Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-30 nr. 3102

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Nikolajus Gumiliovas.
KINIJA
128
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
ANTANO VAIČIULAIČIO ŠIMTMETIS ARSENALE
24
• Ričardas Šileika.
PASIDARĖ NUOBODŽIAU, VISI SENSTAM PAGALIAU (VITALIJA BOGUTAITĖ), ARBA STRUKTŪRA YRA NEĮMANOMA BE ENERGIJOS (ALGIS MICKŪNAS)
17

POKALBIAI 
• UŽ PAVELDĄ ATSAKINGA VALSTYBĖ

LITERATŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
BŪTIES HARMONIJOS ILGESYS: ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100
1

KNYGOS 
• Aleksandra Fomina.
MIRTIS, KAIP NESIBAIGIANTIS MONOLOGAS
• ORANŽINĖ PRINCESĖ
• GIRGŽDANTIS ŽVIRGŽDAS1
•  ŽUVIM IR LELIJOM8
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PEKKA HAKO: DUOKITE ERDVĖS RYŠKIOMS INDIVIDUALYBĖMS15
• Asta Pakarklytė.
ĮKALINTI PRAEITYJE
31

DAILĖ 
• Lijana Šatavičiūtė.
TRASA. MINTIES GREIČIU
1
• Jurgita Ludavičienė.
SAMUOLIS. BANDYMAS ATSAKYTI Į KLAUSIMUS?
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
UTENOS KRAŠTE – IŠKILIŲ TEATRO MENININKŲ ATSIVĖRIMAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS15

PROZA 
• Laima Petrauskienė.
TRANZUOJANT
54

VERTIMAI 
 ROBERT BRINGHURST1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Linas Kranauskas.
POPSAS, APSIMETANTIS UNDERGROUNDU
21

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
APIE VIEŠĄSIAS ERDVES IR MENO KOMUNIKATYVUMĄ
12

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Skirmantė Černiauskaitė.
NAUJOJI KEISTUOLIŲ KARTA
4

PAVELDAS 
• PARODOJE – ROMOS ŠV. PETRO BAZILIKOS PENKIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA

KRONIKA 
• NUO FUTBOLO IKI REMBRANDTO1
• MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUI – 70
• MEILĖS PAŠTAS

DE PROFUNDIS 
• RETRO BANGOS2

PARK@S 
• APIE IDENTITETO PAIEŠKAS3
• Gintautas Mažeikis.
ALTERNATYVUS PILIETINIS UGDYMAS - MORALINEI REVOLIUCIJAI
2
• Vigmantas Butkus (su ŠU literatūrologijos I kurso magistrantėmis).
TEMA: APIE 2005 METAIS ŠIAULIŲ LEIDYKLŲ IŠLEISTĄ GROŽINĘ IR VADINAMĄJĄ GROŽINĘ RAŠTIJĄ
• Tomas Butvilas.
DA VINČIO KODO FENOMENAS: TARP MITŲ IR LAISVĖS
• Gabrielė Inčiūraitė.
KITA NEONACIŲ AUKA GALITE BŪTI JŪS
54

VERTIMAI

ROBERT BRINGHURST

[skaityti komentarus]


Šios eilės, ji tarė


Šios eilės, šios eilės
šios eilės, ji tarė, tai eilės
be meilės. Tai eilės žmogaus,
kuris savo žmoną ir vaiką paliktų,
nes jie kelia triukšmą jam dirbant. Tai eilės
žmogaus, kuris savo motiną nužudytų
dėl palikimo. Tai eilės žmogaus, panašaus
į Platoną,
ji tarė, jos reiškia kažką, ko aš
nesuvokiu, kas tačiau
mane įžeidė. Eilės žmogaus,
kuris verčiau miegos su savim pačiu
nei su moterim, tarė ji. Eilės žmogaus
su akim lyg drožtuvas, kišenvagio rankom,
nuaustom iš vandens ir logikos, ir
alkio be meilės gijos jose. Tos eilės
tokios beširdės kaip paukščio trelės, tokios
nesąmoningos
kaip guobos lapai, kurie, jeigu myli, temyli
žydrą bekraštį dangų, orą ir pačią
guobos lapų idėją. Savimyla – tai pabaiga,
tarė ji,
o ne pradžia. Meilė – tai apdainuojamo daikto
meilė, o ne dainos, ne dainavimo.
Šios eilės, ji tarė….
Tu esi, tarė ji,
gražus.
Tai ne meilė, ji tarė tvirtai.

Širdis – tai aliejus


Jei žmogus sapnuoja regįs savo veidą veidrody,
saugokis: tai reiškia kitą žmoną.

– Papirusas Chester Beaty III,
Britų muziejus (Tebai, 19-ta dinastija)


Jei žmogus sapnuotų sapnuojąs sapną,
regįs save veidrody,
regįs, jog širdis – tai aliejaus lašas, kraujy
plaukiąs plėvele, link kurios jis juda,
jo kaulai it valtis, jo žarnos ištemptos
tarsi burė jo kvėpavimo vėjyje,

jei tai jo akis veidrody, reginti
jo akį sapne regint veidrody
save, regintį savo akį, reginčią
save sapno veidrody, savo veidą
atsispindint aliejuj, kurs retkarčiais
suraibuliuoja jo kvėpavimo vėjyje,

veidrodis plūs, o širdis įsitvirtins
tartum stiklas jo kaulų rėmuos ant jo
kvėpavimo
sienos, jo kraujas blausus it popierius ar
sidabras,
atspindintis veidą jo širdyje, jo sapno
veidrody, kur jis regi save regintį
save veidrody, regintį

kaulus plauksiančius, o širdį sudušiančią,
kaulus savo burnoj, o žarnas ištemptas
standžiai
it burė kvėpavimo vėjy, jo kraujas
pilnas stiklo šukelių, jo veidas it perplėštas
popierius
regi save jo širdies veidrody, kurs pasklinda
tarytum aliejus jo kvėpavimo veidrody.

Mirtis nuo vandensTai nebuvo jo veidas nei koks nors kitas
veidas, kai jį Narcizas išvydo
vandenyje. Tai buvo veidų
nebuvimas. Tai buvo gili žydro tvenkinio
skaidruma, prie kurios jis sugrįždavo
ir kuri vis sugrįždavo
pas jį, kai jis prie jos ateidavo, plaukdavo
virš jos spalis po spalio
ir kiekvieną popietę,
išeidamas iš žemyninės vasaros,
iš savo balso glėbio,
išeidamas iš savo žodžių.

Tai buvo akis jo, gali sakyti,
kurią jis tenai išvydo, ar
jos spalvos rezonansas.
Geriau vis dėlto sakyk, tai būta
to, ko jis klausės, – vos girdimo
šviesos ant vandens šnarėjimo, o ne
triukšmo tarp akmenų.

Li Po taip pat. Kaip ir mes – net jei
dėl troškimo išgirsti
mūsų balsai ir dėl baimės išgirsti
mūsų kalba kitų balsuose sugrįžta
iš požemių, mes kalbam, kol klausom,
ir žvelgiam
į ilgus žydrus oro tvenkinius, kurie artėja į mus
ir sako,
kad jie neskleidžia garso, neturi
veidų, teturi viens kito akis.

Leda ir gulbinas


George’ui Faludy’ui

Prieš tai, kai juodas snapas vėl pasirodė
it šypsnys iš už išgertos taurės,
leisdamas jai susmegti,
ji pasisotino prie jo strėnų skobnių,
glotnus oras, tirštėjantis per saulėtekį,
taip. O ne, ji žinojimo nepasidaugino
iš jo galios. Ir tik vien jo galią
ji nuo jo savo dukrai išsaugojo.
Ne pažinimą jo.
Ne.
Jis buvo tas, kurs žinojimą pasidaugino.
Jis buvo tas, kurs žvelgė žemyn iš dangaus
tamsiai krykšdamas, pažinęs daugiau,
nei kada iki šiol žinojo,
ir žinodamas, jog tai žinojo:

pažindamas ksilofoną jos kaulų,
jos nugaros liutnią, jos pilvo arfą,
jos gerklės fleitą,
raumenų jos obojus ir būgnus,
jos venų vargonų vamzdžius pažindamas;

pažindamas ją kaip kalnus žmogus pažįsta,
kuriuose medžiojo
nuogas ir vienišas –
pažįsta vaisius, šaknis ir žoles,
upokšnių skonius
ir pelkių gelmes,
žinodamas, kad judėdamas tamsoje jis taip pat
vidudieniais ilsis jos kraujo pavėsy –
palikdamas už savęs saugiose vietelėse
simbolius, reiškiančius mineralus, mėnesieną
ir protą,
nuosavybę ir atmintį,
uolienų atodangose palikdamas ženklus,
reiškiančius kalną,
saulėkaitą, geismą ir poilsį, ir užmiršimą.

Taip. Ir snapas iškrykšt atsivėręs
žinojimą jo, tą rytą girgždėjo tarsi naujai
pakabintos
durys, neištarė nieko ir nejautė nieko. Praeitis
yra praeitis. Tai, kas žinoma, skysta
tarsi dienos pakraštys ir tiesias
viena kryptimi. Tiesa nusklendžia
žemyn, degalams pasibaigus,
nesuvirškinama, it plunksna. Pati
moteris, nors – ar ji buvo tiesa,
netiesa, ar ir tai, ir tai, ar nei tai, nei tai –
smuko ore it virvinė kilpa,
reikšmės vėrinys,
menanti viską pirmyn ir atgal –
vidurį, pabaigą, pradžią –
ir lyg žvejo luotas netyčia užplaukianti
ant seklumos.

Tą vakarą, žinoma, kol jos vyras, kuriam
ji nesakė nieko, žengė Lakonijos
karaliumi per jos kūno
orkestro duobę, paliesdamas
tą klavišą ar stygą aną prabėgom,
ji gulėjo it
žalios malkos,
suterštas rykas ar arklio pakinktai jo rankose,
nepratarė nieko, nejuto
nieko, tiktai
gulėjo mąstydama
ne fleitas, ne liutnias, ne ksilofonus,
ne: mąstydama kareivius
kareivius kareivius kareivius
ir dukteris,
peilių šlamesį sustingusiuos jo sparnuos.

Bebalsis eilėraštis


Šviesa, kuri tavo kūne žydi,
žydi rankose mano. Žemė aplink mus
nubarstyta jos žiedlapiais.

Gvadalacharos gatvėj mačiau, kaip vėjas
džakarandos žiedais nubarstė
žemę aplinkui pušį.

Meilė, ji amžinai žalia; tebūnie.
Pamatysi, ji byra taip pat. Paklausyk
dar: tylumos

sirpsta
giliai painiuos sumedėjusių
gėlių uždaruos snapuos.

Iš anglų kalbos vertė KORNELIJUS PLATELIS

________________________
Robertas Bringhurstas, vienas žymiausių šiuolaikinių Kanados poetų, vertėjas poliglotas, eseistas, literatūros bei kultūros tyrinėtojas, poligrafijos specialistas, gimė 1946 metais; yra išleidęs vienuolika poezijos rinkinių ir penkias mokslines knygas. Poetas ketina atvykti į 2007 metų Vilniaus knygų mugę.
 

Skaitytojų vertinimai


29059. varveklis2006-07-03 10:54
labai puikus pirmas eileraištis užsirišt akis

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:43:48 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba