Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-24 nr. 3088

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Andrzej Bursa.
HAMLETAS
38
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI1
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• PRIEŠ IŠSISKIRIANT DAR RŪPĖJO PAKLAUSTI3

AKTUALIJOS 
• Arne Guttormsen.
NETIKINČIŲJŲ DVASINGUMAS
8

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
VISOVĖS ILGESIO PERSMELKTAS
1
• Dalia Černiauskaitė.
KŪNO SIAUTĖJIMAI IR IŠPAŽINIMO GALIA
1
• Asta Bieliauskaitė.
KAM?
• IR TESIDŽIAUGIA TIE, KURIE JĮ PAŽINOJO1
• LĖLIUKĖ4
• MELNRAGĖS AKMENYS
• 13x13
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Eglė Kačkutė.
REINO PERLŲ IEŠKOTOJAI
3

TEATRAS 
• KAD PAJUDĖTUME IŠ NULINIO TAŠKO2
• TEATRAS IR JAUNIMAS
• Audronė Girdzijauskaitė.
KONCERTINĖ "PERO GIUNTO" PREMJERA
• LĖLININKAI RAGINA NEPRALEISTI PROGOS

DAILĖ 
• Vida Mažrimienė.
GENDŽIO ISTORIJOS HEROJAI JAPONŲ GRAVIŪROSE
2
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"BŪSENOS"

PAVELDAS 
• ŽVILGSNIS Į ADOMO BRAKO KŪRYBOS PALIKIMĄ
• DAILININKO ADOMO BRAKO 120-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO PROGRAMA1

POEZIJA 
 VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ147

PROZA 
• Alis Balbierius.
GAIDYS
18

VERTIMAI 
• Helle Helle.
DAR KAVOS?
1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Inga Mozūraitytė.
MUZIKA (AR NE MUZIKA?) ŠIANDIENINĖS VISUOMENĖS GYVENIME
19

DISKUSIJA 
• Jūratė Baranova.
KAIP ĮMANOMAS DIALOGAS TARP FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS?
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
KELIONĖ VISBORO DISKOTEKĄ 1984-AISIAIS: PAMESTA KRONIKA
8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Aušra Matulevičiūtė.
IŠPARDUOTA!

KRONIKA 
• TUŠTYBIŲ MUGĖ2
• LĖLININKŲ AKTUALIJOS
• "BALSO LAVINIMO TECHNIKA"3
• ATSISVEIKINAME SU KASDIENYBĖS POETU

SKELBIMAI 
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA, SKIRTA KINO KRITIKAI
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,1

DE PROFUNDIS 
• Stasys Puskunigis.
DAVATKĖLĖS IR C. MIESTELIUOSE
7

POEZIJA

VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ

[skaityti komentarus]


Pieštukas


Esu Dievo pieštukas,
Dievas rašo manimi mano likimą, -
Esu vienišas Dievo pieštukas gentyje,
Kuri netiki Dievu,
Esu vienišą likimą rašantis
Vienišas Dievo pieštukas
Minioje,
Kuri amžinai švenčia Helovyną,
Ir ant beprotiškai išdarkytų veidų
Nematyti likimo tekstų,
Užrašytų vienišo Dievo ranka.

Siekti gyvenimo papiroso


Taip netikėtai mirtis
Ištinka kūdikius, kurie
Pražaidė gyvenimą ir nespėjo
Atsikąsti bandelės priešpiečiams…

Taip netikėtai mirtis
Ištinka kūdikius, kurie
Neišmoko abėcėlės ir liko
Neparašę nė vieno žodžio…

Taip netikėtai mirtis
Pasivagia žilus kūdikius, kurie
Kažin kam šypsosi bedantėmis burnomis ir siekia
Gyvenimo papiroso, – jie

Šypsosi bedantėmis burnomis,
Vaikšto kažkokių akmeninių sodų takeliais ir
Ruošiasi į mokyklą, nežinodami,
Iš kur atsirado…

Kaip saulėtekis, kaip malūnas


Noriu žinoti, ar sapnuoja mane medžiai
Šalikelėse, palei namus, į kuriuos nebegaliu įeiti.
Ar sapnuoja mane seni aviliai –
Mažą, su geltona trumpa suknyte,
Laikančią abiem rankom dūminę, kad bitės
nekąstų,
Ar sapnuoja mane debesys virš Adomiškės,
grįžtantys iš vakarų,
Raudonas saulėlydis,
Neramus pilnaviduris mėnuo,
Žvelgdamas pro langą, už kurio
Augau kaip sodas, kaip saulėtekis, kaip malūnas,
Malantis atminties grūdus
Išdžiūvusioj vaikiškos ašaros šviesoj?..

Ar sapnuoja mane didingieji Andai, baltieji
seniai prijaukinti aisbergai,
Ar tebelūkuriuoja manęs mano tėvo laivas,
užkliuvęs už Ararato,
Ar dairosi Tėbų Sakalas nuo aukštos kolonos,
Iš kurios pusės atsiiriu milijono metų barka?..

* * *
Kaip sužinoti,
Kas slypi už skausmo?

Auksinis žaibas,
Suraižantis nežinojimą.

Nušvitimas
Arba ilgas kelias
Sąmonės patamsiais.

* * *
Kaip švelniai prasideda rytas...

Kaip įžūliai liečias tikrovė
Prie naujos dienos.

Kaip negailestingai spardo mano artimas
Mano širdies duris.

Kaip plėšriai vagia kaimynai visa,
Kas užgyventa,
Kaip begėdiškai velka, tempia ir
Naršydami ieško to, ko negali atimti.

* * *
Neieškok savo motinos –
Jūra nuseko, ir ji nuėjo dugnu tolyn.

Ji tyrinėja dugno augmeniją,
Renka kiaukutus nuo akmenų,
Delnu pliuškena pasilikusį vandenį duobutėse.

Kai jūra grįš,
Pilnas mėnuo žiūrės į ją iš viršaus.
Undinės plaukios aplinkui,
Jų bruožuose ji ieškos dukters veido...

* * *
Esu šerdis,
Stiebas, apkabinėtas vėliavėlėmis.
Aplinkui lekia sapno karuselės.

Rytą –

Esu sapnų vėliava
Ištuštėjusioje aikštėje.

Esu širdis.

* * *
Ant raudono stalo iš vyšnios medžio –

Gelsvas popieriaus lapas,
Vokas be adreso,
Plunksnakotis, senovinė rašalinė...

Tamsiai žalios vilnonės užuolaidos,
Prieblanda...

Daugiau nieko.

* * *
Stoglangis, ir tas apsnigtas.
Tik balta šviesa tvyro.

Siela susigūžus kaip kiras
Ant senos pianino dekos.

Nėra kur išlėkti.
Stygos nespindi ir neskamba.

Klavišų nėra.

Pianistas pavėlavo.

* * *
Medituoji
Į vaiskią nekintančią širdies šviesą.

Bet šviesa –
Deimante.

Deimantas – pas karalių.

* * *
Metai iš metų
Kartoji maldų žodžius.
Tari Viešpaties vardą.

Suveri maldos rožančius.
Vynioji juos ant rankų, apie galvą,
Ant kaklo.

Vieną rytą jais pasismaugi.

Malda liko anapus žodžių.

Tapai miręs ar mirusi.
Bet negyvieji to nepastebės.

* * *
Sėdžiu
Po apsnigtu stoglangiu.
Pakėlus veidą žvelgiu į šviesą.

Šviesa nemato manęs.

* * *
Išmintis banalėja,
Skausmui peržengti nebėra jėgų,
Meilė tau nepriklauso,
Tiesa – nepasiekiama.

Senki.
Traukiesi į save.
Mažėji.
Tampi smiltim.

Esi niekas.
Gali išlaikyti bet kokią varžą.

* * *
Kad pasislėptum nuo visuomenės,
Apjuosi save tylos ratu.
Audi aplinkui save tylos voratinklį.
Iš rasotos ir spindinčios gyvybės ženklų
Numezgi apsauginį tylos tinklą.

Su artimaisiais bendrauji tik per dangaus kūnus –
Koks ilgas kelias nuo klausimo iki atsakymo –
Ir per laiko vėją, kuris vienodai smelkia
ir triukšmą, ir tylą.

Esi voras gyvybės medyje,
Įkliuvęs į savo tinklą.
Esi kalinys nelaisvėje,
Kurio niekas nelanko.

Nebesvarbus atstumas nuo klausimo iki atsakymo.
Nebesvarbus kelias nuo čia iki ten.

Viskas vyksta tuo pat metu.
Niekas nieko negali įvardinti.
Tik tyla žino viską ir saugo visus vardus.

Triukšmas – absoliuti tuštuma,
Kurioje nieko nėra, kas reikšminga.

Kuri išgąsdina mintis,
Prasmę,
Kuri nekelia klausimų
Ir nesuvokia atsakymų.
 

Skaitytojų vertinimai


23961. aadass2006-03-27 00:28
"Triukšmas – absoliuti tuštuma, Kurioje nieko nėra, kas reikšminga." Onei vėl nauji dirvonai...

23962. kakafonojija2006-03-27 00:56
Triukšme gali slėptis reikšmingas garsas- angelo šauksmas,Dievo pieštuko barškesys etc.

23963. Korra2006-03-27 01:34
Art of noise.

23966. Rasa2006-03-27 02:00
One, Aūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūū!!!! Kur tu?

23973. Simas2006-03-27 09:55
Manau, tai ne - poezija...

23976. Dievo pieštukas2006-03-27 10:30
"Kad pasislėptum nuo visuomenės, apjuosi save tylos ratu".
Geriau nebus, vargdienėle.
Tuoj išgirsi, ko dar negirdėjusi.
Apsivyniok burną tylos voratinkliu
Susipančiok pirštus ir nelįsk prie kompo
Būsi mažiau juokinga.
Tuoj Onė ateis,
Kuri išgąsdina mintis
Prasmę
Kuri nekelia klausimų
Ir nesuvokia atsakymų
Amen

23979. Zorgė2006-03-27 11:58
Onė ir yra Jasukaitytė.

23982. vs - zorgei2006-03-27 12:26
pavogei žodžius nuo liežuvio, pasirašau, o ant Ararato jų abiejų laukia Grajauskas, jis ir išaiškins, kuri yra kuri

23983. kaip įdomu2006-03-27 12:30
Apšvieskite, gerbiamas šnipe, jei jau sykį prabilote - vadinasi, mieloji trejybė - Onė, Atanazas ir Cyber Anthony - ir yra Jasukaitytė?

23985. Zorgė2006-03-27 13:25
Cit: apie trejybę - tik Pašvęstiesiems. Viskas išaiškės ten, ant Ararato.

23990. zorgei ir kitiems2006-03-27 14:03
Žmonės, kalbėkit apie poeziją, ko ji verta, ar tik Onės, ar ko nors ir daugiau .

23992. vs2006-03-27 14:14
jasukaitytė verta jasukaitytės. o onė yra onė, tokie lyginimai jos atžvilgiu nekorektiški

23998. to vs2006-03-27 15:12
jasukaitytė yra Jasukaitytė, jei jau būnam korektiški...

24000. Onė>aadass2006-03-27 15:14
Jau nereikėjo nieko
Kai angelų belyčių tuštybę pamačiau
Įžvelgt norėjau Dievo kūrynio esybę
Bet vėl su plunksnom palikau

24001. Onė2006-03-27 15:43
"Pasiėmiau" sau vacation, nes visą parą kokteilį gėriau "Žalgiris"+"Suktinis" 50/50. Bet ką nors galima sukalt Jasūkaitytės proga:
Jei jau liežuvis prie gomurio prilimpa
Bandyk naudotis Dievo "tuštuma"
Atverk minčių klozetą, nuleiski vandenį
Išgirsi nekaltos Gamtos garsus
Ir kriokliu pavadinsi

24002. Onė2006-03-27 16:00
"To be are not to be"
Kvailai vis skamba
Norėčiau būt tik su tavimi

24032. krankt2006-03-28 04:15
Su tuo dievo piestuku tai nezinau...gal greiciau dievo trintukas?

24035. pritarčiau krankt2006-03-28 09:12
O gal net - drožtukas ?

24040. Onei2006-03-28 10:18
Onule,liaukis ilsėjusis - prie darbo, mergel. Be tavęs užstings šis puslapis ...

24051. Onė2006-03-28 15:00
Atvėriau naują puslapį
Deja, jame raudonu parašyta
"Tu jau ne mergina"
Nebuvo kur paklodės džiauti
Prie vartų kaukė milžinas šūva
O taip aš mėgau darželio florą
Net nemąsčiau apie de-florą

24064. krankt > Onei2006-03-28 20:34
Once, tuoj duosime tau internautine kiberpremija. :)

24074. Onė2006-03-29 01:36
Na iki premijos:
Esu aš kūrva pskutinė
Slabodkėj aš gimiau
Kai pirmas paėmė mane
Supratau
Vaikinas džiaugiaisi manim
Jis mirė vakar
O aš net nesupratau
Kad "džiaugsmą" jo nukandau
Atleisk

24079. Korra2006-03-29 04:23
Nepaspringsi, One? Kam gi kandžioti daiktus, kurie ir šiaip yra tik gryna estetika?

24082. Onė2006-03-29 06:36
Kad visi tie pympalai, falai jokios estetikos nerodo.

24090. Onei ir kitiems, bet ypač Onei2006-03-29 12:12
Jasukaitytė paklaiks, perskaičiusi tokius komentarus - jos eilėraščiai dvasingi, iš dūšios su visom šaknim išplėšti, o čia, atsiprašant, - vien floros-defloros, pympalai ir minčių klozetai...Ar jums ne gėda?

24093. Liolekas2006-03-29 13:05
Štai jums ir pasirinkimas: arba dvasinga Jasukaitytė (su kohorta), arba kretiniška Onė (su chebra). Nelyg prieškariu iš visos literatūros staiga būtų likę tik Jakštas ir "Trečio fronto" bernas. Pasiskaičius atrodo, jog niekas kitas Lietuvoje ir neegzistuoja, tik šitos dvi generalinės pamišimo formos. Gūdu nors stauk.

24094. edva2006-03-29 13:31
Po Jasukaitytės ir Onės "injekcijų" pasiimu S.Gedos arba A.A.Jonyno rinktinę:padeda "atsigauti".

24095. Onė>edva2006-03-29 13:56
Ką ir reikėjo įrodyti

24096. Liolekas Onei2006-03-29 14:09
Na, tau tikrai nereikia nieko įrodinėt - viskas ir taip aišku.

24100. a. k.2006-03-29 14:45
pardon. pardon. pardon. žinai už ką? negražiai pagalvojau perskaičiusi pirmą eilėraštį.

24108. edva>Onei2006-03-29 17:24
Bet Tamsta man stipriau patinki nei Vidmantė: Tamstoje esama nešvankių "šposų", o Vidmantėje - vien dvasingas egocentrizmas ir paslėpta mizantropija...

24113. Onė>edva2006-03-29 19:45
Pasipirši?

24117. edva> Onei2006-03-29 22:58
Neužmiršk, kad kūrybai r e i k i a vienatvės.Piršlybos ir vedybos viską sujauks ir sugriaus(išbandžiau savo kailiu!).Galiausiai - skyrybos...Tad kam tas kvailas apeigų ir papročių maratonas?!Kurk negaišuodama, jausmą sublimuok į kūrybą,Tau sekasi, One!

24123. vs2006-03-29 23:18
šiandien, regisi, būta saulės užtemimo

24126. krankt, kiek paveluotai2006-03-30 00:33
Once, sutinku su tavim del falines estetikos, uztat nesizaviu jokiais dangoraiziais, na, nebent jie butu sukisti i pozeminius metro traukinius...Uztat nuo Georgia O`Keef ziedu negaliu akiu atitraukti!

24127. Onė2006-03-30 01:04
Na ką, kvailybes aš baigiau
Dūšioj ramybė atsirado
Kvaila ranka ryte
Netyčia pagriebiau
"knygą"
Tuoj pacituosiu
Iš anksto perspėju - jei reanimacijoj
Akis atmerksit -- turiu gerus advokatus

24128. Onė2006-03-30 01:24
Povilas Kulvinskas
MYLYMAI
Prienai 1993
Įžanginis žodis
Mano mylymoji - poezija,
O moteris - mūza.
Autorius


Ramybėje paskendęs vėl prie šilo
Kur mūsų juokas sklaidė tylą,
Kur gelstantys beržai šlamėjo,
Ir tyliai tyliai ošė vėjas.
Tik žvilgsnį žvilgsnyje regėjau,
Buvai lyg pasakiška fėja
Ir vainikuota rudenio spalva,
Švytėjai laimės kupina.
Nurimo ta akimirka žavi,
Bet liko viskas sielos atspindy.
Ir vos tik medžiai sušnara tyloj,
Išplaukia Tavo balsas lyg maldoj.

24129. Onė2006-03-30 01:26
Requem aternam

24134. Korra to Onė2006-03-30 08:35
Gerų knygų turi... O falinės estetikos ar ten yra? Falas man gražus - aš moteris.

24147. Onė>Korra2006-03-30 15:33
Ši knygiukštė rasta atsitiktinai. Beje, nuo kada moteris?

24151. Onei2006-03-30 15:45
Ohoho, Onė išmano ne tik Tomą Venclovą, semiotiką, bet ir lotynų kalbą. Nugi gilus žmogas, jeruditas.:)))

24159. Onė2006-03-30 17:51
Kukliai prisipažįstu - jau lotynų primiršau, 28 metai praėjo kai ją studijavau.

24162. Korra to Onė2006-03-30 18:48
Koks tu senas, berniuk.

24165. Onė2006-03-30 19:25
"Jei kas pasakys, kad tai mergaitė, tegul pirmas meta į manę akmenį"
Laisvas atkartojimas Turkų sultono palikuonio žodžių

24166. Onė2006-03-30 19:28
Sorry už "manę"

24168. krankt > Korrai2006-03-30 21:36
Na ir ka ten grazaus tame fale imatai? Toks grybo kotas su maza galvele. Kai patamsyje veikia, tai niekas gi nepeikia, bet vizualiniai...Nezinau. O va amerikieciu dailininke G. O`Keef visa gyvenima tape puikiausius vaginalinius ziedus ir nebuvo lesbiete. :)

24174. falas2006-03-30 22:46
Liaukitės. Kartais aš ilsiuosi ir snūduriuoju, tiesa, - pusiaumirka. Žinoma, budrumo neprarandu niekada. Bet šitame diskusone tas manęs tampymas po visas plotmes: ir estetinę, ir neestetinę - jau užkniso. Once, gana tuo tarpu.

24175. vagina - falui2006-03-30 23:07
Junkimės į profesinę sąjungą ginti savo teisių, kad kiekviena Oncė neteriotų mūsų kada tik užsimanius...

24177. literatūrologė2006-03-30 23:11
Kodėl visais šiais klausimais nepasisako Jūratė Baranova? Kur ji? Šiame puslapy jos dar nebuvo...

24178. Vidmantei2006-03-30 23:13
Palaikau Vidmantę. Man šlykštu dėl to purvo, kuris čia liejamas.

24182. varna2006-03-30 23:45
Man irgi šlykštu dėl to purvo, kuris čia liejamas. Bet juk pirma pradėjo Vidmantė.

24188. Onė2006-03-31 02:29
Paliksim mes "grožybę"
Skeltuką sijone
Bet Didūs Ponai (Ponios)
Supraskit ir mane
Kodėl aš art turiu dirvonuos
Purvus braidyt
Kur žagrę palikot pūdimuos?

24189. krankt2006-03-31 02:31
Jokio purvo cia niekas nelieja, internautai dalyjasi ispudziais, spontaniskai, zinote. Be fraku ir aukstakulniu. Be to, purvas ne toks jau blogas dalykas: purvo voniomis zmones gydosi, is purvo isauga graziausios geles. Negi manot, kad is cemento?

24208. Pastebėjimas2006-03-31 20:38
Irgi mat - internautai... Savęs nerealizavusių trisdešimtmečių kuopelė, niekaip negalinti pamiršti, kaip mokykloje rašė eilėraščius. Jasukaitytė - ne pyragai, bet komentatoriai tai tiesiog neprilygstami. Ponios ir ponai, jūs paprasčiausiai bjaurūs. Žinot, kuriems taikau.

24212. .2006-04-01 01:22
Beurūs.

24217. Korra to Pastebėjimas2006-04-01 11:26
Tai kuriems gi taikai? Pats bent žinai?

24224. vs2006-04-01 12:24
vidmantė parašo gražių eilučių, pvz. "deimantas - pas karalių", galėtų į tokius daiktus ir koncentruotis, užuot buvusi naujųjų bažnyčių apaštale, bet atsakant į Pastebėjimą - nesvarbu ko gero, ar tie trisdešimtmečiai/keturiasdešimtmečiai rašė, ar teberašo, realizavo-si ne ne-si, tiesiog LM jų - kai kurių - akyse tebėra į tam tikrą aukštį pakelta kartelė, galų gale kokiam kalbą pramokusiam ir l.literatūra besidominčiam užsieniečiui - mūsų šviežiausios/geriausios lit. kūrybos savaitraštis - tai jeigu taip nebūna, kartais ir išsireiškiama nesirenkant priemonių. tokia šio šeštadienio lengvai pagiringa litanija

24225. vs - korrekcija2006-04-01 12:26
"ar ne-si"

24230. Pastebėjimas vs2006-04-01 13:48
Kai kurių akyse tebėra kartelė? Kai kurių kišenėse tebėra žagrė. Jūsų "literatūros ekspertizės" tai kuo puikiausiai pademonstruoja. Anoniminis trečiarūšių klubas, kuriame galite tikėtis vietinio populiarumo ir spygaujančių iš susižavėjimo klubiečių palaikymo. Na, jei jums smagu - pirmyn. Nieko naujo. Esmė ir prasmė lygiai tokia pat, kaip bet kurio provincijos literatų sambūrio: gandai, plepalai ir neitiketina laimė nevaržomai pasakyti autoritetams viską, ką apie juos galvojat. Anoniminiai baudžiauninkai, kumšintys viens kitam į pašonę ir viens kitą drąsinantys. Apie kokį literatūrinį skonį, apie kokią "kartelę" galima kalbėti šiuo atveju? Nejuokaukit. Aišku, jokie pastebėjimai jums nė velnio nepadės; bet nusibodo tas Lietuvoje iš už kiekvieno kampo besivaipantis savimi patenkinto chamo abrozdas.

24233. Onė2006-04-01 16:20
Sena istorija

24235. toto2006-04-01 16:28
Gal ir protingai dėstai, pastebėjimas`ai, matosi, kad kelis kartus persirgai, kol ryžaisi savais žodžiais papasakot savo ligos istoriją. Kitą sykį, dar, kai ką nors panašaus atpilt sumanysi, prieš spaudžiant "išsųsti", pasitikrink ar nepapuoli antru vandens lašu į "iš už kiekvieno kampo besivaipantčio savimi patenkinto chamo" abrozdėlį. Su šventėm! :).

24236. Pastebėjimas2006-04-01 16:51
Kai chamui pasakoma, kad jis chamas, jis atsiliepia tradiciškai sąmojingai: "tu pats chamas". Pavlovo refleksas. Be galo sena istorija.

24237. toto2006-04-01 17:05
Pasižymi perdėtai savikritiška reakcija, "trečiarūši anonime". Tikiesi vietinio populiarumo?

24238. Pastebėjimas2006-04-01 17:09
Jei trokščiau tavojo populiarumo, toto, eičiau į delfį.

24239. Rita2006-04-01 18:51
Sveikinimai ir linkėjimai Pastebėjimui, bet vis tiek Jasukaitytė galėtų padoresnius eilėraščius skelbt, kol kas kokybės - nerasta , užtat ir tiek visokeriopo nepalaikymo ir patyčių...

24240. vs - pastebėjimas2006-04-01 19:45
nesukeiskim sąvokų. rašytojas yra rašytojas, o skaitytojas - skaitytojas/komentatorius. LM nėra ar bent neturėtų būti nei Dexterio laboratorija, nei sveikinimų ir pageidavimų žurnalas, nei RS narių "garbės knyga", nei vieno ar kito nario asmeninis saitas. bet puikiai įsivaizduoju Kornelijų ar Liudviką, kuriam kas antrą dieną skambina vidmantė j. arba jonas m. ir klausia - kada gi pasirodys jo, nusipelniusio liaudies rašytojo bei ilgamečio RS nario prieš kelias dienas įteikta publikacija. LM, šiaip ar taip, RS "organas", tai kiekvienas narys teoriškai turi teisę į savo "minutes". nesvarbu, kad skaitytojai - mokesčių mokėtojai irgi lyg ir turi teisę regėti akiai malonų žaidimą. yra ir kita - niūresnė - versija, kad pvz. Liudvikas skambina jonui j. ir sako "klausyk, jonai, gal turi ką šviežio padaręs, kitam numeriui lyrikos trūkumas". o jonas jam: "na gerai, pasirausiu stalčiukyje, jeigu jau bėda prispyrė"... na, o dėl termino "autoritetai"... labai retai šitą žodį vartoju, tad nepyk, jei šiose eilutėse vieną iš tavųjų guru neatsargiu žodžiu užgavau. o apibendrinant - komentatoriai yra savotiški "miško sanitarai". na, apkandžioja kartais ir kokį sveiką jauniklį, betgi jo paties labui

24242. Onė2006-04-01 19:58
vs, aš Jūs myliu. Taip, kažkaip jau per daug dažnai girdžiu "miško sanitarė/as". Teks grįžt į seną "frontą". Kažkaip "chebra" CeBIT`e atsipalaidavo, laikinai serveriukai smiginėjo, tai "užėjau" į šias lankas. Matyt, žalumos pasiilgau. Grįžtu į senus "medžioklės plotus".

24244. Pastebėjimas2006-04-01 20:09
Būtent - nepainiokim sąvokų. Yra komentavimas, yra elementarios paplavos. Tokias rašliavas "užbanintų" net padoresnis piratų tinklapis (a propos: žvilgtelkit kada, el. redakcija, kad ir į tų pačių piratų internetinio bendravimo taisykles - palyginus su tuo, kas čia vyksta, ten tiesiog "Samurajaus kelias"), o čia lyg ir turėtų literatūra dvelkti. Anaiptol nepriklausau ezoteriškąjai Jasukaitytės gerbėjų kastai, veikiau jau atvirkščiai, bet chamizmas man dar mažiau simpatiškas. Kokia dar sanitarija, kai nėra elementarios higienos.

24245. Onė2006-04-01 20:14
Pateikit, Garbusis, higienos priemonių ir man, ir LM redakcijai. Už pastarąjį rinkinuką būsiu dydžiai dėkinga.

24248. vs2006-04-01 22:37
noriu pridurt, nes nenoriu būti blogai suprastas: man patinka dabartinis LM, ypač jo el. versija, Kornelijus, Liudvikas, Alvydas ir kiti daro gerą darbą pinigų stygiaus ir laisvos Lietuvos realybe nepatenkintų klasikų pertekliaus sąlygomis, pasažą apie Liudviko skambutį jonui j. (nejuškaičiui) skiriu balandžio 1jai (niekam nepavyko nieko pameluot)

24250. Onė2006-04-01 22:45
Nesutikčiau, vs. Jei jau neturi ką spausdinti, tai tegul palieka baltus puslapius. Arba tegul varo pagal seną vagą - ką nors iš klasikos (tikros).

24252. vinukas2006-04-01 22:57
jo, zemaites, tipo.

24255. vs2006-04-02 00:35
manau, Kornelijus taip ir darytų. idealiam pasauly. o šiam turbūt jau per daug visko yra matęs. kol jo nebuvo, buvo blogiau. o dabar - nepatikimas organas, bet patikimose rankose, visgi.

24262. kontroliere lygiu teisiu2006-04-02 09:36
palaukit, o kodel apie gejus nieko........ar jau nusibodo.......ar nuo kultiuros nutolot

24265. Pastebėjimas - vs2006-04-02 11:45
Nei apie vieną tavo minėtųjų nerašiau - jie čia apskritai niekuo dėti. Galiu tik spėti, kodėl šitie vardai, išvardinami su tokiu mielu familiarumu, staiga nei iš šio, nei iš to ima ir atsiranda tavo tekste. Kad įrodytum savo legitimaciją? Kad esi, kaip rašė Ilfas su Petrovu, žmogus, artimas imperatoriui?..

24266. Pastebėjimui2006-04-02 12:11
Aplodismentai už- 265.

24272. abr >pastebėjimui dėl legitimacijos2006-04-02 13:13
jei būtum iš žmonių, artimų Imperatoriui, būtum supratęs, kad vs`ui nebūtina "įrodinėt legitimacijos". Jis "legitimuojasi" komentais, ne familiariu santykiu į vyr. redaktorių. Paties samprotavimai apie komentatorius lyg ir protingi, jei juos, tavo išvedžiojimus, vertintume atsietai, neatsižvelgdami į kontekstą/us...tačiau...Paties kompetencijos, nuovokos ir kultūros stoka matyti iš to, kad nejauti su kuo šnekiesi, kokios kultūros žmogui pamokslauji.
p.s. jei pasitaikytų proga, siūlyčiau pabarti personažą veiloką, ans iš pačių familiariųjų. Dar galėtumėte paporinti, jog personažas Liolekas pavydi Litmenyje spaudinamiems poetams, nes, būdamas komentuokliu, priklauso trečiarūšiams poetams pagal apibrėžimą:)))))

24273. dar abr >pastebėjimui2006-04-02 13:45
žinokit, anonimiškai komentavo pati:) Giedra Radvilavičiūtė. ir puikų tekstą sukurpė...iš gėdingos, dramatiškos, komiškos etc. anoniminės komentuoklės patirties.

24276. nykius2006-04-02 14:58
Tik tekstą katinas tinklan pasiuntė... :)

24278. nykiui2006-04-02 15:09
ne, katinas pasiuntė rusiškus ir angliškus keiksmažodžius Delfin. Turėjau momeny kitą Giedros patirtį, gražaus anoniminio įsimylėjimo ir priekabiavimo istoriją, apie kurią autorė parašė esė "Žvelgiant į niūrius veidus"

24284. dar baisuoklė abrė2006-04-02 15:46
jei Giedra nebūt viešai prisipažinus, nebūčiau "pletkinusi". Kuo skiriasi anonimiškumu žaidžiančios giedros nuo kartkartėmis čia užsukančių padugnių, kurie gina savo "teisę" būt anoniminiais "rezistentais"? Ogi tuo, kad Giedros lygio žmonės sugeba pasišaipyt iš savęs, ne tik iš kitų, ir gėdingiausią patirtį pasitelkti kūrybai. Fime "Kartą amerikoje" Klaudijos Kardinalės herojė sako: "Kiekviena patirtis naudinga, ypač gėdinga". :)))

24287. gorgonai2006-04-02 15:58
Tampate gedishka.

24288. meduza to 242872006-04-02 16:04
Del tapsmo: Jus mane pervertinat. Visada buvau be/gedishka. O Jus visad buvot ziaurus ir saltas zmogus. Pykstu, kai jus mane auklejat, tampot uz kasu, l. primenat mano mama.

24290. dar 242872006-04-02 16:30
"Anoniminiu rezistentu" yra pasivadinęs aišv. Taigi būtent jį turėjau omeny. O Jūsų neturėjau, neturiu ir niekad jokiomis aplinkybėmis neturėsiu momeny, dėl savęs galit nesijaudinti. Nesuprantu, kodėl su jumis šnekuosi? Prakeikta virtualybė, reale Jums žodžio nepasakyčiau. Niekada. Žodis.

24291. turėjo būt dar to 242872006-04-02 16:32
:(

24292. Pastebėjimas abr2006-04-02 17:20
Jei vs jaustųsi visavertiškai besilegitimuojąs komentarais, gal nebeprireiktų to plekšnojimo per petį vyr. redaktoriui, kuris tiesiog neskanus. Iš serijos "o aš Vitioką pažįstu". Ir nepasakokit man apie "toookį toookios kultūros žmogų", kuriam aš, trečiarūšis niekšas, išdrįsau pamokslauti. Nekomentuosiu plačiau, bet situacija, kurioje atsiduriate, pakankamai komiška...

24293. Dar pastebėjimas abr2006-04-02 17:29
Beje: su kažkuo mane fatališkai supainiojote. Keista, nes jokių specialių kamufliažų nenaudoju - tiesiog nematau tam reikalo.

24294. Autore2006-04-02 18:21
Dievo piestuku jums visiems i uzpakali!

24298. abr pastebėjimui2006-04-02 19:26
Būkim teisingi ir pasitaisykim: derėjo sakyt "situacija, kurioje atsiduriame". Tamista anonimas, nekorektiška kaltinti kitų tuo, kuo pats prasižengiat. Jei nesat "vienas iš mūsų", lygiuokitės į Tomą Venslovą:)

24299. Onė2006-04-02 19:29
"Tomas Venslovas" tai kas? Tokio net negirdėjusi. Apšvieskit.

24300. onei2006-04-02 19:31
turėjau pasiūlyt lygiuotis į tomą venclovą? Neįžūlaukim.

24302. toto2006-04-02 19:36
Neatskirti kampinio pidagogo nuo demagogo - dar nieko baisaus. Tik, abr, ar ne per dažnai tau tuščioj vietoj AišV vaidenasi? ;-)

24304. abr to toto2006-04-02 19:44
o tu jį dar paskatink. Pats žmonių nejauti ir nesupranti, tik ip perskaityt įstengi, o jei koks bailys bėginėja nuo kompo prie kompo...Andais šaukei: "Negali būti, kad aišv, ėĖ, vambozis etc.-vienas žmogus." Visada siunčiu komentus iš vieno kompo, pats žinai, todėl kartais galiu nepasirašyt, žinodama, kad saviškiai atpažįsta. Tik nesu tikra, ar tu saviškis, nes žmogus tau- ip. Nieko daugiau.

24305. varna2006-04-02 19:45
Kaip įdomu. Mėgstu, kai liejasi kraujai.

24306. Pastebėjimas2006-04-02 20:04
Apie situaciją buvo jums asmeniškai. Toto, vis dar krapštinėjiesi su IP? Gal geidautum, kad aš aplink tave pasikrapštinėčiau? Niekaip negali tas žmogus man už savąsias delfio uodegėles atleist, vis seka iš paskos ir pūliuoja. Ot atkaklumas. Kitą komentarą rašysiu iš Malaizijos. :P

24307. Onė2006-04-02 20:09
Linksma darosi. Tak deržat.

24308. toto2006-04-02 20:10
Nesiardyk, abr :), bus daug įdomiau, jei iškaulinsi iš "trečiarūšio anonimo" lipduko klijuotojo išduoti bent kelis savo paskustinius nick`us.
Na, pastebėjimas`ai, tavo eilė, klok, kol nepamiršai, nesikuklink, apsireikšk, jei sakaisi esąs toks švarus!

24309. Onė2006-04-02 20:13
Beje, niekda proxy nesinaudoju. O IP man užtenka, tiesiog pačiumpu tą klaviatūrą, kuri tuo metu rankose būna dirbant. Taigis, kompai skirtingi ir jų IP.

24312. abr pastebėjimui2006-04-02 20:28
Maniau, kad kultūringas ir padorus žmogus įvertina save, ne kitus, savo, o ne kito/ų situaciją. "Aš negras, žvėrių žvėris", skelbia Jums žinomas poeta. :)

24313. toto2006-04-02 20:30
Pastebėjimas`ai, keistai tu čia bandai girtis sena pažintim, bet greičiausiai kliedi - argumentų nematau. IP manęs nedomina. Ir Delfi tema čia ne vietoje. Nustebinai, nes niekam ji neaktuali. Aš Delfi neesilankau labai seniai ir "uodegėles" atsimenu buvus tik paksopedines/infantilias. Jei esi iš tų paskui sekiojančių maniakų, prisistatyk, - visiems bus įdomu sužinot su kuo turiu reikalą, padiskutuosim.

24314. Pastebėjimas toto2006-04-02 20:34
Kam tau, toto? Nebeturėsi ką veikt. Prarasi gyvenimo prasmę. Verčiau tebūnie kaip iki šiol: aš rašysiu, o tu konspektuok. Gal pavyks kada kam parduot. Tik žiūrėk man, nenusipigink.

24315. is pasalies2006-04-02 20:37
sorry , kad isikisu i jusu vaisinga diskusija. bet, toto,kaip pastebiu tu ne vienam ir ne siki siulai prisistatyti . tai gal pats galu gale prisistatysi ?- "visiems bus įdomu sužinot su kuo turiu reikalą, padiskutuosim." prasau pasakyti savo farda ir favarde . o jei zmogau tu jau tapatiniesi su savo niku toto,tai reiktu gal pas gydytojus kreiptis ?

24316. Pastebėjimas abr2006-04-02 20:40
Nieko įžeidžiančio tame įvertinime nebuvo. Tiesiog pakartosiu - situacija iš tiesų ganėtinai pikantiška.:)

24317. toto2006-04-02 20:41
Paklausyk manęs, pastebėjimas`ai, padaryk žygdarbį - išgerk raminančių, išjunk kompą ir ramiai užmik.

24318. Pastebėjimas toto2006-04-02 20:45
Nesigyriau. Tokiomis pažintimis padorioje kompanijoje nesigiriama.

24319. Pastebėjimas toto2006-04-02 20:47
Net susigraudinau. Senas geras toto - vis toks pats mielai nepramušamai beviltiškas.

24320. abr pašaliečiams2006-04-02 20:51
Toto prisistatė tiems, kurie turėjo drąsos prisistatyti. Susitiko Šateinuose. Taigi kaltinimas totui nekorektiškas. Be kita ko, didžiuma čia komentuojančių rašo taip, kad galėtų pasirašyt savo vardu ir pavarde. Pasirenka pasirašyt nicku tie, kuriems smagu žaisti, kurti personažą. pvz., vailokiukas. Taigi čia rašantiems netaikytini priekaištai, skirti delfio orakulams. Nepastabūs "pastebėjimai" ir nuomonės "iš pašalies" bevertės.

24321. o kaip su AIŠV? - ABR`ui2006-04-02 20:57
o kaip su AIŠV? - resiume bus kokia nedestrukcinė ir narciziška ar ne?

24322. artūriukui (24321)2006-04-02 20:59
Jukš iš čia, pasakiau.

24323. Pastebėjimas2006-04-02 21:00
Būtų šėlusiai įdomu, jei visi tie besiplūstantys staiga imtų ir pasirašytų nuosava pavarde. Spėju, greičiau pasaulis apsivers.

24326. is pasalies2006-04-02 21:11
tai kokios problemos , kietuoliai atviruoliai literatai?? ::)) pasirasinekit savo tikraisiai vardais ir pavardem . laukiam . nesulaukiam . o jei nepasirasinesit , tai tokiu idiotisku ketinimu ir neminekit , nes apsisaukiat stipriai. ir beje , kam jusu tie Satenai idomus,,,,

24327. paskutinė abrės replika Pastebėjimui2006-04-02 21:13
vs nesiplūdo. Jūs nepastabus ir nenuovokus: kartoju, Tamista pataikėt į jums svetimą ir nepažįstamą aplinką: vieni čia besiplūstantys, pvz., komentuoklis varna, plūstasi nesivaržydamas, nors visi žino jo vardą ir pavardę, tačiau plūstis - jo vaidmuo:). O bevardžiai tikrovėje troško pasirašyt savo pavarde, ja pasirašinėjo ir net norėtų būt paviešinti, nes jiems toks viešumas - vienintelė proga ir nepelnyta garbė atsidurti T.V. draugijoje.

24328. Onė2006-04-02 21:16
Tu kū saka? Atviri mes čia visi. O į T.V. draugiją ir net nepretenduojam. Dar to betrūko.

24331. vs - pastebėjimams2006-04-02 21:40
Kornelijus, Marcelijus, Aurelijus - gražiai skamba. Kaip trys Karaliai. Jei pastebėjai, daugelį autorių vardais pavadinu - pažįstamų ar ne (jų kur kas daugiau). Kiek čia tos mūsų literatūros... Kažkaip ir pačiam jaukiau skamba, erdvė ne tokia virtuali ir anoniminė. Paskui, žiūrėk, kuris ir atsiliepia kaip koks Žilvinas. Pasikalbam. Paprastai neužpyksta. Jau daug metų daugelio nesu matęs "in vivo", tai belieka visokie ezoteriniai būdai: užkalbėti, užkeikti, iškeikti... Dėkoju Abr už teisingai sukirčiuotą tekstą.

24332. Pastebėjimas abr2006-04-02 21:43
Ponui vs, jeigu pastebėjote, tebuvo skirtas vienintelis pastebėjimas apie familiarumą, panele abr. Apie bevardžių troškimus ne ką teišmanau, prisipažįstu. Bet jei jau taip sakote, belieka patikėti. Žinote, svetimoje ir nepažįstamoje aplinkoje... Turbūt nesupratau jūsiškojo etiketo subtilybių. Kur jau mums, sermėgiams.

24333. Pastebėjimas vs2006-04-02 21:52
Dėl trečiojo Karaliaus tai nebūčiau visai tikras... Na, jei jau dėl virtualių erdvių jaukinimo - ką gi. Šventas reikalas.:)

24334. AišV2006-04-02 21:58
El.Red.: Komentaras panaikintas

24335. varna (gaila, kraujas nebeprasilies)2006-04-02 22:22
Atsiprašau, aš plūstuosi iš reikalo ir dėl Š. Teisybės. o ne dėl kažkokio ten vaidmens. kartais pagiriu. Aš vaidmainis, bet ne veidmainis.
O Pastebėjimui galiu pasakyti tik tiek, kad bestebėdamas šiandieninę diskusiją susidariau nuomonę apie jus nekokią. Esate skystablauzdis ir bailys. Įsiveržėt kaip viesulas, o į vakarą iš viso jūsų entuziazmo ir "noro pataisyti" pasaulį teliko mekenimas ir koktūs :) (turėjau omeny ženkliukus). Bet nesisielokit - ne jūs vienas pakeliat kardą, o žūnat nuo žodžio.

24337. paskutinė abrės (pavargusios) replika varnai2006-04-02 22:42
Verčiau būtum negyręs. Gyrei nepelnytai.

24338. varna (net snapas suprakaitavo)2006-04-02 22:46
Aš gyriau? Ką? Aš tik išreiškiau paslėptą norą tai padaryti. Bet iš tikrųjų?! ABR, na nesitikėjau, kad tu tokios blogos nuomonės apie mane.

24340. Pastebėjimas2006-04-02 22:53
Taigi. Sielojuosi ir žūstu. :) Tai kad nuobodūs jūs, varnos visokios. Gyvenime dėčiau per ausį už chamizmą, o čia... Su vs kada prie progos šnektelčiau, o dauguma... Prognozuojami pusei šachmatų lentos į priekį. Ir metas vėlus, miego norisi... O šypsenėlių, beje, būna visokių - manąsias galit įsivaizduoti tokias kreivai landsbergiškas, kad pikčiau būtų. Šiaip tai grabe mačiau aš tą jūsų žalią pasaulį, jūsų nuomones ir pertupėtas ambicijas. Jūs susigadinot, jūs ir taisykit. Arba pasikvieskit gerą santechniką, kuo aš čia dėtas.

24342. ką darysim SU TOKIAIS EXPERTAIS?2006-04-02 23:09
El.Red.: Artūro iš Vilniaus komentaras panaikintas.

24343. varna (eikit miegoti, Pastebėjime)2006-04-02 23:17
Man patiko jūsų reakcija į mano blevyzgas. Tipiška bedančio, bailaus lietuvio pseudointeligento pasibarškenimas kalcio išsiilgusiais kaulais. Vietoj to, kad pareikšti savo nuomonę, įkišat nosį tarp mėšlinų vagų ir bandot vaidinti besijuokiantį - bet kad smėlis tarp dantų girgžda! Ir taip nuo Liublino unijos - vaikštot prisišikę ir kažkodėl tuo baisiai didžiuojatės. Pusę šacmatų lentos į priekį? Prajuokinot. Jūsų net prognozuoti nereikia - amžinai apniukęs amžino įšalo pusgyvis gyvis. Miegat 24 valandas per parą.

24346. varna (susinervinau, nors tai būna itin retai)2006-04-02 23:33
Ai, nesimiega. Pažįstu aš jus "dedančius per ausį". Žinau, kaip "dėjote" 39-ais. Net iki dabar gėda prieš pasaulį (tik ne prieš save). Tik paskui kažkodėl paknopstom lekiat atsiprašinėti, nes visada "dėjimas per ausį" susivesdavo į silpnesnį ar bejėgį. Bet jums nė motais - juk reikia pateisinti `šlovingą praeitį", kurios, tiesą sakant, niekas dorai nė nežino. Na, ką sapnuosit šiąnakt?

24348. varna (patariu - nedirbkit savitgaliais - baigsis kaip man)2006-04-02 23:41
Įkalbėjot, einu miegoti. Nors.... Nieko šaunesnio nėra kaip "užvesti" pati save ir sau pačiam paskui atsikirtinėti, ir vėl užsivesti. Siaubas kažkoks. Gal aš ne/sveikas? O gal atvirkščiai, tai ir yra sveiko žmogaus elgesys? El. Redakcija, jums geriau žinot. Einu pailsėti.

24349. Liublino unijai nuo varnos2006-04-02 23:42
Bet Liublino unija sapnuojasi sau kiekvieną naktį. Chi, chi, chi...

24350. Pastebėjimas2006-04-02 23:47
Prieš miegą: kartais pabandau sau vizualizuotis kokį pašnekovą. Kai pabandau įsivaizduoti varną, kažkodėl prieš akis iškyla demoniškai įsiutęs burundukas. :) Labanakt, genijušai.

24351. Pstebėjimui nuo varnos (šį kartą - komplimentas)2006-04-02 23:50
Njo, lakią vaizduotę turi. Niekad prieš akis nėra iškilęs burundukas.

24357. Onė2006-04-03 00:45
Nieko, tuoj sapnuos mane. Gailėsis lakios vaizduotės, nes ji bus sutrypta - realybė žiauresnė.

24358. vs2006-04-03 00:51
blin, kaip viskas čia greit pradėjo vystytis. kažkokia blic partija. kažką dar norėjau pridurti? a - žiūrėdamas į lubas pagalvojau, kad LM žaliajame eteryje tiesiog bendraujama per literatūrą. geresnę ar blogesnę, kartais ne taip svarbu. išlydžiai kitąsyk tarsi iš nieko atsiranda. ir kredencialai šioje erdvėje sunkiai uždirbami. ir netvarūs kaip balandžio sniegas. ir malonu tokiam pusiau rūke skendėti su pusiau mitologinėm būtybėm: varna, korra ar abr. ir net realūs vardai - liudvikas ar šlepikas - šioje erdvėje įgauna mitologinio sąlygiškumo. ir visai nesinori šios mitopoetikos griauti kokiais nors realiais duomenim. kiekvienas turi kokių nors priežasčių čia būti. valstybė be konstitucijos, pati save organizuojanti imperija, valdoma imanuelio k. imperatyvo. anarchija, kurioje, pasak gintaro b., karvės su žmonėmis galėtų žaisti šachmatais, jeigu kažkas nebūtų sugalvojęs keisto žodžio "tvarka". o burunduką čia aš tau prieš miegą vizualizavau, nepyk ir nebijok: jis iš Ninos Hagen dainos: "Komm ab ins Bettchen, mein Fretchen". labai graži prieš miegą

24371. Onė2006-04-03 07:22
O gal jam į lovą reiktų paguldyt Niną Hagen?

24514. agota :-) 2006-04-04 21:20
:D :D :D matyta weikeja... ji ir tauragej lankes... pz pz... kokie jos kuriniai... pacituosiu " MOTERYS KURIA neispesiotais antakiais, nedipiliuotomis kojomis, neskustomis pazastimis..." krc... jai tik siukslinej sedet su tokiom nelaimem...

46459. jurate trimak :-) 2008-04-20 00:37
durniu laivas jus..paziurekit i save is salies kokius komentarus jus rasot, atrodo kad visiski nupuseliai bando isiaiskint kas yra menas, o kas yra tik salia..nepatinka, neskaityk,..arba parasyk geriau ir tada kalbek.

46460. simas2008-04-20 00:47
One, yra tokia ystaiga, kur pristacius zmogu gauni 70lt uz pristatyma, galima as tave ten nuvesiu, pinigekius atiduosiu, nepergyvenk, galesi nusipirkt oiestuku , kreiduciu, ir but su savim , nes tu nesveika.,

47669. neOne2008-07-02 15:17
APIE KOKĮ ČIA VIDOS DVASINGUMĄ SVAIČIOJAMA? KARJERA PER LOVA, BET POEZIJOS TEN - NĖ GRAMO.

47724. ilona :-) 2008-07-05 14:16
TU,balta varna,erlio galva,jai vidus pastave prišiktas tai nepavydėk kitiem,nes pas tave brangioji dvasingumo tai tikrai nera.ir jai mastai tik apatyne vieta ir vaikštai be galvos tai kaip sakoma palaimink dieve!Tu esi vargšė ir man tavęs gaila nes esi nuklidus nuo kelio kurio ieškai ir nerandi nes esi žvaira ir buka.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 8 iš 8 
21:33:06 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba