Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-04-04 nr. 2944

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JUDITA VAIČIŪNAITĖ38
• TRUMPAI
• REDAKCIJA DIRBA NAUJOSE PATALPOSE8
• KITAME NUMERYJE1
• El. Redakcija: Vieneri metai internete

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS2

AKTUALIJOS 
• KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ…1
• www.lithuanianinstitute.lt
• Balandžio 4 d., 2003, Lietuvos institute (Šv. Jono 5, Vilnius).
KULTŪRA PRISTATANT ŠALĮ
• Vytautas Narbutas.
KELIAS PER DVI EPOCHAS
• NAUJAUSI IŠEIVIJOS EKSPONATAI
• UNESCO SKELBIMAS2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ13

PROZA 
• Romano "Lūžis" fragmentas.
VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS
5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• VIKTORAS JEROFEJEVAS4

LITERATŪRA 
• Petras Bražėnas.
PATIKIMOS TRADICIJOS KELIU
4
• Elena de Strozzi.
SU MEILE APIE MEILĖS KNYGAS
15

KNYGOS 
• KAM KAIMAS TEBEKVEPIA KEPAMA DUONA16
• IŠĖJĘ SUGRĮŽTI1
• GAGARINO GATVĖ4
• BAŽNYČIOS TĖVAI1
• GROJIMAS DVIESE2
• NAUJOS KNYGOS1

DATOS 
• Nijolė Raižytė.
RAŠYTOJUI IR VERTĖJUI KAZIUI PUIDAI - 120
1
• Eugenijus Ignatavičius.
POETAS KARCERYJE - PASLĖPTA GALVA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• IŠMOKTI PLAUKTI3
• JAUNIKLIAI ŠĖLIOJA5
• AKVALANGAS13
• NOJAUS ARKA12

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS - VALEČKIENĖS PORTRETŲ PARODA
2

DAILĖ 
 DAILĖS AKADEMIJAI - 2103
• Nijolė Žilinskienė.
ELGOS BOČI ATMINIMUI
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARIO KARŠTLIGĖ IR PARYŽIAUS NOSTALGIJA
4

MUZIKA 
• Rytis Jokūbaitis.
MENAS DAINUOTI
4
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
PARALELIŲ PASAULIAI
1

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"JUODOJO TIGRO AŠAROS"
1

KRONIKA 
• www.jaunimoteatras.lt

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS1
• Tomas Arūnas Rudokas.
COSA NOSTRA
5
• Daniilas Charmsas.
NAUJAS TALENTINGAS RAŠYTOJAS
1

DAILĖ

DAILĖS AKADEMIJAI - 210

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA MINI 210 METŲ JUBILIEJŲ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vilniaus dailės akademijos 210- mečiui skirtas atvirukas

2003 m. kovo 28 - birželio 15 dienomis Vilniaus dailės akademija organizuoja renginius, skirtus akademijos jubiliejui. Šia proga pagrindinėse Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos galerijose, visuose Vilniaus dailės akademijos rūmuose atidaroma 18 parodų. Jose bus eksponuojami VDA katedrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose studentų pastarojo dešimtmečio kūrybiniai darbai. Išsamūs parodos katalogai pristatys Lietuvos visuomenei ne tik jaunųjų tapytojų, skulptorių, fotografų, medijos meno, piešimo, meninio metalo, architektūros, scenografijos, vitražo, freskos ir mozaikos, grafikos, paminklotvarkos, dizaino, tekstilės, keramikos, stiklo specialybių studentų kūrinius, bet ir profesūros programas, kuriomis įgyvendinami šiuolaikiniai meno edukacijos uždaviniai. Akademijos jubiliejaus minėjimo metu bus atidaryta rekonstruota, gerokai išaugusi biblioteka, Baltijos šalių aukštųjų dailės mokyklų tapybos paroda, suteikiamas Vilniaus dailės akademijos Garbės daktaro vardas profesoriui Vytautui Landsbergiui ir Garbės profesoriaus vardas - nusipelniusiam Lietuvos tekstilininkui Juozui Balčikoniui.

Pastarasis dešimtmetis Vilniaus dailės akademijos istorijoje ir jos studentų kūryboje ypač svarbus tuo, kad prabėgo Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, nevaržomas ideologinės prievartos. Buvo intensyviai kūrybiškai dirbama, rengiama daug parodų. Čia gražiai talkino "Akademijos" galerija bei VDA muziejus. Valstybei ypač svarbi jauno menininko, savos valstybės piliečio, pozicija. Todėl, pasak VDA rektoriaus prof. Arvydo Šaltenio, 210 metų akademijos sukaktis įpareigoja akademijos bendruomenę ne tik iškilmingai ją paminėti, bet ir plačiajai visuomenei pristatyti studentų kursinius, kūrybinius, baigiamuosius bakalaurų ir magistrų darbus bei įvertinti Dailės akademijos veiklą - jos istoriją, dabartį ir ateities perspektyvas.

Ypač aktualu suvokti tradicijos galią. Jau prieš 210 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojoje mokykloje karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio iniciatyva pradėtos kurti Architektūros ir Dailės katedros. Kaip tik jos formavo profesionalaus dailės gyvenimo tradicijas Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Dėl okupacinių režimų savivalės šios tradicijos ne kartą trūkinėjo, jas dažnai lydėdavo dramatiški posūkiai, netektys. Tradicijos jėga ir meninis kūrybinis gyvenimas tampa itin svarbus, kai institucijos dėl represijų priverstos nutraukti savo veiklą, kai jos varžomos prievartos ideologijos, kai žlunga valstybė.

Dailininkų profesionalų rengimo tradicija gimė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojoje mokykloje, čia, kaip minėjom, 1793 m. įkūrus Architektūros (prof. Laurynas Gucevičius), 1797 m. - Tapybos ir Piešimo (prof. Pranciškus Smuglevičius), 1803 m. - Skulptūros (prof. Andrius Le Brenas, vėliau Kazimieras Jelskis), 1805 m. - Grafikos (prof. Izidorius Veisas, vėliau Juozapas Saundersas) katedras. Taip susiformavo Vilniaus meno mokykla.

XIX a., tarpsukiliminiu laikotarpiu (1832 - 1863), tradicijos gyvybę palaikė po Lietuvą pasklidę Vilniaus meno mokyklos mokiniai. Praradus viltį atgaivinti Vilniaus meno mokyklą, steigiamos Kanuto Rusecko ir kitų dailininkų studijos, Ivano Trutnevo piešimo mokykla, kurios išaugino daugybę žymių pasaulinio garso menininkų (Chaimas Soutine`as, Jacques`as Lipchitzas, Michelis Kikoine, Mane- Katzas ir kt.).

Nepriklausomų Lietuvos ir Lenkijos valstybių gimimas po Pirmojo pasaulinio karo įgalino 1919-1922 metais atgaivinti šias tradicijas Vilniuje ir Kaune. Kauno meno mokyklos įkūrimas Lietuvos kultūriniame gyvenime suvaidino ypatingą vaidmenį. Buvo ugdoma lietuvių profesionalioji dailė, besiremianti įvairiai interpretuojamomis lietuvių liaudies meno ir to meto Europos dailės srovėmis. Čia buvo suformuotos visų pagrindinių dailės sričių studijos, išugdyta profesūra.

Dabartinėse Vilniaus dailės akademijos patalpose 1919 m. įkurtas Stepono Batoro universiteto Dailės fakultetas tęsė Vilniaus meno mokyklos tradicijas, puoselėjo mokslo ir meno jungtį, rengė ne tik dailininkus, bet ir restauratorius, fotografus, architektus.

1940 m. abi šias mokyklas reformavus, 1941 m. Kaune įsteigtas Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas, Vilniuje - Dailės akademija. Šiose mokyklose tęsiamos tradicijos. Architektūros katedroje stengiamasi ugdyti dailės ir architektūros sąveikos sampratą. Pastaraisiais dešimtmečiais formuojasi ryški Lietuvos dizaino mokykla, įkurtos Interjero dizaino, Restauravimo (paminklotvarkos), Fotografijos ir medijos meno katedros, dėstoma animacijos specialybė.

Labai svarbus darbo baras - specialūs tyrinėjimai, dailės vadovėlių ir mokymo programų rengimas. Iš užmaršties prikeliami žymieji Lietuvos kūrėjai, jų darbai, mokymo programos. Šioje srityje ypač daug nuveikė VDA Dailėtyros institutas, leidykla ir visi mokslo padaliniai, per pastarąjį dešimtmetį parengę ir išleidę per 200 dailės vadovėlių, monografijų, katalogų, mokymo programų. Šiuo metu VDA ir jos fakultetuose Kaune, Telšiuose bei Klaipėdoje studijuoja 1780 studentų, 40 dailėtyros doktorantų ir aspirantų. Jiems dėsto daugiau kaip 250 dėstytojų ir mokslininkų, studentams pateikta pasirinkti 40 skirtingų meninės edukacijos programų.

Šiandien gyvename sudėtingą ir nepaprastai atsakingą integracijos į Europos kultūrą laikotarpį. Kultūros integracijos ir kosmopolitėjimo tendencijos verčia permąstyti daugelį tradicinių vertybių, ieškoti naujų kūrybos ir edukacijos būdų, dizaino ir architektūros ryšių su verslu. VDA siekia tapti svarbiu centru, formuojančiu Vilniaus miesto meninį ir architektūrinį veidą. Tai ypač svarbu, Vilniui siekiant tapti 2009 m. Europos kultūros sostine. Gyvybinga tradicija, gimusi Vilniuje prieš 210 metų, yra rimtas pamatas šiandienos meniniams ieškojimams.

Prorektorius mokslui ir menui prof. dr. ADOMAS BUTRIMAS

 

Skaitytojų vertinimai


1621. @2003-04-04 20:05
Kad VDA tera vos 60 metu senumo, kokie cia dar simtmeciai su atseit testinemis tradicijomis?

1695. opop2003-04-09 16:48
super bloga ekspozicija,ir daug prastų darbųypač arkoje

1697. miau2003-04-09 18:40
o ka kaltas, kad studentai piesti nenori ir nemoka?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
21:43:19 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba