Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
 LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

VERTIMAI

UFOLOGAS

LUIGI MALERBA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Sėdžiu terasoje savo buto, esančio senojoje Romoje, bet nematau nei stogų, nei kupolų, nes mano žvilgsnis nukreiptas į dangų. Daugelis žiūri į dangų tik ypatingais atvejais. Pavyzdžiui, leidžiantis saulei arba nuostabiomis pavasario dienomis, arba prieš lietų. Ir paskui jie sako: "Koks vaiskus dangus". Arba: "Kokia dangaus mėlynė". Arba: "Koks švininis dangus". O aš stebiu dangų kaip profesionalas, nes esu ufologas ir ieškau NSO, tai yra neatpažintų skraidančių objektų, kuriuos dar prieš kelerius metus visi vadino skraidančiomis lėkštėmis.

Iš apačios dažnai sklinda policijos sirenų garsai, bet man jie nerūpi, nes mano darbas verčia mane klausytis ne to, kas vyksta žemėje. Mano žvilgsnis ir mintys nukreipti į dangų, ir tas atsiribojimo nuo žemiškų reikalų jausmas, kuris, manau, yra bendras visiems ufologams, tam tikru atžvilgiu man padeda išvengti rūpesčių bei nemalonumų. Aš nenoriu nieko žinoti. Ir netrukdykite man, nes turiu stebėti dangų, turiu ieškoti NSO.

Ufologo darbas sukelia ir keblumų, pavyzdžiui, kai turiu rašyti dokumentuose apie savo profesiją. Aš rašau "ufologas" ir matau,kad skaitantys šitą žodį, – žinia, kokie yra biurokratai, – sutrinka ir keistai žiūri į mane. Aš suprantu juos ir stengiuosi nekreipti į tai dėmesio, bet jei kuris išdrįsta komentuoti ar ironizuoti, tada aš įsiuntu. Dirbu aštuonias valandas per dieną ir turiu teisę būti gerbiamas kaip ir kiekvienas kitas darbuotojas. Ketvirtą po pietų jau sėdžiu terasoje ir būnu ten iki aštuonių vakaro. Darau vienos valandos pertrauką vakarienei ir paskui vėl imu stebėti dangų iki pirmos valandos nakties. Neužmirškite, kad esu laisvos profesijos žmogus, todėl niekas man nemoka už darbą ir tuo labiau už viršvalandžius, už darbą naktimis ar poilsio dienomis.

Iš tikrųjų mano darbas yra sėdėti terasoje ir stebėti dangų. Šitaip pasakius atrodytų, kad tai niekų darbas, nes kiekvienas gali sėdėti terasoje ir žiūrėti į dangų. Bet tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Visų pirma, pavargsta akys, kaip pavargsta ir darbininko rankos arba galvos kai kurių dirbančių protinį darbą intelektualų. Antra, ufologo darbe svarbu ne tik akys. Reikia būti labai atidžiam, ir dėl to kyla nervinė įtampa. Pažįstu vieną ufologą, kuris stebėdamas dangų išprotėjo.

Akys turi išmokti ieškoti danguje NSO. Aš išmokau naudotis akimis kaip fotoaparatu ar žiūronu. Aiškiame danguje, tai yra tokiame, kuriame nėra jokių orientyrų, galiu sukoncentruoti savo žvilgsnį į šimto, dviejų šimtų metrų, kilometro, dešimties kilometrų, šimto kilometrų ir taip toliau atstumą. Kad tai padarytum, reikia daug treniruotis. Norėčiau pamatyti, ar tai padarytų tie, kurie šaiposi, kai sakau, kad esu ufologas.

Terasoje ant stalo, šalia krėslo, kuriame sėdžiu (kartais dirbu ir stovėdamas), visada turiu du fotoaparatus: vieną paruoštą dienai ir kitą – nakčiai su specialiomis iš Vokietijos parsivežtomis juostelėmis. Dienai ir nakčiai naudoju skirtingas juosteles ir, aišku, skirtingus objektyvus. Išmokau sufokusuoti objektyvą ir nustatyti diafragmą per kelias sekundes po atstumo nustatymo iki NSO akimis.

Išanalizavau visus dokumentus apie NSO ir atkreipiau dėmesį į tai, kad NSO beveik visada pasirodo vėlyvą popietę arba nakties pradžioje. Galimas dalykas, kad statistikos duomenys klaidingi, nes kaip tik tuo laiku žmonėms lengviausia stebėti dangų, bet aš remiuosi statistika, nes ja labai pasitikiu. Aišku, būtų įdomu įsteigti stebėjimo postus ir tyrinėti dangų taip pat rytmečio valandomis, bet rytais mažai kas domisi dangumi. Nežinia kodėl, bet taip jau yra.

Šeštadieniais bei sekmadieniais paprastai nedirbu. Mano žmona dėsto vidurinėje mokykloje, ir šeštadieniais ji taip pat nedirba, taigi tomis dienomis mes einame pasivaikščioti. Vaikštinėjant ir plepant su ja dažnai mano akys pačios nukrypsta į dangų. Žmona man ima priekaištauti, sako, kad poilsio dienomis neturėčiau dirbti, bet aš atsakau, kad esu laisvos profesijos žmogus, taigi neturiu dienotvarkės. Yra žinoma, kad laisvos profesijos žmogus dirba ilgiau už tarnautojus. Dėl to mes su žmona ginčijamės. Kartais, stebėdamas dangų, įlipdavau į balą arba suklupdavau ir pargriūdavau, o ji manęs nesulaikydavo. Vieną kartą vos neįkritau į Bračano ežerą. Keista, kad žmona manęs neperspėjo. Paskui ji sakė, kad norėjo pajuokauti. Betgi ji labai gerai žino, kad aš nemoku plaukti.

Mano žmonos atlyginimo pragyvenimui pakanka. Aišku, negalime sau leisti gyventi prabangiai tol, kol man pasiseks nufotografuoti NSO, bet jaučiu, kad vieną dieną man tai pasiseks, ir tada parduosiu fotografijas viso pasaulio laikraščiams ir vienu kartu gausiu viską, ko neturėjau tuos dvejus metus. Paaiškinau savo žmonai, kad mano darbas – tarsi investicija į ateitį. Per dvejus metus, kuriuos paskyriau ufologijai, nesu matęs nė vieno NSO, bet kaip tik dabar nederėtų mesti pradėto darbo. Tuo labiau kad pastaruoju laiku atėjus į madą fantastiniams filmams siaubingai išaugo ir susidomėjimas NSO.

Aš neteorizuoju, nespėlioju, ar tie neatpažinti objektai atklydę iš kitų pasaulių, o gal dar iš kur kitur. Tegu spėlioja tie, kurie domisi moksline fantastika, bent jau kol kas. Ateityje gal tai darys astronomai. Aš esu ufologas ir turiu gauti tik dokumentinę medžiagą apie NSO, tai yra medžiagą, kuri moksliniu požiūriu yra tikra. Savo terasoje paruošiau vietas, iš kurių vienu metu bus fotografuojamos "skraidančios lėkštės", taip pat pasiruošiau, kad viską galėtų patvirtinti notaras. Kai nufotografuosiu NSO, mano fotografijos bus teisiškai patvirtintos. Kol kas apskaičiuota, kad apie septynis šimtus tūkstančių žmonių buvo matę NSO, tačiau ir toliau abejojama jų buvimu. Taip yra todėl, kad niekas nesusiprato pateikti moksliškai pagrįstų įrodymų.

Esu terasoje net tada, kai lyja ar būna šalta. Jei kartais susergu (kaip buvo atsitikę prieš kelis mėnesius, kai susirgau bronchitu), atsigriebiu dirbdamas viršvalandžius. Jei fabrikų darbininkai dirbtų taip pat stropiai, tai šiandieną mes neturėtume krizinės situacijos, kurioje, kaip man pasakojo, mes atsidūrėme. Bet apie tai negaliu kalbėtis su savo žmona, nes ji neteisi dėl darbininkų, o ypač dėl pravaikštininkų. Pasak jos, dėl visko kalta vyriausybė. Kartą susiginčijome dėl Julijaus Cezario. Nuo tada su ja nekalbu net apie istoriją. Per televizijos pirmą kanalą kartais žiūriu oro prognozių laidas. Vakarais ji išeina į terasą ir sako, kad artėja atmosferiniai penkto numerio trukdžiai. Šitokiu būdu ji iš manęs pasišaipo, bet draugiškai, nes kitaip labai supykčiau.

Kai dirbu, niekada nesiblaškau ir nenuleidžiu akių nuo dangaus. Mano regėjimo laukas yra šimto aštuoniasdešimties laipsnių. Turiu būti tikras, kad jeigu pasirodys NSO, aš jį pamatysiu ir nufotografuosiu. Man tai nėra tik darbas. Jei nebūtų mylimos žmonos, tai būtų mano gyvenimo tikslas. Mūsų santuoka laiminga. Vienintelė tamsi mūsų santykių dėmė buvo tas man visiškai nepatikęs pajuokavimas prie Bračano ežero.

Vakar po pietų man būnant terasoje ir žvalgantis po dangų, iš gatvės ir šalia esančios aikštės ėmė sklisti tarsi išprotėjusių policijos mašinų sirenų garsai. Nežinau, kas atsitiko, bet turėjo būti kas nors rimta, nes vienu metu pasigirdo šūviai – pistoletų bei šautuvų šūviai. Šaudė net ašarinių dujų užtaisais, nes staiga akyse pajutau perštėjimą ir ėmiau ašaroti. Bet aš net nežvilgtelėjau, kas ten apačioje atsitiko. Ašaromis paplūdusiomis akimis toliau tyrinėjau dangų. Manęs nedomina tai, kas vyksta šiuo metu Italijos gatvėse bei aikštėse. Aš nenoriu to žinoti ir net sugadinau televizorių, kad mano žmona negalėtų jo įjungti, kai rodo žinias. Kartu netekau galimybės žiūrėti orų prognozių laidas, bet ką padarysi. Vienintelis nemalonumas buvo tas, kad dėl tų ašarinių dujų, kurios kasdieną pakyla iki mano terasos, pablogėjo mano regėjimas, ir okulistas pasakė, kad turėčiau kelias savaites ar net kelis mėnesius pailsėti užtemdytame kambaryje. Na, gerai, aš esu pasiruošęs visokiai aukai, kad tik manęs neblaškytų gatvių bei aikščių įvykiai. Aš nenoriu nieko žinoti, mane domina tik dangus.

Iš italų kalbos vertė ARNOLDAS STACKEVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


10886. Korra2004-10-19 08:29
Puikus tekstas.

11004. ?2004-10-23 15:22
kuo būtent?

11008. rasa2004-10-23 18:55
ironija švelni

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:43 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba