Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
• FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
 Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

KRONIKA

NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ

Vytenis Rimkus

[skaityti komentarus]

Prof. dr. Algimantas Mačiulis paruošė du didelius veikalus: "Lietuvos architektai" (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 648 p.) ir "Dailė architektūroje" (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 496 p., 751 iliustracija).

Knygos "Lietuvos architektai" pirmoji dalis – gausiai iliustruota Lietuvos architektūros istorija suskirstyta į skyrius: "Lietuvos architektūra ir architektai", "Gotika. Renesansas", "Barokas. Klasicizmas", "Istorizmas. Modernas", "Nepriklausomos Lietuvos modernioji architektūra", "Naujoji architektų karta", "Nauji kūrybos užmojai", "Naujausios tendencijos". Pirmieji skyriai remiasi chronologiniu principu, o trys paskutinieji – problemų nagrinėjimo principu. Pastariesiems tenka ir didžioji dalis iliustracijų, taigi apskritai ši knygos dalis skirta XX amžiaus šiuolaikinės Lietuvos architektūros istorijai ir jos problematikai. Pažymėtina gera spalvotų iliustracijų kokybė. Kai kurių nuotraukų autoriai nurodomi, tačiau didelė dalis šiuolaikinių pastatų vaizdų imami iš "statybos piloto archyvo" (gal vis dėlto vertėjo pažymėti, kas tai per institucija). Yra nemaža nuotraukų, kurių autoriai nepažymėti, o daug sykių besikartojančios fotografų pavardės vargu ar būtinos, nes čia svarbiausia architektūros objekto faktinis vaizdas, o ne jo papildoma estetinė interpretacija, tampanti jau meninės fotografijos objektu. Tikslingesnis būtų įprastas metodas – pateikiamas fotografų sąrašas su jų nuotraukų numeriais.

Didžioji knygos dalis – "Lietuvos architektų enciklopediniai duomenys". Joje pateikiami duomenys apie 696 Lietuvoje dirbusius architektus. Ką ir kalbėti – tai didžiulio, titaniško darbo rezultatas, kuris ragina ir toliau ieškoti, pildyti, tikslinti. Architektai aprašomi pagal tam tikrą schemą, pateikiama portretinė nuotrauka (dalies ankstesnio laikotarpio architektų portretų nerasta).

Objektų nuotraukos įdėtos po teksto, vienam autoriui tenka nuo vienos iki trylikos nuotraukų. Šioje knygos dalyje nuotraukos yra be užrašų, architektų bendruomenei tie vaizduojamieji objektai, tikėtina, yra gerai žinomi, bet visuomenei gali kilti neaiškumų.

Knygos gale duodamas sąrašas absolventų, įgijusių architekto specialybę Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo 1946 metų. Skaičius įspūdingas – 2547 pavardės. Ši statistika rodo daug ką. Štai vien kiek specialybių: "diplomuotas inžinierius-architektas", "diplomuotas architektas", "architektūros bakalauras", "architektūros magistras", "Urbanistikos katedros absolventas", "architektūros specialybė", "interjero ir įrengimų specialybė", "interjero specialybė", "landšafto specialybė", "restauracijos specialybė", "kraštovaizdžio architektūros specialybė", "gamybinės aplinkos projektavimo, interjero ir įrengimų (architektūra) specialybė", "menų bakalauras", "menų magistras". O juk dar šalia jų yra ir "inžinieriai statybininkai", "statybininkai konstruktoriai" bei daug smulkesnių specializacijų (kelių, tiltų, statyba). Šiuo metu į architektūros erdvę skverbiasi dizaineriai, neretai šios dvi specialybės lyg ir susilieja. Ir šiuo požiūriu knygos autorius susidūrė su sudėtinga klasifikavimo, o kartu ir atrankos problema.

Nemaža keblumų autoriui kėlė ir mirties datos – jos neretai pasislepia užmaršties miglose; taip pat mirties ir palaidojimo vietos ne visada sutampa.

Informacijos gausa, problematiškumu pasižymi antroji knyga "Dailė architektūroje". Autorius aptaria terminus ir architektūros bei dailės ryšius, sąveikas. Neatsiejamais architektūros elementais tradiciškai laikoma sienų tapyba, mozaika, vitražas ir įvairios jų atmainos bei modifikacijos. Kaip tik toms dailės šakoms ir skirti didžiausi knygos skyriai. Problemiškesnių klasifikacijos klausimų iškyla "Skulptūros" skyriuje. "Trimatiškumas" pats savaime dar nenusako skulptūros kūrinio, kaip esančio "architektūroje". Skulptūra architektūrinę savastį įgyja įtvirtinama, įauginama interjere bei eksterjere (altoriai, reljefinės sienos, fasadai); taip pat gali būti erdvėje statomi paminklai. Bet pastaruoju atveju nebetinka apibrėžimas "dailė architektūroje"; daugelyje paminklų architektūra pavaldi skulptūrai, sakytume tai – "architektūra dailėje". Panašių klausimų kelia ir kitos taikomosios dekoratyvinės dailės šakos: tekstilė (gobelenai, užuolaidos), keramika, stiklas bei kita.

Architektūros ir dailės santykių esama dvejopų: stacionariniai kūriniai architektūroje (freskos, vitražai ir kt.) ir kilnojamieji (gobelenai, metalo, keramikos plokštės etc.). Pastarieji dažnai įgyja vaizduojamosios dailės funkcionavimo bruožų. Taigi ir tapyba, grafika, gyvendama ant sienų, tampa "daile architektūroje". Ši klasifikavimo problema nėra tokia paprasta, ji yra buvusi, o ir ateityje tebebus diskusijų objektas.

Knygoje pateikti duomenys išryškina netikėtą faktą: ir monumentalus, iš patvarių, tarytum amžinų medžiagų sukurtas kūrinys dažnai tampa itin pažeidžiamas, pradingsta. Daug kūrinių sunaikinama keičiant visuomeninių pastatų funkcijas. Čia turi įtakos ideologinės nuostatos. Galima būtų išvardyti šimtus išnykusių kūrinių, dingusių kartu su kaimų ir miestelių kultūros namais ir net rūmais. Paradoksas: dažnas nedidelis molbertinis ar taikomosios dailės kūrinys turi daugiau šansų išlikti. Štai ir šioje knygoje pateikiamų kūrinių dalis yra pranykę.

Ne visur kūriniai dingo dėl ideologinių motyvų, pavyzdžiui, daug gobelenų, keramikos kūrinių buvo pavogta.

Problemiškas tebėra liaudies meno buvimas architektūrinėje aplinkoje. Yra kūrinių, glaudžiai susijusių su profesionaliąja skulptūra, įeinančių į bendrąją dailės panoramą (Čiurlionio kelias, Raganų kalnas). Vertybių skalėje vien formalios klasifikacinės schemos (arba profesionalus menas, arba tautodailė), mano nuomone, nepakanka.

Šių dviejų knygų vertė laikui bėgant augs. Ilgametis autoriaus darbas tapo parankine medžiaga studijuojantiems, besidomintiems Lietuvos architektūra ir daile, teoriniai samprotavimai kelia minčių, skatina toliau dirbti.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:35 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba