Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-05-31 nr. 2901

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vidmantas Elmiškis.
SU "SUTELKTINĖS" ŽENKLU
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• TEATRAI1
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

OSKARUI MILAŠIUI - 125 
• ČESLOVAS LAURINAVIČIUS.
LIETUVOS DIPLOMATAS

AKTUALIJOS 
• Viktorija Daujotytė.
APIE HUMANISTIKĄ IR JOS STRATEGIJAS
3
• POETO PAGERBIMAS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• BARBARAS AR INTELEKTUALAS?
• IŠ BARBARŲ ISTORIJOS
• KENTAURŲ ŽEMĖ

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• Alfonsas Bukontas.
IR KALNE, IR VELNIO DUOBĖJE
1
• Stasys Stacevičius.
BIRŽŲ TVIRTOVĖJ IR KRIAUNŲ RAGANOS ŽEMĖJ
1
• Rimvydas Strielkūnas.
UŽUPYJE
9
• Vitalijus Asovskis.
POEZIJA NEBIJO KONKURENCIJOS
• Vladas Braziūnas.
GERA, KAI GERA. KAIP VIEVY IR ELEKTRĖNUOS
2
• Eglė Juodvalkė.
ZABARIJA
2
• Dainius Gintalas.
ŽEMAITIJOS VIEŠKELIAIS, AUKŠTAITIJOS RŪKAIS
1

POEZIJA 
• POEZIJOS PAVASARIS
• Paulina Žemgulytė.
BAIGIAMASIS VAKARAS
• KONFERANSJĖ.
PO DVARUS, IR NE TIK
• ATSISVEIKINANT SU BIČIULIU
• Juodas Gaidys.
ALGIMANTAS BALTAKIS
5
• Delweddu"r Dyhymyg/Imaging the Imagination/ Vaizdijant vaizduotę.
META
• Blodeuvedė*.
GWENALLT LLWYD IFAN
• Vienspalvis Limbas.
DOUGLAS HOUSTON
2
• MALCOLM PARR
• MENNA ELFYN
• ROBERT MINHINNICK
• ELINOR WYN REYNOLDS1
• PENNY ANNE WINDSOR
• HILARY LLEWELLYN-WILLIAMS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NEUŽMIRŠKITE, BROLIAI

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
TAPYBA, SPALVOS IR MUZIKA
2
• Ignas Kazakevičius.
JAUNŲJŲ MENININKŲ ŽVILGSNIU
• Rasa Janonytė.
"LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS" VADOVĖLIS

TEATRAS, KINAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS PRASIDEDA NUO SUAUGUSIŲ
1
• SUSITIKIMAI SU KIRA MURATOVA

LIETUVIAI SVETUR 
 Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS

SKELBIMAI 
• 1
• 2
• 33

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
O JOS VIS DĖLTO DARO SAVO!

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

Antanas Naujokaitis

[skaityti komentarus]

iliustracija

EUROPOS PREMIJA - VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI

Europos federalistų unijos Bergštrasės apskrities skyrius šių metų Europos premiją paskyrė Vokietijoje veikiančiai Vasario 16-osios lietuviškai gimnazijai. Premija įteikta gegužės pradžioje per Heseno žemės vyriausybės surengtos Europos savaitės atidarymą. Jame dalyvavo Europos, Vokietijos ir Heseno parlamentarų atstovai bei svečiai.

Gimnazistai iš anksto ruošėsi šiam renginiui. Vokietijoje ir Lietuvoje jie surengė apklausą, kuri patvirtino, abiejų šalių jaunimo norą, kad Lietuva būtų priimta į Europos Sąjungą. Vyko gimnazistų inscenizuotos viešos Lietuvos ir Europos Sąjungos derybos. Jas žiūrėję Europos Parlamento nariai dr. U.Bullman ir T.Mann, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras J.Paleckis, Heseno parlamento narys R. Von Hunnius gerai įvertino diskusiją.

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai supažindino su Lietuva ir jos kultūra. Skambėjo lietuviški eilėraščiai ir vokiški jų vertimai, dainos, muzika. Talkinant turizmo departamento "Visit Lithuania" agentūrai, buvo garsinamos turizmo galimybės Lietuvoje.

VYTAUTO ALANTO GIMIMO ŠIMTMETIS

Birželio 18 d. sueina 100 metų nuo prozininko, dramaturgo, publicisto Vytauto Alanto gimimo. Ta proga "Draugo" kultūrinis priedas išspausdino rašytojos Alės Rūtos straipsnį. Pasak autorės, V.Alanto gimimo šimtmetį dera paminėti, kad pagerbtume lietuvį, po ilgų metų priverstinėj emigracijoj nebesulaukusį dienos, kad galėtų vėl grįžti į Lietuvą.

Nuo pat jaunystės būdamas gabus publicistas, grožinės literatūros baruose V.Alantas pradėjo reikštis eilėmis, novelėmis, paskui dramine kūryba. Ryškus išeivijoje išleistas jo romanas apie partizanus "Tarp dviejų gyvenimų". Į savo gyvenimo pabaigą jis sukūrė gal patį reikšmingiausią savo kūrinį - istorinį romaną "Šventaragis" apie viduramžių Lietuvą, Mindaugo pastangas sukurti vieningą valstybę.

"Išeivijoje V.Alantas buvo labiausiai mėgstamas dramaturgas, - rašo Alė Rūta. - Jo gausūs veikalai išspausdinti didelėj knygoj, kiti vis vaidinami iš rankraščių. Esu mačiusi scenoje Alanto veikalų pastatymus ir įsitikinau jų aktualumu bei populiarumu.

(...) Manau, kad Alanto draminė kūryba - ryškiausia visame jo kūrybos spektre. Šis rašytojas gerai pažinojo žmogų, jo silpnybes ir gėrio troškimą - sunkiai pasiekiamas vertybes. Taip pat gerai suvokė scenos paslaptis, ryšį tarp vaidintojo (jo idėjų reiškėjo) ir žiūrovo. V.Alanto veikalai dažnai statomi lietuviškoje scenoje ir po jo mirties."

Po sunkių negalavimų (ilgai dirbo fizinį darbą Fordo mašinų fabrike) jis mirė 1990 m. balandžio 24 d. Detroite. Po dvejų metų žmona Irena parvežė jo palaikus, palaidojo Kauno Petrašiūnų kapinėse su religinėm apeigom. V.Alanto atminimą ir jo kūrybą specialia akademine programa pagerbė Lietuvos rašytojų sąjunga Vilniuje, - rašo Alė Rūta.

VAŠINGTONO UNIVERSITETE DĖSTOMA LIETUVIŲ KALBA

JAV gyvenantys Baltijos šalių intelektualai, akademinė visuomenė įsteigė fondą, kuris garantuotų nuolatines pajamas baltų studijų programai įgyvendinti Vašingtono universitete. Dar 1996 m. šiam fondui buvo surinkta 770 000 dolerių.

Šiandien, praėjus penkeriems metams, šis tikslas beveik pasiektas. Baltų studijų programa išsiplėtė, ir dabar Vašingtono universitete dėstoma ne tik lietuvių, latvių, bet ir estų kalba, šių Baltijos šalių kultūra ir istorija.

Dėl šiemet pablogėjusios Vašingtono valstijos finansinės padėties mažinamas universiteto biudžetas. Kadangi jau turime fondą, šie sumažinimai nepalies pagrindinės kalbų dėstymo programos, - rašo JAV latvių bendruomenės ir fondo aktyvistas Andris Rogainis.

MANDOLINA SU MOLEKULĖMIS

Technologijų amžiaus įtaka dailei ryškiai pasireiškia Lietuvoje gimusio Beno Shahno kūryboje. Jo grafikos darbai paveikė 1940-1950 metų Amerikos plakatų kūrėjus, - "Drauge" rašo K.A.T.

Benas Shahnas vaikystėje emigravo į JAV. Jis mokėsi pas litografijos meistrus, vėliau dirbo kaip komercinis dailininkas. Ši patirtis padarė poveikį jo kūrybai, nors vėliau jis sukūrė gan originalų savo stilių.

Beno Shahno akvarelė "Mandolina su molekulėmis" (1964 m.) yra pavyzdys, kokią įtaką dailininkui padaro laiko dvasia ir aplinka. Mandolina iškreipta, nors dar atpažįstama, ruda melsvame fone, kuris vaizduoja medžiagą su molekulėmis. Stygų ryšiai panašūs į medžiagos elementų ryšius. Tai byloja apie muzikos ir medžiagos panašumą. Muzikos instrumentas ir medžiaga (ar jos gabalas) artėja prie keturkampio formos. Objektai supaprastinami.

Technologijų amžiaus paveiktas, dailininkas nebevaizduoja grožio, o kokią nors tų laikų dvasios įteigtą realybę, iš kurios sumontuota architektūrinė konstrukcija, vienos spalvos plokštuma be jokių niuansų, bet vis vien tos realybės objektas savotiškai veikia žmogų - žiūrovą, o gal ir tos pačios realybės dalyvį.

ŠVENTĖS IR SUEIGOS

Liepos 18-21 dienomis Čikagoje ruošiama II užsienio latvių dainų šventė. Joje dalyvaus 600 dainininkų iš viso pasaulio, kurie atliks latvių kompozitorių bei liaudies dainas.

"Draugas" praneša, kad ir mūsų tautiečiai užsienyje ruošiasi Pasaulio lietuvių dainų ir Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus šventėms, kurios įvyks Lietuvoje 2003 m. birželio pabaigoje-liepos pradžioje. Išeivijos chorų ir tautinių šokių grupių dalyvavimą Dainų šventėje registruoja ir koordinuoja Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos talkininkai D.Polikaitis ir A.Lintakienė, bendradarbiaudami ir gaudami informaciją iš Lietuvos.

Tais pat metais, po Dainų šventės, Lietuvoje numatoma surengti XI Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimą, o paskui - Lietuvoje ir Punsko-Seinų krašte bei Vokietijoje - Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

O šiemet, rugpjūčio 12-15 dienomis, Druskininkuose į metinį suvažiavimą rinksis PLB valdybos, kraštų lietuvių bendruomenių ir lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkai. Dar anksčiau - rugpjūčio 5-11 dienomis - Kretingoje, Pranciškonų studijų namuose, organizuojama 49-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

San Paule tebeleidžiamas Brazilijos lietuvių laikraštis "Mūsų Lietuva". Naujame numeryje leidėjai džiaugiasi, kad UNESCO Kuršių neriją įtraukė į Pasaulio paveldo sąrašą. Skelbiama, kad portugalų kalba išleista Prano Gavėno knyga "Sao Casimiro" ("Šventasis Kazimieras"). Rašoma apie aktyvų Brazilijos lietuvių bendruomenės narį Algirdą Šukį, sulaukusį 80-ojo gimtadienio.

Laikraštis praneša, kad tarp Brazilijos lietuvių populiarūs lipdukai ant automobilių su Lietuvos ženklais, kuriuos galima užsisakyti Vilos Zelinos lietuviškos parapijos raštinėje.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:36:49 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba