Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-15 nr. 3019

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STASYS STACEVIČIUS53
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮVAIROVĖS VIENOVĖ: ES GRUNDTVIG KONFERENCIJAI PASIBAIGUS1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
5

KNYGOS 
• Jūratė Sprindytė.
SAULĖLYDŽIO MAŽORAS
• Giedrė Kazlauskaitė.
KNYGOS ŽMOGAUS BALSU
• JAUČIU PAREIGĄ PATIKSLINTI
• STAKTOS
• IŠ TVERMĖS D4
• NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA2
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
NEUŽMIRŠTAMAS PALERMAS
1
• Algis Uždavinys.
ŽAIDIMAS SU PAČIU SAVIMI
2

FOTOGRAFIJA 
• Beatričė Jacunskytė.
SUBJEKTYVUS FOTOAPARATO ŽVILGSNIS
2
• NAKTĮ FOTOGRAFAVO – PRIZĄ GAVO

TEATRAS 
• REŽISŪROS DESANTAS RUSŲ DRAMOJE
• KARTA P., arba NESKANIOS LENKIŠKOS IR LIETUVIŠKOS PJESĖS1
• "TRANSATLANTIKAS" VILNIUJE

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
"GAIDOS" RADARO ANTENA SUKASI
4
• Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.
XX A. PRADŽIOS LIETUVIŲ DAINOS IR MUZIKA
2

PAVELDAS 
• Povilas Kuodis.
ATGIMUSIOS SKARULIŲ BAŽNYČIOS SKULPTŪROS

MENO DIS/KURSE* 
• Juozas Laivys, Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
3

SKAITINIAI 
• IŠBANDYMAS TELEVIZIJA1
• ŽALIOJI PRAĖJUSIŲ AMŽIŲ PAGUNDA11

POEZIJA 
• VACYS REIMERIS8

PROZA 
• JURGA IVANAUSKAITĖ30

VERTIMAI 
• LUIGI MALERBA.
UFOLOGAS
3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Gediminas Kajėnas.
MEDITATYVUMAS – KAIP POETINIO NE-MĄSTYMO FORMA
15

AKTYVIOS JUNGTYS 
 FUSEDMARC4

ATMINTIS 
• Robertas Keturakis.
IŠSIPILDĘS GYVENIMAS IR IŠSIPILDŽIUSI MIRTIS
2

KRONIKA 
• Vytenis Rimkus.
NAUJI VEIKALAI APIE LIETUVOS ARCHITEKTŪRĄ
• in memoriam.
NETEKOME UOLAUS LITUANISTO
• REPLIKA

SKELBIMAI 
• VIDEOMENININKAI, KINO KŪRĖJAI IR MĖGĖJAI!
• KNYGA APIE VYTAUTĄ KUBILIŲ

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA KOMENTUOJA RINKIMŲ REZULTATUS16
• Malina K. Malina.
SKLEROTIKA
2
• Arvydas Genys.
POEZIJOS SKAITYMAI
• TAPOM NEBE SVAJOKLIŲ TAUTA?8

AKTYVIOS JUNGTYS

FUSEDMARC

(pjesė keturiems muzikantams, trims klausinėtojams, kūdikiui ir šaukšteliui)

[skaityti komentarus]

veikėjai:

fusedmarc – Vika, Denisas, Vladas, Norbertas;

klausinėtojai – Agnė, Edgaras, Antanas

kūdikis – Pranas

Agnė išsamiau, apie save (išbėga gelbėt pabudusio kūdikio).

Vika aš, pavyzdžiui, pradėjau gyventi prieš kokius... penkerius metus.

Norbertas gimiau mieste, užaugau kaime, mokiausi fiziką, informatiką, programavimo, tris-keturis metus dirbau garso režisierium, turiu savo studijėlę, kuri anksčiau, kai reikėdavo pasirašinėt popierius, vadinosi "Monstrų biuras", dabar niekaip nesivadina.

Vladas kažkada gyvenau Švenčionyse, Zigmo Žemaičio mokykloje susirinkdavom groti pankroką. Ten grojau ant puodų, daužiau lėkštes, kol būgnininkas iš Vilniaus pamokė groti, atsirado būgnai, tada metėm pankroką, pradėjom groti kažką panašaus į roką, susikūrė kompanija, pradėjom groti džiazą, padarėm porą projekčiukų, pristatėm juos vietiniuose kultūros namuose, per tokius renginius, kaip "Lik sveika, vasara", ar panašiai (pats kikena) ši istorija nutrūksta. Išvažiavau į Vilnių, studijavau istoriją, ten taip pat vykdavo renginiai, kuriuose grodavom, vykdavo vakarinės ... sesijos. (Kūdikis atima Vikos šaukštelį). Universitete susipažinau su Denisu, kuris pakvietė dalyvauti savo projekte, grupėje "Pekoe", ir pradėjome groti kartu... (Kūdikis išlieja Vikos arbatą.)

Edgaras kaip nusiritote iki elektroninės muzikos?

Norbertas istorijos skirtingos, kiekvienas savaip ritosi per gyvenimą, ir nusirito.

Vladas elektroninė muzika visą laiką buvo šalia, jos truputėlį klausiaus, gal buvo ir kažkokių slaptų norų tai daryti.

Norbertas kai augau, sekmadieniais per "Radijo centrą" ėjo tokia laida "miksas", ten visokių gerų gabalų paleisdavo, vedė DJSaga ir Šapauskas, atsiveždavo įdomių didžėjų, tad visada juos klausydavau, įsirašinėdavau, ir mokykloje vesdavau diskonus. Buvom du didžėjai – aš ir mano brolis. Aš leisdavau įrašus iš radijo, o brolis suko kompaktus iš turgaus. Brolis buvo superhitas, o aš – absoliučiai nenorimas didžėjus, turėjau tik du draugus klausytojus, tada ir supratau, kad su elektronine muzika bus sunku.

Edgaras kai tu prie pulto, visi eidavo parūkyt?

Norbertas ypač panos supranta, kad bus blogai... tokia buvo pradžia.

Vika aš gana greitai prie jos priėjau, ypač "Skunk anansie", svajojau maždaug taip dainuoti. Supratau, kad mano balsas nėra toks stiprus, bet man patiko ta energija. Paskui greit atmesdavau kitokio stiliaus muzikantus, nes tai greit "suvalgoma", aiški muzika. Tada ir perėjau prie elektronikos, kuri ne taip greitai suvokiama. Supratau, kad elektronikoje ir apsistosiu. Turėjau daug energijos, kurios nebuvo kur dėti, bet atsirado Denisas. Buvau prikaupusi tiek informacijos, kad dabar kai kas klausia, kiek laiko "Fusedmarc" egzistuoja, netiki, kad tik tris mėnesius. Žmonės stebisi, kaip per tris mėnesius galima paruošti tokią programą? Ta programa atsirado ne per tris mėnesius, o per visus tuos metus. Tarkim, aš gyvenu penkerius metus, nes prieš tiek laiko supratau, kad esu muzikantė. Iki tol dariau kažką, bet tai nebuvo malonu. Buvo tik sportas. (Čia ji neleidžia minėti "Saulės kliošo".)

Agnė ar nedainavai kokioj dainų dainelėj?

Vika sudarinėdami ansamblius iš pradžių žiūrėdavo, ne kaip aš dainuoju, bet kaip atrodau scenoje, trūko ūgio. "Kliošo" laiką atmetu, nors su jais dainavau trejus metus, bet tas laikas man nenaudingas.

Edgaras ar gėdijies to?

Norbertas ne gėda tai, tiesiog po tokio koncerto tau nieko nelieka, aš irgi su "Inculto" grojau daug, kiekvieną savaitgalį važinėdavau, tačiau groji vien tam, kad verdi toj virtuvėj. Malonumo, pasitenkinimo negauni.

Edgaras tai gal bent pinigų?

Norbertas pinigus galima kitaip uždirbti. Yra daug būdų, na, jei tie pinigai būtų labai dideli, tada gal suprantu.

Vika neįdomu būti tik atlikėju – kai dainuoji, ir jauti, kad toje muzikoje nėra nė lašo tavęs, nedalyvavai ją kuriant, tokia muzika nieko nepalieka – pagrojai, pasiėmei šimtą litų, ir viskas. Patirtis? Sceninė išvaizda su "Kliošu" ir dabar – skirtingi dalykai. Kai pateiki savo muziką, esi atsakingas už savo jausmus.

Norbertas galim papasakoti iš pat pradžių, kaip susikūrė "Fusedmarc" (o ką jie iki šiol pasakojo?).

Edgaras pasisakykit, kas jūs esate "Fusedmarc‘e", kokie vaidmenys, kas atsakingas už muzikinį asortimentą?

Norbertas kiekvienas muzikantas turi savo svajonių projektą, kurį nori realizuot, tikisi daug iš to. Vikos svajonių grupė buvo "Pekoe". Kviesdavosi įvairius muzikantus, repetuodavo. Taip išėjo, kad vasarą išsinuomavom studiją kartu, Vika ir mes, už sienos, aš parodydavau jai savo zagatovkes, ji susižavėdavo (Vika juokiasi – neprisimenu kažkaip). Ji parindavosi dėl savo grupės, aš – dėl savo. Denisas buvo išvažiavęs Norvegijon, o aš gavau naują semplerį, tad sakau, reikia kažką daryt. Ėmėm džemint – džeminom džeminom...

Vika radom bendrą kalbą greičiau, nei su kitais muzikantais per metus, taip susiėjom, ir per tris savaites...

Norbertas perklausiau, ką padarėm – neskamba taip jau blogai. Tad nusprendėm turėt savo grupę, kad vėl viskas nenusėstų.

Vika aš norėjau, kad mes pakoncertuotumėm "Kultūros tvarte".

Norbertas aha. Turėjom pusantro mėnesio valandos programai. Buvo juodas darbas, tobulinom dieną naktį, tie gabalai po dvidešimt kartų pasikeitė. Paskui grįžo Denisas, atsinešdamas stiprų savo kūrybos užtaisą.

Vika – gabalai pasikeitė, kai prisijungė Denisas.

Norbertas o Vladas visą laiką toj studijoj būdavo, džemuose dalyvaudavo...

Vladas liko savaitė iki "Kultūros tvarto", prieina Denisas, ir sako – tu su mumis – tris dainas. Trys dainos virto į septynias.

Vika kai repetuodavom, Vladas ramiai kamputyje susidėliodavo savo instrumentus, ir pritardavo.

Edgaras – ar Vlado instrumentas yra vienintelis "senosios mokyklos" instrumentas jūsų muzikoj?

Vika mano vokalas, Vladas groja perkusija, Denisas – žodžių ir bosinių, gitarinių linijų autorius, be to, mes su juo kartu kuriam muziką. Norbertas atsakingas už muzikinio programavimo dalį, kartais prisideda savo idėjom, ir kartais stebina sugebėjimais prie kompiuterio – ką jis gali padaryti su mano balsu, ir panašiai.

Norbertas realizuoju Deniso ir Vikos mintis, pridėdamas prieskonių.

Agnė bet kodėl tekstai – anglų kalba? Geriau parduodama, ar ką?

Denisas anglų kalba lankstesnė, trumpi žodžiai. Kai dar grojom ne elektroninę muziką, bandėm kurti ir lietuviškai, dalyvavom "Duryse", ten reikalavo tik lietuviškai...

Agnė angliškai nieks nesupranta, galima bileką dainuot...

Denisas kodėl nesupranta?

Agnė aš, pavyzdžiui, nesuprantu (susigėsta)

Norbertas (tikriausiai gelbsti įklimpusią) nesupranta gal dėl to, kad neryškiai tie žodžiai girdisi.

Edgaras ar balso postprodukcija, iškraipymas – toks muzikinis sprendimas?

Norbertas balsas irgi yra instrumentas, kaip ir kiti, tad turi derėti prie visų kitų.

Vika truputėlį nusibodo paprastas balsas. Tarkim, valandinė programa – man būtų neįdomu tiek laiko dainuoti į paprastą mikrofoną. Skirtingos dainos, mintys, norisi, kad ir vokalas būtų pateiktas skirtingai.

Vika po vieno koncerto kažkas priėjo ir sako, kad dainuoju kaip Bjork. Žmonės neturi su kuo lyginti, žino vieną vokalistę, tad man nėra čia ko teisintis.

Edgaras – be Vlado perkusijos dar yra kokių gyvų instrumentų?

Denisas – aš groju gitara.

Antanas – į ką jūs orientuojatės?

Norbertas – gabalai yra gana skirtingi, reikėtų narstyt atskirai kiekvieną – daug minčių turėjom, visas norėjosi išliet. Reiktų imt beveik kiekvieną gabalą, ir atskirai lygint - tas galbūt panašus į , o tas – į ... programa nėra vientisa. Gal ateityje, kai susilygins, galima bus spręst.

Vladas niekada nenorėjau išskirti kokių kumyrų. Yra tam tikra muzika, kuria labiau domiuos, bet kad ją įasmenint į kumyrus – ne.

Edgaras bijai įtakos? Literatūroj, pavyzdžiui, su tom įtakom dar sudėtingiau, nes prasideda vaiko – tėvo santykiai (toliau seka painoki postringavimai apie literatūrą)

Vladas ne tiek bijau, kiek nenoriu.

Edgaras kas yra elekronika – muzika, su iki begalybės išplėstom galimybėm?

Norbertas elektronikos pagrindas yra semplai, sintetika, elektroniniai garsai, labai nedaug gyvų instrumentų, ir kad jie nedominuotų. Gal – dar negirdėti eksperimentai, kurių gyvai pakartoti neįmanoma. (aplink šliaužiojantis kūdikis susidomi dryžuotomis Vikos kojinėmis)

Edgaras kaip jūs koncertuosit?

Norbertas paprastai – prisirašau į semplerį visokių garsų, ir žaidžiu su jais. Daug kas yra jau padaryta, o kai kurie garsai koncerto metu – improvizuoti.

Edgaras koncertas – gyva kūryba?

Norbertas ne, pagrindas būna jau surepetuotas, kad nebūtų saviveiklos, struktūra paruošta iš anksto.

Denisas pavyzdžiui, gyvas būgnininkas suteikia energijos, kurios niekuo nepakeisi.

Agnė ką jūs dar veikiat?

Vladas ir Denisas dar rašom į "Litmenį" straipsnius apie elektroniką (juokas)

Vika šiemet įstojau į kolegiją studijuoti vokalo ir gailiuosi, maniau, kad ten gausiu naudingos informacijos, bet...

Norbertas aš dirbu garso režisierium, arba sėdžiu studijoj. (kūdikis inirtingai kažką aiškina, tad įraše girdisi tik garsus gugavimas.) Jei atsiranda laisvalaikio, jis būna seniai suplanuotas. Negaliu žiūrėt filmų, skaityt grožinės literatūros – nepriimu tokios informacijos – skaityt kokį romaną – tuščias laiko leidimas, galiu skaityti tik techninę literatūrą, man tai įdomu ir naudinga. Nuo dešimties metų pardaviau sielą kompiuteriui. (įsijaučia)

(pokalbis nukrypsta apie "dažniukus" – tam tikrus dažnius, kurių padedamas gali patirti įvairiausias būsenas nuo skausmo iki euforijos, vien tik garsų pagalba. Galop nusprendžiam, kad tai kito straipsnio tema.)

Antanas kaip įsivaizduojat, kas jūsų klausosi?

Norbertas žmonės, kurie domisi alternatyvia elektronine muzika, kuriuos užkniso ne tik radijas, bet ir elektronikos pasiūla Gariūnų turguj bei internete. Malonu, kad ši kultūra Lietuvoje plečiasi, pavyzdžiui, kai grojom paskutiniame festivaly šnekėjau su vienu, kuris pasakojo, kas su elektronika vyksta, Vokietijoj, kaip ten vienas kitą remia ir palaiko. Pas mus yra toks www.drumclub.lt kuris kažkada buvo alternatyvios muzikos centras Lietuvoje, visi su kompais rinkdavosi ant Tauro kalno, gyvai groti.

(kūdikis randa šaukštelį, kuriuo vis subūgnija į stalą)

Agnė ar tai yra jūsų svajonių grupė?

Vika dar negaliu sakyti, kad čia – mano svajonių grupė, bet tai yra žmonės, kuriais pasitikiu, ir su kuriais man įdomu dirbti. Malonumas. Iš viso – "svajonių grupė" – neteisingas terminas. Svajonių žmogus – Denisas, iš kurio galiu daug sužinoti, tobulėti. (Agnė kalba kažką apie variklius, kūdikis per giliai į burną susigrūda šaukštelį ir užsikosėja)

Denisas variklis gal buvau, kai dirbom su grupe "Pekoe", tada norėjom kažką išspausti iš gyvų instrumentų.

Vika daug energijos iššvaistėm dirbdami su kitais žmonėmis, aiškindami, kad taip turi būti, taip yra gražu... ateidavo, neturėdami savo nuomonės – patys nekuria, jiems patinka mūsų idėjos, tačiau tinginiai – teko "rišti" su jais – ne muzikantais, bet žmonėm, ir likti su Denisu. Su juo nereikėdavo svarstyti, sutardavom visur, bet kokią muziką grodami, kad ir funką.

Agnė ką reiškia grupės pavadinimas?

Edgaras prieš jums ateinant, padariau namų darbus ir išsiaiškinau – su Antanu nusprendėm, kad tai yra "fuzuota degtinė iš obuolių išspaudų" (marc – žodynas aiškina kaip "vaisių išspaudas, išgniaužas, arba degtinę iš obuolių/vynuogių išspaudų")

Vladas (stebėjęs grupės "krikštynas") artėjo koncertas, o pavadinimo dar neturėjom. Studijos kamputyje buvo lyg instaliacijų, lyg kūrinėlių – netoliese yra "Sigma" gamykla, ir iš jos šiukšlyno Vika nešdavo visokias detales, jas kraudavo, dėliodavo taip, kaip jai buvo gražu. Prie vienos tokios krūvelės atsirado Marko nuotrauka – gal jis ir ne Markas, mano sesuo iš Vokietijoje vykusios parodos atsivežė tokio džiaugsmingo seneliuko nuotrauką, o Denisas jį pavadino Marku.

Edgaras (postringauja) tad Markas atstovauja visą šį šiukšlyną, o fuzavimas – viso to pakėlimas kvadratu – tai ir atstovauja elektroninę muziką? Kaip Amon Tobin "Bricolage" – šiukšlynas, kur iš daugelio daiktų prisirankioji medžiagos muzikai. (Visi dalijasi įspūdžiais ir įstorijomis, kūdikis randa diktofoną ir šaukšteliu jį būgnija)

Vladas neseniai kalbėjom apie tai, kokia praraja yra tarp gyvai grojančių ir elektroninę muziką kuriančių muzikantų. Lietuvoj jie negali susikalbėti. (Edgaras primena, kad pats Vladas yra "abiejose stovyklose".) Gyvai grojančių požiūris į elektroniką – kaip į svetimkūnį. Šis konservatyvumas po truputėlį švelnėja. Manau, kad konservatorijose studijuojantys susipažintų ir su elektronine muzika.

Denisas elektroninė muzika – gyva muzika. Visi garsai – sintetiniai ar ne, yra intonacija. Jei tu groji, tu kalbi. Elektra tavo kalbai leidžia įgauti daugiau intonacijų.

(Kūdikis graužia diktofoną ir labai įsižeidžia, kai jis atimamas. Uždanga).

Jei rimtai, geriau jų muziką išgirsti, o ne kalbėtis apie ją. Artimiausias koncertas – spalio 16 d. klube "Play". Ten ir susitiksim.

 

Skaitytojų vertinimai


10857. nerka2004-10-18 14:30
et, koncertas jau buvo, o as tik dabarf perskaiciau...

11009. to vika2004-10-23 19:18
zinoma, tu dainuoji zymiai geriau nei bjork.....beje , gal isvardintai kelias vokalisciu pavardes su kuo tave lyginti t.y. gal apsviestai tamsuolius?

28672. tragedija2006-06-24 11:17
tautine tragedija, bet reikia ishkenteti ir tai

40503. meskuts :-) 2007-09-01 20:02
Na shtai, FusedMARc`ai jau groja ir Sziget festivalyje Vengrijoje. Tai tik atradimas. Rytoj ju laida Opus 3 radijoje. Galbut ir II-ojo albumo pristatymas.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:42:31 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba