Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

X.15-21

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuviu etnine kultura"
Iki XI.4 – paroda "Lietuvių liaudies pučiamieji muzikos instrumentai"
Iki XI.7 – paroda "Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje", I dalis
Iki 2005.I.5 – paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Iki 2005.I.5 – paroda "Lietuva ir Napoleonas"

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5
Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija
Paroda "Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui – 15 metų"

KAZIO VARNELIO
NAMAI – MUZIEJUS
Didžioji g. 26
K.Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija
Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel.: 279 16 44

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4
Rūmų klasicistiniai interjerai
Lietuvos dailės (XVI-XX a. pr.) ekspozicija
LDK Valdovų rūmų projektų salė
Iki X.24 – K.Hartungo paroda "Besikeičianti figūra" iš ciklo "Didžiojo meno pristatymas"
Paroda "Senasis Vilniaus universitetas. Mokslo ir meno vertybės"

Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3 A
Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII-XX a.) ekspozicija
Profesionaliosios sakralinės dailės (XV-XIX a.) ekspozicija
Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII-XX a. pr.) ekspozicija
Iki 2007 m.– paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai"
X.15-XII.15 – tarptautinė paroda "Šv.Augustino pasaulis. 1650 m. nuo gimimo"

Radvilų rūmai
Vilniaus g. 22
Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI-XVIII a.) portretų ekspozicija

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv. Jono g. 11
B.Pilsudskio (1866-1918) fotografijų paroda "Ainų tautelė. Sachalinas"

ROTUŠĖ
Iki X.23 – A.Skačkausko tapybos darbų paroda "Šalta 2004 veranda"
Iki X.23 – Rusijos fotomenininko L.Melikhovo fotografijų paroda "Mano Lietuva"

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Iki X.31 – paroda "Dokumentiniai kadrai Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių mene"
Iki XII.19 – Lietuvos pristatymas XXVI San Paulo bienalėje: M.G.Lukošaičių paroda "Rezistencija"

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4/2
Iki X.29 – A.Tarabildos (1934-1969) kūrybos paroda, skirta dailininko 70-mečiui

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio 1/13
Iki XI.4 – V.Giniotytės paroda "Šis tas iš odos"

VAIDOTO ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J. Tumo-Vaižganto 9-77
Lankymas pagal susitarimą tel. 212 2184

GALERIJA "VARTAI"
Vilniaus g. 39
Iki X.22 – suomių grafikos paroda "Mėlynas dangus"

LIETUVOS AIDO GALERIJA
Žemaitijos g. 11
Ž.Augustino paroda "Po Niujorko I / piešiniai"

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
E.Jesulaitytės tekstilės paroda "Rudeninės liepsnos"

"RŪTOS GALERIJA"
Vokiečių g. 28
Iki X.30 – A.Bagdžiaus tapybos paroda "Lėlės innt"

GALERIJA "AKADEMIJA"
Pilies g. 44/2
Iki X.17 – tarptautinio keramikos simpoziumo "Glazūros audra Lietuva – JAV"
baigiamasis akcentas – keramikos paroda

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g.14
Iki X.24 – tarptautinio tapybos plenero "Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias", skirto Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą datai paminėti, darbų paroda

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
X.21 – V tarptautinė mažosios grafikos trienalė
Iki X.26 – vaikų ir jaunimo kūrybos centro paroda "Dailės kalba"

GALERIJA "KAIRE-DEŠINE"
Latako g. 3
X.19 –XI.6 – K.Gintalo, A.Kirvelytės, G.Trimako paroda "Ten"
X.19 –XI.6 – projekto "Paraštės" paroda

VILNIAUS FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Iki XI.5 – A.Sieksteles fotoparoda

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
X.24 – E.Jurčio (JAV) fotografijų paroda "Gijos"

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
Iki X.23 – E.Pakalkos tapybos paroda "Oranžinis kraujas"

MENO IR KULTŪROS CENTRAS "STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Įvairių autorių darbų paroda
X.19-XI.6 – S. Ach paroda "Šviesiųjų svajonių žydintys sodai"

"UŽUPIO GALERIJA"
Užupio g. 3-1
Autorinė juvelyrika
X.15 –XI.9 – O.Čepeliuk paroda "Mažoji plastika ir juvelyrika"

GALERIJA
"ROJAUS KALNAS"
Užupio g.14
Iki X.26 – tapytojo R.Zdanavičiaus paveikslų paroda "Dialogas II"

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I. Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

VJMC VLADO VILDŽIŪNO GALERIJA
Lobio g. 6a
Iki XI.1 – jubiliejinė retrospektyvinė T.K.Valaičio (1934-1974) kūrybos paroda
Tarptautinio skulptūros simpoziumo "Žvilgsnis į Senąją Europą" dalyvių A.Strumillos, G.S.Kitagawos, V.Urbanavičiaus, M.Navako, K.Vildžiūno darbų paroda

GALERIJA "IBID PROJEKTAI"
Šv. Stepono g.18
Iki XI.6 – personalinė Ž.Lanzbergo paroda "Raudona mėlyna"

GALERIJA "KORIDORIUS"
Vilniaus g. 39
Iki XI.5 – paroda "Gražiausieji – apie Vilnių"

VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA
Vilniaus g. 39
Iki X.25 – paroda "Portretas"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Šv. Mykolo g. 9
Europos Tarybos organizuoto konkurso laureatų darbų paroda "Jaunimas fotografuoja kultūros paveldą"
Paroda "Lietuvos architektų sąjungai – 80 metų"

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
XIV a. pab. kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

J. IR M. ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
Iki X.31 – R.Pranckūnienės tapybos paroda "Atverk sielą"
Iki X.31 – Mažosios Gubojos dailiųjų amatų centro jaunimo paroda (vad. M.Kiauleikytė)

PARLAMENTO GALERIJA
Gedimino pr. 53
J.Danausko fotografijų paroda "Šviesos link"
Lietuvos žydų genocido dienai skirta tapybos reprodukcijų ekspozicija "Šventoji žemė Deivido Robertso akimis"
M. K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus dailininkų paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K. Sirvydo g. 6
Videniškių plenero dalyvių paroda "Baltadvario legendos"

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS
IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g.41
Iki X.23 – paroda "Lietuvių animacija. Nuo sumanymo iki filmo"
Lietuvių autorių animacinių filmų peržiūra
Iki XII.1 – paroda "Scenos Alchemikas", skirta L.Truikio 100 metu jubiliejui

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
Iki XII.24 – V. Pakalnio (1972–2004) tapybos, piešinių paroda "Palmės Vytukui"

MUZIEJUS "BEATRIČĖS
NAMAI-MUZIEJUS
A.Vienuolio g. 12
Iki XII.15 d. vyks "Vilties" ugdymo centro mokytojų ir auklėtinių tapybos darbų paroda. Iejimas nemokamas.
Tel. pasiteirauti: 8(5) 2617422

TOLERANCIJOS CENTRAS
Naugarduko 10
Nuolat veikianti ekspozicija "Žydų kultūros palikimas"

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
Iki X.30 – V.Šato paroda "Nostalgija"

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
X.20-XII.8 – ekslibrisų paroda "Lietuvos medicina"

VERKIŲ RŪMAI
Žaliųjų ežerų g. 49
Paroda "Senieji Lietuvos žemėlapiai"

TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
Iki X.20 – tautodailininko S.Sasnausko vitražo paroda

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

EUROPOS PARKAS
Skulptoriaus S.van der Merwe (Pietų Afrika) naujo kūrinio "Pagauk vėją" pristatymas

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Nuolat veikiančios parodos: M. K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija, XV – XIX a. Senoji Lietuvos dailė, XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė, Lietuvių liaudies menas
Primename, kad lankytojų laukia ir rekonstruota M. K. Čiurlionio galerija
Iki 2005.I.16 – paroda "Scenos alchemikas", skirta L.Truikio 100-osioms gimimo metinėms

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
Nuolat veikiančios parodos: J. Mačiūno Fluxus kabinetas, Ay – O instaliacija "Juodoji skylė", Takato Saito instaliacijos "You+me shop", Pasaulio lietuvių dailė, Šiuolaikinė Lietuvos dailė
Iki X.17 – L.Marcinkevičiūtės piešinių paroda "Askorbo rūgštis"
Iki X.31 – edukacinė paroda "Menas + Menas bendrauti: TEKSTilė 2004"
X.22-XI.21– tarptautinė šiuolaikinio meno paroda "Pataisos"

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Nuolat veikiančios parodos: vertingiausi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio dailė, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI-XX a. Europos vaizduojamoji dailė, M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros. Galerijoje veikia MENO laboratorija, Šiuolaikinio meno informacijos centras (ŠMIC)
Iki XII.5 – paroda "Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai", skirta M. Žilinsko jubiliejui
Iki XI.7 – italų dailininko M.Ghiotti objektų paroda "Tvarka. Erdvė. Ritmas"

FUJIFILM FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Iki X.28 – R.Juškelio retrospektyvinė fotografijų paroda

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
X.19-XI.4 – grafikės E.K.Kriaučiūnaitės personalinė paroda "Kitaip"
X.19-XI.4 – prancūzų dailininko Laurent Da Ponte paroda "Vienaskaita ir daugiskaita"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Iki X.17 – Kauno dailės gimnazijos moksleivių keramikos paroda

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velniava"
Iki 2005.IV.1– Kauno karikatūristų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Nuolat veikiančios parodos: meno ir kultūros veikėjų A. ir P. Galaunių memorialiniai kambariai: biblioteka, P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys
A.Galdiko dovanotų grafikos darbų paroda
Iki XI.8 – G. Kušlio darbų paroda "Vizijos"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija

GINTARO GALERIJA
Vilniaus g.10-7
R.Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda "Kelionė laike"

"EGLĖS GALERIJA"
Raguvos 9-2
X.18-XI.6 – paroda "Lėlių namai"

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
Paroda "Susikūriau savo pasakišką šalį", skirta J.Aisčio 100-osioms gimimo metinėms
Paroda "Lietuvių rašytojai spaudos draudimo metais (1864-1904)"
Paroda "Teateinie meilės karalystė", skirta P.Venclovo 60-mečiui
Paroda "…lieka tik vaikystės saulė amžina…", skirta A.Nykos-Niliūno 85-mečiui
Paroda "…pasilikau tik dangų mėlyną…", skirta L.Andrieko 90-mečiui

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Iki X.18 – E.Ivaškeviciutes tapybos paroda "Žaismas"
Iki XI.12 – A.Šakalio jubiliejinė tapybos paroda
Iki X.30 – plakatų paroda
X.21 – reprodukcijų paroda "Kaunas senosiose graviūrose ir piešiniuose"

TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
A.Jakšto g.18
Tautodailiniko R.Krasninkevičiaus grafikos darbų paroda

A. IR J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS
Kauno mažoji 2, Vilkija
Iki XII.1 – L.Šepkos premijos laureato S.Lampicko medžio skulptūros paroda

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
Iki 2005 – paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
Iki X.31 – L.Natalevičiaus jubiliejinė tapybos paroda
Iki X.31 – V.Strauko fotoparoda
Iki X.31 – respublikinis projektas kartu su Bariti galerija"Peizažas šiuolaikinėje lietuvių tapyboje"

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Iki X.28 – A.Hornerio (Suomija/Didžioji Britanija) fotografijų parodą "Terra Borealis"

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
Iki XI.8 – tarptautinis emalės meno pleneras "Ženklai"

MENININKŲ NAMAI
Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10
Iki X.28 – A.Hornerio (Suomija/Didžioji Britanija) fotografijų parodą "Terra Borealis"

VIEŠBUTIS "NAVALIS"
H.Manto g. 23
Iki X.17 – Osnabriuko universiteto (Vokietija) ir Šiaulių universiteto Dailės fakultetų dėstytojų bei studentų grafikos darbų paroda

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Iki XI.6 – A.Musneckio fotografijų paroda "Gyvieji ir mirusieji"
Iki XI.6 – A.Mončio piešinių paroda "Kūnai"
Iki X.27 – Kamenos klubo skiautinių paroda "Kontrastai"
X.15-27 – vaizduojamojo meno paroda "Natiurmortas – nuo plokštumos iki erdvės"

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
Iki X.28 – N.Ingelevičiūtės-Vilutienės ir M.P.Vilučio grafikos paroda

LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
X.15-XI.6 – Tauragės apskrities menininkų kūrybos darbų paroda
"Sugrįžimas"

AUŠROS ALĖJOS RŪMAI
Aušros al. 47
Nuolatinė istorijos ir etnografijos ekspozicija
Archeologinė ekspozicija "Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a."
Iki XI.30 – paroda "Lietuviškų atvirukų raida 1900-2000 m."

S.IR K.VENCLAUSKŲ NAMAI
Vytauto g. 89
Nuolat veikianti S. ir K.Venclauskų ekspozicija
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuvių liaudies grafika ir tapyba"

FOTOGRAFIJŲ MUZIEJUS
Vilniaus g.140
Nuolatinė fotografijos istorijos ekspozicija
Iki XI.13 – fotografijų parodos "Karas po karo"
"Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m."

CH. FRENKELIO RUMAI
Vilniaus g. 74
Nuolat veikianti ekspozicija "Provincijos dvaras XIX a. vid.–XX a. vid."

DVIRAČIŲ MUZIEJUS
Vilniaus g. 139
Nuolat veikianti dviračių istorijos ekspozicija

RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 174
Garso ir vaizdo prietaisų atkūrimo ekspozicija

POETO JOVARO NAMAS
Vytauto g. 116
Ekspozicija "Literatūros kūrėjų pasaulis ir likimai"
Memorialinė poeto Jono Krikščiūno-Jovaro ekspozicija
Iki 2005.I.7 – originalių autorinių atvirukų paroda

DIONIZO POŠKOS BAUBLIAI
Bijotų km., Šilalės rj.
Nuolat veikianti ekspozicija "Baubliai – pirmasis Lietuvos muziejus"

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys"
Danų architektūros ir dizaino patriarcho A.Jacobseno parodos "Mažasis Arne" ir "Kertiniai ir nesenstantys"

G.PETKEVIČAITĖS–BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Respublikos g. 37
Iki X.29 – spaudinių, rankraščių ir fotografijų paroda "Filosofui Arvydui Šliogeriui – 60"

GALERIJA "2 – ASIS AUKŠTAS"
Vasario 16–osios g. 10
Iki XI.3 – E. Gaspariūnaitės–Taločkienės akvarelių ir fotografijų paroda "58 akimirkos"

Druskininkai


MIESTO MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
Nuolat veikianti ekspozicija "Druskininkai senuose dokumentuose ir žemėlapiuose"
X.15 – XI.5 – J. Mysieko (Gdanskas) darbų paroda "Koliažai ir grafika"

Muziejaus filialas
V.Kudirkos g. 7
Vaikų darbų paroda "Čiurlionis ir aš", skirta menų festivaliui "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu"
Vaikų darbų paroda "Druskininkai – ateities miestas"
Tarptautinė vaikų darbų paroda "Vaivorykštės tiltas 2004"

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 35
Iki 2005 m. – paroda "Čiurlionis ir fotografija" (iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondų)

VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Iki XI.1 – tarptaytinio plenero, skirto V.K.Jonynui, dalyvių darbų paroda

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
Iki X.30 – I.Bačiuškaitės grafikos paroda

SANATORIJA "LIETUVA"
I.Geniušienės grafikos darbų paroda

Galerija "SOFA"
Vilniaus al. 10
Iki X.21-V.Giliaus fotografijos paroda "Bliuzo naktys"

Palanga


A.MONČIO NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Nuolat veikianti A.Mončio darbų paroda
A Balteno paroda "Miesto ilgesys"

Nida


KULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"
X tarptautinio tapybos plenero "Nidos ekspresija" dalyvių darbų paroda

Neringa


JUODKRANTĖS PARODŲ NAMAI
L.Rėzos g. 8
Kauno akvarelistų sekcijos paroda "Geltona, mėlyna, raudona"
Nuolat veikianti istorinė ekspozicija, skirta M. L.Rėzai ir Juodkrantės istorijai

Kėdainiai


JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
X.15-XI.27 – Audriaus V.Plioplio paroda

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
Iki XI.4 – tarptautinė akvarelės paroda "Spalva, popierius,vanduo," skirta iš Plungės rajono kilusio dailininko I.Budrio atminimui
Iki XI.4 – plenero, vykusio Plungės dvare, darbų paroda
Iki IX.30 – paroda "Plungė, kuri buvo"
Iki XII.31 – projekto "Senoji ir šiuolaikinė kryždirbystė Plungės muziejuje" paroda "Norime apsaugoti"
X.8 – R.Rakausko ir V.Tamoliūno paroda "Du žemaičiai – du pasauliai"

Molėtai


DAILĖS GALERIJA "AKCIJA M"
Inturkės g. 4
Iki XI.4 – J.Krivickaitės tapybos paroda "Semana sancta"

Zarasai


DUSETŲ DAILĖS GALERIJA
K. Būgos 31A
Iki X.22 – R.Pučeko asambliažų ir tapybos parodą
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:56 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba