Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-01-30 nr. 3222

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Maironis.
Nuolat verkšlenantiems politikams
29
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• SIGITAS BIRGELIS.
Teismas
5

KNYGOS 
• VIJOLĖ VIŠOMIRSKYTĖ.
Kutenanti nežinia Danutės Kalinauskaitės apsakymuose
6
• JUOZAS NEKROŠIUS.
Ar klaidūs „Krakatukų brūzgėlynai“?
6
• „Tipu tapu“ – literatūrinis žurnalas vaikams6
• AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ.
Naujas Bildungas ir Naujas Balbierius
2
• Naujos knygos

KINAS 
• AGNĖ MACAITYTĖ.
Tirpstanti „Žiemos ekranų“ laiko riba

MUZIKA 
• RIMA POVILIONIENĖ.
Dvidešimties metų kelias
• „Amžių sutartinė“

DAILĖ 
• KĘSTUTIS VAITKUS.
Kur paroda
12

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
Sunaikinti aistrų, arba Režisierius nuolaidų netaiko jokiai publikai
• Auksė Kapočiūtė.
Apie viltį, meilę ir šviesą
• PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITĖ.
Tapatybė – ne vien originali pavardė
18
• Menų spaustuvė siūlo „pasimatuoti“ sceną
•  „Mergvakaris“ ne tik moterims

PAVELDAS 
• REGINA URBONIENĖ.
Antano Kučo jubiliejinė paroda „Įprasminta tradicija“

SAVAITĖ SU TV 
• Skirmantas Valiulis.
Mūsų nerimo žiema
4

POEZIJA 
• GINTARAS PATACKAS.
8

PROZA 
• GINTARAS RADVILA.
Važiuojam atgailos
1

VERTIMAI 
 ANATOL STERN.

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• TOMAS PABEDINSKAS.
Romo Juškelio fotografijose –­ pasakojimai apie Kauną

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• Andrejus Gorochovas.
„Neu!“
10

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• Mantas Vasilkevičius.
Mergina ir tankai arba LT 91/01/13
5

DE PROFUNDIS 
• Marius Kilobaitas.
Romano PRAkalimo pagrindai
2
• RES LUDENTES / ŽAIDŽIaNTYS dAiKTAI
• Skelbimas14

VERTIMAI

ANATOL STERN

[skaityti komentarus]


      Šeštadienis Anatolis Sternas (1899–1968) – lenkų poetas, prozininkas, kino ir literatūros kritikas, scenaristas, vertėjas. Gimė Varšuvoje, ten baigė gimnaziją. Vilniaus universitete studijavo lenkų kalbą, bet studijų nebaigė. 1919 m. išleido pirmą knygą – poemą „Nuogas miesto centre“. Tais pačiais metais poezijos vakare perskaitęs eilėraštį „Primaveros šypsena“ užsitraukė cenzūros nemalonę, buvo apkaltintas šventvagyste. Pabėgo į Varšuvą, tačiau ten buvo sulaikytas ir grąžintas į Vilnių, nuteistas metus kalėti. Iki teismo nutarties, kurią apskundė, įsigaliojimo liko laisvėje. (Tik 1922 m. trečios instancijos teismas jį išteisino. Ir vėliau buvo susidūręs su cenzūra.) 1921 m. su Bruno Jesieńskiu parašė lenkų futurizmo manifestą. 1921–1923 m. su Jarosławu Iwaszkiewicziumi redagavo žurnalą „Nowa Sztuka“ („Naujasis menas“). Kūrybą spausdino futuristų ir kituose leidiniuose. Buvo Kino kultūros reikalų tarybos narys. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pabėgo į Lvovą. Ten 1940 m. sovietų valdžios buvo areštuotas. Paleistas 1941 m. po Sikorskio–Maiskio (Lenkijos ir Sovietų Sąjungos diplomatinių santykių atstatymo) sutarties pasirašymo. 1942–1948 m. gyveno Palestinoje. 1948 m. grįžo į Varšuvą, kur ir mirė.


Europa


      ABC
      skerdynių purvo
      blusų gaisrų gailestingumo
      abėcėlė.
      Jungtinės Valstijos
      ir – Argentina Brazilija Čilė
      Lenkija ir Rusija
      fenomenas ir noumenas
      amžinybė ir tuštuma –
      du įmitę boksininkai
      kurie visada laimi!
      Mes – ryjantys mėsą
      kartą per mėnesį
      mes – kvėpuojantys
      siera
      brangia siera
      kaip oru –
      mes –
      gatvėmis velkantys
      įdubusių pilvų valdžią
      bejėgiais kumščiais
      išpučiančiais kišenes –
      mes –
      pralošim
      pralošim
      pralošim
      kaip visada!

      Mus šeria
      mus šeria
      į gerklę grūdamas
      dvasinis penas!
      500 puslapių trichinelių romanai
      išblukę laikraščių kaspinuočiai
      saldžios nuodingos
      žodžių bacilos
      ėdri brolija
      rašeivėlių
      prezidentų
      švietimo ministrų
      Vakarų Kinija!
      nustokit nuodiję mus
      mes nesame žiurkės!
      o jeigu ir būtume
      proletariškų žiurkių gauja
      galėtume
      graužti
      mėsingus pirštus
      kuriuos mums kaišioja be perstojo
      į baltus nuodingus miltelius
      seni puslapiai.

      Didysis mitingų dušas
      agitacijų masažas
      teroro evangelija –
      tai praraja
      į kurią puolam
      negalėdami patekti
      į dangų
      Vienintelis
      šventas
      žmonijos mokslas!

      Pasaulinio karo filmas
      statytojai
      operatoriai
      akli
      visi užrašai nutrinti
      suprasti negalima
      milijardo rankų
      riaumojančių gestų
      perdėto aktorių akių žaidimo
      BEPROTYBĖS FILMAS
      įdarytas skaičių parazitais
      kurie nieko neaiškina
      trykštantis
      neapykanta
      baisiais viražais
      kurie visi
      yra raudoni
      Bet kas gi
      bet kas gi
      kovoja
      dėl brangesnės už visas pasaulio Silezijas
      už visas nepriklausomybes brangesnės –
      išlaisvintos žmogaus širdies?!

      milijonai šokių aikštelių iššiepia savo
      negriškus snukius
      štai džiazo orkestras kuria
      reliatyvumo šimį
      ekonominių katastrofų džigą
      ir tą naujausią šokį –
      siurrealistinį kamarinskinį
      klasinės lygybės
      nuo kurio įlūžta Europos grindys.

      TAI
      tai ko mums trūko:
      mažasis sąvokų bairamas
      proto plovimas
      rytietišku būdu
      (a la maniere orientale).

      a-a-a!!!
      viskas velniui!
      pirmiausia
      paleisk durklą
      kuriuo perskrodei šito vargšelio pilvą!
      pamąstykit
      juk Kristus
      galėjo gimti Boschu
      drūzu
      indu
      kinu!

      Artimiausia giminė daiktų
      atgaivintų savo ranka
      nesibaigiančios komplikacijų
      kopėčios
      naujo žodžių žodžio
      kūrimas
      paties savęs
      miesto gyvenimas
      bet kuriuo metu
      polifoninis vielų
      bildesių
      koncertas
      „Ramusis vandenynas“
      iš kanalizacijos vamzdžių
      beviltiška lempų
      užsižiebiančių pavakarę
      signalizacija
      staigios mašinų agonijos
      sunkiausias ištverti
      momentas
      kai miestas krinta
      į prarają.

      Miesto cepelinas
      ne Eckenerio –
      Kolumbo!!!
      aš to negaliu
      aš to nenoriu išreikšti žodžiais!
      čia reikia milijonų plieninių įrankių
      visų pasaulio Taimsų
      neužteks vienam eilėraščiui
      tai reikia giedoti amžių amžius
      reikia pasižymėti
      kiekvieną atomų
      sprogimą
      atverti
      pasąmonės
      seismografą.

      Žmogus sudėtas iš degtukų
      ir šis 3000-metis
      iš madjariško urvo –
      išskirti akmens
      nesvarbu kokio
      amžiaus broliai
      susikerta su mūsų gelžbetoniu
      tai amžiaus varžybos
      nuolat tas pats –
      didžiosios civilizacijos žudynės
      vaizduotės ekstazė
      įtampos iškreiptos
      smegenys
      XX AMŽIUS – tai HAARMANAS
      intelektualizmas – tai psichinis sadizmas
      nekeiskite gyvenimo būdo
      į loginių tipų kovą
      didžioji ateities terapija –
      ėdrumo treniruotė – artėja!

      Tradicija ir tolydumas –
      išradingai išsigalvoti
      dydžiai
      esi atsitiktinumo sūnus!
      skubėkime į didžiąją
      laisvės reakciją
      karūnuotos XX amžiaus prievarta
      vienintelė tikra stotis yra ta
      kurios nėra
      geltoname tvarkaraštyje
      leiskit akimirką man pailsėti
      savo jautrumo
      nukirpti laidus.

      Šitas žalias žolės daigas
      suspaustas dviejų šaligatvio plytelių
      besigelbėjanti auka
      sulanguotame akmeniniame
      Atlanto vandenyne
      tai mirties šauklys
      pažvelkite
      lieknoje rankoje laiko
      kalnus
      lygumas
      perskrostas upių.

      Kėniai jovarai
      plakantys sparnais
      angelai naikinimo
      jo nebylios lūpos skelbia
      ramybės saldumą
      paskui save veda minias olimpiečių
      ir asų
      taranu muša į krūtinę mūrams
      raudoną odą nulupa tramvajams
      išlydo stiklą ir geležį –
      miesto smegenys
      sudaužo
      trapų ir taurų civilizacijos galvosūkį
      – ši žmonių pora
      besislepianti jo šešėlyje
      su gyvuliška mažagalvių
      baime
      tai parlamento fetišas
      ir protingiausia meilužė –
      o baisi Europos mirtis!
      o palaimintoji!

      Epileptikas Dionisas
      valgo veda
      moteris
      virpančiomis krūtimis
      rankose jų
      dreba nuogas kūnas
      sudraskyto radijo
      prisukamo Orfėjaus
      kiti jau pateko
      į grūstį
      automobilių
      garvežių
      persigandusių ėriukų
      bliaunančių
      užkimusių
      dūdomis
      man jau to maža
      prie mieguistų priemiesčio telyčių
      ir prie užpuolančių jas
      užsidegusių miesto bulių
      artėja
      kelia paniką
      išvaiko
      Paryžių
      Varšuvų
      Lisabonų
      Londonų bandą
      kurios nasrai įsikibo
      į Magdalietės bažnyčios keterą
      ta raudonais karčiais suplėšo
      drebančias biržos
      kolonas
      klubais išstumdo
      bailią miestų
      skerdieną
      alkį marina
      riebia
      EUROPOS
      mėsa.

      Pagaliau
      pagaliau
      laisvas
      sutrypk
      darbo flagelantą
      besimokantį tragizmo
      sutrypk tragizmą
      darbo etiką
      vardan skrandžio dekalogo
      mane dengia milijonas lūpų
      organizuotas ląstelių proletariatas
      gerklių maištas.

      Ta siaučiančių bakchančių minia –
      tai centimetras mano odos.

      1924

Iš lenkų kalbos vertė
RIMVYDAS STRIELKŪNAS

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:41:44 Jan 22, 2012   
May 2009 Sep 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba