Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-04-04 nr. 2944

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JUDITA VAIČIŪNAITĖ38
• TRUMPAI
• REDAKCIJA DIRBA NAUJOSE PATALPOSE8
• KITAME NUMERYJE1
• El. Redakcija: Vieneri metai internete

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS2

AKTUALIJOS 
• KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ…1
• www.lithuanianinstitute.lt
• Balandžio 4 d., 2003, Lietuvos institute (Šv. Jono 5, Vilnius).
KULTŪRA PRISTATANT ŠALĮ
• Vytautas Narbutas.
KELIAS PER DVI EPOCHAS
• NAUJAUSI IŠEIVIJOS EKSPONATAI
• UNESCO SKELBIMAS2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ13

PROZA 
• Romano "Lūžis" fragmentas.
VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS
5

VERTĖJO PUSLAPIS 
• VIKTORAS JEROFEJEVAS4

LITERATŪRA 
• Petras Bražėnas.
PATIKIMOS TRADICIJOS KELIU
4
• Elena de Strozzi.
SU MEILE APIE MEILĖS KNYGAS
15

KNYGOS 
• KAM KAIMAS TEBEKVEPIA KEPAMA DUONA16
• IŠĖJĘ SUGRĮŽTI1
• GAGARINO GATVĖ4
• BAŽNYČIOS TĖVAI1
• GROJIMAS DVIESE2
 NAUJOS KNYGOS1

DATOS 
• Nijolė Raižytė.
RAŠYTOJUI IR VERTĖJUI KAZIUI PUIDAI - 120
1
• Eugenijus Ignatavičius.
POETAS KARCERYJE - PASLĖPTA GALVA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• IŠMOKTI PLAUKTI3
• JAUNIKLIAI ŠĖLIOJA5
• AKVALANGAS13
• NOJAUS ARKA12

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS - VALEČKIENĖS PORTRETŲ PARODA
2

DAILĖ 
• DAILĖS AKADEMIJAI - 2103
• Nijolė Žilinskienė.
ELGOS BOČI ATMINIMUI
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARIO KARŠTLIGĖ IR PARYŽIAUS NOSTALGIJA
4

MUZIKA 
• Rytis Jokūbaitis.
MENAS DAINUOTI
4
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
PARALELIŲ PASAULIAI
1

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"JUODOJO TIGRO AŠAROS"
1

KRONIKA 
• www.jaunimoteatras.lt

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS1
• Tomas Arūnas Rudokas.
COSA NOSTRA
5
• Daniilas Charmsas.
NAUJAS TALENTINGAS RAŠYTOJAS
1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

Išėję sugrįžti : lietuvių išeivių kultūrinis literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijos DP stovyklose 1944- 1950 m. : archyvinių dokumentinis leidinys / parengė V.Paplauskienė. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2002. - 143, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. angl., vok. - Tiražas 630 egz. - ISBN 9986- 9016- 6- 9

Mitai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Lietuvių literatūros katedra; [redaktorių kolegija: Vigmantas Butkus… [et al.]. - Šiauliai: K.J.Vasiliausko įmonė, 2002. - 228 p.: iliustr. - Tiražas [150] egz. - ISBN 9955- 564- 02- 4

FILOSOFIJA

Filosofinės hermeneutikos įvadas / Jean Grondin ; iš vokiečių k. vertė Nerija Putinaitė. - Vilnius : Aidai, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 243, [1] p. - (Atviros Lietuvos knyga, ISSN 1392- 1673). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955- 445- 61- 0

MENAS. FOTOGRAFIJA

Gyvenimas tarp natų : prisiminimai apie Steponą Gricių / autorė ir sudarytoja Nelė Gricienė. - Klaipėda : S. Jokužio leidykla- spaustuvė, 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l- kla- sp.). - 269, [1] p. : portr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986- 31- 085- 7 (įr.)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė / Architektūros ir statybos institutas, Vilniaus dailės akademija ; [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Algė Jankevičienė]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 (Vilnius : VDA sp.). - 262, [2] p., XXIV iliustr. p. : iliustr. - (Acta academiae artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai / redakcinė kolegija: A. Butrimas (pirmininkas) … [et al.], ISSN 1392- 0316 ; 26. Dailė). - Santr. angl. - Tiražas 1000 egz.

Mastelis architektūroje / Juozas Palaima. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 (Vilnius : VDA sp.). - 60, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986- 571- 81- 2

Muzikos komponavimo principai / [redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Rimantas Janeliauskas… [et al.]. - Vilnius : Kronta, 2001- . - D. 3 gretut. antr.: Composing principles

[D.] 3 : perimamumas ir atnaujinimas šiuolaikinėje muzikoje. - Vilnius : Lietuvos muzikos akademija [i.e. UAB "Rotas"], 2002 (Vilnius : Rotas). - 175, [1] p. : iliustr., gaid. - Str. angl., vok. - Santr. liet. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955- 461- 55- 1

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas: paveldosaugos ir paveldotvarkos pagrindai / Jonas Rimantas Glemža. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 (Vilnius: Sapnų sala). - 240, [12] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986- 571- 84- 7

Paveikslas ir knyga : LDK dailės tyrimai ir šaltiniai : [straipsnių rinkinys / sudarytoja Tojana Račiūnaitė]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 (Vilnius : VDA sp.). - 239, [2] p. : iliustr., faks. - (Acta academiae artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai / redakcinė kolegija: Adomas Butrimas (pirmininkas) … [et al.], ISSN 1392- 0316 ; 25. Dailė). - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl. - Tiražas 700 egz.

Žiemgalos dailininkai. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003. - 34, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9986- 705- 97- 5

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Chaoso širdis : fantastinis romanas / Robert Jordan ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 212, [2] p. - (Konanas ; t. 5). - Virš. aut. nenurodytas. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986- 97- 075- X

Ispanijos nuotaka : romanas / Amanda McCabe ; iš anglų kalbos vertė Virginija Spūdytė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Kaunas : Aušra). - 309, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986- 951- 95- X

Likimo spąstuose : sapnų ir tikrovės variacijos / Eduardas Jonušas. - Vilnius : Aidai, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 125, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955- 445- 57- 2

Naujasis legionas : mokslinis fantastinis romanas / William Dietz ; iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kaunas : Naujasis Eridanas, 2003. - 313, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas ; t. 266). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955- 10- 058- 3

Pasiklausyk širdies : (poezija) / Justina Trilikauskienė. - Vilnius : UAB "Ciklonas", 2002 (Vilnius : Ciklonas). - 59, [4] p. : portr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955- 497- 07- 6

Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana / [parengė Nijolė Raižytė]. - Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 39, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986- 9016- 5- 0

Prie senojo gluosnio : [romanai] / Vladas Dautartas. - Vilnius : Žuvėdra, 2003 (Kaunas : Aušra). - 317, [3] p. - Turinys: Senojo gluosnio pasaka ; Vaclovo Gailiaus užrašai. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986- 500- 80- X (įr.)

Raštai : septyni tomai / Kazys Binkis ; [sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Adolfas Juršėnas]. - Vilnius : Pradai, 1999- . - ISBN 9986- 943- 33- 7 (įr.)

[T.] 4: Vertimai. - Vilnius : Lumen, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 696, [1] p. - Tiražas [400] egz. - ISBN 9986- 410- 59- 2

Su mokslo siekiančiu jaunimu : memuarai 2 / Juozas Ciparis. - Kaunas : J. Ciparis, 2003. - 100 p. : iliustr., faks., portr. - Santr. rus. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9955- 507- 68- 3

Tavo rankos - dvi baltos kregždės : vokiečių meilės lyrika / [sudarė Julius Jasaitis ; iliustracijos Ugnės Žilytės]. - Vilnius : UAB "Inforastras", 2003- . - Nugar. antr.: Vokiečių meilės lyrika. - ISBN 9955- 9578- 3- 2

T. 1. - 2003. - 222, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955- 9578- 2- 4

Teisėjo šaukimas : [romanas] / John Grisham ; iš anglų kalbos vertė Giedrė Baltrūnienė. - Vilnius : Eugrimas, 2002. - 278, [2] p. - Tiražas [2600] egz. - ISBN 9955- 501- 37- 5

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Pusiau skusta, pusiau lupta : lietuvių pasaka / [sudarytojas Valdimaras Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Kaunas : Aušra). - 16 p. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9986- 951- 96- 8

Šiaurės pašvaistė : [vyresniesiems paaugliams] / Philip Pullman ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 458, [4] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986- 16- 286- 6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


1688. Wayzgantas2003-04-09 09:05
Vaje, kokie lietuvių autorių maži tiražai!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 14 iš 14 
21:43:16 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba