES...
1
• Agnė Daunoravičiūtė.
KALBOS SAMPRATA IR KULTŪRA
5
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKUS1

POKALBIAI 
• NUOTRAUKA ATSITINKA KAIP EILĖRAŠTIS2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
TARSI SUGRĮŽTANTYS GANDRAI
4
• Rytis Jokūbaitis.
NESULAUKĘ DIEVŲ MALONĖS
5
• TEISMAS1

TEATRAS 
• JŪRATĖ ONAITYTĖ2
• RIMGAUDAS KARVELIS

DAILĖ 
• Ignas Kazakevičius.
SMĖLIO LEGENDOS
11
• Jurgita Ludavičienė.
EMALIO ŽINGSNIAI
2
• ESTIŠKAS POŽIŪRIS Į "LIETUVOS GRAFIKĄ `03"

FOTOGRAFIJA 
• "VERTIGO ET NAUSEA"1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vika Ryžovaitė.
ARMĖNŲ FOTOGRAFIJA
1
• Dr. Jackal.
VAKARAS PRIE ŠMC
6
• LOTYNŲ AMERIKA AUKŠTAITIJOJE

AKTYVIOS JUNGTYS 
• JAU TOKIA JŲ PROFESIJA
• Kotryna Kazickaitė*.
TYLUTĖLIS SEKMADIENIS

ISTORIJA 
• PIRMIEJI MUZIKOS AKORDAI PER LIETUVOS RADIJĄ2

KRONIKA 
• Marytė Kontrimaitė.
KAUKAZO SAVAITĖ LIETUVOJE
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

DE PROFUNDIS 
• ANDRIUS JAKUČIŪNAS22

DRAMATURGIJA

MARIUS JANULEVIČIUS

LANGAS

Vieno veiksmo drama

[skaityti komentarus]

Veikėjai

I BALSAS

II BALSAS

KAŽKOKS PONAS

Veiksmas vyksta visiškoje tamsoje.

I BALSAS. Prašom atidaryti langą, jūs girdite mane, alio, ei?! Paklausykit, pone, aš primygtinai prašau jus atidaryti tą langą, jūs girdite ar ne, kažkoks nenormalus!

II BALSAS. Čia aš nenormalus?

I B. Prašom atidaryti langą, man trūksta oro.

II B. Aš atrodau jums nenormalus?

I B. Atleiskite, aš dūstu, prašom atidaryti langą, man tikrai trūksta oro, atidarykite gi tą langą, įleiskite oro!

II B. Eikite į kiemą, jeigu trūksta oro, ir prašom nešaukti, mes juk kultūringi žmonės.

I B. Betgi aš neturiu batų, kaipgi galiu išeiti, atidarykite tą langą, prašau jūsų kaip draugo.

II B. Atsiprašau, aš ne jūsų draugas, kodėl gi jūs negalite išeiti?

I B. Sakau, aš neturiu batų, atidarykite tą langą!

II B. Jūs tyčiojatės iš manęs? Kurgi jūsų batai?

I B. Atleiskite, vakar jie dar buvo, aš tikrai nežinau, kur jie dingo, atverkite langą, aš tikrai jūsų prašau.

II B. Jūs įsitikinęs, kad langas nepravertas?

I B. Tai gal norite pažiūrėti?

II B. Aš negaliu pažiūrėti, jūs juk pats matote, kaip čia tamsu.

I B. Tai uždekite degtuką, bus šviesiau, pagaliau juk galite atsikelti ir patikrinti.

II B. Aš negaliu atsikelti, kodėl gi jūs pats neatsikeliate?

I B. Supraskite, man baisu vaikščioti tamsoje, aš juk nesu buvęs šiame kambary.

II B. Betgi tai jūsų kambarys, atleiskite, kaip jūs galite būti jame nebuvęs?

I B. Atsiprašau, šis kambarys ne mano, o to pono, kuris miega štai ten.

II B. Tikrai? O iš kur jūs žinote, kad kažkoks ponas guli būtent ten, juk čia visiškai tamsu.

I B. Bet tai natūralu, kurgi jis daugiau galėtų gulėti?

II B. Jūs teisus. Tuomet puiku, nueikite ir paprašykite, kad jis atidarytų langą, sakėte, kad jums trūksta oro.

I B. Aš juk sakiau, kad negaliu vaikščioti tamsoje, kaip jūs nesuprantate?

II B. Bet kodėl gi? Žinote, man jau irgi trūksta oro.

I B. Aš jo nerasiu tamsoje, supraskite!

II B. Tai pašaukite, gal jis atsilieps.

I B. Bet aš negaliu šaukti, gal jis miega, tai būtų nemandagu, aš juk kultūringas žmogus, geriau pašaukite jūs.

II B. Atleiskite, aš niekada nešaukiu nepažįstamų žmonių, jie gali ne taip suprasti!

I B. Ką suprasti?! Jums gi tereikia pašaukti, o aš paprašysiu, kad jis atvertų langą.

II B. Bet aš vis tiek negaliu šaukti, gal to pono visai nėra, čia juk nieko nesimato.

I B. Savaime suprantama, čia juk taip tamsu. Bet aš esu linkęs manyti, kad tas ponas dar neišėjo, juk būtų atsisveikinęs.

II B. Bet kaipgi jis gali atsisveikinti, jeigu jo nėra, jūs įsitikinęs, kad jis apskritai buvo?

I B. Be jokios abejonės, juk būtent jis ir pradėjo kalbą apie langą.

II B. Jūs įsitikinęs? Ką gi jis pasakė apie langą?

I B. Jis tvirtino, kad lango apskritai nėra ar kažką panašaus.

II B. Tikrai? Dabar aišku, kodėl čia taip tamsu.

I B. Galbūt jūs teisus. Tačiau kur tuomet dingo tas ponas, tiksliau, kodėl jis neatsisveikino prieš išeidamas?

II B. Turbūt jis nenorėjo mūsų pažadinti.

I B. Betgi mes visiškai nemiegojome.

II B. Taip, bet jis galėjo to nežinoti.

I B. Bet jis turėjo girdėti, kaip mes kalbamės!

II B. Mes gi nesikalbėjome.

I B. Taip, jūs teisus. Kadangi lango nėra, bent taip atrodo, būtų galima atverti duris, gal įeitų šiek tiek oro? Velnias, nereikėjo tiek prirūkyti, čiagi visai nėra kuo kvėpuoti.

II B. Jūs teisus, čia tikrai nėra kuo kvėpuoti.

I B. Tai gal malonėtumėte atidaryti duris, jeigu nesunku, žinoma?

II B. Nemanau, kad tai gera mintis, jos juk gali būti užrakintos, nebent jūs turite raktą?

I B. Kaipgi aš galiu turėti raktą, jau sakiau, kad čia ne mano kambarys!

II B. Norite pasakyti, kad tas ponas mus užrakino išeidamas?

I B. Gali būti.

II B. Gali būti?! Ką turite omenyje?

I B. Būtent tai ir turiu omenyje, juk natūralu, kad išeinant reikia užrakinti duris.

II B. Tuomet mums reikėjo išeiti kartu su juo.

I B. Betgi jis nepasakė, kad išeina.

II B. Vadinasi, jis tebėra čia.

I B. Tuomet uždekite šviesą ir pažiūrėkite.

II B. Aš negaliu uždegti šviesos, čiagi tamsu, kaip surasiu jungiklį?

I B. Jūs teisus. Belieka laukti.

II B. Ko laukti?

I B. Atleiskite, negi jūs toks kvailas, žinoma, kad laukti, kol sugrįš tas ponas.

II B. Bet jis gali negrįžti.

I B. Kodėl gi?

II B. Jeigu būtų išėjęs šiaip, neužrakintų durų.

I B. Betgi mes nežinome, ar jos užrakintos.

II B. Atleiskite, bet jos tikrai užrakintos. Pagalvokite, kam reikalingos durys, jeigu jų niekas nerakina? Nerakintos durys yra tas pat, kas jokios durys, negi nesuprantate.

I B. Be abejo, jūs teisus. Apie tai nepagalvojau.

II B. Kurgi jūs pagalvosite. Geriau pamąstykime, kaip mums išeiti.

I B. Bet kur jūs norite eiti, argi jums čia negerai?

II B. Jūs gi pats sakėte, kad jums trūksta oro.

I B. Ak taip, tikrai.

II B. Mes galime uždusti, suprantate?

I B. Jūs teisus, tai baisu. Ką darysime?

II B. Būkit malonus, pasislinkite arčiau manęs.

I B. Jūs ką nors sumanėte?

II B. Savaime suprantama. Prašom pasislinkti arčiau manęs.

I B. Aš gi visai šalia.

II B. Kur jūsų galva?

I B. Galva?

II B. Na taip, aš noriu paliesti jūsų kaklą.

I B. Ką jūs darote?! Ei!!! Ak!..

Girdisi kriokimas.

II B. Aš taupau orą. Supraskite, vienas kvėpuotojas išgyvens ilgiau negu du, čiagi visai nėra oro.

Tebesigirdi kriokimas. Po to tyla.

II B. Atleiskite, jūs dar gyvas? Ei!..

KAŽKOKS PONAS. Kas čia šūkauja?!! Turėkite gėdos, dar tik trečia ryto, leiskite pamiegoti!!!

Kažkoks PONAS uždega šviesą.

UŽDANGA

 

Skaitytojų vertinimai


16868. n.m. :-) 2005-06-01 13:52
visai nieko

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:45:48 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba