Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-08-09 nr. 2911

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jūratė Sučylaitė.
JIS ŠAUKĖ TAUTĄ
1
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
ATSISVEIKINO SU LAISVĖS PRANAŠU
7

TEATRAS 
• JONO VAITKAUS PATIRTIS SANKT PETERBURGE

KINAS 
• Romas Gudaitis.
MES VADINOME SAVO JULIŲ… LOZORIUM
1

PROZA 
• JURIJ MAMLEJEV

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS3

MUZIKA 
• VILMA SONGAILAITė.
SKAISTI KRISTUPO FESTIVALIO SAULĖ

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
DĖL MANIEROS
1
• Ignas Kazakevičius.
MEDALIAI KLAIPĖDAI
• IŠVIETĖS "GALEROJE"

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vita Česnulevičiūtė.
MUZIKA ALFONSO NYKOS-NILIŪNO DIENORAŠTYJE
7

FESTIVALIAI 
• Edmundas Gedgaudas.
KELI THOMO MANNO FESTIVALIO EPIZODAI
4

MEILĖS PAŠTAS 
• LAI GULBĖS LIEKA ŽIEMOTI2

LIETUVIAI SVETUR 
 Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

KRONIKA 
• FILMAI JIDIŠ KALBA "SKALVIJOS" KINO CENTRE2

ATITAISYMAS 
• ATITAISYMAS!!!1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
APIE KNIAUKIMA
3

DE PROFUNDIS 
• ISIKAVA

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

Antanas Naujokaitis

[skaityti komentarus]

BALTISTIKOS STUDIJŲ PROGRAMA

Kai 1991 m. trys Baltijos šalys atkūrė nepriklausomybę, grupei Vašingtono universiteto profesorių kilo mintis įkurti Baltijos studijų programą. Tuo metu nė viename Amerikos universitete nebuvo dėstomos kartu lietuvių, latvių ir estų kalbos. Universitetas parėmė programą, skyrė lėšų dėstytojams, rėmė Baltijos kraštų istorijos kursus, suteikė galimybę atvykti įvairiems pranešėjams.

Programos dėka 1994 m. įsikūrė Baltijos studijų vasaros institutas. Per pastaruosius šešerius metus arti 150 studentų mokėsi lietuvių, latvių ir estų kalbų, kiti susipažino su baltų istorija ir kultūra. Programoje 22 magistro laipsnio temos ir dešimt bakalauro. Štai keletas mokslinių tyrimų temų: J.Avižienienė pasirinko daktaro laipsnio disertaciją "Lietuvos Sibiro tremtinių literatūra", R.Žilinskas - "Lietuvos kultūra sovietinėje ir posovietinėje Rytų Europoje ir stalinizmo sovietinė cenzūra", Ch.Renshaw - "Religija sovietinėje kultūroje".

"Šiuo metu iš penkių daktaro laipsnio ir dviejų magistro laipsnio siekiančių studentų du jau baigė mokslus. Jie praplės amerikiečių žinias apie Baltijos šalis", - "Drauge" rašo Vašingtono valstijos lietuvių bendruomenės valdybos atstovė I.Blekytė.

Matant, kad vyriausybė vis mažiau lėšų skiria aukštajam mokslui, Vašingtono universiteto Skandinavijos katedros Patariamoji taryba nutarė surinkti 3 milijonus dolerių ir taip išlaikyti programą. Aukoja įvairios bendrovės, aukos eina iš Amerikos, Kanados, net iš tolimos Tasmanijos. Jau surinkta 775 000 dolerių. Taigi universitete bus galima ir toliau studijuoti lietuvių, latvių ir estų kalbas, Baltijos šalių kultūrą ir literatūrą.

UKRAINOS LIETUVIAI

Dabar Ukrainoje gyvena per 11 tūkstančių lietuvių. Prieš 12 metų pirmieji susibūrė Kijevo lietuviai, įkūrę Maironio kultūros draugiją. Vėliau mūsų tautiečių susivienijimai buvo įregistruoti Lvove, Zaporožėje, Vinicoje, Simferopolyje, kitose vietovėse. Prie jų neseniai prisidėjo Charkovas ir Dniepropetrovskas.

Ukrainos lietuvių organizacijos jau vienija 650 narių. Deja, iki šiol nėra įregistruota visus šios šalies lietuvius jungiančio susivienijimo - pagal Ukrainos įstatymus įregistruoti krašto bendruomenę galima tik tuo atveju, kai tautinės bendrijos įsisteigusios ne mažiau kaip pusėje regionų.

Tačiau juridiniai barjerai nėra kliūtis Ukrainos lietuviams bendrauti, puoselėti tautinę kultūrą. Tautiečiai subūrė 9 meninius kolektyvus, keletą kartų vyko Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festivaliai, pritraukę įvairių tautybių žmonių dėmesį. Susidomėjimo sulaukė Lvove, Vinicoje surengta profesionalios dailininkės K.Žilinskaitės darbų paroda. Kijevo Maironio, Krymo M.K.Čiurlionio draugijos surengė lietuvių kultūros dienas.

Kita veiklos kryptis - lituanistinis švietimas. Kijeve, Lvove, Zaporožėje, Vinicoje ir Simferopolyje veikia lietuviškos mokyklos, kurias lanko beveik 150 įvairaus amžiaus žmonių.

Lietuvių sambūriai pastebimi Ukrainos visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Lietuvos draugijų atstovų yra Ukrainos tautybių taryboje, Patariamojoje komisijoje prie Respublikos Prezidento.

JONO MEKO FILMO PERŽIŪRA

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyko šiemet 80-metį švesiančio Jono Meko filmo "Reminiscinces of a Iįurney to Lithuania" ("Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą") peržiūra.

"J.Mekas - ne tik garsiausias lietuviškas vardas kino pasaulyje, bet ir Amerikos eksperimentinio kino tėvas. Čikagoje rodytas jo filmas - puikus netradicinio kino pavyzdys", - rašoma "Drauge".

Balzeko muziejuje rodytas J.Meko filmas nufilmuotas 1971 metais Lietuvoje, kai jis su broliu Adolfu pirmą kartą lankęsis Tėvynėje, gimtajame Semeniškių kaime. Filme skamba autentiškas J.Meko balsas - autorius pats komentuoja vietas ir įvykius. "Šio filmo įtaka JAV buvo tokia didelė, jog daugelis amerikiečių griebėsi kamerų tarytum plunksnos, kad kalbėtų apie savuosius dar neištrintus vaikystės ir šeimos pasaulius", - cituojamas Paryžiaus dienraščio "Le Monde" atsiliepimas apie šį J.Meko filmą.

AMERIKOS DAILININKŲ PARODOJE - PIRMOJI PREMIJA PASKIRTA LIETUVEI

Springfildo (Ilinojaus valstija) meno draugijos galerijoje buvo surengta Amerikos dailininkų apžvalginė paroda religinio ir liturginio meno tema. Tai - tapybos, grafikos, kaligrafijos, skulptūros, grafito ir pluošto kūriniai. Paroda įvairi - nuo realizmo iki abstrakcionizmo. Vieni kūriniai skirti šventorių interjerui, liturginių apeigų reikalams, kiti - meditacijai.

Pirmąją premiją pelnė Amerikos lietuvė dailininkė Ada Sutkuvienė už kūrinį "Auka prie Baltijos jūros".

"Tai pluošto - minkštos skulptūros - bareljefo darbas, atliktas vyniojimo ir aplikacijos metodu. Tema - mane giliai paveikęs Pabaltijo pavergtų tautų ryžtas išsilaisvinti, dažnai paaukojant net save. Tai Sausio 13-osios įvykiai prie televizijos bokšto Vilniuje. Darbą dedikavau 14-ai žuvusiųjų tą naktį, tačiau platesne prasme tai apima visus žuvusius ilgos sovietinės okupacijos laikotarpiu", - "Drauge" aiškino A.Sutkuvienė.

A.ŠEŠPLAUKIO-TYRUOLIO KŪRYBINIS PALIKIMAS

Lietuvių rašytojų draugijos 1977 m. literatūrinės premijos laureato dr. A.Šešplaukio-Tyruolio biblioteka ir kūrybinis palikimas perduotas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) globai.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, o 1949 m. atvykęs į JAV A.Šešplaukis-Tyruolis buvo vienas iš Lietuvių mokytojų sąjungos steigėjų. Gyvendamas Niujorke dėstė literatūrą ir lingvistiką Kolumbijos universitete, vėliau profesoriavo Notre Dam universitete. Spausdino eilėraščius, noveles. Jis yra daugiau kaip 80 knygų autorius. Bendradarbiavo su daugeliu lietuvių žurnalų ir laikraščių.

"Dr. A.Šešplaukio-Tyruolio bibliotekai LTSC išnuomojo atskiras patalpas Jėzuitų vienuolyne. Rašytojas ruošėsi nuolat gyventi Lietuvoje, bet būdamas lietuvybės saugotojas ir puoselėtojas, jis nusprendė savo biblioteką, rankraščius, susirašinėjimus su įvairiais visuomenės ir kultūros veikėjais palikti išeivijoje, kad čia auganti karta galėtų susipažinti ir įvertinti, kiek daug yra padaryta saugant lietuvių kalbą ir kultūrą", - "Draugo" kultūriniame priede rašo LTSC archyvų direktorė S.Miglinienė.

LIETUVIŠKAI MOKOSI DIDELI IR MAŽI

Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė M.Leonavičienė jau kelinti metai dėsto lietuvių kalbą žmonėms, kurie siekia užmegzti ir palaikyti ryšį su savo kilmės kraštu - Lietuva. M.Leonavičienė dirba ir su vaikais, organizuoja jiems šventes.

Šiuo metu 25 Urugvajaus lietuvių vaikai kiekvieną penktadienį susirenka mokytis lietuviško žodžio, šokio, dainos.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:45:16 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba