Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-24 nr. 3088

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Andrzej Bursa.
HAMLETAS
38
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI1
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• PRIEŠ IŠSISKIRIANT DAR RŪPĖJO PAKLAUSTI3

AKTUALIJOS 
• Arne Guttormsen.
NETIKINČIŲJŲ DVASINGUMAS
8

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
VISOVĖS ILGESIO PERSMELKTAS
1
• Dalia Černiauskaitė.
KŪNO SIAUTĖJIMAI IR IŠPAŽINIMO GALIA
1
• Asta Bieliauskaitė.
KAM?
 IR TESIDŽIAUGIA TIE, KURIE JĮ PAŽINOJO1
• LĖLIUKĖ4
• MELNRAGĖS AKMENYS
• 13x13
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Eglė Kačkutė.
REINO PERLŲ IEŠKOTOJAI
3

TEATRAS 
• KAD PAJUDĖTUME IŠ NULINIO TAŠKO2
• TEATRAS IR JAUNIMAS
• Audronė Girdzijauskaitė.
KONCERTINĖ "PERO GIUNTO" PREMJERA
• LĖLININKAI RAGINA NEPRALEISTI PROGOS

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
GENDŽIO ISTORIJOS HEROJAI JAPONŲ GRAVIŪROSE
2
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"BŪSENOS"

PAVELDAS 
• ŽVILGSNIS Į ADOMO BRAKO KŪRYBOS PALIKIMĄ
• DAILININKO ADOMO BRAKO 120-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO PROGRAMA1

POEZIJA 
• VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ147

PROZA 
• Alis Balbierius.
GAIDYS
18

VERTIMAI 
• Helle Helle.
DAR KAVOS?
1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Inga Mozūraitytė.
MUZIKA (AR NE MUZIKA?) ŠIANDIENINĖS VISUOMENĖS GYVENIME
19

DISKUSIJA 
• Jūratė Baranova.
KAIP ĮMANOMAS DIALOGAS TARP FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS?
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
KELIONĖ VISBORO DISKOTEKĄ 1984-AISIAIS: PAMESTA KRONIKA
8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aušra Matulevičiūtė.
IŠPARDUOTA!

KRONIKA 
• TUŠTYBIŲ MUGĖ2
• LĖLININKŲ AKTUALIJOS
• "BALSO LAVINIMO TECHNIKA"3
• ATSISVEIKINAME SU KASDIENYBĖS POETU

SKELBIMAI 
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA, SKIRTA KINO KRITIKAI
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,1

DE PROFUNDIS 
• Stasys Puskunigis.
DAVATKĖLĖS IR C. MIESTELIUOSE
7

KNYGOS

IR TESIDŽIAUGIA TIE, KURIE JĮ PAŽINOJO

[skaityti komentarus]

iliustracija

Lietuvos liaudies kultūros centras išleido knygą "O šventė buvo gera‘‘ (Salomonas Sverdiolas: atsiminimai, pokalbiai, laiškai).

Atsiminimų knyga pasirodė greitai – dveji metai praslinko po Salomono Sverdiolo mirties. Leidėjai nelaukė jubiliejų, sukakčių. Gretiname "O šventė buvo gera" su Aldonos Grivickienės sudaryta knyga "Baletmeisterio užrašai‘‘ (skirta Vytauto Grivicko atminimui). Šią išvydome praėjus penkiolikai metų po baletmeisterio mirties. Minėjome ne tik Vytauto Grivicko, bet ir Lietuvos baleto 80-metį.

Retai kalbame apie Lietuvos kultūros žmones, mus palikusius. Dar rečiau jie minimi kultūros spaudoje. Ką spauda... Prie Salomono Sverdiolo kapo duobės neatvyko net "Lietuvos‘‘ ansamblis.

Bet... kalbėti reikia, norime...

"Turiu prisipažinti – aš praradau visa, kas buvo mano gyvenimas: netekau Lietuvos. Nebesusitinku su žmonėmis, nebebūnu kolektyvuose...‘‘ – taip išleistas į pensiją sakė Salomonas Sverdiolas.

Lietuvos žydas 1941-ųjų birželį iš Šiaulių išėjo į karą. Netikėtai. Lagaminėlyje turėjo saviveiklos šokėjo aprangą. Juk rengėsi ne kariauti... Vyko į Kauną – šokti meno saviveiklos olimpiadoje.

Po karo, grįžęs į Vilnių, šoko ir dainavo "Lietuvos‘‘ ansamblyje. Vėliau per 30 metų vadovavo Liaudies meno rūmams (dabar Lietuvos liaudies kultūros centras).

O kaip? Tai prisimena su juo dirbę, buvę šalia.

Knygoje svarbiausi – Salomono Sverdiolo atsiminimai. Tai – žydų šeimos istorija. Tėveliai, Mama ir Papa, du broliai ir trys seserys, tetos ir dėdės, –šią giminę siejo stiprios gijos, tačiau jas kraupiai nutraukė karas, vienus nužudęs, kitus ilgam išskyręs.

Vaizdžiai, atvirai autorius rašo apie prieškario Šiaulius – šurmulingame mieste prabėgo smagi jo vaikystė. Plati buvo žydų bendruomenė: veikė trys sinagogos, keturios mokyklos. Žydai skaitė mėnesinį tautinį žurnalą, turėjo futbolo komandą, net savo čiuožyklą! Žinoma, savo tikėjimą, papročius, apeigas, šventes.

Salomonas Sverdiolas drąsiai rašo apie save – šiuolaikiškai... Ne tik apie žydų mokyklą, vaikiškas išdaigas. Kur kas intymiau – apie pirmąją meilę. Prisiminimai trykšta humoru, bet autorius kuo rimčiausiai kalba apie savo "ligą" – paauglystėje apsirgo noru būti dirigentu. Skausmingi žodžiai skirti savo tautos, šeimos likimui – karui.

Pokario Vilnius, artimų žmonių, namų netektis... Ir atradimas – šokėja Janina Gaidelytė! Meilė, šeima – du sūnūs... Mėgstamas darbas, darbas, darbas.

Jaudina jo laiškai žmonai ir sūnums. Laiškas į ligoninę sūnaus Arūno gimimo proga; vėliau kitas – brangiems sūneliams Arūčiui ir Sauliukui iš gastrolių. Jame ne tik tekstas, bet ir žaismingas piešinys: sunkvežimiu keliauja mamytė ir tėvelis. Dar laiškas iš užsienio: Salomonas Sverdiolas po penkiasdešimties metų susitiko su giminaičiais. Visi laiškai kupini meilės, švelniausių kreipinių. To dažnas šiandien pasiilgstam.

Memuaruose atsiskleidžia dar vienas Salomono Sverdiolo talentas – rašytojo, pasakotojo. Nustemba net artimai jį pažinoję. O pažinojo Sverdiolą visa Lietuva – ne tik kultūra besidomintys žmonės. To kultūros valdininko visi laukė – gal kiek baiminosi, bet laukė...

Kodėl?

Knygoje į šį klausimą bando atsakyti jo bendraminčiai, puoselėjantys liaudies meną: šokį, dainą, vaidybą, dailę.

Tų, su kuriais Salomonas Sverdiolas pradėjo veiklą, – liko nedaug... Prof. Vytautas Jakelaitis, prof. Aldona Valiuškytė-Bartusevičienė, prof.Algirdas Vyžintas, dirigentas Justinas Jonušas. Ir... žinoma, visada mylima ir mylinti Janina Gaidelytė-Sverdiolienė, parašiusi knygai prisiminimus apie savo vyrą – "Žydėk, mūsų baltoji alyva!‘‘.

Apie Salomoną Sverdiolą knygoje pasakoja ir jaunesnės kartos žmonės, kartu dirbę, jį pažinoję. Tai – muzikologė Živilė Ramoškaitė-Sverdiolienė, aktorė Rūta Staliliūnaitė, choreografė Laimutė Kisielienė, filologės Jūratė Vilkelytė ir Audronė Poš­kaitytė-Sabaliauskienė (Salomono Sverdiolo bendražygio Kazio Poškaičio dukra).

Į vieną knygą visko nesudėsi... Vis dėlto pasigedome atokiau nuo Vilniaus gyvenančių žmonių prisiminimų.

Bene jauniausias pasakotojas – kultūrininkas Juozas Žitkauskas. Jiedu – pradedantis Juozas ir jau patyręs Salomonas – glaudėsi kukliame kabinete. Ponui Sverdiolui (Juozas kreipdavosi tik taip) teko dirbti kuklioje įstaigoje – Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centre. Tai – pensininko tarnyba. Menkai įvertinta.

Knygoje "O šventė buvo gera‘‘ atsiveria painus Lietuvos kultūros istorijos laikotarpis. Sunku buvo laviruoti tarp sąžinės – savo prigimties ir istorijos realybės, tarp sovietinės santvarkos ir tautų savasties...

Salomonas Sverdiolas gebėjo būti ir nuolankus, ir drąsus. Juokavo ir rizikavo.

Sudervės kapinės – ne Sudervės miestelyje. Jos Vilniuje – tarp Justiniškių, Viršuliškių ir Šeškinės. Tose kapinėse – žydiškas paminklas. Salomono garbei ir atminimui. Akmenyje iškalti lietuviški (tartum lietuviški, lyg ir lietuviški – gal litvakų, kas žino...) paukštukai.

Sudervės kapinės – padalintos. Viena dalis – mišri.Ten lietuviai, rusai, lenkai, čigonai. Ir Salomonas. Aklina siena atitverta kita dalis – vien žydų kapai. Sverdiolo paukščiai skrajoja šiapus ir anapus.

Salomono našlė Janina kapą lanko beveik kasdien. O jei neaplanko, tai paminklą mato iš savo balkono Viršuliškėse. Gal ir girdi...

– Sveikas, brolau, – taip sveikindavosi Salomonas Sverdiolas.

Dirigentas!

Bet ne tas, kuriam mostelėjus, suskamba viena ar kita šventės daina. Jis – nematomas. Neva antrasis. Bet... svarbiausias. Svarbesnis net už šventės režisierių.

– Ir! Pradedam!

Tais Salomono Sverdiolo žodžiais prasidėdavo šventės.

Kai šventė baigdavosi?

Jis apglėbdavo! Apglėbdavo artimiausius, ištikimiausius. Nuo šventės iki šventės nuolat sakydavo:

– O šventė buvo gera!

Gintarė Adomaitytė

Marius Kraptavičius

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:33:21 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba