Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-24 nr. 3088

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Andrzej Bursa.
HAMLETAS
38
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI1
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• PRIEŠ IŠSISKIRIANT DAR RŪPĖJO PAKLAUSTI3

AKTUALIJOS 
• Arne Guttormsen.
NETIKINČIŲJŲ DVASINGUMAS
8

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
VISOVĖS ILGESIO PERSMELKTAS
1
• Dalia Černiauskaitė.
KŪNO SIAUTĖJIMAI IR IŠPAŽINIMO GALIA
1
• Asta Bieliauskaitė.
KAM?
• IR TESIDŽIAUGIA TIE, KURIE JĮ PAŽINOJO1
• LĖLIUKĖ4
• MELNRAGĖS AKMENYS
• 13x13
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Eglė Kačkutė.
REINO PERLŲ IEŠKOTOJAI
3

TEATRAS 
• KAD PAJUDĖTUME IŠ NULINIO TAŠKO2
• TEATRAS IR JAUNIMAS
• Audronė Girdzijauskaitė.
KONCERTINĖ "PERO GIUNTO" PREMJERA
• LĖLININKAI RAGINA NEPRALEISTI PROGOS

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
GENDŽIO ISTORIJOS HEROJAI JAPONŲ GRAVIŪROSE
2
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"BŪSENOS"

PAVELDAS 
• ŽVILGSNIS Į ADOMO BRAKO KŪRYBOS PALIKIMĄ
• DAILININKO ADOMO BRAKO 120-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO PROGRAMA1

POEZIJA 
• VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ147

PROZA 
• Alis Balbierius.
GAIDYS
18

VERTIMAI 
• Helle Helle.
DAR KAVOS?
1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Inga Mozūraitytė.
MUZIKA (AR NE MUZIKA?) ŠIANDIENINĖS VISUOMENĖS GYVENIME
19

DISKUSIJA 
• Jūratė Baranova.
KAIP ĮMANOMAS DIALOGAS TARP FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS?
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
KELIONĖ VISBORO DISKOTEKĄ 1984-AISIAIS: PAMESTA KRONIKA
8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aušra Matulevičiūtė.
IŠPARDUOTA!

KRONIKA 
 TUŠTYBIŲ MUGĖ2
• LĖLININKŲ AKTUALIJOS
• "BALSO LAVINIMO TECHNIKA"3
• ATSISVEIKINAME SU KASDIENYBĖS POETU

SKELBIMAI 
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA, SKIRTA KINO KRITIKAI
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,1

DE PROFUNDIS 
• Stasys Puskunigis.
DAVATKĖLĖS IR C. MIESTELIUOSE
7

KRONIKA

TUŠTYBIŲ MUGĖ

savaitė su TV

[skaityti komentarus]

iliustracija

Sunku pasakyti, kada televizijoje prasideda ir kada baigiasi tuštybių mugė. Gal "Lietuvos dainų dešimtuke" (LTV), kai per pertraukas imama svartyti, kad visgi reiktų turėti balsą. Gal "Vakare su Marijonu" (LNK), kai iš visų kampų atakuojama pavasarinė depresija, ar Henriko Vaitiekūno laidoje "Būna ir geriau", kai gąsdinama, kad 80 % knarkikų turi rimtų problemų. Knarkimo gydytojai pasišovę viską išoperuoti, nors seniau žmonės sakydavo: "Knark sau sveikas!" Neknarkti siūlyčiau tik penktadienio vėlų vakarą, kai TV3 rodys filmą pagal Williamo Teckeray‘aus romaną "Tuštybių mugė", o LTV – seną amerikietišką filmą su Jacku Lemmonu "Dingęs be žinios".

Šią savaitę nebuvo kada knarkti: Prancūzijoje šurmuliavo studentai, tik nelengva buvo suprasti – dėl ko, nes niekas per televiziją kaip reikiant nepaaiškino, o kaimynystėje ruošėsi prezidento rinkimams Baltarusija, dėl kurios mūsų televizijoms iš anksto viskas buvo aišku – šalį valdo diktatorius, o liaudis tebevaikšto su kolūkiniais "kerzaviniais". Šiek tiek susipainiota su kaimynais tik LT2 laidoje "Savaitės atgarsiai": vieni rodė į Skandinaviją, antri – į Ukrainą su Gruzija, treti – į Lenkiją, kurios prezidentas ką tik lankėsi Lietuvoje ir pats pasakė, kaip sunku nukakti iš Vilniaus į Varšuvą ir atgal. Vienas iš diskutuojančių pasiūlė ambasadoriais padaryti mūsų lenkų bendruomenę: tegu ji ieško kelių į Lenkiją ir per Lenkiją. Būtų gerai, pridurčiau, kad ji išsireikalautų bent per kabelinę televiziją vietoj daugybės rusiškų programų rodyti "TV Polonia", arba susirūpintų, kodėl Vilniuje iki šiol nėra padoraus lenkiško knygyno, o "Draugystė" Gedimino prospekte, lyginant su sovietiniais metais, vos vegetuoja. Juk net XVIII a., kaip rašo Arvydas Pacevičius knygoje "Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 m.", per "Varšuvos bibliopolą" buvo galima atsisiųsdinti knygų iš Lenkijos ir net iš Europos.

Perskaičiau šią naują knygą su tokiu pat malonumu, kaip ir naują Umberto Eco romaną "Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna". Gerai iliustruotas ir sumaketuotas mokslo darbas – tokia pat teksto ir vaizdo pateikimo naujovė, kaip ir "iliustruotas romanas". Nenustebčiau, jeigu A.Pacevičius iš mokslo studijų kada nors šoktelėtų ir į grožinį istorinį veikalą. Sieja jį su italu ir aistra knygai iš "dingusio pasaulio". Jaučiausi artimas skaitančiam vienuoliui, kuris "gebėdavo "įlįsti" į knygos vidų, absorbuoti ją visa esybe, kūnu ir siela". Visa kita irgi sãva – "Išlikusios Lietuvos vienuolynų bibliotekų knygos primargintos įrašų, emociškų pareiškimų ir poleminių pastabų, liudijančių būtent tokį skaitymo būdą, kai su autoriumi susitinkama kaip su šalia esančiu pašnekovu". Bet neseniai buvo kitaip, o gal ir dabar "tebevyrauja antikatalikiškos ir sovietinės istoriografijos sukurtas vienuolio-bibliotekininko-obskuranto ir jo bibliotekinės veiklos, taip pat uždaros, "reakcinės" lektūros pripildytos ir nesutvarkytos vienuolyno bibliotekos – knygų sandėlio – įvaizdis". Kai sovietiniais metais užsigeidžiau pasistatyti ne namą, bet kuklią biblioteką iš dviejų kambarių, valdininkai išplėtė akis: "Ką?!" ir užrašė popieriuose: "Knygų sandėlis". Taip jis vadinamas ir dabar, nes nėra kitų popierių, o galų gale, kai knygų prisikaupia daug, vis vien tampi panašus į sandėlininką, šliaužiojantį tarp lentynų.

Kompozitorius Faustas Latėnas panašus į turgininką, besiderantį dėl kiaulės galvos ar margos kepurės ("Kūrybos metas", LT2). Jis ir nesigina, kad muziką spektakliams kuria bet kur, bet būtinai tarp žmonių, ir niekada namie nesako vaikams ar žmonai: "Netrukdyk!" Režisierius J.Javaitis meistriškai sumontuoja Islandijos geizerius su spektaklių fragmentais. Tuštybės mugės mažai "Etnokultūros lobyne". Kai Anglijoje stovėjau prie garsiųjų Stonkendžo akmenų, irgi pagalvojau: "Negi neturime ko panašaus ir Lietuvoje?" "Prašom – Gedimino stulpai", – sako laida. Bet įdomiausia, kad Zodiako ženklų surandama senovinėse lietuviškose dainose. Dangus buvo arti, civilizacija dar toli.

Jos vaisius svarsto laida "Be pykčio" (LTV). Diskutuojama apie chamizmą – elgesio, kalbėsenos, politikos. Užsimota plačiai, todėl naudojuosi amerikiečio Johno Fiske’s patarimu ("TV Culture" – "Televizijos kultūra") ir intertekstualiai persijungiu į RTVi. O ten du žaliūkai niujorkiečiai giriasi, kaip, pasiklausę slapta mobiliųjų telefonų, jų įrašus perkėlė internetan, išleido net knygą – bestselerį. Tai bent kvatojosi patys niujorkiečiai iš savo "chamizmų"! Pas mus net Abonento sodrieji pokalbiai mobiliuoju su "Rubikonu" – pusiau įslaptinti. Kai laida "Abipus sienos" (TV3) sugrįžta prie jų tikrumo, gauna iš valdininkų į kaktą, kad ne laiku prisiminė tai, ką, matyt, norima užmiršti ar numarinti. Bijomasi išleisti ir lietuvio "chamiškąjį" žodyną: tauta nesupras, davatkos burnos, vaikučiai užsikrės. Svarstoma, kiek pypsiukų per minutę gali būti užsieninių filmų ir realybės šou vertimuose. Užuot pasišaipę iš savų piktžodžiautojų ar tuščiažodžiautojų – moralizuojame, kilnojame pirštą net laidoje "Be pykčio".

"Be tikėjimo žmogus negali", – kartoja Vanga (dokumentinis filmas apie ją, Pirmasis Baltijos kanalas). Nors mirė 1996 m., žmonės tebeplūsta į Bulgariją, prie jos namelio kalnuose, kuriame nuspėjo daug svarbių pasaulio įvykių, žmonių likimų. Mokslininkai tebestudijuoja filmuotus įrašus ir tebemąsto, kaip akla senučiukė galėjo žinoti kiekvieno pas ją ateinančio pavardę ir visą gyvenimą. Saviesiems yra sakiusi, kad viską galįs tik Dievas, o ji galinti pasiūlyti žmonėms įvairius sveikatos ir laimės variantus, jeigu tokių dar yra.

Dar vienas stulbinantis savaitės sugrįžimas – RTR "Planetos" parodytas dokumentinis filmas apie tai, kaip arti termobranduolinio pasaulinio karo buvome 1983 m. lapkričio 7 d., kai Maskvoje vyko paradas, o prie JAV krantų įstrigo slaptas sovietinis atominis povandeninis laivas K324. Ir dabar informacija tebesanti įslaptinta JAV ir Rusijoje, bet kalba liudininkai, kurie kadaise buvo davę priesaiką tylėti. Dabar suprantu, kodėl per Michailo Gorbačiovo 75-metį vienas televizijos komentatorius kaip didžiausią jo politinį nuopelną iškėlė tai, kad išnyko branduolinio karo pavojus. Juk po atominės bombos grybu išaugo jau kelios kartos. Kažin ar keista, kad vis sapnuoju tokį "grybą" ir ieškau slėptuvės: esu Hirosimos ir Nagasakio laikų.

Kita vertus, ką žinome apie šių dienų didžiąsias grėsmes? Ar neatsitiktų, kaip galėjo atsitikti 1983 metais? O jeigu ir žinotume, tai ar viską, ar nebūtume vedžiojami už nosies, kaip galėjo atsitikti karo Irake atveju? "Labo ryto" (LTV) svečias Jonas Jackevičius sako, kad Indijoje ir Nepale daug kas atrodo kitaip, negu manė prieš kelionę. Atsivežė ir fotografijų. Gal dar praplės savo interesus: tapo paveikslus, rašo eilėraščius, kadaise VU Žurnalistikos institute dėstė sociologiją. "Labam ryte" prisiminė ir dar tolesnius laikus, kai LTV buvo vadinamas "seru" ir ruošė "TV forumą". Lietuviai anksčiau už kitus SSSR pradėjo televiziją su telefonų skambučiais. Bet tai vis "senas televizorius" "Labas rytas" (LTV). Labas vakaras naujojoje televizijoje penktadienį prasideda nuo "Išprotėjusio profesoriaus" (TV3) ir "Amerikietiškų imtynių" (BTV).

Skirmantas Valiulis

 

Skaitytojų vertinimai


24089. as2006-03-29 11:46
labai fainas straipsnis. Valiulis, kaip visada taikliai viską pastebi

24110. Tas svelnus nekaltas lietuviskas cinizmas2006-03-29 19:03
S Valiuliui neitiko Donskio laida, pokalbis apie `chamus`. Neitikimas- lietuvio bruozas. Seniau kino kritikai triauskino kino filmus, nes `neitiko`, ir jiems buvo super linksma. Dabar triauskia vienas kita, ir nuo to visai nelinksma. Geriau ziaumotu guma ar ciulptu nyksti/zinduka

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:33:23 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba