Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-24 nr. 3088

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Andrzej Bursa.
HAMLETAS
38
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI1
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• PRIEŠ IŠSISKIRIANT DAR RŪPĖJO PAKLAUSTI3

AKTUALIJOS 
• Arne Guttormsen.
NETIKINČIŲJŲ DVASINGUMAS
8

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
VISOVĖS ILGESIO PERSMELKTAS
1
• Dalia Černiauskaitė.
KŪNO SIAUTĖJIMAI IR IŠPAŽINIMO GALIA
1
• Asta Bieliauskaitė.
KAM?
• IR TESIDŽIAUGIA TIE, KURIE JĮ PAŽINOJO1
• LĖLIUKĖ4
• MELNRAGĖS AKMENYS
• 13x13
 NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Eglė Kačkutė.
REINO PERLŲ IEŠKOTOJAI
3

TEATRAS 
• KAD PAJUDĖTUME IŠ NULINIO TAŠKO2
• TEATRAS IR JAUNIMAS
• Audronė Girdzijauskaitė.
KONCERTINĖ "PERO GIUNTO" PREMJERA
• LĖLININKAI RAGINA NEPRALEISTI PROGOS

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
GENDŽIO ISTORIJOS HEROJAI JAPONŲ GRAVIŪROSE
2
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"BŪSENOS"

PAVELDAS 
• ŽVILGSNIS Į ADOMO BRAKO KŪRYBOS PALIKIMĄ
• DAILININKO ADOMO BRAKO 120-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO PROGRAMA1

POEZIJA 
• VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ147

PROZA 
• Alis Balbierius.
GAIDYS
18

VERTIMAI 
• Helle Helle.
DAR KAVOS?
1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Inga Mozūraitytė.
MUZIKA (AR NE MUZIKA?) ŠIANDIENINĖS VISUOMENĖS GYVENIME
19

DISKUSIJA 
• Jūratė Baranova.
KAIP ĮMANOMAS DIALOGAS TARP FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS?
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
KELIONĖ VISBORO DISKOTEKĄ 1984-AISIAIS: PAMESTA KRONIKA
8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aušra Matulevičiūtė.
IŠPARDUOTA!

KRONIKA 
• TUŠTYBIŲ MUGĖ2
• LĖLININKŲ AKTUALIJOS
• "BALSO LAVINIMO TECHNIKA"3
• ATSISVEIKINAME SU KASDIENYBĖS POETU

SKELBIMAI 
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA, SKIRTA KINO KRITIKAI
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,1

DE PROFUNDIS 
• Stasys Puskunigis.
DAVATKĖLĖS IR C. MIESTELIUOSE
7

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Meno istorija ir kritika = Art history & criticism : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros paveldo centras ; [redakcinė kolegija: pirmininkas Vytautas Levandauskas … [et al.]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005

Nr. 1 (2005): Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės = Cultural heritage: lost values & unused possibilities. - 2005 (Kaunas : VDU l-kla). - 164, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr. - Str. liet., angl., rus. - Santr. liet., angl. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-12-108-4

Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai = Tops of small architectural monuments and crosses on graves = Oberteile von kleinarchitektonsiche Dänkmälern und Grabkreuze : [Žemaičių "Alkos" muziejaus] rinkinio katalogas / [sudarytoja Elvyra Spudytė ; į anglų kalbą vertė Benedikta Beniušytė, į vokiečių kalbą vertė Gregor Fischer]. – Telšiai : Spaudos lankas, 2005 ([Telšiai : Spaudos lankas]). – 183 p. : iliustr., žml. – Gretut. tekstas liet., angl., vok. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-627-05-0

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Analitikas : romanas / John Katzenbach ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Logotipas). - 507, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-468-0

Didieji pasaulio pasakininkai / Sergejus Boiko ; [iš rusų kalbos vertė Kęstutis Urba]. - Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Aušra). - 479, [1] p. : portr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 5-430-04214-5

Kartono pilys : [romanas] / Almudena Grandes ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. - Vilnius : Versus aureus, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 182, [2] p. - Tiražas 1800 egz. - ISBN 9955-601-97-3 (įr.)

Mūsų nerimo žiema : romanas / John Steinbeck ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 343, [1] p. - (Klasika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-462-1 (įr.)

Antoine de Saint-Exupéry minčių rinktinė / sudarė Vytautas Bikulčius. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 215, [3] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-466-4 (įr.)

Tėvynės gelmėse : novelių romanas / Leonas Balčiūnas. - Kaunas : Raidė, 2006 (Kaunas : Raidė). - 311 p. : portr. - Tiražas [250] egz. - ISBN 9986-531-62-4 (įr.)

Ant tavo rankų supasi gerumas : lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / [sudarytojas Julius Jasaitis ; dailininkas Rimantas Dichavičius]. – Vilnius : Andrena, [2005] (Vilnius : Spauda). – 306, [14] p. : iliustr., portr. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 9986-37-047-7 (įr.)

Nepasigailėti Dušanskio : romanas / Herkus Kunčius. – Vilnius : Versus aureus, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 221, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-601-96-5 (įr.)

Patirties skrynia : [eilėraščiai] / Elena Adomavičienė ; [sudarytoja Džiuljeta Maskuliūnienė]. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). – 47, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955-579-45-5

Pokario berniukas : keturios poemos / Alvydas Augustinas Jegelevičius. – Alytus : Alytaus spaustuvė, 2005 (Alytus : Alytaus sp.). – 122, [1] p. : iliustr. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9986-472-97-0

Šviesos kario vadovas : [sentencijos] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Irena Nutaitė. – 5-asis leid. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 127, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5-415-01822-0 (įr.)

Te negęsta saulė mūsų širdyse : Utenos rajono neįgaliųjų draugijos leidinys, skirtas poezijos ir dainos festivalio "Te negęsta saulė mūsų širdyse" 10-mečiui / sudarytoja ir redaktorė Ona Rastenienė. – [Utena : Utenos spaustuvė, 2006]. – 191 p. : iliustr., portr. – Antr. iš virš.

Veriasi kelias : jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba / [sudarė Vytautas Kaziela ; dailininkė Laura Pusvaškytė]. – Utena : Kintava, 2005 ([Utena] : Utenos sp.). – 87, [3] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-525-36-3

Žydinti aguona : [eilėraščiai] / Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė ; [dailininkė Kristina Sabaitė]. – [Kaišiadorys] : Kaišiadorių literatų klubas "Gija", 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 9955-565-21-7

Akimirka : romanas / Linas Deimantavičius. – Kaunas : Aušra, [2006] (Kaunas : Aušra). – 135, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-532-58-0

Atminimo šulinys : miniatiūros / Aleksandras Šidlauskas. – Vilnius : [A. Šidlauskas], 2005 (Vilnius : Karminas). – 302 p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 9955-665-43-2

Gyvenimo verpetuose : prisiminimai, 1933-1993 metai / Vladas Ežerskis. – Šiauliai : Saulės delta, 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 95, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-522-77-1

Herkus Mantas : [istorinė poetinė drama] / Juozas Grušas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2005] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 98, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9986-06-114-8

Kukockio kazusas : [romanas] / Liudmila Ulickaja ; [vertė Jurgis Gimberis]. – Kaunas : Jotema, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 360 p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-13-051-2 (įr.)

Kvazimodas aukštakulniais bateliais : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Kaunas : Mileda, 2006 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 293, [2] p. – (Ironiškasis detektyvas ; 3). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-9798-2-8

Meilė, džiazas ir velnias : [tragikomedija] / Juozas Grušas ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2005] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 135, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-113-X

Meteoritas : [romanas] / Dan Brown ; [vertė Ugnius Keturakis]. – Kaunas : Jotema, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 390, [2] p. – Tiražas [6000] egz. – ISBN 9955-13-059-8 (įr.)

Midlseksas : [romanas] / Jeffrey Eugenides ; [vertė Jonas Čeponis]. – Kaunas : Jotema, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 474, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-13-058-X (įr.)

Neištikimybės vilionė : knyga apie santuoką / Merete Mazzarella ; iš švedų kalbos vertė Sigutė Radzevičienė. – Vilnius : Mūsų knyga, [2006] ([Kaunas] : Spindulys). – 395, [2] p. – (Šiuolaikinis švedų romanas : moterys apie moterų pasaulį). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-14-089-5 (įr.)

Noriu kito vyro : [miniatiūros] / Daiva Vaitkevičiūtė. – Panevėžys : Magilė, 2006 (Vilnius : Spauda). – 206, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-956-41-2

Šmogus : novelės / Sara Poisson. – Vilnius : Ciklonas, 2005 (Vilnius : Ciklonas). – 148, [2] p. – Tiražas [300] egz. – ISBN 9955-695-05-6

Tai aš, Edička : [romanas] / Eduard Limonov ; [iš rusų kalbos vertė Darius Pocevičius ir Benediktas Januševičius]. – Kaunas : Kitos knygos, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). – 348 p. – (Intro ; Nr. 03). – ISBN 9955-640-10-3

Tragiška laimingos vaikystės baigmė : [prisiminimai] / Liudvika Slavomira Lisenkaitė ; spaudai parengė Stanislovas Lazutka. – Vilnius : Gairės, 2006 (Vilnius : Spauda). – 95, [1] p., [4] iliustr. lap. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9986-625-76-9 (įr.)

Urbi et liurbi : Felikso Žertvos savaitės prakalbos : humoreskos / Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 215, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-13-060-1

Vasara eina per greitai : [romanas] / Violeta Židonytė. – Kaunas : Kalendorius, 2006 (Kaunas : Aušra). – 293, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-768-80-2

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Baisus vidurvasaris ; Stebuklinga žiema : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. – Vilnius : Garnelis, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 283, [4] p. : iliustr. – (Troliai Mumiai). – Tiražas [2920] egz. – ISBN 9955-428-70-8 (įr.)

Geltonas lopas : novelių apysaka / Icchokas Meras ; [Adasos Skliutauskaitės iliustracijos]. – [2-oji patais. laida]. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 109, [3] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-415-01835-2

Gražiausios Anderseno pasakos / [vertė ir paruošė Valdas Sasnauskas ir Pranas Sasnauskas ; iliustravo Hans Segner [i.e. Tegner]. – Kaunas : Vaiga, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3300 egz. – ISBN 9955-407-62-X (įr.)

Guzas : [kieto priplaukusio bičo gyvenimas] / Jeremy Strong ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Sebas Burnettas. – Vilnius : Garnelis, [2006] (Vilnius : Spauda). – 221, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-428-71-6

Kačiukų ABC / Alma Karosaitė ; [dailininkė Bronė Kanoverskytė ; fotografas Algimantas Babravičius]. – Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Taurapolis). – [28] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04167-X

Linksmosios lietuvių pasakos / [pasakas parinko Pranas Sasnauskas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. – Kaunas : Vaiga, 2005 (Kaunas : Spindulys). – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-432-66-9 (įr.)

Melagių saloje : princo, bocmano ir jungos nuotykiai / Juozas Marcinkevičius ; [dailininkas Saulius Medžionis]. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 54, [2] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 5-415-01804-2 (įr.)

Panama labai graži : kaip Tigriukas ir Meškiukas keliavo į Panamą / Janosch ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius : Garnelis, [2006] (Kaunas : Spindulys). – 46, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-428-72-4 (įr.)

Pasakos apie gėles / Anna Sakse ; iš latvių kalbos vertė Renata Zajančkauskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 222, [2] p., [13] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. (papild.). – ISBN 5-415-01794-1

Princesė Elė skuba į pagalbą : [pasaka] / Diana Kimpton ; [vertė Rita Ivaškaitė] ; iliustravo Lizzie Finlay. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Spauda). – 93, [2] p. : iliustr. – (Princesė ir poniai). – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 5-415-01840-9

Šiaušia kuodą jerubė : [eilėraščiai vaikams] / Česlovas Navakauskas ; [iliustravo Ilona Norkūnaitė ir Aušra Lisauskienė]. – Kaunas : Šviesa, 2005 (Kaunas : Aušra). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04179-3

Šuniukų ABC / Alma Karosaitė ; [dailininkė Irma Balakauskaitė ; fotografas Jonas Kuzminas]. – Kaunas : Šviesa, 2006 (Kaunas : Spindulys). – [32] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 5-430-04184-X

Trumpos lietuvių pasakos apie nykštukus, milžinus ir slibinus / [pasakas parinko ir parengė spaudai Pranas Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Vaiga, 2005 (Kaunas : Aušra). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-407-32-8 (įr.)

Antytė Kvarksytė : [pasaka / Jano Kazimiežo Siveko tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2006]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-33-2

Išminties knygelė – skambantis žodelis : [eilėraščiai vaikams] / Virginija Zaleskytė ; [iliustravo Judita Jareckienė]. – [Šiauliai : Saulės delta], 2005. – 22, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 9955-522-64-X

Katytė Gražuolytė : [pasaka / Jano Kazimiežo Siveko tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2006]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-34-0

Neringa / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Giedrė Seniūnienė]. – Kaunas : Tabula rasa, 2006 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – (Eiliuotos pasakos). – Tiražas [4500] egz. – ISBN 9955-520-63-9

Šiauliai – saldainių namai : eilėraščiai, pamokymai, skaičiuotės, pasakėlės mažiesiems apie saldainius, kuriuos gamina "Rūta" / Virginija Zaleskytė ; [dailininkė Amelija Bagdonaitė-Sidaravičienė]. – Šiauliai : Saulės delta, 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 32 p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-522-66-6

Šuniukas Amsiukas : [pasaka / Martos Berovskos tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2006]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-35-9

Triušiukas Taškutis : [pasaka / Martos Berovskos tekstas ; Kšištofo Višnievskio iliustracijos]. – [Vilnius : Mūsų knyga, 2006]. – [12] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-617-32-4

Žiemos raštai : [eilėraščiai vaikams] / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Giedrė Seniūnienė]. – Kaunas : Tabula rasa, 2005 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [17] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [4500] egz. – ISBN 9955-520-60-4

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo Biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


24047. edva2006-03-28 12:24
Tai bent pavaikščiojau, pažiūrėjau, pamačiau ko nematęs...Galva apsvaigo!Nuoširdus Ačiū už informaciją.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:33:25 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba