Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-30 nr. 3102

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Nikolajus Gumiliovas.
KINIJA
128
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
ANTANO VAIČIULAIČIO ŠIMTMETIS ARSENALE
24
• Ričardas Šileika.
PASIDARĖ NUOBODŽIAU, VISI SENSTAM PAGALIAU (VITALIJA BOGUTAITĖ), ARBA STRUKTŪRA YRA NEĮMANOMA BE ENERGIJOS (ALGIS MICKŪNAS)
17

POKALBIAI 
• UŽ PAVELDĄ ATSAKINGA VALSTYBĖ

LITERATŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
BŪTIES HARMONIJOS ILGESYS: ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100
1

KNYGOS 
• Aleksandra Fomina.
MIRTIS, KAIP NESIBAIGIANTIS MONOLOGAS
• ORANŽINĖ PRINCESĖ
• GIRGŽDANTIS ŽVIRGŽDAS1
•  ŽUVIM IR LELIJOM8
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PEKKA HAKO: DUOKITE ERDVĖS RYŠKIOMS INDIVIDUALYBĖMS15
• Asta Pakarklytė.
ĮKALINTI PRAEITYJE
31

DAILĖ 
• Lijana Šatavičiūtė.
TRASA. MINTIES GREIČIU
1
• Jurgita Ludavičienė.
SAMUOLIS. BANDYMAS ATSAKYTI Į KLAUSIMUS?
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
UTENOS KRAŠTE – IŠKILIŲ TEATRO MENININKŲ ATSIVĖRIMAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS15

PROZA 
• Laima Petrauskienė.
TRANZUOJANT
54

VERTIMAI 
• ROBERT BRINGHURST1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Linas Kranauskas.
POPSAS, APSIMETANTIS UNDERGROUNDU
21

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
APIE VIEŠĄSIAS ERDVES IR MENO KOMUNIKATYVUMĄ
12

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Skirmantė Černiauskaitė.
NAUJOJI KEISTUOLIŲ KARTA
4

PAVELDAS 
• PARODOJE – ROMOS ŠV. PETRO BAZILIKOS PENKIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA

KRONIKA 
• NUO FUTBOLO IKI REMBRANDTO1
• MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUI – 70
• MEILĖS PAŠTAS

DE PROFUNDIS 
• RETRO BANGOS2

PARK@S 
• APIE IDENTITETO PAIEŠKAS3
• Gintautas Mažeikis.
ALTERNATYVUS PILIETINIS UGDYMAS - MORALINEI REVOLIUCIJAI
2
• Vigmantas Butkus (su ŠU literatūrologijos I kurso magistrantėmis).
TEMA: APIE 2005 METAIS ŠIAULIŲ LEIDYKLŲ IŠLEISTĄ GROŽINĘ IR VADINAMĄJĄ GROŽINĘ RAŠTIJĄ
• Tomas Butvilas.
DA VINČIO KODO FENOMENAS: TARP MITŲ IR LAISVĖS
 Gabrielė Inčiūraitė.
KITA NEONACIŲ AUKA GALITE BŪTI JŪS
54

PARK@S

KITA NEONACIŲ AUKA GALITE BŪTI JŪS

Gabrielė Inčiūraitė

[skaityti komentarus]

iliustracija

Humaniškumas - svarbiausia laimingos visuomenės sąlyga. Humanišką bendruomenę kuriame/nekuriame kiekvienas - pradėdami nuo savęs ir savo kiemo, baigdami valstybe ir pasauliu. Tokios visuomenės narys visų pirma yra individualistas. Jis turi teisę rinktis, kokiais būdais ir formomis įsilieti į aplinką ir realizuoti save. Individas yra tiek laisvas, kiek nevaržo kitų asmenų laisvės ribos. Kiekvienas, peržengiantis šią ribą, žlugdo humaniškos visuomenės raidą ir turėtų būti traktuojamas kaip teroristas.

XX a. - didelių visuomenės permainų, atradimų ir praradimų laikotarpis, nusėtas istorinių eksperimentų; inertiškos masės ir charizmatiškų idealistų radimosi amžius. Fašizmas, nacizmas, komunizmas - tikriausiai dažnas iš jūsų mano, kad šios ideologijos tėra pražūtingos istorijos atgyvenos. Deja, iš praeities klaidų mokosi ne visi. Nazi-skinheadų ir wp-skinheadų (wp - white pride - baltoji garbė) grupuotės - teroro, rasinių prietarų, homofobijos ir antihumanizmo idealizuotojai vaikšto tarp mūsų ir ieško visuomene nusivylusių bendraamžių. Kai kurie šių grupių nariai nevengia pasivadinti nacionalistais, neonaciais, rasistais, bet dažniausiai jie drąsiai ir pabrėžtinai vadina save patriotais. Iš tiesų patriotizmas - įvairiai interpretuotina sąvoka, bet patriotas visų pirma suvokiamas kaip savo valstybės kūrėjas. Tuo tarpu, užuot prisidėdamos prie humaniškos valstybės, visuomenės kūrimo ir KŪRIMO apskritai, tokios grupuotės kaip įmanydamos griauna visuomenę, kurioje pačios gyvena.

Prieš mėnesį Šiauliuose gauja vietinių ir iš Vilniaus atvažiavusių nazi-skinheadų akmenų ataka nutraukė antifašistinį koncertą - taikiai nusiteikusiam septyniolikmečiui akmeniu sumušta akis, visam gyvenimui pažeistas regėjimas. Maždaug prieš metus sumušta šiaulietė, nešiojusi kuprinę su žydų žvaigžde, o vienam jaunuoliui be jokios priežasties išmušti priekiniai dantys. Kaune prieš dvejus metus kelių "patriotų" žiauriai sumuštas antifašistinių pažiūrų vaikinas, prieš porą savaičių Vilniuje du panašių pažiūrų jaunuoliai sumušti lazdomis. Tai - tik keletas man žinomų faktų, o kiek žmonių iš tikrųjų yra tapę "patriotizmo" aukomis? Panašūs išpuoliai jau keletą metų vyksta Klaipėdoje, Vilniuje ir Šiauliuose.

Šio rašinio tikslas nėra pateikti kriminalinių žinių kroniką. Noriu pabrėžti, kad nacistų išpuoliai, į kuriuos visuomenė dažnai nekreipia dėmesio, neturėtų būti traktuojami vien kaip chuliganizmas. Idėjomis paremtas chuliganizmas yra daug pavojingesnis, negu galima manyti. Idėjos (kad ir kokios jos būtų), fizinės jėgos ir alkoholio kultas traukia jaunus žmones burtis į grupuotes, o vėliau jie bet kokiomis priemonėmis gina tariamus idealus.

Štai ištrauka iš interneto svetainėje "Lietuvos nacionalinis frontas" skelbiamo teksto (http://www.nflietuva.org): Mus kaltina, jog mušam baltus žmones. Tačiau jie dažnai tampa pavojingesniu priešu už tą patį negrą, nes būtent tokie "tautiečiai" kovodami su tuo, jog būtų apsaugota lietuvių tauta, palaiko imigrantus, be to, dar ir visokius iškrypėlius, garsiai šaukdami už mažumų laisves, pamiršdami savo tautą, savo rasę, iškeldami tik neribotą individualistinį egoizmą, ir garsiai šaukdami - antifaaa!! Ir po to kaltindami, jog naudojama prieš juos jėga :) (kalba netaisyta - red.).

Tokių "nacionalistų" išpuolių aukomis paprastai tampa jaunuoliai, nepripažįstantys nacizmo, rasizmo idėjų, fizinio smurto ir užsiimantys prieš šias idėjas nukreipta veikla - juk kitataučių, o tuo labiau kitų rasių piliečių Lietuvoje labai mažai. Kiekvieną dieną galvoju, kad kita teroristų auka gali būti mano draugas ar draugė, o gal ir aš pati. Smurtas, nacistinių bei homofobinių idėjų plitimas gali būti sustabdytas tik tada, kai visuomenė pažvelgs į šią problemą kaip į realią ir grėsmingą.

iliustracija

Kodėl reikia sustabdyti neonacių siautėjimą? Nacizmas egzistuoja daugumoje Europos šalių, tačiau ši problema aktualiausia postkomunistinėse valstybėse. Šio reiškinio priežastys - politinis visuomenės neišprusimas, nepilnavertiškumo jausmas dėl žemesnio nei Vakaruose ekonomikos lygio ir kt. Šiurpi Rusijos statistika - šioje valstybėje dėl nacistinių grupuočių išpuolių kas dieną žūva vienas žmogus. Lietuvoje taip pat didėja nacizmo grėsmė - čia jau veikia tarptautinė neonacių organizacija "Blood And Honour" ("Kraujas ir garbė"), turinti didelę įtaką Rusijoje ir visame pasaulyje. Nacistinių grupuočių gretos Lietuvoje pasipildo kiekvieną dieną.

Ką daryti? Būtina nedelsiant imtis priemonių, kad rasizmą ir diskriminaciją propaguojančios grupuotės būtų išguitos už demokratiją ir humaniškumą pripažįstančios visuomenės ribų. Iki šiol nei policija, nei žiniasklaida, nei švietimo institucijos, nei kitos organizacijos į tai nežiūri kaip į rimtą problemą. Pavyzdžiui, Švedijoje visuomenės ugdymui ir švietimui skiriamas didžiulis dėmesys - daugybė straipsnių, TV laidų, radijo programų, paskaitų skatina žmones gerbti visas tautas, rases, kultūras. Nepakantumas bet kokiai diskriminacijai - subrendusios valstybės požymis: prieš keletą metų Karlskronos mieste Švedijoje nacistai, iškėlę kandidatus į miesto tarybą, bijojo vaikščioti gatvėmis, nes vietiniai gyventojai švilpė jiems iš paskos ir kitaip tyčiojosi. O štai Šiauliuose nacistinėmis akcijomis pagarsėjęs M. Murza net išrinktas į miesto savivaldybę, bet šis faktas nesukėlė jokios didesnės bendruomenės reakcijos - mūsų žmonėms priimtinesnis pasyvaus stebėtojo vaidmuo.

Aš noriu, kad Lietuva būtų valstybė, iš kurios nenorėtų bėgti lietuviai ir į kurią drąsiai atvyktų kitataučiai, kad mūsų visuomenė būtų laisva žmonių saviraiškai ir kūrybai. Nuo alkoholio apkvaitę teroristai, prie drabužių prisisiuvę simbolines trispalves, o į rankas pasiėmę lazdas ir akmenis, niekada neleis šiems mano norams išsipildyti.

O ko norite jūs?

Skelbiame fragmentą iš organizacijos "Kraujas ir garbė" leidžiamo "zino" (kalba netaisyta - red.).

Akcija-atrakcija

Vieną ankstyvo pavasario vakarą krepšinį Vilniuje žaidė "Sakalai" ir Kauno "Žalgiris". Kaip visi žinome, Kauno komanda visada pasižymėjo legionieriais ypač negrais, bet mes neaptarinėsim jų žaidimo ar šukuosenų. Kadangi didžioji dalis Lietuvos skinheadų neabejinga sportui, tad dalis jaunimo patraukė į tas krepšinio rungtynes. Akį iš karto patraukė kariškių batų spalvos žaidėjai žaliai balta apranga.Po tam tikro alkoholio kiekio, gimė mintis pasišaipyt iš Somalio ar tai Zanzibaro piliečių. Taigi surinkę keletą litų iš pažįstamų, jaunuoliai nuskuodė į parduotuvę. kur įsigijo taip mėgstamų beždžionių maisto: bananų. Po rungtynių, kuomet dalis lietuvių neturinčių nė 12 metų, norėjo įsiamžinti ne tai su gorila, ne tai su pavianu, kita dalis paleido bananus į beždžiones.Tiesa padarė klaidą, kad paleido visą bananą,o ne žievę, tad beždžionė (turbūt supykus, kad ne ant padėklo pateikė maistą) paleido atgal, bet nepataikė. Kadangi kaip bebūtų keista salėje nebuvo policijos, tad jaunieji skinheadai išėjo su aukštai pakeltomis galvomis.

http://www.lithuania.bloodandhonour.net

 

Skaitytojų vertinimai


29054. nygerys2006-07-03 09:19
"Kauno komanda visada pasižymėjo legionieriais ypač negrais". Taip negalima rašyti. Tamsiaodžiai ir viskas.

29070. kiskis p2006-07-03 14:08
galima sakyti negras, čigonas ir žydas. tai lietuviski zodziai. ir joks susiktas amerikonas man neisakys.

29078. Medzioklis2006-07-03 16:14
Kiskiui - neisakysi. Kiskiui isakys tik dvivamzdis.

29081. kiskis p2006-07-03 16:39
medzioklis - neonacis?

29085. lunbra :-) 2006-07-03 17:43
jo tiesa pritariiANTFAAAAA!!!!!!!!!!!

29105. krankt nygeriui2006-07-03 20:12
Juodaodziai, nes tamsiaodziai gyvena Indijoje ir jie nera negrai anei nygeriai. ;)

29166. fiach :-( 2006-07-04 09:58
a butina taip burti kazkokias nesamones... pasislykstejau..

29168. kleopezija2006-07-04 10:22
xujne.suda rasai cia.

29183. įjunk šviesą :-) 2006-07-04 12:08
Komentarai - pasibaisetini. Nejaugi str. iškelti klausimai - tik šauksmas Litmenio tyruose? Ar jums visa tai - dzin? Iš tikrųjų kas pagaliau imsis atsakomybės už tokius baisius dalykus, besidedančius Lietuvoj?

29195. kiskis p2006-07-04 13:32
o kas imsis atskomybes uz tai kad keliuose vien per praejusia savaite zuvo dvidesimt penki zmones? kas imsis atskomybes uz prasigerusi kaima? ir miesta, tarp kitko. uz alkoholiku vaikus? ar jums dzin?

29196. kiskis p2006-07-04 13:34
agresyvus debilas visur pavojingas - ir tapes naciu, ir uz vairo, ir siaip gatvej vakare sutiktas.

29198. įjunk šviesą to kiskis2006-07-04 14:10
Tik nereikia demagogijos - pateikta konkreti problema, kuri egzistuoja ne pirmi metai, betkažkodėl apie ją niekas nekalba - dėl mūsų tamsumo, naivumo, pasyvumo etc.

29201. :/2006-07-04 14:30
geriau budulius treninguotus išgaudytų ir visokius kaimiečius, kurių vienintelės "idėjos" tik paėst ir pasikrušt

29202. kiskis p2006-07-04 14:31
tai kalbekite jeigu manote kad reikia. bukite pirmas prakalbes. o del ko naivumas tamsumas pasyvumas - svietimas deja netapo valstybej prioritetiniu dalyku. del to ir mokame uz tai.

29206. Ghetox :-) 2006-07-04 17:08
Suzavejo tekstas. 10/10

29207. smth to kiskis p2006-07-04 17:09
tai norite pasakyti, kad šitos konkrečios problemos spręsti nereikia, nes a) yra daug kitų problemų (irgi nesprendžiamų), b) teks ir toliau gyventi naivume bei tamsume, nes per mažai rūpinamasi švietimu? būtent toks pasyvumas dažnai ir tampa daugelio problemų katalizatoriumi. atrodo, žmonės labai pripratę, kad jais rūpinasi ir gyvenimą diktuoja valdžia. iš tiesų juk tai mes turime diktuoti taisykles, valdžia - tik visuomenės dalis atspindys. kodėl turime laukti baisių padarinių užuot pradėję kovoti su blogybėmis šiandien?

29208. smth to :/2006-07-04 17:11
kas išgaudytų? `paėst ir pasikrušt` - daug giresnės idėjos, nei pagert, ką nors sumušt ir niekint.

29210. :/ to smth2006-07-04 18:06
1. tie patys, kurie čia kviečia visokius skinus gaudyti;-) 2. tokie, kuriems tik paėst ir pasikruošt, tik paniekos ir mušimo ir nusipelno. must die.

29212. kiskis p - smth2006-07-04 18:56
as noriu pasakyti kad problema reikia spresti kompleksiskai. jeigu jus turite stebuklingu receptu tai pasakykite. itariu kad neturite. mes galime daryti itaka valdziai kai einame i rinkimus. balsuoti uz ka reikia. pirmiausia stengiuosi kovoti su blogybemis savo seimoje. kiek turiu itakos.

29213. smth to :/2006-07-04 19:26
:/, drįsčiau su tamstos nuomone nesutikti - nemanau, kad aš arba jūs, neturintys galių gyvybę dovanoti, turime teises ją atimti.

29214. smth to kiskis p2006-07-04 19:26
kiskis p, receptai - kompleksiniai: pradedant deramu auklėjimu šeimoje, baigiant švietimu ir žiniasklaida. bendruomenės neabejingumas - pirmas žingsnis bet kuriai problemai spręsti. o neabejingumas prasideda šeimoje.

29216. kiskis p - smth2006-07-04 19:36
na stai ir sutareme.

29217. :/ to smth2006-07-04 19:40
na, su pastarąja mintimi sutikti galima.

29228. trojan :-) 2006-07-05 01:31
hmm, rasine nelygybe, sexizmas, vienos tautos, rases isaukstinimas egzistuoja musu valstybeje ir ar bus kasnors daroma, priklauso nuo kiekvieno is musu. ar norime, kad Lietuva pasaulineje geopolitikoje, turizme butu minima kaip rasistu, Adolfelio draugu valstybe? ar susimasto zmones sios problemos svarbumu valstybei, tautai ir kiekvienam? dauguma ne, bet yra zmoniu, kurie suduoda atkirti Adolfelio myletojams! Keep fighting a good fight!destroy nazis in your town!

29241. na :-) 2006-07-05 10:57
tai pagaliau ka veikia saugumas, policija, kitos struktūros? tai juk nėra nekaltas vaikų žaidimas, tai - nusikaltėliai, o jų veikla lyg ir už įstatymo ribų - bet tik teoriškai, o iš tikrųjų jie daro ką nori ir toliau aktyvėja.

29255. Onė2006-07-05 14:15
Skamba kaip: "Aš pacifistas iki kaulų smegenų, bet savo idėjos vardan galiu bet ką užmušti"

29256. na-Onei2006-07-05 14:21
taip ir nesupratau, kas-ką ir už ką pati/pats Onė?

29283. taip2006-07-05 16:22
Siaip tai tikrai Rusijoje siautejanciu nacionalistu problema labai aktuali, akivaizdu, kad mes vis dar esame veikiami veju is Rytu, nors musiskiu neonaciu kryptis tarsi ir priesinga. Siaip sutinku, itakai pasiduodancius jaunus zmones visokie brudai skambiomis idejomis gali iatrukti i savo organizacijas.

29306. attention!2006-07-05 20:37
Kita Nac. premijos auka galite tapti jūs!!!

29320. lenkas2006-07-06 00:10
Negalime, bo negyvenam Shavliuose.

29328. 4y4y4y2006-07-06 02:56
idomus dalykas tas kad skinai nekesdami tarkime brazilu "civiliu" labai biciuliaujasi su brazilu skinais. su grynakraujais brazilais. ne arijais.... cia labai idomi nacizmo rusis. siurealistine

29338. Teen Lolita - 4y4y4y2006-07-06 10:32
Nieko cia siurrealaus. Priminsiu, kad rasizmas ir ultranacionalizmas nera tapatus dalykai. galima buti nebuti rasistu bet buti ultranacionalistu, tokiu atveju biciulyste tarp skirtingu valstybiu ``skinu`` paaiskinama. Be to juos sieja bendra subkultura. Beje originali skinhead jaunimo subkultura neturejo ir neturi nieko bendra su nacizmu. Tai buvo anglu darbininku klases jaunimas, besiklausantis jamaikietiskos muzikos. Tradiciniai apolitiski bei kairiuju paziuriu skinai nacistus vadina ``boneheads`` - ``kaulagalviais``.

29346. susimowele2006-07-06 17:02
daug tiesos.pritariu, bet tekstas didelio ispudzio nepadaro.

29348. sm - 293462006-07-06 17:13
Man atrodo, šiuo atveju svarbu ne tekstas, o pastanga atkreipti dėmesį į visus tuos šiurpius dalykus. Man gėda už tai, kad tokie dalykai dedas Lietuvoj. Kažkokių tamsių banditų kraštas.

29373. kiskis p - sm2006-07-07 20:31
ka mes be jusu, sviesulio, darytume.

29386. LK2006-07-09 13:05
Teen Lolita, kaip tave rasti?

29813. neo nacis2006-07-21 23:03
nebus naciu nebus ir brudu, kaip gyvensime?????

29816. A Kode?? :-( 2006-07-22 01:36
e norec paklaust, a kode jumi norit savus suspardyt, sutraiskyt, pasodyt uz grota, isniekint, pamint, apsmezt? kad galetumet kitokiu geresniu gabesniu uzsinieciu parsivezt, jumi tokie kaip ir maksima, jai nieks nenor dirbt uz 400 litu tai importuokime kitus nekec panku

29817. pamirstau da paklaust :-( 2006-07-22 01:38
jumi galvojat kad uz vienu durnu Lietuvi gausit 2 protings uzsieniecius? ne jumi uz viena durnu lietuvi duos 4 dar durnesnius uzsieniecius.

29818. Genys2006-07-22 10:55
siap tai "Literatura ir menas" laikiau rimtu leidiniu :(

29819. Genys2006-07-22 11:03
beja kodel neparasyta kad aplamai skinheadai yra smurtine subkultura, kurios dali turi ir natifasistai, oi, sharp, rash bei kitu atsaku ir jie taip pat smurtauja gatvese musa zmones kurie myli ir gerbia trispalve, musa kitokia nuomone turinciu, juk mano nuomone zurnalistas turi but niautralus. atsiprasau bet gal tai tik "susikto nacio" nuomone

29841. smth2006-07-23 16:37
Geny, taip, skinheadai yra smurta pripažįstanti subkultūra. tačiau straipsnio tema ne apie tai. geriau palygink, kiek smurto kyla iš jūsų, o kiek iš antifa pusės. puikiai žinom, kas ne per seniausiai įvyko vilniuj ir aš to neteisinu, kaip ir daugelis antifa pusėj, todėl, prašau, nesuvienodinkim visų. tačiau daugiau tokių išpuolių iš mūsiškių nežinau, ko nepasakyčiau apie nazi pusę. taip, kad darykim išvadas.

29846. Genys2006-07-23 21:03
nu tu nezinai as zinau ir tai kas is to? juk esme ne tame, esme muse arba kitaip tarinat tai kokio velnio pilstyt sudus ir kaitint aistras????

29878. smth2006-07-24 15:57
gal todėl, kad jau per daug to šūdo ir aistrų? nieks į jūsų tūsus/koncus nesiveržia. gal davai baikit it jūs? o su vėjo malūnais tiek mes, tiek jūs galim kovot toliau savo ruožtu atskirai.

29936. Visgirtas Bomžauskas2006-07-25 14:44
Perskaičius straipsnį prieš akis iškyla vaizdas, kad vos išėjus į gatvę, aplinkui siaučia vieni neonaciai, kurie tik ir taikosi tave sumušti. Jėzaumarija, kaip baisu. Mieli tėveliai ir mamytės: neleiskite vaikučių į gatvę (o ir patys neikite) bo atbėgs didelis baisus neišsilavinęs NEONACIS su peiliu vienoje rankoje ir beisbolo ranka kitoje... Panelytė serga jau nebe lengva paranojos forma. Patarčiau nueiti bent jau pas psichologą. Straipsnis dėsningas, tad jį perskaičius, tampa aiškus autorės tikslas: diskredituoti visą judėjimą.

30003. Genys2006-07-26 02:05
nors vienas teisingas...........

30044. smth2006-07-26 16:40
įdomu, kam čia paranoja. gal greičiau: mieli tėvai, pažiūrėkit, kokiose kompanijose tūsinasi jūsų vaikai ir, mieli žmonės, pažiūrėkit, kad visuomenėje yra problemų, kurių gal nematot, bet jas reikia spręsti. man tai yra problema, nors neužsiimu jokia antipatriotine veikla. tai kodėl turiu kentėti nuo pseudo patriotų?

30133. Genys2006-07-28 07:50
jai yra "psiaudopatriotu", problema nera jie patys, problema yra vyriausybeje ir pan, pvz didelis imigrantu skaicius, darbo trukumas ,mazas uzmokestis. na tarkim jai yra daug alkocholiku tai kas kalti? alkocholikai ar valstybes vedama politika su alkocholiniais gerimais, na tipo akcizai ir pan

30166. smth2006-07-28 19:28
kaltę suversti valdžiai? valdžia - visuomenės atspindys. ir, manau, nors galima imtis atitinkamų sprendimų valdžioje, jie bus beverčiai, jei problemos lygiagrečiai nesispręs pačioje visuomenėje. ir aš esu įsitikinus, kad pseudo patriotų problema nėra vyriausybėje. didelis imigrantų skaičius? lietuvoj? darbo trūkumas? atleiskit, bet `labas rytas`. mažas užmokestis? priklauso nuo darbo. be abejonės, mažesnis, nei ekonomiškai galingose, bet tikrai didesnis, nei skurstančiose šalyse. ir, galų gale, jūsų pateiktas pavyzdys su alkoholiu visiškai neatitinka smurtaujančių nacių problemos. kokius akcizus siūlote šiai problemai spręsti?.. pasikartosiu: visos problemos prasideda mūsų galvoje, šeimoje, kieme, o baigiasi valstybe ir pasauliu.

31328. Froidas2006-08-30 22:25
nu gintare ir sunki pas tave vaikyste buva

49648. edvaldas :-( 2008-11-15 19:35
Jeigu praityje nebutų buvę patrijotu mūsų valstybė neegzistuotu o dabar tokie žmonės kaip straipsnio autorė ir panašaus plauko demagogai stume musų lietuva i pražuti juk užseniečiai kurie atvažiuoja apsigyventi visokie negrai arabai savo šalių atmatos .Doras pilietis savo krašte dirbtu, stengtusi .

64747. alutis bambalaitis2010-12-02 16:51
geriausia yra dročinti bybį

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:44:09 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba