seniūnijos
Kaip puoselėjimas tautiškumas? Spausdinti
2011-12-05

Karaimai Kotryna Rajeckaitė ir Aidaras Lavrinovičius deklamavo eilėraščius

Įpusėjus lapkričiui Trakų „Bočiai“ kartu su kultūros rūmais surengė popietę „Mano gimtinė“. Pristatydama renginio dalyvius Trakų r. kultūros rūmų Lentvario filialo administratorė Viktorija Šamatovičienė pažymėjo, kad Lietuvoje nuo seno gyvena įvairių tautų žmonės, kurių protėviai šioje žemėje apsigyveno įvairiais istorijos tarpsniais, Lietuva tapo jų namais. Ji priminė mitologės dr. Marijos Gimbutienės žodžius, kad daug kas pranašauja etninių bendruomenių egzistavimo pabaigą ir kad nuo mūsų visų ryžto priklausys, kiek ilgai išlaikysime čia gyvenančių tautų savitumą.

Pirmoji kalbėjo dzūkė Teresė Balkutė. Ji ypač šiltai pasakojo apie savo krašto gamtą, papročius, Dzūkijos upes – Nemuną, Nerį, Merkį, Ūlą... Dzūkija dažnai vadinama ir Dainava, todėl Teresės pasakojimo pabaigoje šiltai nuskambėjo „Radastos“ kolektyvo atlikta dzūkiška daina „Gali lauko ažarėlis“ bei vyrų kvarteto „Bočiai“ H. Rudalevičiaus sukurta daina „Kur gražiausios girios? Ten Dzūkija“.

Gilią meilę savo kraštui bei aukštą meninę kultūrą pademonstravo Boženos Beliak vadovaujamas lenkų folklorinis ansamblis „Tročane“. Net ir lenkų kalbos nemokantys žiūrovai negailėjo plojimų, matydami žaismingai pasipuošusias, besišypsančias dainininkes, taip nuoširdžiai dainuojančias apie gimtuosius Trakus.

Suvalkijos kraštui atstovavo Vidolija Ramanauskienė ir šių eilučių autorius. Suvalkiečiai – geri šeimininkai, darbštūs (net ir Suvalkijos herbe pavaizduotas valstietis, sėjantis grūdus), jie kūrybingi ir labai taupūs. Dėl geresnių ekonominių ir kultūrinių sąlygų čia, anksčiau nei kitur, atsirado iš valstiečių kilusi tautinė inteligencija, tarp kurių – Jonas Jablonskis, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius ir Alvite gimusi Salomėja Nėris. Pasakojimą apie Suvalkiją vainikavo poema apie labai tą kraštą mėgstančius gandrus ir daina „Tu padainuok, šaunus bernioke, iš Suvalkijos lygumų“.

Toliau vedėja pristatė rusų bendruomenę. Lietuvos rusų istorija prasidėjo Didžiosios Kunigaikštystės laikais. 1710 metais karalius Sigizmundas leido rusų sentikiams apsigyventi Lietuvoje. Atvykėliai pasižymėjo darbštumu, statėsi namus ir visais laikais buvo tolerantiški valdžiai. Sentikių batiuška aiškino, kad bet kuri valdžia yra duota Dievo. Lietuvoje veikė daug iškilių rusų tautybės žmonių, susiejusių savo likimą su Lietuva ir jos istorija.

Per renginį klausytojai šiltai sutiko rusų folklorinį ansamblį „Zabava“ ir jos vadovę Nataliją Šumskienę. Tatjana Makaršina parengė fotografijų stendą „Mano gimtinė – Trakai“. Galina Žečienė skaitė eiles.

Apie Žemaitijos kraštą ir gyventojus kalbėjo Valerijonas Dzenduletas. Jis pažymėjo vyskupų Juozapo Giedraičio ir Motiejaus Valančiaus indėlį puoselėjant gimtąją kalbą, dorą bei tautinę savimonę. Carinė valdžia kliudė jų švietėjiškai veiklai, sekė ir baudė. Taip pat pasakojo apie Žemaitijos herbo ypatumus, jo spalvų reikšmę, žemaičių tarme perskaitė pasakojimą apie vyro ir jo pačios gyvenimą. Pabaigoje suskambo vyrų kvarteto sudainuota daina „Pempel, pempel“.

Apie savo gimtinę kalbėjo Vytautas Januškevičius. Jis sakė, kad širdyje išlieka pagarba šalia gyvenantiems žmonėms (o šalia Vytauto gimtinės ir Maironio gimtinė), vaikystėje matyti vaizdai, kurie senatvėje dažnai net ir sapnuose grįžta, patirti jausmai bei girdėtos dainos. Vieną iš tų dainų atliko iš salėje sėdėjusių vyrų suburtas vyrų kvartetas.

Renginio dalyviai maloniai sutiko Anos Maleckaitės vadovaujamą karaimų kolektyvą „Birlik“. Nepriekaištinga laikysena, savigarba, susikaupimas, ne tik iš drabužių, bet ir iš šokėjų sielos gilumos trykštantis tautiškumas – tai kolektyvo vizitinė kortelė. Džiugu, kad ir po šešių šimtų metų tauta išlaikė savo savitumą..

Bronislava Petronienė pasakojo apie Aukštaitijos ežerų kraštą, apie čia gyvenančius poetus ir pasakotojus, apie senas patarles ir pamokymus, skirtus auklėti jaunąją kartą. „Radastos“ kolektyvas aukštaitiška tarme dainavo „Aisiu į girelą pasiulioti“ bei „Auga obelėla drūta ir šakota“.

Trakų kraštą pristatė Henrikas, Pranas ir Juozas Rudalevičiai. Lyg trys šioje žemėje išaugę ąžuolai, trimis akordeonais pagrojo jų tėvo pamėgtą ir grotą valsą, padainavo gilios prasmės dainą apie savo gimtinę, visus renginio dalyvius pakvietė kartu padainuoti „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa...“. Dalyviai galėjo susipažinti su Vytauto Žemaičio gimtajam kraštui skirtomis fotografijomis.

Renginio pabaigoje Trakų rajono mero pavaduotoja Teresa Solovjova pasveikino dalyvius, pasidžiaugė, kad tiek daug yra talentingų, savo kalbą, gamtą bei tradicijas puoselėjančių žmonių, pareiškė viltį, kad visa tai iš senjorų perims ir jaunimas.

Dr. Zigmundas RAMANAUSKAS,

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Trakų bendrijos pirmininkas

Viktoro Kiero nuotr.

Lenkų folklorinis ansamblis „Tročane“

Klausytojai šiltai sutiko rusų folklorinį ansamblį „Zabava“

 
Pristatytas daug apdovanojimų pelnęs filmas Spausdinti
2011-12-05

 

Režisierė Janina Lapinskaitė pasakojo, kad galėtų sukurti filmą iš bet kokios situacijos, nes viską mato vaizdais ir mintyse kuria scenarijų

„Nelengvas menininko darbas, dar sunkesnis režisieriaus, reikalaujantis daug dvasinių ir fizinių jėgų. Išgyventi savo herojų gyvenimus, o paskui su jais išsiskirti kartais būna labai sunku. Jie tampa tokie artimi, kad atrodo tampi jais, pradedi tęsti jų gyvenimą, tai ypač aktualu dokumentiniuose filmuose, kada reikia dirbti su realiais veikėjais, suprasti jų charakterį, mokėti išgirsti jų širdies balsą“, – pradėjusi susitikimą Lentvario bibliotekoje pasakojo režisierė Janina Lapinskaitė.

Nors gimė mieste, Šiauliuose, tačiau jos kūryba labai glaudžiai susijusi su mažų miestelių ir kaimų problemomis.

Skaityti daugiau...
 
Mokykloje – įspūdžiai iš kelionių po Lietuvą Spausdinti
2011-12-05

 

 Pradinių klasių mokiniai pristato savo darbus apie Aukštadvarį

Dažnai daugiau žinome apie kitus kraštus bei jų lankytinas vietas, nei apie savo. Todėl vieną rudenišką lapkričio šeštadienio rytą Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokiniai nepatingėjo ateiti į mokyklą, kurioje vyko integruota diena „Keliaujame po Lietuvą“.

Mokytojai su mokiniais mokslo metų pradžioje aplankė nemažai Lietuvos lankytinų vietų, muziejų, svarbių objektų, todėl visų šių kelionių įspūdžiais, gautomis žiniomis, informacija privalu pasidalinti, pasidžiaugti ir su visais kitais mokiniais.

Tądien viskas vyko kitaip: naujos klasės, sudarytos iš skirtingo amžiaus grupių, trumpesnės pamokos, kitokie mokymosi metodai... Eidami iš klasės į klasę pamoka po pamokos, kuriose buvo kalbama apie skirtingas Lietuvos vietas, mokiniai prisiminė patirtus įspūdžius, nuotykius iš įvairiausių apvažiuotų Lietuvos kampelių. Ypač įdomu buvo klausytis apie tas vietas, kur kai kuriems mokiniams dar nėra tekę pabuvoti.

Mokiniai ne vien klausėsi, bet turėjo atlikti ir tam tikras užduotis. Visos grupės prieš pirmąją pamoką gavo daug klausimų, į kuriuos atsakymus turėjo ieškoti per kiekvieną pamoką. Taip pat galėjo atskleisti savo meninius sugebėjimus: kiekvienoje klasėje visų pamokų pabaigoje pasikeisdami mokiniai piešė vieną bendrą piešinį. Savo žinias, atidumą, beieškant atsakymų, susirinkusieji galėjo patikrinti po pamokų per viktoriną.

Ypač džiaugiamės mūsų mažiausiųjų, pradinių klasių mokinių, kūrybingumu. Visos pradinės klasės kartu nusprendė pristatyti dar rugsėjo mėnesį aplankytą Aukštadvarį bei jo apylinkes. Prirašyta gausybė rašinėlių, išleista knyga „Kaip atsirado Velnio duobė?“, pasiruošta daugybė atsakymų į įvairius klausimus apie Aukštadvarį. Visas mokinukų pastangas pateisino įvykusi linksma pradinių klasių viktorina. Belieka tik pasidžiaugti mažųjų entuziazmu.

Visą dieną mokykloje tvyrojo pakili nuotaika. Štai keli mokinių komentarai apie mokykloje įvykusią integruotą dieną „Keliaujame po Lietuvą“: Viktoras B. 5 kl.: „Buvo labai įdomi diena. Nuveikiau ir sužinojau labai daug. Man patiko“. Indrė S. 10 kl.: „Puiki idėja pasidalinti įspūdžiais ir gautomis žiniomis. Prisiminiau eksponatus, kuriuos buvau lankiusi, taip pat sužinojau daug naujų faktų. Įspūdžiai liko labai geri“. Julius L. 7 kl.: „Viskas buvo labai gerai. Tai buvo neįprasta diena. Ypač patiko, kad buvo sumaišytos klasės. Daugiau tokių dienų!“ Gintarė K. 7 kl.: „Man patiko, kad šeštadienis buvo išskirtinis. Patiko sumaišytos klasės. Sužinojau daug naujų dalykų apie Lietuvos įvairiausius kampelius, kuriuos tikrai atsiminsiu ilgai.

Ernesta TRUKŠINAITĖ,

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokytoja

Ritos Astrauskienės nuotr.

 
Ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50-metis Spausdinti
2011-12-05

Buvę mokyklos darbuotojai – direktorius S. Kodis (trečias iš dešinės), mokytojai (iš kairės) G. Rukštelienė, J. Juodagalvis, V. Gudalevič, R. Dovydėnas, L. Mieželienė, A. Gaidienė, A. Vunš

Lapkričio 25 dieną Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla minėjo ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50-metį. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas už buvusią ir esamą mokyklos bendruomenę aukojo kun. Tadas Švedavičius. Iš bažnyčios visi skubėjo į mokyklą, kurios aktų salėje įvyko iškilmingas minėjimas. 

Skaityti daugiau...
 
Jaunosios kūrėjos mažoji scena Spausdinti
2011-11-28

Poezijos vakaro dalyviai (iš kairės) bendrabučio auklėtoja Vida Adomaitienė, Povilas Koruža, Ilona Jakelytė, Rasa Judickaitė, Brigita Bagušinskaitė, Nijolė Zubrickienė

Vieną gražų lapkričio 10-tosios vakarą į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos skaityklą rinkosi mokytojai ir mokiniai. Čia vyko Rasos Judickaitės kūrybinis poezijos vakaras.

R. Judickaitė eilėraščius pradėjo kurti būdama keturiolikos metų. Taip pat rašo miniatiūras, dainų tekstus. Jos svajonė – išleisti savo poezijos knygą.

Vakaro vedėja buvo 11 V grupės mokinė I. Jakelytė. Kokia poezija be muzikos? Vakaro muzikinį foną sukūrė 13 V grupės mokiniai B. Bagušinskaitė ir P. Koruža, o gražias fotografijas dovanojo 11 V grupės mokinės V. Danilkevičiūtė ir K. Sadauskaitė.

Žiūrovai negailėjo aplodismentų, dovanėlių ir gėlių.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

puslapis 1 iš 10
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
 

PrenumeratoriamsLaikraštis internete

Trakų žemė Nr.3
Trakų žemė Nr.3
2011-08-16
Trakų žemė Nr.2
Trakų žemė Nr.2
2011-08-16
Trakų žemė Nr.1
Trakų žemė Nr.1
2011-08-16
Trakų žemė Nr.31
Trakų žemė Nr.31
2011-08-16
Trakų žemė Nr.32
Trakų žemė Nr.32
2011-08-16

Reklama

Singing courses
Studijos Užsienyje
Torrent
Moteriska avalyne
Poilsines keliones
   Sprendimas: arturas@jakonis.lt © Trakų Žemė 2011
Rodoma versija 26 iš 34 
23:08:31 Dec 25, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba