Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
 VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

POEZIJA

VACYS REIMERIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Alio Balbieriaus fotografija

LITANIJA KARALIENĖMS


Nežinau, iš kur tikėjimo ir pasisemčiau,
kai šviesa kasvakar – gaivalo nasruos…
Aš meldžiuosi savo karalienei Lemčiai:
duok dar vieną rytą saulės ir rasos.

Nors savim, savim tik pasikliaut prisiekei,
siaučiant karui, drebant žemei – nebuvai
bailiu…
Aš meldžiuosi savo karalienei Sėkmei:
duok laimingai pereit upės liepteliu.

Prisiminęs, kad mylėta ir kentėta gailiai,
kad patirta, jog nebūna meilės lig mirties, –
aš meldžiuosi savo karalienei Meilei:
duok dar paklausyti mylinčios širdies.

Nežinau, ar dar iš nuopuolio pakilčiau,
kai ir vėl man, nuodėmingam, pulsas neramus, –
aš meldžiuosi savo karalienei Vilčiai:
duok svajonei mano kūną ir sparnus.

Eina žmonių minios – abeliai ir kainai,
eina ir praeina tarp lemčių painių, –
aš meldžiuosi savo karalienei Laimei:
leisk man dar sutikti Žmogų tarp žmonių.

Aš meldžiu, bet mano gan keista malda –
ar pasieks Karalių sostą? Jei pasieks – kada?
Tad gal veltui lieju prašymų aliejų, –
nepriklauso viskas vien nuo karalienių…
Kai žmonių ir maldos, ir svajonės mainos –
reikia dar Valdovo malonios palaimos.

METAS SURINKTI…


Galėtų dažniau skambėti pasakymas:
atėjo metas surinkti akmenis,
neapykantoj mėtytus, širdį šalna apakinus,
prieš dangų ir žemę, prieš žmones ir asmenis.

Ak, pilna dar jų laukuose ir sielose
su pykčio ir melo randuotom briaunom,
su Judo spalvos apkaltom bjauriom,
su keršto, net kraujo dėme įsivėlusia.

Jau būtų metas surinkti tuos akmenis,
sukraut į rūsius užmiršimo aklinus,
nes padengė juos išminties ir dienų tiesa,
ir laiko samana, ir atgailos rasa.

Tiktai tu, kurs mėtei, kodėl jų rinkt neeini?
Ar tu Koholeto orųjį priesaką atmeni?
Gal tau brangesni nesantaikos dėsniai seni,
ir užanty tu slepi dar ne vieną akmenį?

Prie slenksčio, naują epochą žyminčio,
apšvarinkim žemę po pikto ledynmečio;
telydi mintis kaip širdies įsakymas:
seniai jau metas surinkti akmenis.

BALTAS KAŽKAS…


Mums – laikas bėga… O laikui mes –
sėslūs grūdeliai pasaulio aruodo…
Jis aklas, o eina per jūras, žemes,
per amžius…
Ir kas jam kelią parodo?

Yra kas girdi žmonių šnekas –
tad – tyliau, neužgožki, nepabaidyki…
Ar matai, kaip eina Baltas Kažkas
prieš juodą laikrodžio rodyklę…

KELIAUTOJAI


Tarp keleivių jis sėdi kampe prie lango,
lyg nemato kitų, į save liūdnas gūžias,
tarytum ko bijos, tarytum ko vengia,
gal daug kam nemielas skurdo drabužiais.

Troleibuso maršrutas – benamio kelias.
Matau jį kasdien. Čia jam šilta – ir dėkui…
Jis kasdien – iki paskutinės stotelės,
aš kol kas – į namus. Benamis – į niekur…

TAMSA IR ŠVIESA


Apie žvakę vėjy Eltono Džono daina…
O ji – irgi liekna, su vainiku liepsnos…
Vėjas papūs, liepsna kažkur nuplasnos,
ir skausmingos šviesos žemė bus sklidina.

Daina – Diana… Diena – Diana…
Tokia Diana tebuvo viena…
Užėjo naktis, kaip dienos netektis,
jos vardu į medžioklę išėjo mirtis.

Skausmingos šviesos žemė bus sklidina;
kur mirties, kur aukos karalystė?
Pasaulio tamsoj bet kam nesunku paklysti…
Apie žvakę vėjy Eltono Džono daina.

IŠ GYVENIMO KRONIKŲ…


Kaskart savaitei prisuku savo gyvenimą,
nežinau, kiek tas žaismas dar prasitęs,
bet yra kas numaldo laiko baimę ir nerimą,
atsakingai skaičiuoja valandas ir minutes.

Nežinau, kiek tas žaismas dar prasitęs…
Panašiai kaip jūs duoną riekutėmis raikote,
daug savaičių jau užsuku tą sieninį laikrodį,
kuris rimtai skaičiuoja valandas ir minutes.

Ir yra kas numaldo laiko baimę ir nerimą,
nors dažnai gula dieną ir netikrumo rūkai….
Savaitei vis prisuku savo gyvenimą, –
nežinau, kaip jis, bet laikrodis eis tikrai.

APYNIŲ MAGIJA


Seniai seniai jie skyrė pasimatymus,
seniai mylėjo mylimus ir mylimas…
O ir senokai linksmino juos filmas
"Senukai skina apynius…"

Kviesti talkon, lyg kopdami į dangų,
jie lipo skint purių kaip vilna spurgų;
Ir dėjosi kažkas… Širdis maištingai spurda,
šalia vėl mato akys veidą brangų.

Ir grįžta tai, kas jau seniai aprimo…
O apyniai – kokie jie svaigiai kvapnūs!
Kokie garbaniai… Ką jie širdžiai primena?
Linksmi senukai gosliai skina apynius.

Ir jau ne vienai skaisčiai dega skruostai,
ir jau ne vienas žvalgosi lyg lapinas…
Mintim jaunatviškai viens kitą glosto…
Rudens talkoj senukai skynė apynius.

Tu spurga svaigulio ir mums aistras pabudini,
ir noris kaip kadais skubėt į pasimatymus…
Ne vien kine senukai skina apynius –
tų apynių gausu visiems kas rudenį.

ŽINGSNIŲ ARITMETIKA


Kol mes žengiam žingsnį mažą ir tylų –
Žemė šimtą mylių nurieda,
o su ja ir mes – tą šimtą mylių
ir dar vieną žingsnį priedo.

O kas, jei žengiam žingsnį atgal,
o Žemė į priekį nuskrieja… Tai gal
tuo mylių šimtu atsiliekam nuo jos
ir dar – tuo žingsniu,
mūs žengtu atgalios.

KEISTAS REIŠKINYS


Patiko kolegos frazė imli:
mes – debesėjam…
Ką beveiktume – ariam ar sėjam,
tunkame ar iš bado liesėjam,
gyvenimui plojam ar pasibaisėjam –
Lietuvoj, stebuklų šaly –
visi debesėjam.

VĖJO GAIVINAMI…


Mūsų liūtys, mūsų sausros jau praėjo,
bet su vėju neša nežinią dangus,
ir žmogus, atminęs išmintį Kūrėjo,
sieja aušrą su saulėlydžiu, kuris dar bus.

Nuostabus dienos su saule saikas;
vaikos debesys užkloti mus abu…
Po darbų ir pailsėt ateina laikas…
Sveikas, vėjau!
Tu mus gaivini…
Ir nuostabu!

RUDENINĖ MELODIJA


Ir vėl ruduo, siautulingas ruduo aplink…
Atmink, ruduo išryškina žemės takus;
lakus, kaip mintis, vėjas skraidina lapus,
trapus, kaip gintaras, lapas – kapavietės link…

Atmink, į vakarą skubina žingsnį diena,
gana būtų saulės, bet negana jos vis tiek,
tikėk, kad gyvenimo vasara nenuruduos perniek,
įsiliek į vyno taurę saulėlydį su daina.
 

Skaitytojų vertinimai


10852. Cinikas2004-10-18 10:25
Grafomanija. Atsilikus jau nebe simta myliu. Ir nebe du...

10859. giltinė2004-10-18 14:42
pasirodo, anas da gyvas.

10862. Grafas Grafomanas2004-10-18 16:22
Liudna savaitrascio duokle senukui.

10898. Arnoldas :-) 2004-10-19 13:09
Klasika!!! Ka daugiau galima pasakyti.

10944. Korra2004-10-20 15:12
galima dar pasakyti: šūdas.

10971. Korra2004-10-21 18:26
Negražiai parašiau. Atsiprašau.

11015. žinom žinom2004-10-24 09:19
vietoj ano nevykusių eilių geriau būtų paskelbti, ką anas draugas yra nuveikęs...

23840. Wedaras:) :-) 2006-03-23 21:33
grazu...:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:39 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba