Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-06-30 nr. 3102

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Nikolajus Gumiliovas.
KINIJA
128
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
ANTANO VAIČIULAIČIO ŠIMTMETIS ARSENALE
24
• Ričardas Šileika.
PASIDARĖ NUOBODŽIAU, VISI SENSTAM PAGALIAU (VITALIJA BOGUTAITĖ), ARBA STRUKTŪRA YRA NEĮMANOMA BE ENERGIJOS (ALGIS MICKŪNAS)
17

POKALBIAI 
• UŽ PAVELDĄ ATSAKINGA VALSTYBĖ

LITERATŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
BŪTIES HARMONIJOS ILGESYS: ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100
1

KNYGOS 
• Aleksandra Fomina.
MIRTIS, KAIP NESIBAIGIANTIS MONOLOGAS
• ORANŽINĖ PRINCESĖ
• GIRGŽDANTIS ŽVIRGŽDAS1
•  ŽUVIM IR LELIJOM8
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PEKKA HAKO: DUOKITE ERDVĖS RYŠKIOMS INDIVIDUALYBĖMS15
• Asta Pakarklytė.
ĮKALINTI PRAEITYJE
31

DAILĖ 
• Lijana Šatavičiūtė.
TRASA. MINTIES GREIČIU
1
• Jurgita Ludavičienė.
SAMUOLIS. BANDYMAS ATSAKYTI Į KLAUSIMUS?
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
UTENOS KRAŠTE – IŠKILIŲ TEATRO MENININKŲ ATSIVĖRIMAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS15

PROZA 
• Laima Petrauskienė.
TRANZUOJANT
54

VERTIMAI 
• ROBERT BRINGHURST1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Linas Kranauskas.
POPSAS, APSIMETANTIS UNDERGROUNDU
21

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Stasys Katauskas.
APIE VIEŠĄSIAS ERDVES IR MENO KOMUNIKATYVUMĄ
12

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Skirmantė Černiauskaitė.
NAUJOJI KEISTUOLIŲ KARTA
4

PAVELDAS 
• PARODOJE – ROMOS ŠV. PETRO BAZILIKOS PENKIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA

KRONIKA 
• NUO FUTBOLO IKI REMBRANDTO1
• MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUI – 70
• MEILĖS PAŠTAS

DE PROFUNDIS 
 RETRO BANGOS2

PARK@S 
• APIE IDENTITETO PAIEŠKAS3
• Gintautas Mažeikis.
ALTERNATYVUS PILIETINIS UGDYMAS - MORALINEI REVOLIUCIJAI
2
• Vigmantas Butkus (su ŠU literatūrologijos I kurso magistrantėmis).
TEMA: APIE 2005 METAIS ŠIAULIŲ LEIDYKLŲ IŠLEISTĄ GROŽINĘ IR VADINAMĄJĄ GROŽINĘ RAŠTIJĄ
• Tomas Butvilas.
DA VINČIO KODO FENOMENAS: TARP MITŲ IR LAISVĖS
• Gabrielė Inčiūraitė.
KITA NEONACIŲ AUKA GALITE BŪTI JŪS
54

DE PROFUNDIS

RETRO BANGOS

[skaityti komentarus]

iliustracija

Justas Paleckis, Dienų nelaisvėj. Žurnalisto eilėraščiai ir vertimai.
II laida. Kaunas, 1932 m.


[...] Paskendo mūsų Lietuva
Nūn mitingų tvane.
Visur tik girdis: "Rinkite!"
Tik rinkite mane! (Mitinguojam)
("Bangos", 1932 m. gegužės 27 d., Nr. 19, p. 564)


Palanga / K.Ur-s: [K.Urbonavičius]


Provizoriaus padėjėjo Petro Petkaus prisiega Petronėlė paprastai poilsiaudavo Panemunėj. Pamačiusi pavasarį Pivošos "Palangą", ponia Petkuvienė pasiutusiai panoro pavasaroti Palangos pajūry, pasigėrėti puikiu pliažu, parku, pamatyti Palangos prašmatnybes.
Petras Petkus prisiegos Petronėlės pageidavimą pasiryžo patenkinti. Po pirmo, paėmęs pinigų, paprašęs papildomai penkšimtį paskolos. Petras Petkus parū­pino Petronėlei plackartę, palydėjo pero­nan, patogiai pasodino, pabučiavęs palinkėjo padoriai Palangoj pailsėti.
Penktadienį, paryčiu, ponia Petkuvienė pasirodė Palangos padangėj. Pajūris, pliažas, parkas Petronėlę patraukė, pavergė. Priešpiet ponių, panelių, ponų pilnas pliažas, pilni pakrūmiai, popiet, pavakare – pilnas parkas. Pasitaiko pusėtinai pažįstamų.
Plaukė para po paros. Palangos pajūris pagyvėjo, privažiavo prašmatnių ponių, ponų, padidėjo pagundos. Pamanysite, Petronėlė Petkuvienė, padori poniutė, pasiduos Plukiavos pagundoms? Pfui, ponai, panašiai protauti!
Penkiolikai parų praslinkus, prieš Petrines, Palangoj pasirodė prieškarinis ponios Petkuvienės prietelius, pilviškietis Povilas Pakusa. Ponas Povilas, paslankus pilietis, pamatęs pajūry ponią Petkuvienę, prisiminė pasivaikščiojimus pašešupių pievomis, pirmuosius prisipažinimus, pirmą pasipiršimą Petronėlei. Praeities prisiminimai poetiškame Palangos pajūry, pavakariais prieblandoj paskendusiame puikiame parke paveikė ponią Petkuvienę: Petronėlė pakartotinai pamilo Povilą, pamiršdama Panemunėj pasilikusį Petrą.
Pilietis Petkus pagaliau pasiilgo Petronėlės. Parūpo ponui Petrui Petrines praleisti Palangoj pas prisiegą, padoriai pora parų pailsėti puikiuose pajūrio pušynuose, pasimaudyti. Pasiieškojęs pavaduotoją, Petkus pagaliau prisirengė pavažiuoti Palangon. Patekęs Palangon, Petras pasiteiravo Petronėlės pensione. "Pamėginkite paeiti parkan. Ponia paryčiu palydėjo poną Povilą pušynan", – paaiškino Petkui pensione. Ponui Petkui plaukai pasišiaušė; pradėjo pykti. "Palydėjo poną Povilą? Po paibelių".
Pusdienį praslampinėjo ponas Petkus po Palangos pajūrį, po parką. Pagaliau pušyne, pakrūmėj Petras pastebėjo prisiegą Petronėlę Povilo Pakusos pašonėj, pusėtinoj pozoj. Prasidėjo, palyginti, platus pasiaiškinimas. Pabūgęs peštynių, Povilas Pakusa pabėgo, palikdamas prietelką Petronėlę prisiegai Petrui. Petkus pasikeikė, pusėtinai pabarė palaidūnę prisiegą, paskui, palinkėjęs Petronėlei pasimedžioti pajūry pastovesnį prietelių, pats pasiskubino Petrinių Panemunėn. Piliečiai! Paklausykite patarimo: palikti prisiegas Palangos pajūry pavojinga.
("Bangos", 1932 m. birželio 23 d., Nr. 23, p. 641)

Tipai


[...] Rūkas žalią pievą kloja.
– Kelk, Maryte, laikas šertis...
Rudis svečią kiaulę joja,
Prunkščia pakinkytas Sartis.
Dar nuo vakar drėgnos lūpos...
Nesuvaldo Jonas geismo.
Bernas linksmą polką lupo;
Tiek aistros ir kraujo žaismo!
Ji vienplaukė ir basa
Skuba prieklėčio rasa. [...]
("Bangos", 1932 m. birželio 23 d., Nr. 23, p. 641)


Retas letargijos sapno atsitikimas Kaune: Panelė miega jau 5-tą parą


Labai retas atsitikimas įvyko Kaune šiomis dienomis. Kauno centralinio žydų banko tarnautoja jauna panelė Rozengoltaitė nuo galvos skaudėjimo išgėrė miltelį ir užmigo. Ji miega jau 4-rios paros ir niekas negali jos pažadinti. Iš Vokietijos į Kauną pakviestas žinomas profesorius – specialistas, kurs galės nustatyti tikrą tokio ilgo sapno priežastį ir griebsis priemonių pakelti panelę iš miego.
(Banga. 1928, lapkričio 30 d., Nr. 11, p. 3)

Kinų keistenybės


[...] Kinas knygą skaito iš galo į pradžią, o rašto eilutės eina iš viršaus į apačią. Savo pastabas knygoj kinas žymi ne puslapio apačioj, o viršuj. Kinų namų durys yra užrakinamos, sukant raktą ne į kairę pusę, o į dešinę. Įeidami į namus, jie nusiima nuo kojų avalynę, o ne kepures. Sveikindamiesi, jie spaudžia ir krato savo ranką, o ne sveikinamojo žmogaus. Džiovindami skėtį, jie jį stato rankena žemyn, o ne aukštyn. Siūdami jie adatą traukia ne į save, bet nuo savęs. Vaisius jie valgo ne po valgio, bet prieš valgį. Paduodami pilną puodelį arbatos, jie lėkštelę uždeda ant puodelio, o ne puodelį ant lėkštelės. Norėdami atvėsti, jie geria karštus gėrimus. Išsimaudę, jie šluostosi šlapia paklode. Gedulo spalva jiems yra balta, o ne juoda. Statydami namus, jie pirmiausia uždengia stogą. Jų kompasai rodo į pietus, o ne į šiaurę. Valgo viralą jie pagaliukais, o ne šaukštu. [...] Kinija yra paslaptinga ir nesuprantama europiečiui šalis...
("Bangos", 1932 m. liepos 29 d., Nr. 28, p. 745)

Žvaigždžių šventė Japonijoj


Liepos 7 d. Japonijoj iškilmingai švenčiama žvaigždžių ar, tiksliau sakant, įsimylėjėlių šventė. Tuo metu aukštai danguje, kitų žvaigždžių tarpe, gražiai spindi dvi ryškesnės žvaigždės. Japonų liaudis vieną jų vadina "audėja", o antrą – "piemenėliu". Legenda sako, kad jiedu labai mylisi. Tačiau jiedu paskirti amžinam ilgesiui, nes juos amžiams skiria platus Paukščių kelias. Paukščių kelias japonų liaudyje vaizduojamas upės pavidalo ir štai abu įsimylėjėliai, būdami abiejuose upės krantuose, tik gailiai vienas į antrą žiūri. Pagaliau juos dengia tirštas rūkas, ir tik kartą metuose, liepos 7 d., tas rūkas pakyla, ir upė pasidaro tokia siaura, kad lakštingalos savo sparneliais gali juos vieną pas antrą nunešti. Šitą mylinčių žvaigždžių susitikimo dieną japonai vadina "Tanabaa – nomacur". [...]
("Bangos", 1932 m. liepos 29 d., Nr. 28, p. 745)

Kodėl moterys mėgsta skaityti romanus


[...] Vyrai patys išgyvena romanus, tuo tarpu dauguma moterų turi pasitenkinti tuo, kad jos vyrų išgyvenamus romanus skaito.
("Bangos", 1932 m. liepos 29 d., Nr. 28, p. 743)

Šviesa ir lytinis periodiškumas


Ekspedicijų į šiaurę metu pastebėtas eskimų lytinis periodiškumas. Pradžioje besaulės žiemos vyrų lytinis geismas mažėja, moterys nebeturi menstruacijų iki saulės grįžimo. Tuo būdu dauguma eskimų vaikų gimsta po devynių mėnesių nuo pavasario saulės pasirodymo. Tai nėra specifinis eskimų lytinio gyvenimo fenomenas, kadangi jis buvo konstatuotas ir tarp baltųjų, išgyvenusių ilgesnį laiką besaulės žiemos srityse. Mokslininkas Henry E. Armstrong mano, kad tas seksualinio instinkto nusilpimas pareina ne tiek nuo saulės spindulių trūkumo, kiek nuo trūkumo tam tikrų vitaminų eskimų žiemos valgiuose.
("Bangos", 1932 m. rugpjūčio 26 d., Nr. 32, p. 818)

* * *

Iš kur tas pasisekimas? Labai papras­tai: ji vartoja BERAR’O Lelijų pieno muilą su ženklu "Meška" Berar ir Co.
("Radio bangos", 1933 m. kovo 5–11 d., Nr. 1, virš.)

* * *

Vargšams ir turtingiems, seniems ir jauniems – "Radium": Radioaktyvus, biologiškai veikiąs muilas visiems!
("Radio bangos", 1933 m. kovo 12–18 d., Nr. 2, virš.)

Ji tik taip sako


Per tikybos pamoką kunigas klausia:
– Vaikai, kuris pasakysit man, kas buvo Mozė?
– Jis buvo Egipto faraono anūkas, – atsako Jonelis.
– Ką tu sakai, juk faraono duktė rado jį pintinėje ant Nilo kranto!
– Tai ji tik taip sakė! – atšauna Jonelis.
("Radio bangos", 1933 m. kovo 12–18 d., Nr. 2, p. 10)

* * *

Liudininke, jūs tvirtinat, kad kaltinamieji puolė vienas antrą su basliais. Kodėl gi jūs nebandėt jų išskirti?
– Neturėjau baslio, p. teisėjau!
("Radio bangos", 1933 m. kovo 19–25 d., Nr. 3, p. 10)

* * *

Profesorius: – Šiandie aš turėjau skaityt apie smegenis, bet tai atidėsim kitam kartui, nes dabar aš turiu ką kitą galvoje.
("Radio bangos", 1933 m. balandžio 23–29 d., Nr. 8, p. 10)

* * *

Mažas Jonelis klausia motiną:
– Mama, kodėl tėvelis plikas?
– Užtat, kad jis protingas ir daug dirba.
– O kodėl ant tavo galvos tiek daug plaukų?
– Eik, sūneli, žaist pas Marytę!
("Radio bangos", 1933 m. balandžio 23–29 d., Nr. 8, p. 10)

* * *

– Mamyte, kas yra statistas?
– Tai yra, vaikeli, tokie žmonės, kurie teatro scenoje aplink išstatomi, bet jie negali nieko kalbėti.
– Suprantu: panašiai, kaip tėvelis namie.

("Radio bangos", 1933 m. lapkričio 19–25 d., Nr. 28, p. 7)
Parengė ALVYDAS SURBLYS
 

Skaitytojų vertinimai


29056. Palanga :-) 2006-07-03 10:06
Pati piz-iskiausia pastraipa pastarajame popieriuje, ponai

29299. Klaustukas2006-07-05 19:54
Ką reiškia pi-iskiausia ? Tai su poezija susiję,ar su antru galu ? Man tai iš tiesų retro bangos gražiausios,visa kita ne taip gražiai banguoja ir net nekvepia vasaros poilsiu.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:43:47 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba