Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-04-23 nr. 3281

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MIKUTA.
Akompanuotojas
13

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Mūsų Urbo kalnas
2
• Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo
Kreipimasis
1
• Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo, įvykusio 2010 m. balandžio 16 d.,
Rezoliucija
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Kavutė Goethe’s institute
• Vilniaus apdovanojimai – vilniečiams

ESĖ 
• SIGITA JENEVIČIENĖ.
Airiškos paskalos
1

LITERATŪRA 
• ALGIMANTO BUČIO pasikalbėjimai su VYTENIU ROŽUKU.
Vienos lietuviškos knygos invazija į 12 šalių
16

ŠOKIS 
• TAMARĄ KALIBATAITĘ kalbina MARIUS KRAPTAVIČIUS.
„Aš kojom žemės nesiekiau“
10

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Bendros patirties vienijamas teatras. Motinystė
• „Baltoji Stirna“ – veiksmo drama su kanopomis

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Grafika su fotografijos prieskoniais

MUZIKA 
• Su JONU SAKALAUSKU kalbasi SIMONA SMIRNOVA.
Jonas Sakalauskas – sėkminga NOA „korta“
• Ukrainos muzikos festivalyje violončelėmis grieš diplomatai

FOTOGRAFIJA 
• MARGARITA MATULYTĖ.
Laisvo judėjimo trajektorija
• Pokalbis su ALGIRDU ŠEŠKUMI.
Šeškaus meno virtuvė

POEZIJA 
• JONAS JAKŠTAS.
25

PROZA 
• TOMAS ŠINKARIUKAS.
Išmetimas
2
• TOMAS ŠINKARIUKAS.
Solobomber
1

VERTIMAI 
•  MANFRED OSTERFELD .
Nedaug tetrūko
3
 OCTAVIO PAZ.
Saulės akmuo
4

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Žmogiška

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Iš artimo krašto

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• EVELINA BONDAR.
kaip aš susipažinau su algimantu m.
3
• ILONA JANULIENĖ.
Giesmė apie Kęstutį Navaką 
2
• ACHILLE CAMPANILE.
Aštuonkojo nelaimės
• SONATA MOGYLAITĖ.
Šlamantieji
2
• res ludentes / žaidžiantys daiktai

Šatėnų prieglobstis 
• Penktoji savaitė106

VERTIMAI

Saulės akmuo

OCTAVIO PAZ

[skaityti komentarus]


Meksikiečių poetas Octavio Pazas (1914–1998) priklauso didžiųjų XX amžiaus ispanakalbių rašytojų plejadai. Jaunystėje mokęsis iš prancūzų siurrealistų ir T. S. Elioto, Pazas pats tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienai Lotynų Amerikos poetų kartai. Jis žinomas ne tik kaip lyrikas, bet ir kaip eseistas – knyga „El laberinto de la soledad“ („Vienatvės labirintas“) laikoma geriausiu meksikiečių kultūros atspindžiu. Literatūriniai žurnalai, kuriuos iki pat mirties redagavo rašytojas, buvo bene svarbiausias Lotynų Amerikos menininkų ir intelektualų forumas. 1990 m. O. Pazui suteikta literatūrinė Nobelio premija.

Poema
„Piedra de sol“ (1957) pavadinta pagal akmenyje iškaltą actekų kalendorių, kuriame būta 584 dienų – tiek, kiek poemoje eilučių. Dinamiškas ir vaiskus tekstas jungia asmeninę patirtį, Meksikos istoriją ir metafizinius svarstymus. Poemos vertimas prieš kelerius metus buvo spausdintas jau nebeleidžiamame žurnale „Istorijos“ ir mažai kieno pastebėtas. „Literatūros ir meno“ skaitytojų dėmesiui siūlome „Saulės akmens“ pirmąją dalį.


      tas gluosnis iš krištolo, tuopa iš vandens,
      aukšta čiurkšlė, kurią nulenkia vėjas,
      ir medis šokantis, nors gilios šaknys,
      ir upė, kuri teka ir vingiuoja,
      artėja, traukiasi, padaro lankstą
      ir pasiekia tikslą: ramiai taip juda
      žvaigždė ar nerangus pavasaris,
      vanduo, kurs nepramerkdamas akių,
      per visą naktį alma pranašystėm,
      gyvybė, kuri glūdi bangų mūšoj,
      tol nenurims, kol visko neapsems,
      nežlunga niekada žalumos valdžia
      nelyginant sparnai, aukštai padangėj
      blykstelėję išsiskleisdami,

      tasai keliavimas per ateities
      dienų brūzgynus, nelaimės pragaištingas
      žibesys tarytum paukščio trelių,
      kurios paverčia girią akmeniu
      ir lūkuriuojantys džiaugsmai
      po šakomis, kurios nudžiūva greitai,
      paukščių sulestos šviesios valandos,
      lemties ženklai, išsprūstantys iš rankų,

      gyvybė lyg staiga suskambusi
      daina, lyg vėjas, giedantis liepsnoj,
      lyg žvilgsnis, kurs pakibusį išlaiko
      pasaulį su visom jūrom ir kalnais,
      šviesos kūnas, prasisunkęs pro agatą,
      šviesos šlaunys, pilvas, šviesos įlankos,
      uola iš saulės, kūnas debesų spalvos,
      greitai striksinčios dienos spalvos,
      valanda žaižaruoja, ji turi kūną,
      pro tavo kūną aš matau pasaulį,
      tokį vaiskų pro tavąjį vaiskumą,

      einu ilgom garsų galerijom
      ir srovenu tarp aidinčių gyvybių,
      einu vaiskybe tarsi neregys,
      ištrintas blyksnio, užgimstu kitam,
      o kolonų miške, užburtas miške,
      aš pro šviesos skliautus žengiu
      į rudenio skaidrius koridorius,

      keliauju tavo kūnu lyg pasauliu,
      tavo pilvas – saulės užlieta aikštė,
      tavo krūtys – dvi bažnyčios, kur kraujas
      švenčia savo išvirkščias misterijas,
      nelyg gebenės tave apraizgo mano
      žvilgsniai, esi jūros apgultas uostas,
      esi siena, spindulio padalyta
      į dvi persiko spalvos puses,
      druskingas plotas, paukščiai ir uolynai
      nustebusio vidudienio valdžioj,

      pasidabinus mano geismo spalvom,
      kaip mano mintys keliauji sau nuoga,
      tavo akim brendu lyg vandeniu,
      iš tų akių sapnus geria tigrai,
      jų liepsnose sudega kolibris,
      keliauju tavo kakta tarsi mėnuliu,
      kaip debesis slenku tavom mintim,
      tavo pilvu nelyginant sapnais,

      vilnija ir gieda tavo lapų sijonas,
      krištolo sijonas, vandens sijonas,
      plaukai ir lūpos, tavo žvilgsniai,
      lyji kaurą dieną, kiaurą naktį,
      vandens pirštais atveri krūtinę man,
      vandens burna užmerki akis,
      lyji ant mano kaulų, tiesiai krūtinėn
      vandens šaknis įleidžia takus medis,

      einu per tavo juosmenį kaip upę,
      einu per kūną kaip per mišką,
      kaip takeliu aukštai kalnuos, kuris
      pasibaigia nelaukta praraja,
      einu per tavo duriančias mintis,
      ir puola prie baltos kaktos angos
      mano šešėlis ir sutrūkinėja,
      renku savo nuotrupą po nuotrupos
      einu toliau be kūno, apgraibom,

      o atminties koridoriai be pabaigos,
      į tuščią menę atsivėrė durys,
      kur trūnija visos vasaros,
      kur susmilksta troškimų auksas, veidas,
      kuris pranyksta, vos jį prisiminus,
      ranka, suyranti vos ją palietus,
      maištingos voratinklių šukuosenos
      virš šypsenų prieš daugel daugel metų,

      išeinu iš savo kaktos ir ieškau,
      nesėkmingai ieškau akimirksnio,
      ieškau žaibo veido ir veido audros,
      šėlstanačios vidurnaktį tarp medžių,
      ir veido lietaus aptemusiam sode,
      klampaus vandens, kurs žliaugia mano šonais

      nesėkmingai ieškau, rašau vienas,
      nebėr jau nieko, baigias diena ir metai,
      baigias mirksnis ir aš teškiuos į dugną,
      virš veidrodžių su mano sudaužytu
      atspindžiu vingiuoja slaptas takas,
      žengiu dienom, sumintais akimirksniais,
      einu per savo šešėlio mintis,
      žengiu savu šešėliu ir ieškau mirksnio,

      ieškau datos, spurdančios kaip paukštis,
      ieškau saulės penktą po pietų,
      kurią sutramdė tezontlio* plytų sienos:
      ten valanda nokino savo kekę,
      ir jai prasprogus iš rausvos gelmės
      išėjusios mergaitės išsisklaidė
      mokyklos akmeniniuose kiemuos,
      viena, rudens aukštumo, pro skliautą
      ėjo įsisupusi švieson,
      ir dosni erdvė ją padabino
      dar vaiskesne, nuauksinta oda,

      šviesos spalvos tigras, rusvas elnias
      nakties pakraštyje, probėgšmais
      regėta mergaitė, persisvėrusi
      per žalius pliaupiančius balkonus,
      kažin kelintas mergaitiškas veidukas,
      pamiršau tavo vardą, Marija,
      Meluzina, Laura, Izabele, Persefone,
      turi visų veidus ir niekieno,
      esi visos valandos ir nei viena,
      tu panaši į debesį ir medį,
      visi tu paukščiai ir viena žvaigždė,
      tu panaši į kardo ašmenis
      ir budelio kraujuotą taurę,
      gebenę, kuri stiebias, vejas ir išrauna
      sielą, atplėšia ją nuo savęs,

      ugniniai rašmenys ant jaspio, plyšys
      akmenyje, gyvačių karalienė,
      garo stulpas, šaltinis iš uolos,
      mėnulio cirkas, kalnuos erelių lizdas,
      anyžiaus grūdas, mažytis ir marus
      spyglys, kuris suteikia nemarias kančias,
      povandeninių slėnių piemenaitė
      ir mirusiųjų slėnio sargė, liana,
      pakibusi virš apsvaigimo skardžio,
      vijoklis, nuodingiausias augalas,
      prisikėlimo žiedas, gyvybės uoga,
      perkūnijos ir fleitos viešpatė,
      jazminų keras, ant žaizdos druska,
      sušaudytajam juodų rožių puokštė,
      rugpjūčio sniegas, kartuvių mėnulis,
      jūros rašmenys bazalto uoloje
      ir vėjo rašmenys dykumoje,
      granatas, javas, saulės testamentas,

      ugnies liežuvių veidas, suėstas veidas,
      mergaitiškas veidukas, kamuojamas
      vaiduokliškų metų, cikliškų dienų,
      kurios gimsta tam pačiam kieme ir sienoj,
      liepsnoja mirksnis, ir visi veidai,
      šmėkšintys liepsnoj, yra vienas veidas,
      visi vardai yra vienas vardas,
      ir visi veidai yra vienas veidas,
      visi amžiai yra vienas mirksnis,
      ir nuo pačios pradžios per amžių amžius
      dvi akys užstoja kelią ateitin,

      priešais mane nėra nieko, tik mirksnis,
      šią naktį išsilaisvinęs iš sapno
      susivijusių daiktan vaizdinių,
      tvirtu mostu iškirstas iš sapno,
      išplėštas iš šitos nakties nieko,
      į saują surinkta raidė po raidės,
      bet laikas ten anapus pasibaido
      ir į sielos langines paklebena
      pasaulio kraugeriški kalendoriai,

      tiktai akimirksnis tuomet, kai miestai,
      vardai ir skoniai, ir visa tai, kas gyva,
      subyra mano aklinoj kaktoj,
      tuo metu, kai nakties slogutis man
      sukūprina mintis ir nugarą,
      ir kraujas gyslose lėčiau tėkėti
      ima, ir dantys išsiklibina,
      aptemsta akys, o dienos ir metai
      beprasmiškas baisybes tekaupia,

      tuomet, kai laikas suskliaudžia vėduoklę
      ir nebelieka nieko už jo vaizdinių,
      akimirksnis nugrimzta į save
      ir plūduriuoja vidury mirties,
      grasinamas nykių naktinių žiovulių,
      grasinamas gyvybe prisidengusios
      mirties, jos barbariškų tauškalų,
      akimirksnis nugrimzta, įsiskverbia
      savin, tarytum kumštis susigniaužia,
      tarytum vaisius, kurs savy prinoksta,
      kurs save išgeria ir išsilieja,
      užsiveria vaiskus akimirksnis
      ir noksta viduje, šaknis išleidžia,
      ir auga manyje, ir visą apima,
      jo kliedinti laja mane lauk varo,
      ir mano mintys – tiktai jo paukščiai,
      jo gyvsidabris teka mano venom,
      sąmonės medis, laiko skonio vaisiai,

      gyvenime prabėgęs ir prieš akis,
      o laike, kurs sugrįžti bangų mūšoj
      ir net neatsigręžęs atslūgsti,
      praeities nebuvo, ji dar vyksta,
      ji tylutėliai įteka į kitą
      akimirksnį, kuris tuojau pranyksta.

____________________________________
* Vulkaninės kilmės akmuo.

Iš ispanų kalbos vertė JURGA KATKUVIENĖ ir LAURYNAS KATKUS

 

Skaitytojų vertinimai


58458. terra2010-04-26 03:32
ką jie padarė iš gero poeto!

58466. Likimo ironija2010-04-26 12:45
Keistas ispudis, tartum stai nuimsi pakuotes celofana ir po siuo tekstu aptiksi tikraji: ne toki aiskiai taisyklinga, taciau emocingesni ir rysku.

58472. Pėdkelnės :-( 2010-04-26 16:31
Ne eilėraštis, o tapetai. Toks ilgas, toks kvepiantis „litanija“.

58476. terra2010-04-26 20:30
čia ne eilėraštis, o poemos pirma dalis, pėdkelne

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:37:46 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba