Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-04-15 nr. 3044

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Michas Skobla.
KRIKŠČIONYBĖ
14
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
 Astrida Petraitytė.
UŽ "LIETUVĄ"! – UŽ LIETUVĄ!
34
• VIII "KNYGŲ PAVASARIS": EGZOTIKA, DISKUSIJOS, TRADICIJOS

ESĖ 
• Renata Šerelytė.
LAIŠKAI KAIMYNUI
5

KNYGOS 
• Neringa Mikalauskienė.
KELIO Į MENO ANAPUSYBĘ ŽENKLAI L.GUTAUSKO EPITAFIJOSE
• Sigita Bartkutė.
LIŪDESINGAS AISTRŲ KOLIAŽAS
1
• JULIUS KAUPAS: GYVENIMAS IR KŪRYBA1
• LOLITA2
• MOTERIS VILNIUJE IR KAUNE XVI AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE
• ORIKSĖ IR GRIEŽLYS
• ŽOLĖS INSTINKTAS
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
REALYBĖ UŽ REALYBĖS
• Jurgita Ludavičienė.
RASTI, ATGAIVINTI, PRIPILDYTI
• Vytenis Rimkus.
TAUTODAILĖ: TRADICIJOS IR NAUJOVĖS
1

FOTOGRAFIJA 
• SIMENAS JOHANAS: STENGIUOSI SUPRANTAMAI PASAKOTI ISTORIJAS

MUZIKA 
• Živilė Ramoškaitė.
NAUJI MŪZOS RUBACKYTĖS SIURPRIZAI
• Indra Karklytė.
CARPE DIEM
3
• KAZYS SKAISGIRYS

TEATRAS 
• "NEBIJOKITE BŪTI NAIVŪS KAIP VAIKAI"
• ARMANAVIČIŲ "NYKŠTUKAS" – MASKVOJE2
• LĖLININKĖ AIRIJOJE3

MENO DIS/KURSE* 
• "VIETOJ DROBĖS MAN REIKIA NAUDOTI ŽMONES"

POEZIJA 
• SONATA PALIULYTĖ18

PROZA 
• Nijolė Raižytė.
NUSIVYLUSIO VYRO ISTORIJA BE PABAIGOS
6

VERTIMAI 
• ROMUALD MIECZKOWSKI3

PAVELDAS 
• Margarita Matulytė.
PARODOJE – ISPANIJOS FOTOGRAFIJOS KLASIKA
4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• VYTAUTO AŽUŠILIO KNYGOS "BUHALTERIS" RECENZIJA1
• NUOLATINIS ILIUZIJOS JUDESYS1

KRONIKA 
• SU KULTŪROS ŽENKLU
• PAŽINTIS SU ŠIUOLAIKINE AMERIKOS DRAMATURGIJA1
• LITERATŪROS ŠVENTĖ "KNYGŲ PAVASARIS"
• JUOZAS BAGDONAS 1911.XII.11–2005.IV.111
• Ridas Viskauskas.
BANDANT KITAIP
• SAVA AR SVETIMA: KULTŪROS REALIJOS GROŽINĖS LITERATŪROS VERTIME

DE PROFUNDIS 
• PASKUI AŠ PRISIDĖSIU18

AKTUALIJOS

UŽ "LIETUVĄ"! – UŽ LIETUVĄ!

Įspūdžiai iš balandžio 9-osios protesto akcijos Vilniuje

Astrida Petraitytė

[skaityti komentarus]

Kalambūrinis "užtaisas" tarsi išsprogdina vieno fakto (pastato) erdvę. Laikrodis baigia "ištiksėti" naujų kino teatro "Lietuva" savininkų (bene VP Market, bet ši savo tinklalapyje šio turto taip nevadina) įsipareigojimus išlaikyti pastato paskirtį, ir į pakaušį alsuoja "progreso" (modernių gyvenamųjų namų) grėsmė, privertusi pavienius entuziastus įsiūbuoti pavojaus varpus taip, kad ir susitaikantys su "realybe tokia, kokia ji yra", imtų nerimauti ir paklaustų: Gal ne viskas prarasta? Gal ir nuo mūsų priklauso? Gal galima paskutinę minutę sustabdyti be mūsų valios įjungtą chronometrą?

Pirmoji protesto audra kilo internete – ten susiūbavo, burdamiesi į ratelį, pavieniai nesusitaikantys su "šaukštų po pietų" situacija (mosuoti kumščiais reikėjo privatizuojant kino teatrą, bet ar visuomenės dėka šis procesas pavyko tykiai ramiai?); ten buvo tariamasi, raginama; ten kursavo protesto laiškas aukštoms instancijoms, kurį galėjo pasirašyti kiekvienas norintis. Tradiciniam "Lietuvos" renginiui – "Kino pavasariui" – įsilingavus (pasiryžėliai, norėdami pamatyti "geriausia", keletą valandų stovėjo eilėje prie bilietų; kam liežuvis versis teigti, jog rinkos dėsniai išstumia iš miesto centro kino teatrą?!), "protesto knyga" iš virtualios tapo reali: sekmadienį (IV.10) pavakariop kino teatro fojė atverstame storame foliante pozityvų protestą ("Už!") buvo pareiškę arti dviejų tūkstančių žmonių.

O šeštadienio rytą iš virtualios erdvės išniro ir didieji ramybės drumstėjai. Skelbimai iš anksto į protesto akciją kvietė visus, deja, šeštadienio dešimta – daugeliui per ankstyvas laikas, tad, užuot, kaip planuota, užtvindęs didžiąją kino teatro salę, būrelis susirinkusių buvo pakviestas į "laboratoriją" (sovietmečiu buvusią kasų patalpą). Ten, susiglaudę petis petin, net ir sutrikusieji dėl miegalių išdavystės (atsiprašau, gerbiama I.Veisaite, be sąmoningų pastangų nuklausiau Jūsų neviltingą "Mes pralaimėjom...") galėjo konstatuoti: mūsų ne taip mažai!

Vedėjas (ir vienas iš organizatorių) Gediminas Urbonas, prisistatęs kaip "pilietis, pavargęs laukti", pažymėjo, jog "Lietuvos" problema yra Lietuvos be kabučių problema. Jo teigimu, pasikėsinusieji į "Lietuvos" kino teatrą padarė klaidą – visuomenė, negalėdama toleruoti praradimo, nesitaikstys su paminamomis jos teisėmis. Pilietinės iniciatyvos budimą, miesto bendruomenės formavimosi užuomazgas liudijo kalbėtojų (ir klausytojų) pozicija: "Man ne vis tiek" (ne dėl didesnių algų, kvotų susiburta – dėl visuomeninės reikšmės dalykų!).

Šarūnas Bagdonas ("kino mėgėjas ir Senamiesčio gyventojas") pareiškė, jog, išnykus "Lietuvai", išnyks ir vienos stilistikos kinas. Jo teigimu, neapsiribota pavieniu faktu; viešųjų Vilniaus erdvių planavime vyrauja chaosas, jos viena po kitos nyksta. Ir laisvosios rinkos požiūriu, pažymėjo kalbėtojas, kino teatro uždarymas nėra pagrįstas – "Kino pavasaris" rodo, kad nekomercinio kino žmonėms reikia; liberalizmo dvasiai prieštarauja Savivaldybės demonstruojamas "Siemens arenos" ar "Menų spaustuvės" protegavimas. "Mums reikia kitais metais "Kino pavasario" toje pačioje vietoje!", – reziumavo Š.Bagdonas.

Paveldo ekspertė Jūratė Markevičienė Savivaldybės adresu pasakė aštresnių žodžių. Ji paskelbė šiai institucijai bankrotą. Jos teigimu, Savivaldybė neišlaikė daugelio egzaminų: žmoniškumo (miestas yra miestelėnų namai, bet to nepaisoma), demokratijos (miesto plėtros planas turėtų būti derinamas su visuomene), kultūros ("Lietuvos" atvejis), šiuolaikiškumo (priimami sprendimai, kurie yra Europos vakardiena), ūkiškumo (naudojami ateities ištekliai). Kalbėtojos nuomone, pas mus spekuliuojama nekilnojamuoju turtu kaip ir trečiajame pasaulyje; Savivaldybė, nesukūrusi veiklos strategijos, nesitaria su visuomene. Pranašystės: greitai galėsime nueiti tik į "Akropolį" ir "Ermitažą" (ar į Panevėžyje dabar statomą "Babiloną")…

Televizijos režisierius Vytautas Damaševičius priminė, jog "Lietuvos" kino teatro likimas buvo nulemtas 1998 metais, kai bendrajame miesto plane jo vietoje buvo numatyti gyvenamieji namai. Taigi, anot jo, lieka "Skalvijos" "koridorius" ir du holivudiniai konvejeriai". V.Damaševičius pasiūlė išeitį: meras pažadėjo trimis milijonais litų paremti "Siemens areną", o gal galėtų atpirkti ir šį kino teatrą – kad ir už 30 milijonų? G.Urbonas pranešė, jog išpirka už "Lietuvą" renkama, greit bus pastatytos aukų dėžutės (visi galėsime paaukoti simbolinį litą). Tačiau aukos bus simbolinis protesto liudijimas.

Žaliųjų judėjimo, Vilniaus senamiesčio visuomeninės komisijos atstovė Janina Gadliauskienė akcentavo, jog "Lietuvos" kino teatro problema – tik vienas epizodas Senamiesčio "byloje". Ji pažymėjo, jog, išsprendus šį reikalą, palengvėtų kitų Senamiesčio bėdų sprendimas. Blogiausia, kad valdininkai yra susiję įvairiais tarpusavio įsipareigojimais: štai Jonas Glemža gražiai pakalba per televiziją, bet, priklausydamas įvairioms taryboms, pasirašo leidimus Senamiestį darkančioms statyboms… Tik aktyvi visuomenės veikla, pabrėžė J.Gadliauskienė, gali priversti KVAD įvesti tvarką, jo vadovu paskirti žmogų, vykdantį sąžiningą paveldo politiką (akcijos metu laikyti ir plakatai su ne itin pagarbiais žodžiais apie gerb. D. Varnaitę).

Arūnas Grumadas ("pirmasis Vilniaus miesto tarybos pirmininkas") apgailestavo, kad dažnai pažeidžiami viešieji interesai, visuomenė yra beteisė.

Vaidas Valentukevičius ("studentas, Vilniaus miesto gyventojas") ne tik išreiškė visų susirinkusių norą turėti savo kino teatrą (jis, pavyzdžiui, nepageidauja eiti į "Akropolį", kur "traškinami kukurūzų spragėsiai ir rodomi muilo filmai"), bet ir priminė internete aptiktą paraišką, Vilniui geidaujant 2009 metais tapti Europos kultūros sostine: ten, pristatant kino situaciją, nurodoma, jog "Lietuvos" ir "Skalvijos" kino teatruose demonstruojami nekomerciniai filmai. Taigi komisijoms, atvykusioms vertinti padėties, teks konstatuoti pateiktą klaidingą informaciją.

Kino tarybos pirmininkas Valentas Aškinis pažadėjo, kad taryba kovos ir dėl "Lietuvos" ir dėl to paties likimo laukiančios "Skalvijos".

Ore pakibus klausimui "Ką daryti?", žodį tarė paminklosaugos specialistė Gražina Drėmaitė. Jos pasiūlymas: "Lietuvos" kino teatrą reikia įrašyti į kultūros nekilnojamojo turto registrą (metas pradėti saugoti ir palyginti nesenos praeities statinius) – tada pastato niekas negalės nugriauti. Tačiau šiai idėjai turi pritarti kultūros ministras…

Vytautas Radžvilas priminė, kad "Lietuvos" problema yra tik mažas bendros situacijos simptomas. Situaciją filosofas apibūdino kaip "normaliai" konsoliduotą oligarchinę sistemą (verslas daromas mokesčių mokėtojų pinigais), ne itin besiskiriančią nuo sovietinės: sovietinis monstras norėjo panaikinti Katedrą, dabartiniai berniukai mielai ją paverstų lošimo namais. Pripažinęs tokių protesto akcijų reikalingumą, judėjimo "Kitas pasirinkimas" lyderis akcentavo organizuotumo (ir juridinio statuso) svarbą – įsitraukus "į žaidimą" kelioms organizacijoms, efektas būtų didesnis.

Būta ir daugiau kalbėtojų. Vyresnės kartos atstovė priminė, jog anuomet, kai netoli esančių "Spalio", "Pergalės", "Maskvos" pasirodė naujas kino teatras, daug reiškė vien jo vardas - "Lietuva". Išprovokuota Kultūros ministerijos atstovė Z.Čepaitė teigė palaikanti siekį išlaikyti europietiško kino erdvę, tačiau pareikšti oficialią nuomonę nesanti įgaliota. Kino teatro "Lietuva" direktorė Vida Ramaškienė reziumavo: kadangi kino teatro veiklą remia ES Media programa, būsimoje konferencijoje Kanuose teks pripažinti, jog Vyriausybė vykdo griaunančią politiką...

Protesto akcija liko "popierinė" – vėl stota į eilę parašu paliudyti, jog "Ne vis tiek". Bet ir "piopierinis grumstelis" gali vežimą apversti! Baigdama norėčiau švystelti į kultūrinės spaudos daržą akmenuką, kurį mestelėjo renginio vedėjas: gerai, kad apie renginius informuojama, tačiau žurnalistai turėtų tuo neapsiriboti – visuomenė lauktų jų inicijuojamų diskusijų bei žurnalistinių tyrimų!

Mano šūkiai būtų tokie:

"Už "Lietuvą"! Už Vilnių! Už jo viešąsias kultūrines erdves! Už pilietines iniciatyvas! Už besiformuojančią miesto bendruomenę!"

 

Skaitytojų vertinimai


15818. tv fanas2005-04-17 20:42
naivuoliai.čia visai ne protesto akcija ,o Urbonų meninis projektas anonsuotas parodoje ,,Populizmas".

15819. smalsutis2005-04-17 20:47
Pats geriausias Lietuvos kino menininkas - Jonas Mekas.Lietuva per visą jo gyvenimą nėra skyrusi- parėmusi nei vienu centu. išvada:šalin visokias socialistines lengvatas menininkams (ir meno vartotojams taip pat)

15820. architektas2005-04-17 20:51
Kino teatras Lietuva yra bjauri chruščiovinė betoninė korobka,niekada niekaip nesiderino senamiestyje,nei genplane nei plastiškai.

15821. Korra to smalsutis2005-04-17 23:34
Smalsuti, kvaileli, jeigu kažko kažkas neparėmė, tai nereiškia, jog ir ko nors kito nereikia remti - tavo dedukcija yra tolygi teiginiui, kad jeigu tu kvailas, tai ir visi yra kvaili. O Mekas yra gavęs nacionalinę premiją - visai nemenka pinigų suma tiesiai iš valstybės kišenės į Meko kišenę.

15826. urbonas_tv fanui :-) 2005-04-18 02:35
tv fanas pats musha pats ir rekia. Gal persikaitino prie TV lempos? Vardan tikslumo: Akcija "Uz Lietuva" yra pilietine akcija, kuria organizavo, tie, kas ir pakviete tuos visus zmones. Nomeda & Gediminas Urbonas nera atsakingi uz VISAS pilietinio protesto ishraishkos formas vykstanchias shalyje, tuo labiau negali pasisavinti shiu akciju autorystes.

15827. urbonas_smalsuchiui2005-04-18 02:45
Jonas Mekas, beje, atstovaus Lietuva Venecijos Bienaleje, ka matyt reikejo padaryti jau priesh 6 metus. Neuzhmirshkite, kad Lietuvoje gyvena VIENINTELIS OSKARO laureatas: Peter Watkins, apie kurio egzistavima matyt nezhino net visos ministerijos paimtos kubu. O del paramos menininkams, visishkai pritariu: paremkime geriau Siemens arena ir krepshininkus ir pastatykime pagaliau paminkla DIDELIAM Saboniui ir tokiam mazam mazam...smalsuciui.

15828. toto2005-04-18 03:03
Visų šalių proletarai, vienykitės! Do zdrastvujet Litva! Ura!

15841. ot ot2005-04-18 14:03
Mėlynų erdvių nebeužtenka, atsliūkinai ir čia. Niekur ramybės nėra...

15851. kanars2005-04-18 16:26
kiek suprantu, smalsutis ironizavo ir piktinosi meno neremimu/nepakankamu remimu, o ne atvirksciai. gal nelabai adekvaciai, Ged, reaguoji.

15858. elektrenų žiburiai2005-04-18 22:22
to Korra- taigi,taigi davė Jonui: Petras Cvirka pasirašė,o Saliamutė atnešė gėlių.

15860. Anaksimenas2005-04-18 22:42
pats kvailiausias dalykas rašyti komentarus komentatoriams, bet tokių demagogų ir pasaulinio sąmokslo ideologų retai tenka sutikti - ponai, kai uždarys "Lietuvą", ateis kada nors eilė ir jums - neturėsite kur savo nepraustaburniškų šnekų viešinti. O autoritetingam architektui (15820) belieka pasakyti, kad tą dėžę, tamstos kolegos ir projektavo - bet ne apie jos architektūrą kalba eina (nemanau, kad vp marketas vietoje jos šedevrą pastatytų) - beje, lyginat su kitais senamiestyje implantuotais monstrais, tai tikrai neprasčiausias variantas

15864. Korra to elektrenų žiburiai2005-04-19 08:28
Kas davė, kas skyrė, bet Janas džiaugsmingai premiją pasiėmė.

15865. Korra2005-04-19 08:29
Janas, suprantama, tėra tik korektūros klaida - Jonas

15866. kulmas2005-04-19 09:13
Paklauskit, kada paskutini karta Mekas lektuvu skrido uz savo pinigus?

15875. tv fanas - urbonui2005-04-19 14:17
kadangi esu tv-fanas,mėgstu aplankyti modernistų parodas.atidžiai apžiūrėjau ,,populizmą"(gausu kairuoliško naivumo),ten gavau už dyką(valio) laikraštį ,,the populist",pasidomėjau,koks tautiečių įnašas.kitokios išvados negu 15818 nebuvo galima susidaryti.

15888. nemo2005-04-20 13:30
Gal "Lietuva" is Siemens arenos (ar dar kazko) pasiima visa nekomerciniu filmu rinka ir pelna?:)

Nesupraskite klaidingai, as uz tai, kad butu vieta kur rodytu nekomercinius filmus:)

15891. che che2005-04-20 17:23
a jo mekas jau istorija ir lietuvos kinas jau istorija ir nereikia isterijos visiems jau galas , na o urbonai eilini karta prisitempineja, zaviuosi ju sugebejimu prisitaikyti prie situaciju puikus chameleonai ir paroda ir akcija plius kaupiama dokumentacija geros pavardes triuksmelis puiku reikia paplotyi bet menu cia nekvepia -laikas kurti partija .....Nomeda & Gediminas Urbonas nera atsakingi ............... valio

15893. Tai va2005-04-20 21:36
Ar skaitėt? Permetu: BNS, 2005-04-20. Šiandien vėlai vakare iš Australijos buvo gautas patvirtinimas, kad Georges Baltrunas skiria 80 mln. Australijos dolerių "Lietuvos" kino teatro išsaugojimui. Pinigai bus pervesti į specialią sąskaitą, kurią kontroliuos sudaryta valdyba. Dalis lėšų bus skiriama pastato perpirkimui ir teismo išlaidoms, kita dalis - pastato renovacijai bei aplinkos tvarkymui. Tačiau didžiąją dalį pinigų mecenatas numato skirti kinofilmų nuomai ir tuo tikisi kokybišką kiną padaryti prieinamą jaunimui ir mažas pajamas gaunantiems kinomanams. Planuose yra numatytas kelionių bilietų apmokėjimas atvažiuojantiems iš atokesnių Lietuvos regionų, jų apgyvendinimas hosteliuose ir Hospitality namuose. Ekspertai tikina, kad tokia nekomercinio kino ekspansija sukels kino rinkoje nelauktus svyravimus ir stambūs kinoteatrai (COCA-COLA Plaza Vingis, Forum Cinemas Akropolis) artimiausiu metu neišvengiamai bankrutuos. Neatmetama galimybė, kad turės įsikišti Konkurencijos tarnyba ir atitinkamos ES institucijos.

15896. jurgis iš daučiūnų2005-04-20 23:15
Valio turtingas dėdė iš Austrielijos (mes jį truputį numelšim).

15900. curaredg2005-04-21 11:06
jei tai ne antis tuomet dziugi zinia ...

15904. Sarunas Bagdonas :-) 2005-04-21 15:12
Nors straipsnyje mano zodziai 50% procentu pakraipyti ir is vertu minciu 30% persakyta, vis tiek aciu autorei! "Worse is better" :). del p. Baltruno. Ar tikrai BNS platino toki pranesima? Ar tikrai tai vyksta? Gal p. Baltruno kontaktine informacija kas turite? Man BNS atsake: "tai ne mūsų naujienų agentūros pranešimas. Netgi ir pati pranešimo struktūra visiškai nepanaši į mūsų agentūros platinamas žinutes" tai vis delto kas yra tas "tai va" ir kas tureta omeny? /sarunas

15914. kanars2005-04-22 02:21
pavarai, Sarunai. dabar tikrai belieka Baltrunui skambint.

15917. Sarunas2005-04-22 09:53
:) ar kas ta zmogu pazista? Atleiskit issilavinimo spragas. Jo paties, ar jo atstovu telefonas butu gerai. Per daug rimta kad juokauti :):). /sarunas

15919. Vailokas2005-04-22 10:07
Ne 80 milijonų, o 75. Faktas,gaila, bet mažiau.

15926. Asiliukas Porfirionas2005-04-22 15:08
Panaszu i anti, bet uz tokius pinigus galima nauja kino centra ikurti paliekant welione "L" buldozeriu nuoziurai

15932. Korra2005-04-23 10:59
O dar aš 17 milijonų baksų pridėsiu, kad didelis akvariumas "Lietuvoj" stovėtų - su bebrais.

15937. Sarunas2005-04-23 14:32
:) ir tikrai butent sio straipsnio komentarai yra puiki viesoji erdve saviraiskai. Daugeliui komentaru manau taip pat sekmingai galetu pasiteirauti ir isvietes siena. Jei komentaru rasytojai saves paklaustu, kodel raso konkretu komentara, gal tu komentaru butu maziau ir daugiau konstruktyviu minciu rastusi. Norejosi galvoti, kad Literaturos ir meno skaitytojai/komentuotojai kiek skiriasi nuo Omni skaitytoju/komentuotoju. Beje ar pati straipsnio autore ar LM redakcija komentarus skaito/raso? Kas yra culture.lt :)?

15939. kanars2005-04-23 15:17
Sarunai, siuo atveju pats tapai vienu is tu komentuotoju. man buvo dar idomiau, kodel omni komentarai ne ka tesiskiria nuo delfi komentaru. as, pvz, labiau pasitikeciau BNS :) dar komentaru turinys siek tiek rodo, koki poveiki is tikruju daro LABo veikla ir kiek ji pasiekia. as matau tik viena prosvaiste: kad bus pagaliau uzmegztas kazkoks dialogas su tuo liudnai garsejanciu VP Market ir jam bus pasiruosta

15943. Korra2005-04-23 16:58
Nieko nebus, niekas nepasiruoš jokiems susitikimams su VP Market- jie viską daro pagal galiojančius įstatymus, skaičiuoja pinigus, o visokie verkšlentojai jiems akivaizdžiai nerūpi. (Verkšlentojai parašiau ne norėdama sumenkinti "kovotojus", bet taip manau atrodo VP Marketininkams.)

15951. ar2005-04-24 00:46
nu bet siaip ar taip tai shi "protesto laborotorija" ar labalatorija , ar laboratorija ar labaratorija ar...sukele reakcija , taigi tikslas dalinai pasiektas

15953. LAB`as Pro-testui:2005-04-24 02:27
matomai per k/t "Lietuva" bus bandoma nuleisti gara, paliekant ja pilieciams dar 10 metu. Pagalvokit: O KA PATS GALI PADARYTI, PILIETE?* ir nebukite tokie itarus ir pikti...

15955. Korra2005-04-24 07:44
Niekas nepaliks tos "Lietuvos" - ji bus nugriauta ir jokios protesto akcijos nepadės - čia juk kapitalizmas.

15971. sarunas2005-04-25 00:00
As rasau komentarus, noredamas informuoti, arba noredamas suzinoti informacijos daugiau. Na dar kviesdamas komentuotojus vengti surogatiskos diskusijos. Daugelis komentuotoju taciau nei informuoja, nei domisi. Tai nenaudinga ir tam priezasciu ir tikslu nematau - gal toli neziuriu :). Todel ir kvieciu atsakyti i klausima `koks tikslas to, ka rasome`. Gal kas prisipazins, kad George Baltrunas buvo pokstas, bet iseivijoje panasios mintys sklando ir nurodys. O dar kas nors pasakys, "ogi taip. yra savivaldybes biudzete eilute, pagal kuria nekomercinis kinas (ne kt Lietuva ar Skalvija ar Menu spaustuve) gali buti finansuojamas is miesto biudzeto". Jei dar kas nors pasakys: "stai M. Marcinkevicius ir Co rimtai masto apie kino teatro lankomumo padidinima nuo 10% iki 50% (juk zino, kad cia gyvenamuju namu niekas statyti neleis)". O dar kas nors prides: "visai imanoma F. Felini filmu perziura, Italu kulturos institutas dovanoja (pigiai parduoda) kelias perziuras". O ketvirtas pasakys: "puiku musu universiteto(u) kino klubas(ai) ir prijauciantys mielai ateitu i perziuras ir prie vyno/alaus praleisti keliu vakaru". Kalbu pakankamai nerimtai ir pakankamai rimtai. Stai tokie ar panasus komentarai butu smagu ir suteiktu pagrindo manyti, kad skaitytojams/rasytojams rupi kt Lietuva likimas.

16006. "vilniaus" k/t fanas (pasiilgau) :-) 2005-04-26 00:24
Tas, kuris organizavo "Vilniaus" kino teatro pardavimą, vien iš šio sandėrio uždirbo beveik 7 mln. litų. A.Zuokas susijęs su "Vilniaus" kino teatro pardavimu UAB "Hedžas". Jau seniai su A.Zuoku siejama bendrovė "Rubicon group" buvo įsteigusi UAB "Hedžas" specialiai "Vilniaus" kino teatro privatizacijai. Tik vėliau paaiškėjo, kad "Hedžas" bei jos vadovas Saulius Gudelis jau senokai dirba A.Zuoko valdomuose privačiuose firmuose. T.y. S.Gudelis, pardavęs "Vilniaus" kino teatro akcijas bendrovei "Heatman", uždarė savo "Hedžą" ir išėjo dirbti į naujai įkurtą bendrovę UAB "Ramnamus". Ši įmonė buvo įsteigta 2001 m. rugpjūčio 14 d., o jos steigėja buvo kita su A.Zuoku susijusi įmonė – UAB "Socialinių projektų grupė", kurios vadovas ir savininkas yra Gintaras Mockevičius, senas A.Zuoko verslo partneris. G.Monkevičius direktoriauja A.Zuoko bendrovėje "BNA Grupė", o anksčiau dirbo kitoje Vilniaus mero valdomoje bendrovėje "BNA Ergo". Spec. tarnybos aptiko ir dar vieną tiesioginį ryšį tarp Vilniaus mero ir "Vilniaus" kino teatro pirkėjo S.Gudelio – tai, kad UAB "Ramnamus", kurioje įsidarbino S.Gudelis, yra Vilniuje registruota adresu Totorių gatvė 15, UAB "Rudosios lapė" patalpose. "Rudoji lapė" buvo įsteigta kitos A.Zuoko firmos – UAB "B.N.A.", o jai vadovavo G.Monkevičiaus žmona E.Monkevičienė. Beje, tas pats "Hedžas" už "Vilniaus" kino teatrą ne pinigais, bet savivaldybės skola Rubicon group". Pasirodo, kad ši bendrovė buvo laimėjusi konkursą prižiūreti 240 miesto mokyklu ir darželiu šilumos sistemas. "Tuomet "Rubicon" ir pajuto miesto pinigu skoni - cia galima gerai uždirbti, - sakė buvęs miesto vicemeras Juozas Imbrasas, - nes konkurso salygose buvo irašyta, kad konkursas skelbiamas "prižiureti, aptarnauti ir modernizuoti" minetu šveitimo istaigu šilumos sistemas. T.y. "Rubicon" gavo teise statyti mokyklose ir darželiuose naujus šilumos mazgus, ka jie sekmingai ir dare. Tik veliau paaiškejo, kad "Rubicon" vieno šilumos mazgo atnaujinimo kaina padidino dvigubai, palyginus su tuo, kiek ši paslauga kainavo anksciau. Ir savivaldybe, kuri šiam tikslui buvo numaciusi 5,5 mln. litu, gavo iš "Rubicon" daugiau nei 11 mln. litu saskaita. Tai Vilniaus savivaldybe liko skolinga "Rubicon" daugiau nei 5 mln. litu, už kuriuos jie veliau iš Vilniaus miesto isigijo "Vilniaus" kino teatra Gedimino prospekte. Manau, kad tuomet "Rubicon" vadai ir pamate, kokias nerealias galimybes suteikia bendras verslas su savivaldybe, ir pradejo listi i šia sfera".

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:57 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba