Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-05-31 nr. 2901

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vidmantas Elmiškis.
SU "SUTELKTINĖS" ŽENKLU
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• TEATRAI1
• KINO TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

OSKARUI MILAŠIUI - 125 
• ČESLOVAS LAURINAVIČIUS.
LIETUVOS DIPLOMATAS

AKTUALIJOS 
• Viktorija Daujotytė.
APIE HUMANISTIKĄ IR JOS STRATEGIJAS
3
 POETO PAGERBIMAS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• BARBARAS AR INTELEKTUALAS?
• IŠ BARBARŲ ISTORIJOS
• KENTAURŲ ŽEMĖ

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• Alfonsas Bukontas.
IR KALNE, IR VELNIO DUOBĖJE
1
• Stasys Stacevičius.
BIRŽŲ TVIRTOVĖJ IR KRIAUNŲ RAGANOS ŽEMĖJ
1
• Rimvydas Strielkūnas.
UŽUPYJE
9
• Vitalijus Asovskis.
POEZIJA NEBIJO KONKURENCIJOS
• Vladas Braziūnas.
GERA, KAI GERA. KAIP VIEVY IR ELEKTRĖNUOS
2
• Eglė Juodvalkė.
ZABARIJA
2
• Dainius Gintalas.
ŽEMAITIJOS VIEŠKELIAIS, AUKŠTAITIJOS RŪKAIS
1

POEZIJA 
• POEZIJOS PAVASARIS
• Paulina Žemgulytė.
BAIGIAMASIS VAKARAS
• KONFERANSJĖ.
PO DVARUS, IR NE TIK
• ATSISVEIKINANT SU BIČIULIU
• Juodas Gaidys.
ALGIMANTAS BALTAKIS
5
• Delweddu"r Dyhymyg/Imaging the Imagination/ Vaizdijant vaizduotę.
META
• Blodeuvedė*.
GWENALLT LLWYD IFAN
• Vienspalvis Limbas.
DOUGLAS HOUSTON
2
• MALCOLM PARR
• MENNA ELFYN
• ROBERT MINHINNICK
• ELINOR WYN REYNOLDS1
• PENNY ANNE WINDSOR
• HILARY LLEWELLYN-WILLIAMS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NEUŽMIRŠKITE, BROLIAI

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
TAPYBA, SPALVOS IR MUZIKA
2
• Ignas Kazakevičius.
JAUNŲJŲ MENININKŲ ŽVILGSNIU
• Rasa Janonytė.
"LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS" VADOVĖLIS

TEATRAS, KINAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS PRASIDEDA NUO SUAUGUSIŲ
1
• SUSITIKIMAI SU KIRA MURATOVA

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS

SKELBIMAI 
• 1
• 2
• 33

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
O JOS VIS DĖLTO DARO SAVO!

AKTUALIJOS

POETO PAGERBIMAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Bernardas Brazdžionis 2001 m. Kaune
Petro Palilionio nuotrauka

Apie rengiamas Bernardo Brazdžionio pagerbimo iškilmes "Literatūrai ir menui" pasakoja Poeto bičiulis, žurnalistas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas Juozas Kojelis

Prašom papasakoti "Literatūros ir meno" skaitytojams apie birželio 1 d. rengiamą Bernardo Brazdžionio sukaktuvinį pagerbimą Los Andžele. Kur, kas, kaip? Teko girdėti apie proginius leidinius...

Visa Los Andželo lietuvių bendruomenė buvo pakilusi poetą Bernardą Brazdžionį iškilmingai pasveikinti vasario 2-ąją, jo 95-ojo gimtadienio proga. Bet tos minties teko atsisakyti dėl pablogėjusios Poeto sveikatos. Tą dieną jis praleido savo šeimoje kartu su keliais bičiuliais. Losandželiečiai nudžiugo sužinoję, kad sveikata kiek pasitaisė ir kad su Poetu vėl bus galima pabendrauti. Lietuvių bendruomenės Vakarų apygardos valdyba (pirmininkė Angelė Nelsienė) nedelsdama subūrė veiklesniuosius bendruomenininkus ir nutarė ruošti kad kiek ir pavėluotą sukaktuvinę šventę. Kartu su gimtadienio paminėjimu bus pristatyta nauja knyga-albumas "Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą". Albumą, vieno Lietuvos rašytojo žodžiais, "kokio dar nebuvo, bet kokio reikia", leidžia Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Vilniuje.

Iš Lietuvos į šventę atvyksta Poeto bičiulis, LRS Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis, o iš Amerikos rytų - vokalinis duetas: kompozitorius Darius Polikaitis ir muzikas Vidas Neverauskas.

Kaip sveikas vyriausiasis lietuvių poetas?

Bernardas Brazdžionis turbūt visą gyvenimą negalėjo didžiuotis stipria sveikata, bet Amerikoje nė dienos nebuvo ligoninėje, nesinaudojo gydytojų paslaugomis, ir niekas jo ligoto nematė. Visada žvalus, entuziastingas ir stipriabalsis scenoje, gyvastingas ir sąmojingas pokalbiuose. Tik praėjusių metų pabaigoje kai kada sekmadieniais nebepasirodydavo Šv. Kazimiero bažnyčioje. Visi tai pastebėjo ir spėliojo, kas įvyko. Paskutinį kartą viešai Poetas pasirodė šių metų sausio 5-ąją, įteikdamas rašytojai Alei Rūtai Lietuvių rašytojų draugijos skirtą premiją už romaną "Vargingos tėvynės vaikai". Buvo pažadėjęs dalyvauti sausio pabaigoje rengiamame Lietuvių fronto bičiulių politinių studijų savaitgalyje (jis sulaukė atgarsio ir Lietuvoje) ir tarti žodį Lietuvai bei išeivijai, bet jau nebegalėjo. Kovoti su Poeto fizinėmis negaliomis šeimai padėjo vaikystėje "Meškiuką Rudnosiuką" deklamavęs gabus medikas dr. Antanas Nyerges, Lietuvos labui daug dirbusio amerikiečio Napoleono Nyerges ir lietuvės Salomėjos Juškaitės sūnus. Jam pasisekė krintančią sveikatos kreivę pasukti į viršų ir kiek išlyginti. Poetas šventėje dalyvaus.

Ne kartą buvote greta Bernardo Brazdžionio jam lankantis Lietuvoje. Ką esate labiausiai įsiminęs?

Daug kartų greta Bernardo Brazdžionio teko būti dar prieš jo grįžimą į Lietuvą. 1978-aisiais kartu keliavome į Australiją, 1983 m. - į Angliją ir Vokietiją, keletą kartų nuo Pacifiko pakrančių pajudėjome link Atlanto. Tos visos kelionės galėjo būti vėl pakartotos. Kas kita - jo grįžimas į kelis dešimtmečius nematytą Tėvynę. Tas Poeto grįžimas buvo unikalus, nepakartojamas, žodžiais neišsakomas. Lietuva jį sutiko ir jam nusilenkė lyg karo vadui, laimėjusiam tautos laisvei lemtingą mūšį. Aš 1951-aisiais mačiau legendinio generolo Douglaso McArthuro grįžimą iš Korėjos. Generolo lėktuvas per visą Šiaurės Amerikos žemyną skrido naktį. Neskrido tiesia linija, bet pavingiavo virš didžiųjų miestų. Didieji ir mažesnieji miestai tautos didvyrį sutiko visomis miestų šviesomis ir prožektoriais. Tarsi milžiniška šviesos banga persirito per kontinentą. Buvo įspūdinga, visos sutikimo detalės suplanuotos.

Bernardo Brazdžionio sutikimas buvo įspūdingesnis, nes spontaniškas. Tauta savo Poetą pasveikino ne šviesomis, bet meilės, pagarbos ir padėkos jausmų prasiveržimais.

Brazdžionių šeima - Poetas, žmona Aldona, duktė Saulė ir dukraitė Dalytė - į Vilnių pirmą kartą atskrido 1989-ųjų gegužės 23-ąją. Susirinko minios, nors buvo skelbiamas klaidinantis atskridimo laikas. Pasirodžius svečiams kilo neapsakomas triukšmas - šauksmai, valiavimai, skandavimai "Lietuva, Lietuva", juokai ir džiaugsmo ašaros. Ir vėliau kur tik Poetas pasirodydavo, telkdavosi tautiečiai su gėlėmis, išsaugotomis knygomis ar norėdami bent jį pamatyti.

Gegužės 23-ąją Brazdžioniai važiavo į Kauną. Važiavau ir aš, nors saugumas buvo uždraudęs iš Vilniaus išvykti. Kaune buvo daug jaudinančių momentų. Ypač prisimintinas Poeto apsilankymas 25-oje Poezijos pavasario šventėje Lakštingalų slėnyje. Dalyvių - keli tūkstančiai. Vėl eilės su gėlėmis ir iš Sibiro parsivežtomis Brazdžionio knygomis. Daugelis prašo mano "protekcijos", kad gautų Poeto parašą. Keli, nepažindami Poeto, pasirašyti paprašė mane. Kuriozas įvyko Kryžių kalne. Kai atvažiavom, aš atsiskyriau nuo "amerikonų" grupės. Staiga mane apkabina daili moteris, spaudžia į ranką gėlių puokštę ir kartoja: " Rašytojau, rašytojau". Ginuosi, kad nesu rašytojas, o paprastas sunkaus darbo darbininkas. Nusivedžiau ją prie Poeto, ir jis greit sumetė: "Gėles duok man, o bučiuoti gali Kojelį".

Daug įsimintinų akimirkų išliko iš lankymosi vidurinėse mokyklose 1991 metais. Visos labai malonios. Išliko pora ir nelabai malonių. Viena - Brazdžioniams į Vilnių atvykus pirmą kartą. Kalnų parke buvo rengiamas Sąjūdžio mitingas. Pasiūliau, kad ten galėtų pasirodyti Brazdžionis. Siūlymas nepriimtas. Tik už 3-4 metų supratau - kodėl. Antra - atsisveikinant su išvykstančiu poetu, birželio 6 d. Operos ir baleto teatre buvo suorganizuotas jo kūrybos vakaras. Poetas prieš programą panoro susitikti su tuo metu kovingos Lietuvos laisvės lygos žmonėmis. Aš jos vadovybę pažinojau ir pradėjau organizuoti susitikimą. Nustebau, kai vienas rašytojas tą susitikimą gan grubiai ėmė blokuoti. Pasimatymas įvyko, bet paliko klausimas - kodėl.

2002 m. gegužės 19 d.

Kalifornija

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:36:38 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba