Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2012-01-13 nr. 3362

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• ANTANAS OBCARSKAS
• BRONĖ NEVERDAUSKIENĖ,
MONIKA ŽALTAUSKAISTĖ GRAŠIENĖ
• TADAS GINDRĖNAS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• WISŁAWA SZYMBORSKA.
Babelio bokšte

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
„Litmenio“ oazė
2
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

PUBLICISTIKA 
• Tauro g. 10-11

ESĖ 
• STASYS STACEVIČIUS.
Malkos ir Jonukas

KNYGOS 
• ANA AUDICKA.
Sielos žaidimai ir pokalbiai su angelais
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ.
Tapybos horizontai Panevėžyje

PAVELDAS 
• DALIA TARANDAITĖ.
Radvilų rūmų muziejuje – XVI–XIX a. Europos dailės paroda

TEATRAS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Išsivalymas

KINAS 
• A. O. SCOTT.
Tviskantis, alpstantis ir besikankinantis bežodis „Artistas“
• Kino kronika

MUZIKA 
• Iš meilės žydintiems garsams1

POEZIJA 
• Internetinis haiku konkursas1

PROZA 
• GENOVAITĖ BONČKUTĖ.
Dogvilis 2

VERTIMAI 
• PAULIS CELANAS.
Priešinė šviesa

25 PUSLAPIS 
• JURGA TUMASONYTĖ.
Žieminiai atradimai

AKTYVIOS JUNGTYS 
• HANNES DÜKLER.
Fotografai ir Fabienne
• KRISTINA STEIBLYTĖ.
Medinė publika
• Siaubo metas

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• EGLĖ JUOCEVIČIŪTĖ.
Tadas Gindrėnas atsisuka į Renesansą

IN MEMORIAM 
• ALBERTAS LAURINČIUKAS
1928 01 01 – 2012 01 08
3

SKELBIMAI 
• Menininkų, norinčių dalyvauti kultūros mainų programoje Strasbūre, atranka1
• Savaitinio žurnalo „Literatūra ir menas“ reklamos įkainiai 2012 metais

DE PROFUNDIS
„Mes neturime teisės nei galios teisti,
reikia pasitikėti. Kuo?“ Eugene Ionesco
 
• WOODY ALLEN.
Aukščiau už įstatymą, žemiau už čiužinį

KITOKIA GRAFIKA 
• Aport

Skaitytojų paplepėsiai 
• Devyniasdešimt pirmoji savaitė

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]


MENAS. FOTOGRAFIJA

Akimirkos su pianiste Olga Šteinberg / sudarytoja Aleksandra Žvirblytė. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 142, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-503-99-6

Apie fotografiją : [straipsnių rinkinys] / Skirmantas Valiulis. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondas [i.e. Lietuvos fotomenininkų sąjunga], 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 511, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-438-51-9

Autoportretai = Selfportraits : [fotoalbumas] / Violeta Bubelytė ; [tekstų autoriai Raminta Jurėnaitė, Virginijus Kinčinaitis]. – Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 46, [2] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-438-50-2

Į vieną gyvenimą netelpantis [dailininkas, kraštotyrininkas Antanas Krištopaitis] / Antanas Krištopaitis ; [sudarytojas Ričardas Jakutis]. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 335, [1] p. : iliustr., faks., portr. – (Šiaulių miesto garbės piliečiai ; kn. 7). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-72-3 (įr.)

Medžio poezija : pamąstymai ir medžio skulptūros / Gintautas Akstinas, Rita Kastėnaitė-Skeirienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 75, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-71-6 (įr.)

Tyla = Silence : [fotoalbumas] / Gytis Skudžinskas ; [tekstai: Jurij Dobriakov, Agnė Narušytė, Rolandas Rastauskas ; vertėjas: Jurij Dobriakov]. – [Vilnius] : Kultūros meniu, [2011] ([Klaipėda] : Druka). – 81, [2] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-95138-5-0 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aklas instinktas : [kraują stingdantis psichologinis trileris] / Andreas Winkelmann ; iš vokiečių kalbos vertė Violeta Sprogytė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-044-1 (įr.)

Begalinis planas : romanas / Isabel Allende ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 428, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0164-3 (įr.)

Būties nerimas : eilėraščiai / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-73-0

Dama su įkapėmis : [romanas] / Bram Stoker ; iš anglų kalbos vertė Julija Narkevičiūtė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 218, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-048-9 (įr.)

Galvė : poema / Silvinas Kazlauskas. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 311, [1] p. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9955-732-75-4 (įr.)

Ilgesys ir tikėjimas : [proza, eilėraščiai] / Birutė Pečeliūnaitė-Pažarauskienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 63, [1] p. : iliustr. – Virš. aut.: Birutė Pažarauskienė. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-79-2

Jaunystės eilės : skiriu savo mokyklos – Juliaus Janonio gimnazijos 160-mečio jubiliejui : [eilėraščiai] / Vytenis Rimkus ; [iliustracijos autoriaus]. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-77-8

Mėgsta muziką, mėgsta šokti : romanas / Mary Higgins Clark ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 257, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0151-3 (įr.)

Myliu dar labiau : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; iš anglų kalbos vertė Albinas Šorys. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 348, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-045-8 (įr.)

Nešu išgroti metus… : [eilėraščiai ir poetiniai vaizdeliai] / Janina Matevičienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-74-7

Paliktos merginos veiksmų planas : [romanas] / Lindsey Kelk ; iš anglų kalbos vertė Rasa Stašytė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 335, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-050-2

Širdis: – ar prisimeni, kad mylim? : [eilėraščiai, miniatiūros ir pasakos] / Justina Jocaitė. – [Vilnius] : Žuvėdra, 2011 (Vilnius : Ciklonas). – 96, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-669-90-6. – ISBN 978-9955-669-89-0 (klaidingas)

Trečiadienio seserys : [romanas] / Meg Waite Clayton ; iš anglų kalbos vertė Patricija Droblytė. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 319, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-047-2

Vakaro mintys : [meninė publicistika] / Romualdas Kazimieras Norkus ; [fotografijų autorius Antanas Stanevičius]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 ([Vilnius] : Spauda). – 110, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-028-6 (įr.)

Zefyrai pusryčiams : romanas / Dorothy Koomson ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 411, [2] p. – Tiražas 2600 egz. – ISBN 978-609-01-0150-6 (įr.)

Žalią viesulą apsikabinę : lyrika / Stasys Bulzgis. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-76-1

Žuvų gyvenimai šulinyje : romanas / Stasys Babonas. – [Kaunas] : Kauko laiptai, [2011] (Kaunas : Taurapolis). – 105, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95288-3-0


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aukso obelėlė : [lietuvių pasaka] / iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 8, [3] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0217-6

Didžioji Darbėnų knyga / Richard Scarry ; [iš anglų kalbos vertė Zuzana Šiušaitė]. – Vilnius : Alma littera, [2011] (Spausd. Kinijoje). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0091-2

Erškėtrožė : [pasaka / Broliai Grimai] ; iš vokiečių k. vertė Adomas Druktenis ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 8, [3] p. : iliustr. – Aut. nurodyti virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0216-9

Joko : mano keistasis draugas / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Melanie Garanin. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 141, [3] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0191-9 (įr.)

Kaip Grinčas Kalėdas vogė! / [Dr. Seuss] ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Vilnius : Metodika, 2011. – 56 p. : iliustr. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-444-041-0 (įr.)

Kalėdų eglutė : [gražiausia šventinė istorija] / Julie Salamon ; iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė ; Jill Weber piešiniai. – Vilnius : Metodika, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 126, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-051-9 (įr.)

Kur aukšti mėlynieji kalnai : [eiliuota pasaka] / Zofija Čapkauskaitė ; [iliustravo Eglė Ivanauskaitė]. – Kaunas : [Z. Jurevičienė], 2011 (Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras). – 30, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-408-212-2

Laikrodžių istorijos / Vytautas Kandrotas ; [iliustratorė Ieva Šegždaitė]. – Kaunas : Terra publica, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 56, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-652-86-1

Pasaka apie tris paršiukus : [anglų pasaka] / iš anglų k. vertė Donatas Sauka ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 11, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0214-5

Snieguolė : [pasaka / Broliai Grimai] ; iš vokiečių k. vertė Adomas Druktenis ; iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 16, [3] p. : iliustr. – Aut. nurodyti virš. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0215-2


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 1 iš 1 
20:35:37 Jan 15, 2012   
8 AM 8 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba