Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

X.15-21

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
X.15, 16 18 val. – premjera: J.F.Halevy’o "ŽYDĖ", 2 v. opera prancūzų k. Dirig.J.Aleksa. Bilieto kaina 20-170 Lt
X.17 12 val. – P.Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ", 3 v. baletas. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 9-70 Lt
X.20 18 val. – S.Prokofjevo "ROMEO IR DŽULJETA", 3 v. baletas. Dirig. M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt
X.21 18 val. – premjera: G.Verdi "RIGOLETAS", 3 v. opera italų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 9-70 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
X.16 18 val. – Moliere’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.I.Bučienė
X.17 18 val. – P.Barzo "SUSITIKIMAS". Rež.R.Banionis
X.21 18 val. – H.Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež.L.Zappia (Kroatija)
Mažoji salė
X.16 16 val. – premjera: W.Shakespeare’o "KARALIUS LYRAS". Rež.V.Masalskis
X.17 16 val. – S.Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež. R.Ramanauskas
X.18 18 val. – I.Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež.J.Vaitkus (po spektaklio susitikimas su pjesės autoriumi I.Villqistu)

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Nacionaliniame dramos
teatre
Didžioji salė
X.19 19 val. – M.Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež. O.Koršunovas

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
TARPTAUTINIS VILNIAUS TEATRO FESTIVALIS "SIRENOS"
X.15 18 val. – A.Camus "KALIGULA". Rež.J.Jonynas. Bilieto kaina 25 Lt
***
X.16 12 val. – premjera: J.Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. G.Radvilavičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
18 val. – R.Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež. P.Gaidys. Bilieto kaina 10–18 Lt
X.17 12 val. – premjera: J.Januškevičiūtės "KIŠKIO PASAKOS". Rež. G.Radvilavičiūtė. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
šiuolaikinės
dramaturgijos forumas "KARTA P., ARBA NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS"
X.17 18 val. – "TRANSATLANTIKAS". Rež.J.Opryńskis, W.Mazurkiewiczius. Bilieto kaina 8-14 Lt (Teatr Provisorium, Kompania Teatr, Liublinas)
X.19 18 val. – forumo atidarymas – J.Klatos "GREIPRUTO ŠYPSNYS". Rež. K.Šmigelskis. Salėje 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.19 20 val. Skalvijos kino centre – Naujasis lenkų TV teatras (TV spektaklio pagal naujausią I.Villqisto pjesę peržiūra; R.Pawlowskio paskaita)
X.20 18 val. – M.Mroczkowskos "JUSTINA, SESUO MANO". Rež. R.Kudzmanaitė; A.Bednarskos "VEIDU Į SIENĄ". Rež.R.Morkūnas. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
X.21 18 val. – M.Walczako "KELIONĖ Į KAMBARIO VIDURĮ". K.Bizio "TOKSINAI". Rež.G.Liutkevičius. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
X.16, 17 18 val. – premjera: P.O.Beaumarchais "FIGARO – ČIA!". Rež.G.Trostianieckis
X.18, 19 18 val. – M.Cvetajevos poezijos skaitymai: J.Bogdanovič (Vilnius), E.Pranskutė (Minskas)
X.21 18 val. – E.Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež.G. di Capua

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
X.16 12 val. – S.Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. A.Mikutis
X.17 12 val. – S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
X.16 14 val. – N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
X.17 14 val. – "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež.A.Mikutis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
X.15 19 val. – "JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ". Rež.A.Giniotis
X.16 19 val. – C.Gozzi’o "KARALIUS ELNIAS". Rež.A.Giniotis
X.17 15 val. – "IŠDAIGOS BAŠMUKŲ GATVĖJE". Rež.A.Giniotis

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
X.15 18 val. – Ch.Gounod "MARGARITA". Dirig. J.Geniušas. Bilieto kaina 5-20 Lt
X.16 18 val. – F.Leharo "PAGANINIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–25 Lt
X.17 12 val. – G.Gladkovo "BRĖMENO MUZIKANTAI", 2 v. miuziklas. Dirig. J.Vilnonis. Bilieto kaina 6-12 Lt
18 val. – premjera: I.Kalmano "BAJADERĖ", 3 v. operetė. Dirig.J.Janulevičius. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.20 18 val. – "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS", 2 d. tango spektaklis. Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 5-25 Lt
X.21 17 val. – J.Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
X.17 18 val. – W.Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. J.Vaitkus. Bilieto kaina 12-25 Lt
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.19 18 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 12-25 Lt
*
X.20 18 val. – W.Shakespeare’o "DVYLIKTOJI NAKTIS". Rež .K.Johnson (Anglija). Bilieto kaina 8-15 Lt
X.21 18 val. – J.Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež. J.Vaitkus. Bilieto kaina 8-15 Lt

MAŽASIS TEATRAS
M.Daukšos g. 34
X.15, 16 18 val. – T.Dorst "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež.V.Balsys
X.17 12 val. – "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ". Rež. A.Lebeliūnas

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio 74 a.
X.15 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt
X.16 18 val. – T.Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež. S.Rubinovas. Bilieto kaina 15 Lt
X.17 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas. Bilieto kaina 30 Lt

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a.
Didžioji salė
X.16 12 val. – "PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS". Rež.O.Žiugžda
X.17 12 val. – "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež.A.Stankevičius
X.21 18 val. – "AKUSTINĖS MUZIKOS ZONA"

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
Šiaulių dramos teatro gastrolės
X.16 18 val. – "HISTORY OF LITHUANIA". Rež.R.Steponavičiūtė
X.17 12 val. – "JONIUKAS AVINIUKAS IR SESUTĖ ELENYTĖ". Rež.J.Žibūda
18 val. – V.V.Landsbergio "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. V.V.Landsbergis
*
Anželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
X.18 18, 20 val. – "CARMEN". Choreograf.A.Cholina. Bilieto kaina 30-35 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gastrolės
X.16 18 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 15-25 Lt
X.17 16 val. – premjera: M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas. Bilieto kaina 15-25 Lt

Panevėžys


MUZIKINIS TEATRAS
Nepriklausomybės a. 8
X.15 18 val. – Panevėžio muzikinio teatro meninės veiklos 10-mečio ir operetės teatro atkūrimo šventė

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
X.15 18 val. – A.Petrovos "NESIJUOK SAVO ARTIMO ŽMONOS ĮKANDIN". Rež.N.Miteva
X.16 18 val. – H.Boičevo "TITANIKO ORKESTRAS". Rež.A.Pociūnas
X.17 12 val. – V.Kupšio "BATUOTAS KATINAS". Rež.V.Kupšys
18 val. – K.Goldoni’o "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež.R.Teresas

LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
Respublikos g. 30
H.Ch. Anderseno pasakų palėpės atidarymas–festivalis
X.15 10 val. – J.Jasimo "KIAUS, MIAUS IR TETULĖ". Rež.D.Armanavičius (Kauno lėlių teatras "Nykštukas")
13 val. festivalio uždarymas – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež. A.Markuckis
***
X.16, 17 12 val. – premjera: R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEAtras
X.15 18 val. – A.Kaniavos autorinių dainų vakaras "Muzika mus(ė)iškiams". Bilieto kaina 7–10 Lt
X.20 18 val. – D.Čepauskaitės "MUSĖ". Rež. V.Šinkariukas. Bilieto kaina 2–6 Lt

Alytus


LĖLIŲ TEATRAS "AITVARAS"
Rotušės a.2
V TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS "AITVARAS"
X.15 11 val. Lėlių kambaryje – R.Šerelytės "ŽVAKELĖ ŠV. PRANCIŠKUI". Rež.L.Skruibienė
13 val. Rumbonių bažnyčioje – "EVANGELIJA PAGAL JUDĄ". Rež.A.Walnis (A.Walnio lėlių teatras, Lenkija)
15 val. Lėlių kambaryje – "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež.N.Indriūnaitė (Vilniaus teatras "Lėlė")
17 val. Mažojoje salėje – "VIENINTELĖ". Rež.G.Radvilavičiūtė (Klaipėdos lėlių teatras)
X.16 11 val. Lėlių kambaryje – A.Milno "MIKĖ PŪKUOTUKAS". Rež.A.Loori (Viljandžio lėlių teatras, Estija)
12 val. Mažojoje salėje – "BEŽDŽIONIŲ KARALIUS". Rež. S.Paciukas (Šilutės teatras)
13 val. Lėlių kambaryje – "PASAKA APIE TRIS PARŠELIUS". Rež. V.Mazūras (Vilniaus "Paršiuko Ikaro" lėlių teatras)
15 val. Mažojoje salėje – "KIAULIAGANIS". Rež. J.Baldauskienė (Utenos kultūros centro lėlių teatras "Zuikis Puikis")
17 val. Mažojoje salėje – "ĮDOMIOJI OPERA". Rež.A.Čeredėjevaitė (Vilniaus lėlių teatras "Žalia varna")
X.23 12 val. – G.Mareckaitės "MUZIKANTAS IR ŽVAIGŽDĖ". Rež. L.Skruibienė
X.30 12 val. – R.Šerelytės "ŽVAKELĖ ŠV.PRANCIŠKUI". Rež. L.Skruibienė

Alytus–Vilnius


ASSITEŽO FESTIVALIS
X.21 10.30 val. Alytaus miesto teatre – festivalio atidarymas
11 val. Alytaus miesto teatre – H.Verburg "TĖVAI IR KIAUŠINIAI". Rež. R.Kudzmanaitė (Valstybinis jaunimo teatras). Bilieto kaina 4 Lt
14 val. Alytaus miesto teatre – "KAD BŪTŲ LINKSMA". Rež. Ž.Ramanauskas (aktorių trupė "Teatriukas"). Bilieto kaina 5 Lt
15 val. Valstybiniame jaunimo teatre, Salėje 99 (Vilnius) – "ATVIRAS RATAS". Rež.A.Giniotis ("Keistuolių teatro" studija). Renginys nemokamas
18 val. Alytaus miesto teatre – S.Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC". Rež.D.Kimantaitė (Alytaus miesto teatras). Bilieto kaina 5-8 Lt
20.30 val. Alytaus miesto teatro galerijoje – teatralizuota akcija "SKAISTYKLA"
X.21 12 val. "Elfų" teatre (Vilnius) – "SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS". Rež. R. Vikšraitis ("Elfų teatras"). Bilieto kaina 6 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:52 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba