Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-30 nr. 3102

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Nikolajus Gumiliovas.
KINIJA
128
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
ANTANO VAIČIULAIČIO ŠIMTMETIS ARSENALE
24
• Ričardas Šileika.
PASIDARĖ NUOBODŽIAU, VISI SENSTAM PAGALIAU (VITALIJA BOGUTAITĖ), ARBA STRUKTŪRA YRA NEĮMANOMA BE ENERGIJOS (ALGIS MICKŪNAS)
17

POKALBIAI 
• UŽ PAVELDĄ ATSAKINGA VALSTYBĖ

LITERATŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
BŪTIES HARMONIJOS ILGESYS: ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100
1

KNYGOS 
• Aleksandra Fomina.
MIRTIS, KAIP NESIBAIGIANTIS MONOLOGAS
• ORANŽINĖ PRINCESĖ
• GIRGŽDANTIS ŽVIRGŽDAS1
•  ŽUVIM IR LELIJOM8
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PEKKA HAKO: DUOKITE ERDVĖS RYŠKIOMS INDIVIDUALYBĖMS15
 Asta Pakarklytė.
ĮKALINTI PRAEITYJE
31

DAILĖ 
• Lijana Šatavičiūtė.
TRASA. MINTIES GREIČIU
1
• Jurgita Ludavičienė.
SAMUOLIS. BANDYMAS ATSAKYTI Į KLAUSIMUS?
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
UTENOS KRAŠTE – IŠKILIŲ TEATRO MENININKŲ ATSIVĖRIMAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS15

PROZA 
• Laima Petrauskienė.
TRANZUOJANT
54

VERTIMAI 
• ROBERT BRINGHURST1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Linas Kranauskas.
POPSAS, APSIMETANTIS UNDERGROUNDU
21

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
APIE VIEŠĄSIAS ERDVES IR MENO KOMUNIKATYVUMĄ
12

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Skirmantė Černiauskaitė.
NAUJOJI KEISTUOLIŲ KARTA
4

PAVELDAS 
• PARODOJE – ROMOS ŠV. PETRO BAZILIKOS PENKIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA

KRONIKA 
• NUO FUTBOLO IKI REMBRANDTO1
• MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUI – 70
• MEILĖS PAŠTAS

DE PROFUNDIS 
• RETRO BANGOS2

PARK@S 
• APIE IDENTITETO PAIEŠKAS3
• Gintautas Mažeikis.
ALTERNATYVUS PILIETINIS UGDYMAS - MORALINEI REVOLIUCIJAI
2
• Vigmantas Butkus (su ŠU literatūrologijos I kurso magistrantėmis).
TEMA: APIE 2005 METAIS ŠIAULIŲ LEIDYKLŲ IŠLEISTĄ GROŽINĘ IR VADINAMĄJĄ GROŽINĘ RAŠTIJĄ
• Tomas Butvilas.
DA VINČIO KODO FENOMENAS: TARP MITŲ IR LAISVĖS
• Gabrielė Inčiūraitė.
KITA NEONACIŲ AUKA GALITE BŪTI JŪS
54

MUZIKA

ĮKALINTI PRAEITYJE

Asta Pakarklytė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Justės Janulytės fotografija

Kompozitorius Šarūnas Na­­­kas sugeba rasti vis naują specifinę ir, regis, vaisingą kūrybinę intenciją, kurią tuoj pat apraizgo įvairiais verbaliniais simboliais, metaforomis, individualiomis filosofinėmis interpretacijomis bei abstrakcijomis. Taip randasi žodinis miniatiūrinis meno kūrinys apie garsinį kūrinį, kitaip tariant, anotacija. Tačiau vis dažniau žodžio ir garso santykis tampa neapibrėžiamas, ezoteriškas ir įtartinas. Kūrinio anotacijos informacija ir įvairūs kompozitoriaus pasisakymai transformuojasi į dezinformaciją. Vis dėlto kai ką prognozuoti visuomet įmanoma.

Šarūnas Nakas, apibūdindamas savo naują kūrinį "Sapnų Venecija, ugninis meilės uraganas", teigia, jog Veneciją sapnuoja "tarsi apsvaigęs, be laiko ribų, išsidriekusią amžinybėje (...) viskas joje susimaišę, perkimšta...". Toks kūrinio vaizdinys ir būtent pats skambantis rezultatas sufleruoja siurrealistines tendencijas, kai orientuojamasi į fragmentiškumą, keistus rinkinius, netikėtus sugretinimus, neįprastas realybes, svajų ir sapnų anarchiją bei skirtingiausių fantazijų koliažus. Bet egzistuoja du skirtumai, kurie atsieja Nako kūrinį nuo siurrealistinių. Kompozitorius šiame kūrinyje visai nesistengia įveikti sąmonės cenzūros, kai kūrybos procese garsai bei žodžiai galėtų lietis nevaržomai. Tai iš viso nėra kompozitoriaus kūrybos tikslas ir metodas. Antra, nors skambanti muzika ir panaši į chaotiškas ir susipynusias siurrealistines fantazijas, vis dėlto ji yra kur kas tvarkingesnė, apvalyta ir ne tokia sausakimša įvairių idėjų, objektų bei raiškos priemonių.

"Sapnų Venecija..." suža­dina dar vieno postmodernistinio pasispardymo ar postmo­dernistinio eksperimento im­presijas. Postmodernizmo stilistika ar galbūt antistilistika visuomet galėtų tapti nepriekaištingu kompozitoriaus "alibi", jei tik to prireiktų, nes vienos objektyvios ir absoliučios tiesos nėra. Postmodernizmas mėgsta skirtingumą, jis siekia daugybiškumo bei daugiaaspektiškumo ir nuolat gimdo pliuralizmą. Postmodernizmo menas atsisako kalbėti vienu balsu ir krypsta nestabilumo link. Jo vertybėmis tampa gausa. Kūryboje orientuojamasi į buvusių kūrinių citatas, atgyvenusių manierų imitaciją, praeities ir dabarties motyvų junginius, įvairius retro­spektyvumo ir šiuolaikiškumo gretinimus, skirtingus objekto stebėjimo rakursus, koliažines kompozicijas, žanrų uždarumo ardymą, laiko mastelių jaukimą ir taip toliau. Visa tai įmanoma aptikti "Sapnų Venecijoje... ", kurioje sintetinami ir durstomi įvairūs praeities žanrai, istorinių epochų muzikos stilizacijos, kitų autorių kūrybos intonacijos, paties Nako citatos ir anksčiau surasti pagrindiniai individualūs jo komponavimo principai bei technikos.

iliustracija
Justės Janulytės fotografija

Kūrinyje kompozitorius nau­doja Francesco Petrarcos, Giovanni’o Boccaccio, Charles’io Baudelaire’o, de Sade’o bei savo paties tekstus. Tai vėlgi nuoroda į postmodernizmą, nes vienas iš jo požymių yra intertekstualumas, kai nuolat žaidžiama citatomis, ankstesniais tekstais, naujoviškai kartojama tai, kas jau kitų yra pasakyta, bei įterpiami savi tekstai, trumpai tariant, montuojamos įvairios citatos.

Išgirdus Šarūno Nako kūrybos garsinį rezultatą, kilo asociacijų su internetu, kuris yra tikras postmodernizmo įsikūnijimas. Internetas – tai hipertekstinis, hipergarsinis ir hipervaizdinis konglomeratas, kuris gyvuoja per medžiagos kopijavimą, adaptavimą, modifikavimą, keitimą. Internete niekada neatrandama – tik surandama.

Bet visa tai yra kūrybos strategija. Kūrinys gali būti komponuojamas bei kombinuojamas be galo įvairiai, ir tikslas neretai pateisina priemones, bet ar šis postmodernistinis žaismas turi kokią meninę vertę ir gali suteikti estetinį pasitenkinimą? Ar jis turi originalių meniškumo apraiškų ar įtaigos?

Apie originalumą mąstant postmodernisto smegenimis, ga­lima būtų pasitelkti Fredrico Jamesono žodžius, kad kūrėjas vargu ar gali išrasti radikaliai naujus stilius ir pasaulius – jie jau išrasti, galimas tik ribotas derinių skaičius, o saviti taip pat jau sugalvoti. Belieka pastišas, "negyvų stilių mėgdžiojimas, kalbėjimas, užsidėjus kaukes, tų stilių balsais įsivaizduojamame muziejuje. O tai reiškia, jog šiuolaikinis postmodernistinis menas naujai vaizduos patį meną, o meno ir naujovių nesėkmė bei įkalinimas praeityje yra tiesiog neišvengiamas" (www.menas.siauliai.lt). Vis dėlto tai tik viena klasikinė postmodernistinė nuomonė. Naujovės greičiausiai įmanomos, ypač jeigu kis požiūris. Bet, aplenkiant šį originalumo aspektą, visuomet įmanoma pamąstyti apie kūrinio kompozicinę kokybę ir – svarbiausia – apie kūrinio įtaigą.

Tam tikro poveikio būta, tiesą sakant, net didesnio, nei klausantis Johanno Sebastiano Bacho "Brandenburgo koncerto"  Nr. 3 (BWV 1048) ir ypač Wolfgango Amadeuso Mozarto Smuiko koncerto Nr. 5, atliktų pirmoje dalyje Vilniaus festivalio orkestro. Tačiau Nako kūrinio įtaigos neįmanoma vadinti pozityvia, ypač tuomet, kai kūrinys primena sausakimšą, daugybišką, nestabilų, pretenzingai universalų ir postmodernistinį internetą.

Šarūno Nako kūrinys "Sap­nų Venecija, ugninis meilės uraganas" sukurtas Vilniaus festivalio užsakymu. Kūrinį atliko Ingrida Armonaitė (smuikas), Irena Zelenkauskaitė (sopranas), Ignas Misiūra (baritonas), aktoriai Aldona Bendoriūtė, Sakalas Uždaviny ir kamerinis Vilniaus festivalio orkestras.

 

Skaitytojų vertinimai


29101. gry(G_B)as2006-07-03 19:41
tai kurinys geras ar blogas pagal rasytoja ? ar cia apie koncepcija , ar aiskinimasis kas tai yra posmodernizmas ar dar kas nors.? kurinio recenzija ? greiciausia cia viskas apie grybus

29120. prognozės2006-07-03 22:06
Būna tokios orų prognozės: savaitgalį bus šalta, bet ne perdaug. Panašiai ir šioje recenzijoje: muzika ne tokia ir sausakimša, bet kūrinys primena sausakimšą...:))) Štai dvi citatos palyginimui: "Antra, nors skambanti muzika ir panaši į chaotiškas ir susipynusias siurrealistines fantazijas, vis dėlto ji yra kur kas tvarkingesnė, apvalyta ir ne tokia sausakimša įvairių idėjų, objektų bei raiškos priemonių" ir "Tačiau Nako kūrinio įtaigos neįmanoma vadinti pozityvia, ypač tuomet, kai kūrinys primena sausakimšą, daugybišką, nestabilų, pretenzingai universalų ir postmodernistinį internetą".

29123. originale citata buvo tokia:2006-07-03 22:17
Antra, nors skambanti muzika ir panaši į chaotiškas ir persipynusias siurrealistines fantazijas, vis dėlto pastarųjų meno rezultatas išrodo kur kas tvarkingesnis, apvalytas ir ne toks sausakimšas įvairių idėjų, objektų bei raiškos priemonių.

29127. gry(G_B)as>29123.2006-07-03 22:30
tai jei jus esate autore ar galite ka nors tikslaus pasakyti apie kurini ? be abejo ne objektyvia bet subjektyvia . nes cia kazkokios nesamones ir tiek

29133. yra taip ir vsio.cia tokia matyt autores mintis.2006-07-03 22:48
Tačiau Nako kūrinio įtaigos neįmanoma vadinti pozityvia, ypač tuomet, kai kūrinys primena sausakimšą, daugybišką, nestabilų, pretenzingai universalų ir postmodernistinį internetą

29136. KG2006-07-03 23:24
Jei cia kokia 80 metu senute keiktu interneta kaipo toki, nenustebciau, bet kai studente, tai jau susimastau... Ne recenzija, o skundu maisas.

29143. technacius2006-07-04 01:34
o kas ta juste janulyte?

29165. recenzija der skaitysiu2006-07-04 09:52
labai grazios nuotraukos

29173. Apolineras2006-07-04 10:58
Ypac sujaudino siurrealizmo kryptis muzikoje.

29188. skaiciau2006-07-04 12:52
Vistiek tai buvo neeilinis, daug isreklamuotas muzikinis ivykis, bet jau straipsnis... Gal reikejo duot parasyt tam, kas daugiau ka girdejo, pamate ir suprato?!

29189. to "skaiciau"2006-07-04 12:59
Ar neeilinis del to, kad daug isreklamuotas? Varge tu varge...

29190. ta2006-07-04 13:05
"Ta Janulyte" - Nako genijaus gerbeja. "Muzikos baruose", skaiciau, vienam CD esancius jo kurinius tiesiog i padanges iskele, lyginant su visais kitais. O cia, va, dar ir iliustracijom aptarnauja, turbut ji vienintele is visu lietuviu Venecijoj buvusi:) Pasiseke gi kompozitoriui:)

29192. Muzikos barai2006-07-04 13:12
Ačiū už reklamą. Prenumeruokite mūsų žurnalą.

29193. L2006-07-04 13:20
Kazkaip man nepasirode, kad Astos tekstas butu pernelyg kritiskas - tiek Nako, tiek interneto atzvilgiu... O vietoj to, kad tarsyti recenzente ar dometis, kas ka aptarnauja, gal kas nors pati kurini pagaliau pakomentuotu?:) PS Aha, o uz MB reklama tikrai aciu:)))

29197. komentaras iš Muzikos barų2006-07-04 13:42
http://www.bernardinai.lt/index.php?1615000864 Daiva Tamošaitytė, Tomas Bakučionis. Vilniaus festivalio 2006 dienoraštis (II) Antrojoje vakaro dalyje nuskambėjo daugelio lauktas ne tik šio vakaro, bet ir viso festivalio akcentas – Šarūno Nako (g. 1962) kūrinio "Sapnų Venecija, ugninis meilės uraganas" smuikui, sopranui, bosui, dviem aktoriams ir kameriniam orkestrui pasaulinė premjera. Intriguoti niekada nepaliaujantis kompozitorius ir šį kartą anotacijoje sugebėjo sužadinti klausytojų smalsumą, kartu pasidžiaugęs, jog jam pasisekė ir su atlikėjais, ir su rėmėjais (kūrinys sukurtas Vilniaus festivalio užsakymu). Ne ką prasčiau nei kuriamąsias kompiuterio programas literato plunksną valdantis Š. Nakas vaizdingai apibūdino savąją Venecijos viziją, tiesa, įžvelgęs joje miglotą orientalistinį "Rytų gaivalą". Tačiau kaip tik gaivališkumu ir muzikos išraiškos priemonių laisve, būdinga šiam autoriui, premjera nenustebino. "Venecija" nustebino konceptualumu, aiškia, kontrasto principu plėtojama dramaturgija, formų proporcijomis ir grakštumu, tobulumu ir spalvinga prasmine muzikos esencija. Solistai – I. Armonaitė (smuikas), Irena Zelenkauskaitė (sopranas), Ignas Misiūra (bosas-baritonas) bei aktoriai Aldona Bendoriūtė ir Sakalas Uždavinys sykiu su VFO sudarė nepriekaištingą ansamblį, kuriam pavyko įtaigiai perteikti dvasiškai, regis, artimą bendraamžio kompozitoriaus sumanymą. Visą antrąją koncerto dalį užpildęs netrumpas kūrinys intrigavo nuo pradžios iki pabaigos, žavėjo inovacijomis ir profesionalumu. Francesco Petrarcos, Giovanni Boccacio, Charles‘o Baudelaire‘o, Marquise de Sade‘o bei paties Š. Nako tekstus skaitę aktoriai iš tikrųjų maišė "meilės ir neapykantos kokteilį", varžydamiesi su vokalu (galbūt vertėtų paeksperimentuoti ir atsisakyti mikrofonų, kurie kiek niveliuoja garsą). Vaizdo projekcijoje matoma romantiškai sujaukta lova su ornamentuotais patalais buvo kone vienintelė "rytietiška" aliuzija ir išreiškė galantišką Š. Nako požiūrį į "venecijietišką meilę". Į naują kūrybinės brandos etapą įžengusį kompozitorių verta pasveikinti su neabejotina premjeros sėkme. "Muzikos barai"

29200. to "technacius"2006-07-04 14:15
http://www.mic.lt/lit/c_janulyte.htm

29211. prognozės to 291232006-07-04 18:17
Nieko sau! Reiškia, sakinio prasmė buvo nuredaguota visiškai į kitą pusę?! Užuojauta autorei ir skaitytojams...

29238. eg2006-07-05 10:09
Sakinio prasmė buvo ne "nuredaguota", o "nustilizuota".

29242. ->eg2006-07-05 11:17
Nuredaguota ar nustilizuota, ne taip svarbu, nes neaiskus ir priestaringi sakiniai vis tiek lieka kaip ir neiskaitomi. Emocija suprantama - nepatiko, mintis - nesuformuota ir sujaukta.

29329. MUZIKOS NEGIRDEJAU2006-07-06 03:00
TEKSTAS KOSHMARISHKAS. KOMENTARU NESKAICIAU

29335. --> 293292006-07-06 09:38
Issimiegok

29336. kaliause2006-07-06 09:51
Jau tokio skysto teksto apie postmodenizma tai seniai LM nebuvo, kaip ir pavadinimo. Aiskinimai apie siurrealizma muzikoje tiktu jumoro skyreliui. Kur ziuri redakcija?:)

29345. jau2006-07-06 15:43
:))))

29350. seses ir broliai - sesei Astai2006-07-06 18:57
Susirupine skaiteme musu sesers laiska apie puolusi kompozitoriu ir atkreipeme demesi i sopulingiausia sakini: "ar šis postmodernistinis žaismas turi kokią meninę vertę ir gali suteikti estetinį pasitenkinimą". Miela sese Asta, pasitenkinima teikia tik karsta malda ir grieztas regulos laikymasis, bet ne pasaulieciu paklydimai, iskeroje pasaulyje ir pamyne dvasinguma. Melskis, kentek ir busi isganyta. Tavo seses ir broliai.

29359. pussesere2006-07-06 22:55
Ar nebus jau cia ir patsai puoles kompozitorius savo kandaus liezuvelio i darba paleides?..

29366. Vyresnė kolegė2006-07-07 13:34
Nuostabi Justės Janulytės fotografija! Pasirodo, Justė talentinga visapusiškai. Nekreipkite dėmesio į čia rašančius niurzglius, tokių visada pilna!

29381. regula2006-07-08 12:46
Visai idomus straipsnis apie J.Jalunyte.

29388. perkaitimas2006-07-09 14:21
mieli muzikai, akivaizdu, kad tupite namie ir net nenueinat po saltu dusu:)

29389. labai2006-07-09 15:04
Labai pikti komentatoriai-komentatores!

29397. expert2006-07-09 22:27
ir stebetinai aktyvus vienas is komentatoriu...:) vien is paskutiniu: "labai", "seses ir broliai...", "kaliause", "->eg".... o "pusseseres" iskelta versija pasidaro visai idomi;)

29399. :)))2006-07-09 22:41
cia gi visas forumas tarp dvieju zmoniu vyksta!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:43:58 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba