Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-04-04 nr. 2944

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JUDITA VAIČIŪNAITĖ38
• TRUMPAI
• REDAKCIJA DIRBA NAUJOSE PATALPOSE8
• KITAME NUMERYJE1
• El. Redakcija: Vieneri metai internete

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS2

AKTUALIJOS 
• KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ…1
• www.lithuanianinstitute.lt
• Balandžio 4 d., 2003, Lietuvos institute (Šv. Jono 5, Vilnius).
KULTŪRA PRISTATANT ŠALĮ
• Vytautas Narbutas.
KELIAS PER DVI EPOCHAS
• NAUJAUSI IŠEIVIJOS EKSPONATAI
• UNESCO SKELBIMAS2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ13

PROZA 
• Romano "Lūžis" fragmentas.
VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS
5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• VIKTORAS JEROFEJEVAS4

LITERATŪRA 
• Petras Bražėnas.
PATIKIMOS TRADICIJOS KELIU
4
• Elena de Strozzi.
SU MEILE APIE MEILĖS KNYGAS
15

KNYGOS 
• KAM KAIMAS TEBEKVEPIA KEPAMA DUONA16
• IŠĖJĘ SUGRĮŽTI1
• GAGARINO GATVĖ4
• BAŽNYČIOS TĖVAI1
• GROJIMAS DVIESE2
• NAUJOS KNYGOS1

DATOS 
• Nijolė Raižytė.
RAŠYTOJUI IR VERTĖJUI KAZIUI PUIDAI - 120
1
• Eugenijus Ignatavičius.
POETAS KARCERYJE - PASLĖPTA GALVA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• IŠMOKTI PLAUKTI3
• JAUNIKLIAI ŠĖLIOJA5
• AKVALANGAS13
• NOJAUS ARKA12

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS - VALEČKIENĖS PORTRETŲ PARODA
2

DAILĖ 
• DAILĖS AKADEMIJAI - 2103
• Nijolė Žilinskienė.
ELGOS BOČI ATMINIMUI
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARIO KARŠTLIGĖ IR PARYŽIAUS NOSTALGIJA
4

MUZIKA 
• Rytis Jokūbaitis.
MENAS DAINUOTI
4
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
PARALELIŲ PASAULIAI
1

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"JUODOJO TIGRO AŠAROS"
1

KRONIKA 
• www.jaunimoteatras.lt

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS1
• Tomas Arūnas Rudokas.
COSA NOSTRA
5
• Daniilas Charmsas.
NAUJAS TALENTINGAS RAŠYTOJAS
1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

IV.4-10

[skaityti komentarus]

iliustracija
Sauliaus Chlebinsko grafikos kūrinys

Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Tarptautinė vaikų kūrybos paroda
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VI atnaujinimas)
Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų knygų paroda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI- XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4
Paroda "Raigardas 2001- 2002"

DAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Karikatūrų paroda "Žengia pulkas linksmai" (veiks iki IV.28)

ROTUŠĖ
Didžioji g. 31
A.Savicko tapybos paroda (veiks iki IV.11)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Tapybos, skulptūrų ir forografijų paroda "Mes ateinam", skirta Vilniaus dailės akademijos 210 m. jubiliejui (veiks iki V.4)
IV.5 14 val. - diskusija su parodos "Le Parc" menininkais

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Piešinių paroda, skirta Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui (veiks iki IV. 23)

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
IV.4 17 val. atidaroma paroda "Prieš 30 metų", skirta Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui (veiks iki V.11)

LIETUVOS DAILĖS AKADEMIJA
Naujieji rūmai, Malūnų g. 5
IV.7 16 val. atidaroma Architektūros katedros studentų darbų paroda, skirta Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui (veiks iki V.1)
Senieji rūmai, Maironio g. 6
IV.9 16 val. atidaroma Monumentaliosios dailės katedros vitražo ir freskos ir mozaikos studentų darbų paroda, skirta Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui (veiks iki V.5)

GALERIJA
"AKADEMIJA"
Pilies g. 44
IV.8 17 val. atidaroma Monumentaliosios dailės katedros scenografų darbų paroda, skirta Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui (veiks iki IV.26)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
P.Smulderso tapybos paroda (veiks iki IV.19)
S.Mickevičiaus tapybos paroda (veiks iki IV.16)
V.Vaičiūnaitės paroda "Išvykėliai" (veiks iki IV.19)

GALERIJA
"KAIRĖ- DEŠINĖ"
Latako g. 3
Piešinių paroda "Požiūris" (veiks iki IV.12)
R.Vaigeltaitės paroda "Kitokie žaidimai" (veiks iki IV.12)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
IV.4 17 val. pristatoma S.Chlebinsko grafikos paroda (veiks iki IV.18)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
R.Hausmano fotoparoda (veiks iki IV.11)
L.Moholy- Nagy fotoparoda (veiks iki IV.17)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Paroda "Kražių portretas" (veiks iki IV.13)

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda "Žalia tyla" (veiks iki IV.27)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Pavasariniai žiedai" (veiks iki IV.21)

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
M.Navako paroda "Šnaresiai"

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
K.Chvatovos paroda (veiks iki IV.14)

M. IR J.ŠLAPELIŲ
NAMAS- MUZIEJUS
Pilies g. 40
Spalvotos fotografijos paroda "Pilkieji kiškiai iš arti" (veiks iki V.2)
Pilaitės vid. mokyklos moksleivių piešinių paroda "Lietuviškas ornamentas" (veiks iki V.2)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
D.Populaigio retrospektyvinė tapybos paroda "Žingsniai 1997- 2002" (veiks iki IV.14)
Projekto "Gyvoji grafika" dalyvių darbų paroda (veiks iki IV.14)

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
E.Paukštės, I.Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA
"ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
Paroda "Dedikacija Užupiui" (veiks iki IV.9)
IV.10 atidaroma P.Gerliko tapybos paroda "Pakilkime virš kasdienybės" (veiks iki IV.30)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalių autorinių papuošalų paroda- pardavimas
E.Babensko papuošalų paroda

GALERIJA "ZNAD WILII"
Išganytojo g. 2/4
IV.8 17 val. atidaroma M.Hermanowicziaus fotografijų paroda "Vilnius, o vis tik…"

RUSŲ GALERIJA
Bokšto g. 4
P.Chudobčionko (Latvija) skulptūrinės tapybos kompozicijų paroda (veiks iki IV.12)

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
V.Michelkevičiaus fotografijų paroda"Paryžiaus etiudai" (veiks iki IV.10)

K.VARNELIO
NAMAI- MUZIEJUS
Didžioji g. 26
Nuolat veikianti ekspozicija

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Šv.Mykolo g. 6
Architekto A.Kulpavičiaus jubiliejinė paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
O.Pajedaitės fotoparoda "Visada su Lietuva"

S.VAINIŪNO NAMAI
Goštauto g. 2 - 41
VPU dailės specialybės studentės S.Hacking paroda (veiks iki IV.15)

MOKYTOJŲ NAMŲ GALERIJA "KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
Paroda "Bizantijos lobiai. Mozaika (IV- XVa.)"

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo- Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)

GINTARO
MUZIEJUS- GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
XV a. pab. keramikos degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Paroda "Manija nerti"
L.Kavaliūnaitės juvelyrikos paroda
A.Kucharskio fotografijų paroda
Telšių taikomosios dailės skyriaus Dizaino katedros Meninio metalo studijos studentų darbų paroda (veiks iki V.3)

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g.3
Paroda "Kazys Puida (1883- 1945) - poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas"
Paroda "Vydūnas (V.Storosta,1868- 1953) - filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas"
Paroda "A.Poška (1903- 1992) - publicistas, prozininkas, vertėjas, keliautojas"
Paroda "A.Janulaitis (1878- 1950) - istorikas, publicistas, vertėjas"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16- osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16- osios Nepriklausomybės Akto signatarams:
Aleksandrui Stulginskiui - 117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11- osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
N.Natkevičiūtės miniatiūrų paroda "Gyvenimo SAKI" (veiks iki IV.9)
Leidinių paroda, skirta A.Poškos 100- osioms gimimo metinėms (veiks iki IV.30)
Ekspozicija, skirta rašytojo H.Ibseno 175- mečiui (veiks iki IV.30)
J.Nekrašiaus fotografijų paroda "Nuo Žiemgalos iki Himalajų" (veiks iki IV.30)
IV.4 15.30 val. pristatoma čekų dailininkų kino plakatų paroda (veiks iki Iv.12)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
IV.10 17 val. atidaroma D.Belevičiaus skulptūrų paroda (veiks iki IV. 26)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.- XX a. I pusė"
Čekų menininkės M.Fojtikovos paroda "Kurta su meile" (veiks iki IV.5)
Fotomenininkės A.Griškonytės paroda (veiks iki IV.17)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2a
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuva 1940- 1941" m.: netektys prasideda…"
1992- 2002 m. eksponatų paroda (veiks iki VI.1)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13- OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos kūrėjų autografai", skirta Nepriklausomybės 85- mečiui (veiks iki V.4)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
I.J.Brautaset (Norvegija) paroda "Vaizdai iš popieriaus"(veiks iki IV.13)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
IV.4 16 val. atidaroma J.Budriūnaitės paroda "Abėcėlės beieškant" (veiks iki V.4)
IV.4 17 val. atidaroma paroda "photo EX" (veiks iki V.4)

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
J.Budriūnaitės piešinių paroda "Šalis"
Dviejų keramikų J.Moe ir V.Vennestrom paroda iš Norvegijos
Paroda "Biblijos menas" (veiks iki V.7)

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
S.Žvirgždo fotoparoda "Laiko slinktis"

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
V.Marcinkevičiaus ir E.Bzesko paroda "Art ejection" (veiks iki IV.19)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Jubiliejinė paroda "Keramikai - savo Keramikos muziejaus 25- mečiui" (veiks iki IV.27)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"
J.Kaunecko karikatūrų paroda
Paroda "Čiūž čiūžela, vež vežela"

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bekelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80- mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotomenininkės S.Michelkevičiūtės jubiliejinė paroda "Natiurmortai"

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Įdomiausi Maironio archyvo eksponatai"
"Kazys Puida (1883- 1945) - prozininkas, dramaturgas, vertėjas"
"Naujausi išeivijos eksponatai"
Paroda "…mes niekad nenutolstam…", skirta A.Veščiūnaitei- Janavičienei
IV.8 17 val. atidaroma paroda "Jaroslavas Seifertas - Nobelio premijos laureatas"

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės pr. 71
Tapytojos G.Pintukaitės- Valečkienės paroda "Žmonės" (veiks iki IV.18)

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

Klaipėda


KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
A.Rimkevičiaus stiklo objektų paroda "Objektai" (veiks iki IV.17)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)
V.Igno (JAV) tapybos ir grafikos paroda (veiks iki V.1)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
Žemaitijos skyriaus įvairaus žanro zoninė paroda (veiks iki IV.6)
Paroda "E.Balsio menų gimnazijai 20 metų" (veiks iki IV.6)
Dailininkų Piekurų kūrybos paroda "Ir vėl keturiese"(veiks iki IV.6)

"BAROTI" GALERIJA
Aukštoji g. 3/3a
E.Balsiukaitės- Brazdžiūnienės tapybos ir koliažų paroda (veiks iki IV.11)
D.Sodeikos skulptūrų paroda (veiks iki IV.11)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos g. 18
L.Gedvilaitės- Sakalauskienės paroda "Dienoraštis" (veiks iki V.5)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.- XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Šiaulių krašto tautodailininkų darbų paroda (veiks iki IV.7)

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
Šiaulių dailės mokyklos mokinių kūrybos paroda "Nuo galvos iki kojų" (veiks iki IV.8)

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
Z.Vilutytės paroda "Intuicija" (veiks iki IV.10)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
K.H.Beržanskio tapybos darbų paroda, skirta autoriaus 60- mečiui (veiks iki IV.6)

BALTOSKANDIJOS AKADEMIJA
Vasario 16- osios g. 8
Paroda "Johanui Borgenui 100" (veiks iki VI.30)
Paroda "Iš danų ir lietuvių ryšių istorijos" (veiks iki VI.30)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
IV.4 atidaroma E.Markūno tapybos paroda "Apie baltą ir juodą" (veiks iki IV.29)

J.MILTINIO PALIKIMO STUDIJŲ CENTRAS
Algirdo g.54- 19
J. Švažo (1925- 1976) tapybos paroda (veiks iki V.1)

Druskininkai


DRUSKININKŲ MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
A.Suliausko tapybos paroda "10 moterų portretų", skirta autoriaus kūrybinės veiklos 40- mečiui

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
R. Žukauskaitės retrospektyvinė paroda

V.K.JONYNO GALERIJA
Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko tapybos paroda iš B.Vasaris kolekcijos

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
V.Mykolaičio- Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Pasvalys


KRAŠTO MUZIEJUS
J.Zalenco tapybos paroda (veiks iki IV.7)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
21:43:22 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba