Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-12-19 nr. 3217

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Arnas Ališauskas.
Vinys
11
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE2

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Įtikinti kitus, kad daina graži...1
• EVALDAS IGNATAVIČIUS.
Lietuviški pėdsakai Vokietijoje

KNYGOS 
• Naujos knygos
• EGLĖ KAČKUTĖ.
Kitokia škotų literatūra, arba Iš įteisintų pakraščių
• BRONIUS PRĖSKIENIS.
Įdomi knyga apie talentingą prozininką

TEATRAS 
• Daiva Šabasevičienė.
Maskvietiška Rimo Tumino premjera – iš pirmųjų lūpų

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
Atrasti kitokį pasaulį
2

DAILĖ 
• KRISTINA STANČIENĖ.
Pasakų fėjos drabužiai
• RITA MIKUČIONYTĖ.
Namas su vaiduokliais ir draugai visam gyvenimui
4

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
Įsivėlęs į muzikinį gyvenimą
• Dainora Merčaitytė.
Zitos Bružaitės „Sonetai ir šokiai“
1

In Memoriam 
• BORISAS MARTINKEVIČIUS
1948 04 11–2008 12 13

SAVAITĖ SU TV 
• Skirmantas Valiulis.
Versijos

PAVELDAS 
• Palangoje – Kaliningrado gintaro muziejaus paroda „Baltijos auksas“

DAILĖ 
• Vidas Poškus .
Nuo krevečių iki Kaukazo
1
• NIJOLĖ KLIUKAITĖ.
Prieškalėdinis dovanos pasiilgimas
1

POEZIJA 
• Ilzė Butkutė.
8

PROZA 
• Mindaugas Valiukas.
[16;36]
32

VERTIMAI 
• Kerry ShAwn Keys .
Dievo rankose

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• VITA MOZŪRAITĖ.
Apie „Sibilę“, „Salamandrą“, menininko pašaukimą ir tyrą vandenį

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• AGNĖ MACAITYTĖ.
Trumpametražiai frankofoniški sapnai

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• Mantas Vasilkevičius.
Chaltūra + copypastinimas = ?
4

In Memoriam 
• SIGITAS GEDA
1943 02 04 – 2008 12 12
• Kornelijus Platelis.
Paskutinis romantikas
1
• KNUTAS SKUJENIEKAS.
• Kerry Shawn Keys.
Išėjimo elegija Sigitui
2
• VYTAUTAS VILIMAS SKRIPKA.
Provokuoti
• VYTAUTAS PETKEVIČIUS
1930 05 28 – 2008 12 10
18
• ANTANAS GARBAUSKAS
1932–2008
1

DE PROFUNDIS 
• VOLDEMARAS ZACHARKA.
Kūčių belaukiant
2
• RES LUDENTES / ŽAIDŽIaNTYS dAiKTAI2
• Albertas Skyrelis.
E p i g r a m o s
2

SKELBIMAI 
• Premija vertėjo profesijos bičiuliams1
• Gerbiami leidėjai ir vertėjai!

PARK@S 
• Mindaugas Laurinaitis.
Degančiais ratais, pasąmonės ugniai
5
• Ar radom savo tekstą, savo autorių, savo eilėraštį? 3
• Gintautas Mažeikis.
E-propaganda tarptautiniuose socialiniuose tinkluose
• Remigijus Venckus.
LAIŠKAS
5
• Karolina Šerytė.
1
 SOVIETMETIS: tarp nuoskaudos ir nostalgijos23
• Dialogai1

PARK@S

SOVIETMETIS: tarp nuoskaudos ir nostalgijos

[skaityti komentarus]

iliustracija

От улыбки хмурый день светлей,       (nuo šypsenos  niūri diena tampa šviesesne 

От улыбки в небе радуга проснется... nuo šypsenos danguje vaivorykštė prabunda 

Поделись улыбкою своей,                   pasidalink šypsena sava 

И она к тебе не раз еще вернется...     ir ji dar nekartą pas tave sugrįš) 

(М.Пляцковский/В.Шаинский)

..ech, ar šis posmas nekelia nostalgijos, šiltų gražių jausmų, ar iškart nesuskamba mintyse žinoma melodija?

Kiekvienas brandaus amžiaus žmogus ilgisi savo praeities, jaunų dienų, nes tai – patys gražiausi metai. Šiandien ypač juntamas vyresnio amžiaus žmonių ilgesys Sovietų Sąjungos laikų. Ta melancholija grindžiama anos praeities gerų ir blogų „vaiduoklių“ šešėliais: tuometine muzika, filmais, knygomis, laisvalaikio praleidimo būdu ir t. t. Anot Šiaulių universiteto docentas A. Sabaliausko, sovietmečio nostalgijos negalima vertinti vienareikšmiškai: juoda – balta. Reikėtų analizuoti visą ilgesio spektrą, kiekvieną iš jį sudarančių daugybės atspalvių.

Sovietmetis turėjo keletą laikotarpių, kurie vienas nuo kito skyrėsi savo idėjomis ir vykdoma valdžios politika. Vienas pirmųjų – stalinizmas – buvo agresyvus sovietų sąjungos formavimo laikotarpis: naujos valstybės, ištisos tautos prievarta buvo prijungiamos prie Sovietų Sąjungos. Tai buvo daroma siekiant sukurti veiksmingą aparatą – išsivysčiusią pramoninę šalį (vykdoma industrializacija, kolektyvizacija, panaikinamas privatus sektorius, vykdomi  represiniai valymai, iškeliamas Stalino kultas). Tas laikotarpis buvo glaudžiai susijęs su primesta ideologija – žmonės tikėjo, kad dirba visuomenės labui. Pasaulis seniai pripažino, kad Stalino režimas praktiškai niekuo nesiskyrė nuo vokiečių nacizmo. Todėl, kalbėdami apie „sovietmečio nostalgiją“, negalime remtis vien stalinizmo laikotarpiu, kuris susijęs su represijomis, pasireiškusiomis iškeliant proletariato kultą bei smukdant inteligentus ir oponentus, nes jie nepritarė vykdomai politikai. Visa tai mažai kam gali būti susiję su nostalgija.

Po Stalino mirties prasidėjo „atšilimo“ laikotarpis. Į valdžią atėjo N. Chruščiovas, kuris pradėjo dalinį buvusio režimo liberalizavimą, grąžino žmones iš tremties, atvykėlius valdininkus pakeitė vietiniai, atsigavo nacionalinė kultūra, šalis buvo sparčiai industrializuojama, atsirado daug naujų pramonės šakų ir įmonių, panaikintos prievolės, padidintos žemės ūkio produktų supirkimo kainos, atsirado siekis atstatyti istorijos ir kultūros paminklus, o svarbiausia – pagyvėjo visuomeninis gyvenimas ir meninė kūryba. Žmonės dažnai prisimena ir tai, kad Chruščiovo valdymo metu pradėjo mažėti bedarbių ir palaipsniui nyko benamių problema. Nepaisant šių teigiamų pokyčių, Chruščiovas oponentų buvo kritikuojamas ir vadinamas pernelyg demokratišku, todėl šis politikas buvo atleistas iš Komunistų partijos vadovo pareigų.

iliustracija

Po laikotarpio, kai Sovietų Sąjungoje pasireiškė pirmosios demokratiškumo apraiškos, į partijos vadovo postą buvo išrinktas L. Brežnevas. Jo valdymo laikotarpis istorikų pakrikštytas „sąstingiu“, pagrindiniai jo bruožai – stagnacija ir permainų vengimas visose gyvenimo srityse (sugriežtėjo cenzūra, atsirado visuotinis maisto ir pramonės prekių deficitas). Tačiau sąstingio laikotarpis turi ne vien minusų - nors SSRS tuo metu buvo atsilikusi, Lietuvos žemės ūkio gamyba ir infrastruktūra vystėsi sėkmingai. Visuomenė priespaudai priešinosi įvairiais būdais (vienas iš sovietinio pasipriešinimo simbolių buvo R. Kalanta, viešai susideginęs dėl Lietuvos laisvės). Šiuo laikotarpiu pradėta daugiau dėmesio skirti žmonių gyvenimo sąlygoms, susiklostė šviesesnis sovietinis peizažas, susidarė sąlygos vėliau prasidėjusiai Gorbačiovo „perestroikai“.

Gorbačiovas buvo viešumo ir demokratijos šalininkas. Jo valdymo metu palaipsniui buvo einama prie rinkos ekonomikos, leidžiama privatinė veikla daugumoje sektorių, todėl nyko planinis ūkis, buvo leidžiama viešai demonstruoti savo pažiūras. Tuo pasinaudojusi Lietuva susigražino tarpukario simbolius – himną, herbą, vėliavą. Būtent šį laikotarpį labiausiai ženklina nostalgija, jį šiandien prisimena 30 – 40 metų žmonės. Šis laikotarpis dažnai prisimenamas teigiamai. Reikėtų paminėti kelis esminius dalykus, iškylančius šiandienio keturiasdešimtmečio prisiminimuose: gaunami nauji būstai, pramogų mažai, bet jos pigiai atsieinančios, ilgos eilės prie būtiniausių maisto ir buities daiktų, bet užtat jie be galo vertinami ir nenusibostantys. Vyresniųjų nuomone, šiuolaikinės naujosios techninės galimybės lengvina gyvenimą, užtat atsirado kova už būvį, darbo vieta nebėra garantuota, jaunimui reikia užsidirbti studijoms, be to, žiauriame šiandienos pasaulyje išlieka vikresni, apsukresni, neretai suktesni, vyksta arši konkurencija visose gyvenimo srityse. To nebuvo anais, jų manymu, paprastesniais laikais.

iliustracija

,,Sovietinę nostalgiją dažniausiai jaučia nelaimingi žmonės, bedarbiai. Anoje santvarkoje nebuvo nedarbo problemos. Aš nostalgijos nejaučiu, nes dabar laisvė, galioja pasirinkimo principas. Geriau daugiau dirbsiu, nes prekės dabar brangios, bet būsiu laisvas,“ – teigia Šiaulių universiteto docentas J. Sireika. Kitaip šią situaciją komentuoja ŠU studentas M. B.: „Nostalgija sovietinei praeičiai yra lyg natūralus postsovietinės transformacijos simptomas, be to, dabartinės tendencijos Lietuvos informacinėje erdvėje leidžia daryti prielaidą, kad mėginama manipuliuoti sovietinės praeities nostalgija, užkertant kelią vystytis laisvam individui“.

Sovietmečio laikotarpis įvairių kartų bei politinių pažiūrų žmonių skirtingai atsimenamas, vertinamas ir interpretuojamas: kai kurių prisiminimai nupiešti ryškiomis spalvomis, kitiems sovietmetis kelia ne nostalgiją, o skaudžius prisiminimus. Yra žmonių, skaudžiai reaguojančių į bet kokias sovietmečio apraiškas – jiems didelę nuoskaudą kelia sovietmečio atributika, todėl ne be reikalo priimtas įstatymas, draudžiantis viešai publikuoti sovietinę simboliką. Pasak Seimo nario V. Mazuronio, pasitelkiant šį įstatymą, kovojama ne su ideologijomis ir minties dalykais, o su istorijoje įstrigusiais vaizdiniais ir simbolika, dėl to įstatymas yra niekam tikęs – reikėtų kovoti ne prieš ideologijas, o prieš simbolius.

Tad leiskime besiilgintiems klajoti prisiminimų labirintais, įskaudintiems piktai minėti (keikti) sovietinę santvarką, o patys gyvenkime šia diena ir jauskime šių dienų emocijas.

ŠU Humanitarinio fakulteto Filosofijos ir pilietinio ugdymo spec. II k. studentai

 

Skaitytojų vertinimai


50444. Ašai2008-12-23 09:07
"...Geriau daugiau dirbsiu, nes prekės dabar brangios, bet būsiu laisvas,“ – teigia Šiaulių universiteto docentas J. Sireika. Taip galvoja daugelis, tik darbo tai - nėra?! Supuvsią sovietinę sistemą pakeitė kita puvena - judaistinis (ne paslaptis, jog ES ir JAV ekonomikoje šeimininkauja žydai) kapitalizmas. Iš materialinio aprūpinimo pusės jis yra vertingesnis, tačiau vien pagalvojus, jog už tai tenka pakloti dvasines vertybes, o meilę artimam pakeičia noras jį apgauti ar net fiziškai likviduoti (nesiginčikyte, tas reiškinys vis dažnesnis - prisiminkite į lietaus kanalizaciją įbetonuotus bei sukapotus tėvus; komunistnės okupacijos metu tokių dalykų net neįsivaizduodavome), per nugarą nubėga pagaugai. Atviras ir visai nepridengtas melas spaudoje,įstatymai tautinėms ir iškrypusioms seksualinėms mažumoms apsaugoti - kyla klausimas: o kurgi mes gyvename, kur lietuvių tautos gynimo įstatymas?! Juk mūsų tik trys milijonai mes teturime tik šį žemės kampelį, ir nėra ko čia kurpti pagrindų kitai valstybei mūsų turtą susipirkti, kas jau sėkmingai daroma per trečiuosius asmenis. Susimąstykime...

50448. sužavėtas:)2008-12-23 13:18
tuo, kad pavyksta rasti dar nuostabių dalykų iš anos epochos. Straipsnelis tinkamiausia to iliustracija. Džiugu, kad ŠU išlaikė geriausias mokslinio komunizmo ir dialektinio materializmo dėstymo metodikas, o ir turi vertų to mokinių.

50452. 2 Ašai2008-12-23 14:51
negi nori pasakyti, kad sovietmečiu vyravo meilė artimui, kurią dabar bala žino kas pakeičia?;)))) vienus cinikus keičia kiti ir tiek... tik, kad kai kurie buvusieji savo dabartine padėtim nepatenkinti, tai kitas reikalas;)

50453. Dede 2 Asai :-) 2008-12-23 15:04
Isrask savo,lietuviska-pagoniska su meile artimui ir dvasinem vertybem kapitalizma ir pritaikyk ji savo vietinems,lietuviskoms reikmems,daune!O tai pripratai prie visko svetimo - krikscionybe,socializmas,kapitalizmas,ir visa tai be jokios LIETUVISKOS originalios minties polekio... (zydai tau "lietuviu tautos gynimo istatymo" taip pat nesukurs). Ka? Blauzdos per skystos? Loti ant kitu visi sugeba.

50466. Skirmantė2008-12-23 21:54
Tiek ir teskaičiau. Sukurpta kažkokia šlykštyniška šiukšlė.

50471. Skirmantei2008-12-24 11:01
taigi į šį tekstuką nereikia žiūrėti kaip į kokį mokslinį darbą, kuris mums kažką turėtų atskleisti apie istoriją, o veikiau kaip į seminarinį darbą ar pan., iš kurio galime susidaryti vaizdą, kaip mūsų neseną istoriją mato dabartiniai niolikmečiai...

50476. Skirmantė2008-12-24 16:40
Seminarinis darbas? Baikit. Čia nugromuliuota šiukšlė.

50494. Stanislovas2008-12-26 10:49
Taip gali rašyti tik tie, kurie toje sistemoje negyveno. Bedarbystės nebuvo, bet ir darbo nebuvo. Vienas dirbo, du prižiūrėjo, o trys šnipinėjuos juos. Parduotuvėse - kaip iššluota. Mano kaimynas iš kažkur tai parvežė vaikui apelsiną, tai tas tris dienas ritinėjo, nesuprasdamas, kad tai valgomas dalykas. Ar prie Chruščiovo, ar prie Brežnevo, ar Garbačiovo laikraščiai pilni melo: tik lenktyniauja, vienas už kitą geresnis, vejasi Ameriką. Kadaise skaičiau 1924 m. kažkokį rusišką automobilisių gamintojų laikraštį archuve, kuris vadinosi "Pavysim ir pralenksim". Tai sovietai vijosi Ameriką. Skaitydavom tik paskutinį puslapį, kuriame rašė sporto naujienas. Visa kita - paistalai. Taip, butus žmonės gaudavo, apšilymas pigesnis, pragyvendavo iš algelės, kuri buvo labai maža, nes nieko pirkti nebuvo. Tik degtinės pilnos krautuvės, ir žuvies konservai tomate (matyt, užkandai). Kasdienės prekės - didžiulėse eilėse, duona - fasuota, neįpakuota, žmogaus vyniojama į laikraščius. Jei taip rašytų sovietiniai komsorgai, suprasčiau, o kai tokią nuomonę susidarę šiandieniniai studentai - nesuprantu. Matyt, gerai pasakė vienas iš komentatorių: šie studentai laiko politinės ekonomijos ir mokslinio komunizmo egzaminus. Jokių naujų minčių, tik nostalgijos padažas.

50510. realistas2008-12-26 21:16
Apgailėtina. Kas tiems studentams dėsto, ar tik ne ta kompanija, kuri pagarsėjo nusirašinėjimu nuo svetimų knygų?

50514. Pašiurpęs2008-12-27 07:43
Amerikos išlaižų kampelis. Tokiems priekvakoms net krizė - džiaugsmas.

50515. to 504522008-12-27 07:54
"...negi nori pasakyti, kad sovietmečiu vyravo meilė artimui..." Noriu pasakyti, kad bent jau vaikai tėvų neskerdė, o ir kaime seni žmonės gyveno banditų nebijodami...

50516. 2 Stanislovas :-) 2008-12-27 08:48
Visu praeities nostalgijos kritiku-komentatoriu argumentai susiveda i:"tada neturejo-turejo","buvo desros-nebuvo","algos mazos","duona fasuota","zuvu konservai Tefteliai tomate","tualetinio popieriaus deficitas","importas","blatas","eile Moskviciui ar Ziguliukui"... ir tt. ir pan. Gaila man jusu,dvasios ubagai,kuriu susalusias nuo sovietijos sielas gali susildyti tik uzkrautas desromis,apelsinais,porno DVD ir tualetiniu popieriumi Maximos prekystalis.Esmes jus nematot arba greiciausiai apsimetat,kad nematot.Taip patogiau.

50517. pritariu Stanislovui2008-12-27 11:43
Taip, taip, nieko, nei pieno, nei saldainių, nei persikų sulčių. Nebuvo nei restoranų, nei kavinių, nei aludarių, o jei kur buvo, juose – vėl nieko nebuvo. Nebuvo nei mėsinių, nei kulinarijos parduotuvių, nei turgelių, kur kasdien galėjai įsigyti kaimiškų gaminių, naminės duonos. Visi mirinėjo badu, iš mokyklų (nebuvo valgyklų) kasdien po vieną iš bado numirusi mokinį laidodavo, kartais tris (dažniausiai pirmūnus). Darbo nebuvo, o jie ir buvo – atlyginimų nemokėdavo. Ir dar, svolačiai, tiek daug darželių, bibliotekų, kaime – mokyklų, mokyklėlių pristatė, kad po šiai dienai vis uždarinėjame ir uždarinėjame. Baisūs laikai buvo.

50518. 2: 505152008-12-27 12:24
matosi, kad kaime negyvenai tais laikais, o info apie tikrovę iš kokios nors "Komjaunimo tiesos" ar kitų oficiozų sėmeisi...

50520. >505182008-12-27 14:09
Nori pasakyti, kad tada kaime buvo didesnis nusikalstamumas nei dabar? :)Sapnuoji visai

50522. po palme(Siaulietis)2008-12-27 17:35
nuostabu kad dar suradot voka su Siauliu vaizdu

50526. Skirmantei2008-12-28 17:30
šiaip ar taip tokie tekstai atskleidžia, kaip neseną praeitį mato joje negyvenęs statistinis studentas. o kai kurie komentarai aiškiai rodo, kad raudonasis rytų gaivalas dar nėra galutinai pribaigtas.

50529. 50526 - atsakymas2008-12-29 11:03
Pribaigti teks ne gaivalą, o Lietuvą išpardavusius tautos išgamas.

50532. Onė>505292008-12-29 15:48
Negi jaunėlis Landsbergis našlaičiu taps? Gaila būtų.

50537. > 505292008-12-29 19:08
"išpardavėjai" ir raudonskūrės atmatos - ta pati chebra.

50543. au2008-12-29 23:18
pagyvenus svetur supranti, kad nemokamas mokslas, medicina etc yra ne siaip jau mazmozis

50552. o taip2008-12-31 01:40
o jei per 30 metu niekada nesinaudojai medicinos paslaugomis, taip kaip toliau? moketi vis viena privalai? ta mokesti? ar ne geriau butu, seimo vyrai, atskirti tuos, kurie nesinaudioja, ir tuos, kurie labai naudojasi?

50568. Irena R.2009-01-01 09:10
Reikia apie tai ir kalbėti, ir rašyti. O ta nostalgija – visai ne sovietmečiui, o sau – tokiam, koks jau niekad nebūsi.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 18 iš 18 
21:42:01 Jan 22, 2012   
May 2009 Sep 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba