Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-04-15 nr. 3044

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Michas Skobla.
KRIKŠČIONYBĖ
14
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Astrida Petraitytė.
UŽ "LIETUVĄ"! – UŽ LIETUVĄ!
34
• VIII "KNYGŲ PAVASARIS": EGZOTIKA, DISKUSIJOS, TRADICIJOS

ESĖ 
• Renata Šerelytė.
LAIŠKAI KAIMYNUI
5

KNYGOS 
• Neringa Mikalauskienė.
KELIO Į MENO ANAPUSYBĘ ŽENKLAI L.GUTAUSKO EPITAFIJOSE
• Sigita Bartkutė.
LIŪDESINGAS AISTRŲ KOLIAŽAS
1
• JULIUS KAUPAS: GYVENIMAS IR KŪRYBA1
• LOLITA2
• MOTERIS VILNIUJE IR KAUNE XVI AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE
• ORIKSĖ IR GRIEŽLYS
• ŽOLĖS INSTINKTAS
 NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
REALYBĖ UŽ REALYBĖS
• Jurgita Ludavičienė.
RASTI, ATGAIVINTI, PRIPILDYTI
• Vytenis Rimkus.
TAUTODAILĖ: TRADICIJOS IR NAUJOVĖS
1

FOTOGRAFIJA 
• SIMENAS JOHANAS: STENGIUOSI SUPRANTAMAI PASAKOTI ISTORIJAS

MUZIKA 
• Živilė Ramoškaitė.
NAUJI MŪZOS RUBACKYTĖS SIURPRIZAI
• Indra Karklytė.
CARPE DIEM
3
• KAZYS SKAISGIRYS

TEATRAS 
• "NEBIJOKITE BŪTI NAIVŪS KAIP VAIKAI"
• ARMANAVIČIŲ "NYKŠTUKAS" – MASKVOJE2
• LĖLININKĖ AIRIJOJE3

MENO DIS/KURSE* 
• "VIETOJ DROBĖS MAN REIKIA NAUDOTI ŽMONES"

POEZIJA 
• SONATA PALIULYTĖ18

PROZA 
• Nijolė Raižytė.
NUSIVYLUSIO VYRO ISTORIJA BE PABAIGOS
6

VERTIMAI 
• ROMUALD MIECZKOWSKI3

PAVELDAS 
• Margarita Matulytė.
PARODOJE – ISPANIJOS FOTOGRAFIJOS KLASIKA
4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• VYTAUTO AŽUŠILIO KNYGOS "BUHALTERIS" RECENZIJA1
• NUOLATINIS ILIUZIJOS JUDESYS1

KRONIKA 
• SU KULTŪROS ŽENKLU
• PAŽINTIS SU ŠIUOLAIKINE AMERIKOS DRAMATURGIJA1
• LITERATŪROS ŠVENTĖ "KNYGŲ PAVASARIS"
• JUOZAS BAGDONAS 1911.XII.11–2005.IV.111
• Ridas Viskauskas.
BANDANT KITAIP
• SAVA AR SVETIMA: KULTŪROS REALIJOS GROŽINĖS LITERATŪROS VERTIME

DE PROFUNDIS 
• PASKUI AŠ PRISIDĖSIU18

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Anamorfozės : nepamatinės filosofijos problemos / Audronė Žukauskaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). – 254, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955-601-46-9

Vydūnas : trumpa biografija / Vacys Bagdonavičius ; Vydūno draugija. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 63, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9986-638-56-9

Prasiveržimas į mistiką, arba Naujas trečiojo tūkstantmečio iracionalusis mąstymas / Darius Valšys. – Vilnius : Satwa, 2004– .

[D.] 2. – 2005. – 128 p. : iliustr. – Tiražas [550] egz. – ISBN 9986-573-21-1

MENAS. FOTOGRAFIJA

Lietuvos urbanistikos paveldas: vertybių įteisinimas, apsauga, tvarkymas (1967-1993) : dokumentų rinkinys / Kultūros paveldo centras ; sudarė, pratarmę ir paaiškinimus parašė Algimantas Miškinis. – Vilnius : Savastis, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). – 211, [1] p. : faks., schem., žml. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-420-62-8

Panevėžio menininkų portretas = The portraits of Panevėžys artists : [Panevėžio miesto fotografų fotografijų albumas / sudarytoja Marija Čičirkienė ; teksto autorius Jurgis Dieliautas]. – Panevėžys : Panevėžio fotografijos galerija, 2004 ([Šiauliai] : Titnagas). – 83, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955-9745-0-8

Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė = Sacral architecture and art in the Plungė deanery : Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai / [sudarytojas Adomas Butrimas]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, [2004] (Vilnius : Petro ofsetas). – 207, [5] p. : iliustr. – Virš. ir nugar. antr.: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl. – ISBN 9955-624-11-6 (įr.)

Vilniaus namai archyvų fonduose / Vladas Drėma ; Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. – Vilnius : Savastis : Kultūros paveldo institutas, 1998– . – ISBN 9986-420-18-0

Kn. 9 / [sudarytojai Zita Ditauskienė, Kazys Misius]. – 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). – 206, [2] p. – Tekstas liet., lenk., lot., rus. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-420-61-X

Gyvenimas su daina / Vladas Leipus. – [Vilnius : Solidarity], 2005 ([Vilnius] : Solidarity). – 87, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 450 egz. – ISBN 9955-552-04-2

Kūrybos džiaugsmas : meninis konstravimas iš plastiko / Zita Lapinskienė ; Klaipėdos kolegija. – Vilnius : Ciklonas : Klaipėdos kolegija, 2005 (Vilnius : Ciklonas). – 66, [3] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955-497-56-4

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akimirkos : eilėraščiai / Joana Danutė Žilaitytė ; [Algirdo Petrulio dailės kūrinių reprodukcijos]. – Vilnius : Homo liber, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). – 108, [3] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-449-81-0 (įr.)

Amrita : [apsakymai] / Zuzana Urbonaitė. – Lazdijai [i.e. Alytus : Albagrafija], 2004 (Alytus : Albagrafija). – 30, [2] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-9501-9-6

Gediminas – nevainikuotas karalius : trijų dalių istorinis romanas / Jonas Užurka. – Vilnius : Eugrimas, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). – 422, [2] p. – (Lietuvos valdovai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-501-67-7 (įr.)

Ilgesys : eilėraščiai / Danutė Kuliavienė ; [dailininkės Edita Danielenė, Jūratė Urnikienė]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 215, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-853-78-8

Laiko mozaika : eilėraščiai / Zuzana Budaitė-Stunžėnienė. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 114, [1] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9986-853-76-1

Laiko upės tiltas : eilėraščiai, proza, paveikslų reprodukcijos / Gediminas Gadliauskas ; [sudarė ir redagavo Birutė ir Algimantas Siaurusaičiai ; iliustracijos Gedimino Gadliausko]. – Utena : Utenos Indra, 2005 (Utena : Utenos Indra). – 77, [3] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-711-93-2

Nuotaikos veidas : [eilėraščiai] / Rimantas Bruzgulis. – Vilnius : Ciklonas, 2005 (Vilnius : Ciklonas). – 103, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955-497-65-3

Sudiev, senove! : beletrizuoti autobiografiniai pasakojimai, etnografiniai vaizdeliai, istoriografiniai eskizai / Leonas Lingvevičius ; [parengė Aurelija Putnienė]. – Vilnius : Homo liber, 2005 (Vilnius : Akritas). – 239, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-449-80-2

Sugrįžimas : romanas / Pranciškus Šernas. – Jonava : Jonava, 2004. – 211, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-621-11-7

Teksto slėpiniai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Literatūrinės teksto analizės laboratorija ; [redakcinė kolegija: Vytautas Martinkus (ats. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. – ISSN 1648-6390

[Sąs.] 7: Literatūros kūrinio kontekstai. – 2004 (Vilnius : VPU l-kla). – 95, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 300 egz.

Žodžiu sparnuotu skelbiame gyvenimą : "Pilnų namų" bendruomenės žmonių poezijos rinkinys / [redaktorius ir sudarytojas Valerijus Rudzinskas]. – [Alytus] : "Pilnų namų" bendruomenė [i.e. Albagrafija], 2004 (Alytus : Albagrafija). – 185, [2] p. : portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-9501-8-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

20000 mylių po vandeniu : [romanas] / Žiulis Vernas ; [Malvinos Fogel adaptuota versija ; vertė Edmundas Juškys]. – Vilnius : Alka, 2005 (Vilnius : Spauda). – 234, [4] p. : iliustr. – (Iliustruota didžioji klasika ; 9). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-459-24-9 (įr.)

Antytė Kvarksytė : [pasaka / Jano Kazimiežo Siveko tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-617-33-2

Katytė Gražuolytė : [pasaka / Jano Kazimiežo Siveko tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-34-0

Nesijaudink, Pelyte! : [pasaka] / Claire Freedman, Sally Hobson ; [vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Spausd. Kinijoje). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-73-3 (įr.)

Pica ir Oskaras eina į mokyklą : [pasaka-apysaka] / Achim Bröger ; iš vokiečių kalbos vertė Elena Zambacevičiūtė ; iliustravo Gisela Kalow. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 70, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-99-7

Pica ir Oskaras eina ieškoti nuotykių : [pasaka-apysaka] / Achim Bröger ; iš vokiečių kalbos vertė Elena Zambacevičiūtė ; iliustravo Gisela Kalow. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-001-2

Pūkuotuko išmintis : protingos labai mažo protelio meškiuko mintys : [sudaryta iš A.A. Milne’o knygos "Pūkuotuko pasaulis" / į lietuvių kalbą vertė Virgilijus Čepaitis ; iliustravo Ernestas H. Shepardas]. – Vilnius : Garnelis, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 72 p. : iliustr. – ISBN 9955-428-59-7 (įr.)

Ragana Vinė : [pasaka] / Korky Paul, Valerie Thomas ; [vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Spausd. Kinijoje). – [30] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-512-70-9

Sriuba iš kirvio : [pasaka] / Ingrid Schubert, Dieter Schubert ; [vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – [26] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-16-000-4 (įr.)

Šuniukas Amsiukas : [pasaka / Martos Berovskos tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-35-9

Veršiukas Mūkas : [pasaka / Martos Berovskos tekstas ; iš lenkų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2005]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-573-08-2

Šviesoforas : eiliuota pasakaitė / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Aušra, [2005] (Kaunas : Aušra). – [16] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-532-50-5

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:50 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba