Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
 Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

MENO DIS/KURSE*

KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ

Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Juozas Laivys. "Laikraštyje "Literatūra ir menas" užsiūtas koduotas tekstas". 2003

1 dalis 2004 m. spalio 1 d. "Literatūros ir meno" Nr. 3017 (http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3017&kas=straipsnis&st_id=5421)

Esminių klausimų kėlimas ir atsakymų į juos ieškojimas būdingas tik nedidelei visuomenės grupei. Kalbant apie klausimų aibes pažymėtina, kad klausimai yra pirminė mąstymo pakopa, ir sutinkant su tuo, kad dviejų vienodų atsakymų nėra (nors abu jie – tas pats sakinys), analogiška, kad ir tas pats klausimas yra jau kitas. Bet tai, žinoma, negalioja esminiams klausimams, kurie nepriklauso nuo laiko, erdvės ar mąstymo kontekstų. JL.

Ar skaitėte Jacko Burnhamo knygą "Beyond Modern Sculpture" ("Anapus moderniosios skulptūros")? Jis teigia, kad mūsų pasaulis persiorientuoja nuo objektų į sistemas, ir kad menas kaip tik dabar eina šiuo keliu.

Kad pasaulis yra sistemų visuma, o menas vis dar išlaiko autentiškos sistemos vaidmenį bendroje sistemoje, manau, yra neabejotina, ir čia kalbu apie meną ne kaip psichinės terapijos priemonę. Atidžiau įsižiūrėjus, kas dedasi meninėje sistemoje, kuri iš dalies yra ir bendros sistemos atspindys, pastaruoju metu pastebimas visiškas snobizmas ir apskritai vyraujantis mišrainės ar kokteilių principas. Menininkai spontaniškai griebiasi įvairiausių teorijų, technologijų, jas eklektiškai adaptuoja ir/ar patvirtina savo kūriniuose, tačiau didžiąja dalimi išlieka paviršutiniški ir moderniai neįdomūs. Art conterporante – tai tokia netiksli ir pasenusi sąvoka, kuri galėtų apibrėžti senąjį šiuolaikinį meną.

Svarstau, ar galima kokią nors reikšmę teikti realaus laiko idėjai – ne tik laike egzistuojančio kūrinio atžvilgiu, bet ir apskritai – kaip temai. Šiuo metu vadovaujamės jau kitomis laiko sampratomis, negu anksčiau, ir jų skaičius nebėra begalinis.. Kokios dar laiko sampratos svarbios būtent jūsų kūryboje?

Savo kūrybos atraminiu tašku laikau veiksmą esamajame laike. Galimybė veikti yra neginčijamas dabarties įrodymas, "kadangi mes savo egzistencija esame čia, kur gausu praeities įrodymų, o ateitis lieka neįrodyta, tai modeliuoti įvykius dabar yra esminis veiksmas, galintis apibendrinti visą mano kūrybos problematiką" (ištrauka iš J.L. kūrybinės koncepcijos). Laiko sąvoka yra neatsiejama nuo mano gyvenimo. J.L. yra svarbus dabarties virsmas praeitimi ir būdai, galintys šį virsmą užfiksuoti. Tokiu būdu praeities įvykiai ir daiktai, kurie yra tų įvykių liudininkai ar pasekmė, savo eksponuojami parodoje patvirtina meno objektų statusą. Pastaruoju metu J.L. konceptualiai permąsto portreto žanrą taip vadinamoje posterdvėje, todėl konkretūs žmonės, gyvenantys jo aplinkoje, yra labai svarbūs. Didžioji dauguma darbų turi konkretų adresatą, fizinį asmenį, kuriam dedikuojamas kūrinys. Būtent toks santykis padeda užmegzti dialogą su dabartiniu laiku, o taip pat leidžia išlikti ateities kontekstuose.

Ar tiesa turi kokią nors reikšmę jūsų kūryboje?

"Melas privalo būti ignoruojamas bet kokioje raiškos formoje – tokia yra esminė mano moralinė pozicija" (ištrauka iš J.L. kūrybinės koncepcijos). Nesuprantu meluojančių žmonių, ką jie bando apgauti? J.L. parodose eksponuoja tik autentiškus objektus, kurie savo egzistavimu patvirtina praeities įvykį. Tuo atveju, kai eksponuojamas objektas savo fiziniu egzistavimu nepakankamai patvirtina įvykį, J.L. pasirašo sutartį su daikto savininku ar kitokiais būdais dokumentuoja praeities faktą, tačiau ši dokumentacija nėra laikoma meno kūriniu ir gali būti suvokiama tik kaip papildoma daikto vertė. Iškilus tiesos klausimui dėl konkretaus kūrinio, autorius bet kada pasiruošęs tai įrodyti.

Iš ko jūs sprendžiate, kas yra menas arba kada yra menas?

Meno kūriniu laikau erdvėje egzistuojantį objektą, kuris patvirtina autentišką faktą, liudija įvykį ar konkretų atsitikimą. Praeities veiksmas gali tiesiogiai atsispindėti konkrečiame objekte arba būti tik menamas" (ištrauka iš J.L. kūrybinės koncepcijos). O šiaip manau, kad tai nekorektiškas klausimas. J.L. yra menininkas

Ar numanote, kur dingsta ištrinta informacija?

Klausimas: kiek laiko?

Atsakymas: 14.27

atsakymas suponuoja kitą klausimą:

ar aš sužinojau, kiek valandų buvo, kai buvo užduotas klausimas,

ar tiek, kiek jų buvo, kai išgirdau atsakymą?

ar būtina žinoti atsakymą, jei jis netikslus?

kaip atsakinėti į klausimą "kiek laiko"?

kas ištrynė informaciją apie laiką?

kur dingsta ištrinta informacija

J.L. su tuo neturi nieko bendro

Šaltinis neidentifikuotas

Ar kada nors kūrėte kitu vardu? Ar įsivaizduojate, kad galėtumėte sukurti kito menininko kūrinį? Ar nesate įsivaizdavę dar nesukurtų kitų menininkų kūrinių?

Taip. "Savo darbais nesistengiu nieko pažeminti ar įskaudinti, siūlau tik džiaugtis gebėjimu pastebėti ir atlikti atitinkamus pokyčius" – baigiamoji frazė iš kūrybinės koncepcijos; o apskritai neturiu laiko ir noro domėtis "absoliučiai įnirtingomis menininkų pastangomis užsitikrinti pirmumą ir poziciją".

Ar jūsų kūrinius galima pakartoti kitoje situacijoje, kitur, kaip kažkieno kito kūrinius, ...?

Be abejo. Kaip autorius aš įsitikinęs, kad dauguma mano kūrinių gali būti atkartoti, nes veiksmai, kuriuos atlieku su objektais, yra įmanomi kiekvienam sveikam žmogui. Galbūt skirsis atlikimo laikas ar vieta, atlikimo tendencijos ir adresatas, bet pats faktas bus identiškas. Neabejoju, kad tai, ką esu padaręs, ne kartą yra padaręs ir kas nors kitas, ir aš pats galėčiau dar kartą tai padaryti, bet man tai jau nebeįdomu.

Svarsčiau, ar jūs naudojatės internetu? Ar įsivaizduojate, kad jūsų kūriniai galėtų skleistis internetu? Ar tai dera jūsų kūrybai?

Taip, internetu naudojuosi, ir ne vienu, o visais trim, kurie jau dabar egzistuoja. Todėl nenuostabu, kad ir mano kūryba laisvai skleidžiasi šiais šaltiniais. Medijų menais J.L. kol kas nesusidomėjo. Atsakymas metafora: jei aš nesiruošiu būti kosmonautas, nesiruošiu pirkti lėktuvo, kodėl mane turėtų dominti jų markės ar vairavimo ypatumai?

Ar neproduktyvumas nėra vienas radikaliausių ir stipriausių būdų priešintis dominuojančioms struktūroms? Ar vartojate produkto sąvoką savo meninėje praktikoje?

Neproduktyvumas – labai artima tema, tačiau ne išeitis kilus vaikiškiems norams priešintis dominuojančioms struktūroms. Radikaliausias būdas – savižudybė – vienintelė ir nenuginčijama teisė į savo gyvenimą. Baigęs VDA, sąžiningai du metus nieko neveikiau, turėjau pakankamai laiko viską apmąstyti ir pasirinkti – nieko nedaryti ar daryti kasdien nepaisant nieko, anksčiau ar vėliau visi prie to prieina. Aš pasirinkau aktyvų produktyvumą ir tai yra mano išgyvenimo būdas; neproduktyvumą pateisinu tik meno pauzės laikotarpy, tačiau tai labai slidus reikalas. Todėl j.l. ir susikūrė savo meno koncepciją, kuri galbūt nepretenduoja į abstrakčius filosofinius apmąstymus ir nėra labai švari bei išvalyta, tačiau tai yra vienintelis būdas išlikti egzistuojant dominuojančioms struktūroms. Apie produkto sąvoką turiu pasakyti, kad jau pusę paros dirbu atsakinėdamas į tuos klausimus, ir įvertinant, kad tai ne gatvių šlavimas, manau, nesunkiai suskaičiuotumėte, kiek už tai man turėtų būti atlyginta.

Ar oralinė komunikacija – tik kalba?

Ne. Kalba, garsai, žodžiai, sakiniai/mintys, tačiau kalbant orališkai galima ir ką nors apspjauti.

Ar "nežinomybė" yra svarbus ir kitų jūsų darbų elementas?

"Taip, aš dažnai eksponuoju daiktus, kuriais vienokiu ar kitokiu būdu pabrėžiama paslaptis, slypinti įvykyje, atsitikusiame su jais praeityje. Tai dažniausiai yra specifinis įvykis, kurio egzistavimu ir prasme galima įsitikinti tik atlikus tam tikrą veiksmą esamajame laike. Darydamas tokius darbus, nesistengiu visko iš karto atskleisti ir paaiškinti iki galo. Paslapties atskleidimas, visko pažinimas, visokeriopo smalsumo patenkinimas daro egzistenciją neįdomią; tai galioja ir kūrybai bei kūriniams" (ištrauka iš J. L. darbų aprašymų). Nežinomybė mene, kalbant apie meno, kaip meno produkto, vertę, yra vienas iš būdų kūrinį versti pinigine išraiška. Galbūt niekas nepirktų 2003 metų "Literatūros ir meno" 12 numerio už xxxx eurų, tačiau J.L. jame užsiūtas tekstas gali kam nors pasirodyti svarbus.

Ar galėtumėte diskutuoti su Nematomu žmogum?

Neaiškus klausimas. Jeigu čia kalbama apie nematomą žmogų kaip metaforą, tuomet žinoma, taip, J.L . kasdien diskutuoja su Nematomais žmonėmis Tačiau jeigu tas nematomas žmogus būtų realus, tai turbūt iš pradžių reiktų išsiaiškinti, koks tai žmogus. Mat ne su visais ir matomais turiu poreikį diskutuoti.

Pagarbiai J.L.

_____________________

* šiuolaikinio meno puslapis

Puslapį rengia Linas Kranauskas (linasss@delfi.lt)

 

Skaitytojų vertinimai


10854. zetas2004-10-18 11:05
patiko. idomu pasidare jau nuo pirmo sakinio. su manim tai buna labai retai

10887. Korra2004-10-19 08:31
Visai neįdomus pokalbis. Netgi, sakyčiau, nuobodus.

11006. N2004-10-23 15:51
Įdomiau stebėti, kaip šluoja gatvę.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:37 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba