Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-08-09 nr. 2911

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jūratė Sučylaitė.
JIS ŠAUKĖ TAUTĄ
1
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
ATSISVEIKINO SU LAISVĖS PRANAŠU
7

TEATRAS 
• JONO VAITKAUS PATIRTIS SANKT PETERBURGE

KINAS 
• Romas Gudaitis.
MES VADINOME SAVO JULIŲ… LOZORIUM
1

PROZA 
• JURIJ MAMLEJEV

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS3

MUZIKA 
• VILMA SONGAILAITė.
SKAISTI KRISTUPO FESTIVALIO SAULĖ

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
DĖL MANIEROS
1
• Ignas Kazakevičius.
MEDALIAI KLAIPĖDAI
• IŠVIETĖS "GALEROJE"

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vita Česnulevičiūtė.
MUZIKA ALFONSO NYKOS-NILIŪNO DIENORAŠTYJE
7

FESTIVALIAI 
• Edmundas Gedgaudas.
KELI THOMO MANNO FESTIVALIO EPIZODAI
4

MEILĖS PAŠTAS 
• LAI GULBĖS LIEKA ŽIEMOTI2

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

KRONIKA 
• FILMAI JIDIŠ KALBA "SKALVIJOS" KINO CENTRE2

ATITAISYMAS 
• ATITAISYMAS!!!1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
APIE KNIAUKIMA
3

DE PROFUNDIS 
• ISIKAVA

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

VIII.9-15

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
"Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose
Paroda "Vytautas Jarutis. Kryždirbystės tradicijos tąsa"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene" (atnaujinta vertingomis kolekcijomis)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda "Tiūringijos stiklas"
Danų fotografijų paroda

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Senųjų interjerų meniniai baldai XVI-XIX a."
F.E.Moutsinga (Kongas) meno dirbinių kolekcija

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Paroda "Japonija dabar" (veiks iki VIII.24)

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
R.Radzevičiaus jubiliejinė tapybos paroda (veiks iki VIII.21)
G.Gøransson objektų, reljefų, instaliacijų B.Skybak tapybos paroda (veiks iki VIII.19)
Idėjų dirbtuvių "Vario burnos" architektūros, poezijos, grafikos, eseistikos bei fotografijų paroda (veiks iki VIII.18)

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4/2
VIII.12 16 val. atidaroma N.Valadkevičiūtės kūrinių paroda

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Paroda "Juodoji dėžė" (veiks iki VIII.18)
T.Huntero fotografijų paroda (veiks iki VIII.18)
E.Antille`s paroda "Gilus kaip miegas, greitas kaip širdis" (veiks iki VIII.18)
J.Dabernigo paroda (veiks iki VIII.18)
A.Bareikio paroda "Malonu girdėti" (veiks iki VIII.18)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
Netradicinė lino dailės simpoziumo Ukmergėje retrospektyvinė paroda (veiks iki VIII.12)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
P.Veličkos (1911-1990) fotografijų paroda

"AKADEMIJOS"GALERIJA
Pilies g. 44
A.Puipos akvarelių, grafikos ir piešinių paroda

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
E.Voverytės fotografijų paroda

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a.
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Kauno miesto skulptorių kūrybos paroda

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams:
Kaziui Bizauskui - 110;
Kazimierui Šauliui - 130;
Pranui Dovydaičiui - 115;
Lietuvos tautodailininkų sąjungos kolekcijos paroda
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
E.Katalinos Kriaučiūnaitės paroda "Keičianti pasaulį"

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 A
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda - pardavimas

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
Animacinių filmų režisierės ir dailininkės I.Bunokaitės tapybos darbų paroda (veiks iki VIII.17)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
R.Borisovo akvarelių paroda

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Baltarusių dailininkų knygų paroda "Baltarusių grožinė literatūra" (veiks iki VIII.20)
Paroda, skirta šveicarų rašytojo H.Hesse`s 125-osioms gimimo metinėms (veiks iki VIII.29)
Paroda, skirta prozininko, poeto, dramaturgo V.Alanto 100-osioms gimimo metinėms (veiks iki VIII.29)

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda
GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių-austrų paroda "Venecija visada"

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
A.Katelienės skulptūrų paroda

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
Jaunųjų dailininkų paroda "Ten-Čia"
E.Ceginskas-Bjorkman (Švedija) tapybos ir skulptūros paroda "Transformations" (veiks iki VIII.26)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Dizainerių papuošalų paroda

RUSŲ MENO GALERIJA
Bokšto g. 4
J.Baltrūno personalinė tapybos paroda "Nuo Baltijos iki Ekvatoriaus" (veiks iki VIII.31)

VILNIAUS LENKŲ KULTŪROS NAMAI
Naugarduko g. 76
Fotoparoda "Yra miestas, kurį sunku atskirti nuo gyvenimo..."

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
J.Juselio tapybos paroda "Susapnuoti peizažai" (veiks iki IX.2)

GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
Mindaugo g. 15
Paroda "Lietuvos geležinkelių istorijos akimirkos mene ir dokumentikoje", skirta Šeštokų-Suvalkų linijos 10-mečiui (veiks iki IX.1)

Kaunas

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki XI.1)
A.E.Kulviečio paroda "Lietuviška kryždirbystė Kolumbijoje" (veiks iki VIII.18)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Japonijos šiuolaikinės architektūros paroda (veiks iki IX.1)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
Žymios fluxus menininkės T.Saito paroda, skirta J.Mačiūnui, ir instaliacijos (veiks iki IX.8)
VIII.14 atidaroma E.Stankevičiūtės tapybos paroda (veiks iki IX.15)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Simpoziumo "Mes" paroda "Tradicija, idėja, technika"

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Projektas "Didžioji Lietuva - Mažajai Lietuvai". A.Kanunikovo tapybos ir grafikos paroda

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Karikatūrų paroda
Lazdijų meno mokyklos moksleivių darbų paroda
26-oji Lietuvos karikatūrų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Meškeriotojų aistros"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
J.Štreito (Čekija) fotografijų paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
Paroda "Sugrįžimas į senąjį dvarą", skirta M.Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 125-osioms gimimo metinėms
Jubiliejinė paroda, skirta seserims, pasirašinėjusioms Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu
"Stasiui Santvarui - 100"
"Bernardui Brazdžioniui - 95"
"Juditai Vaičiūnaitei - 65"

APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
V.Šileikos grafikos ir akvarelės paroda (veiks iki IX.2)

"EGLĖS" GALERIJA
Šiuolaikinė lietuvių grafika ir tapyba

Klaipėda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti P.Domšaičio kūrinių ekspozicija
Paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

"KLAIPĖDOS GALERIJA"
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
Galerijos "Arka" vasaros tapybos paroda (veiks iki IX.1)
K.Grigaliūno ir R.Diržio tapybos paroda (veiks iki IX.1)
G.Oškinytės-Eimanavičienės dailės paroda "Abipus" (veiks iki IX.1)
V.Zuozos ir S.Udrio paroda "Tapyba - objektai" (veiks iki IX.1)
VIII.9 18 val. atidaroma Rügeno (Vokietija) dailės paroda "Kitas krantas" (veiks iki IX.8)
VIII.14 16 val. atidaroma Kintų vaikų dailės mokyklos diplominių ir kursinių darbų paroda (veiks iki VIII.30)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos pr. 18
L.J.Jankaus tapybos paroda "Dešimt dienų iki Žolinės" (veiks iki IX.2)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
L.Lago (Ispanija) tapybos paroda, skirta Klaipėdos 750-osioms metinėms (veiks iki VIII.16)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Adolfo Vaičaičio (Australija) kūrybos paroda (veiks iki VIII.19)
Tautodailininko Z.Vaišvilos jubiliejinė-personalinė medžio dirbinių paroda (veiks iki VIII.19)

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
Biržų krašto dailininkų grupės "8+" paroda

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
A.Darongausko fotografijų paroda "Olando kepurė" (veiks iki VIII.27)

Panevėžys

DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
XIV Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo darbų paroda (veiks iki IX.29)

GALERIJA XX
Laisvės a. 7
L.Samulionytės tapybos paroda (veiks iki VIII.29)

Palanga

GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei

"KLAIPĖDOS GALERIJA"
S.Dariaus ir S.Girėno 13/24
Vasarą veikianti šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

SAVICKIO PAVEIKSLŲ GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno 13/24
Ekspozicija "Šiuolaikinė Lietuvos dailė"
Paroda "Moteris tapyboje" (veiks iki VIII.26)

Ukmergė

KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
Lyvanų (Latvija) dailininkų kūrybos paroda (veiks iki VIII.17)

Nida

KULTŪROS NAMAI "AGILA"
Tarptautinė paroda "Krikštai mene" (veiks iki IX.1)

Neringa

ISTORIJOS MUZIEJUS
A.Miežio tapybos paroda (veiks iki VIII.20)

Juodkrantė

SENOJI MOKYKLA
J.Bučnytės, A.Krajusko, K.Danilevičienės, A.Danilevičiaus paroda "Kuršmarės" (veiks iki IX.1)
E.Labutytės grafikos paroda "Lietuvininkų žemėj..." (veiks iki IX.1)

Druskininkai

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
F.Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapybos paroda "Medžiai ir bokštai"

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Ignalina

KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis

DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:45:21 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba