Apie Lietuvos narystę Europos sąjungoje Informacija susijusi su euro įvediu Lietuvoje
Kraunasi..
Kraunasi..
Vykdomas tinklapio atnaujinimas, atsiprašome už nesklandumus.


2011 12 20
Laisvai prekybai trukdo ne tik muitai Kliūčių prekybai tarp šalių panaikinimas naudingas ne tik eksportuotojams, bet ir vartotojams, kurie gali džiaugtis didesniu prekių pasirinkimu ir mažesnėmis kainomis. Nors per pastaruosius du dešimtmečius muitų tarifai visame pasaulyje sumažėjo, vis dar išlieka kitų kliūčių prekybai. Išsamiau...
2011 12 20
Priimtos naujos kovos su sukčiavimu programos ES finansiniams interesams apsaugoti iki 2020 m. ES kovos su sukčiavimu politika kasmet svariai prisidedama prie ES ir valstybių narių finansinių interesų gynimo. Ja užtikrinama, kad ES ir nacionaliniai biudžetai būtų gerai apsaugoti ir kad pinigai būtų leidžiami numatytiems tikslams ir pasiektų numatytus gavėjus. Išsamiau...
2011 12 20
Atnaujinus Profesinių kvalifikacijų direktyvą specialistams bus lengviau Europoje rasti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą Numatoma, kad daugelyje valstybių narių mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, nuo dabar iki 2020 m. reikės dar 16 mln. žmonių, kad būtų užpildytos darbo vietos, kuriose reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Kad Europa galėtų patenkinti šią paklausą, darbo jėgos trūkumo spragas reikia užpildyti, pavyzdžiui, judžiais aukštos kvalifikacijos specialistais iš kitų valstybių narių. Išsamiau...
2011 12 20
Siekiant konkurencingo mažo anglies dioksido kiekio energetikos sektoriaus ES pateikia planus, kaip daugiau kaip 80 % sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, tačiau nesutrikdyti energijos tiekimo ir neprarasti konkurencingumo. Išsamiau...
2011 12 19
Tarybos posėdis Ekonomikos ir finansų reikalai (BIUDŽETAS): Taikinimo komiteto pranešimas Taikinimo komiteto posėdyje posėdžiavę Taryba ir Europos Parlamentas susitarė apriboti 2012 m. ES biudžete numatytą bendrą mokėjimų sumą iki 129,088 mlrd. EUR. Ši suma atitinka 0,98 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir reiškia mokėjimų padidinimą 1,86 % palyginti su 2011 m. ES biudžetu, iš dalies pakeistu Taisomaisiais biudžetais Nr. 1–6. Išsamiau...
2011 12 19
ES siekia, kad jos piliečiai geriau žinotų savo teises Tik gerai žinodamas, kokias teises turite kaip ES pilietis, galėsite pasinaudoti jų teikiamais privalumais – pavyzdžiui, galimybe gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje. Išsamiau...
2011 12 16
. Buzekas: aš niekada neabejojau vieninga Europa Vieningos Europos kūrimas buvo vedamas svajonių, kurių mes neturime teisės atsisakyti, kreipdamasis į europarlamentarus gruodžio 15 d. kalbėjo Europos Parlamento pirmininkas Jerzy Buzekas. Baigiantis pustrečių metų kadencijai, jis apžvelgė savo pirmininkavimo rezultatus, ragindamas Europos Sąjungą kovoti su krize, nes „norint išlikti stipriam reikia kasdien investuoti į bendros Europos kūrimą“. Išsamiau...
2011 12 16
Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.: saugus, konkurencingas ir mažo anglies dioksido kiekio energetikos sektorius įmanomas Siekiant iki 2050 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti daugiau kaip 80 proc., Europa turės gaminti energiją taip, kad į aplinką būtų beveik visai neišskiriama anglies dioksido. Išsamiau...
2011 12 16
Komisija siūlo priemones tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčių problemoms spręsti ES piliečiai, paveldėję turtą užsienyje, dažnai gauna mokesčių sąskaitas iš daugiau negu vienos valstybės narės. Iš tiesų, kraštutiniais atvejais mokesčių suma netgi gali prilygti visai užsienyje paveldėto turto vertei, nes kelios valstybės narės gali pareikšti savo teisę apmokestinti tą patį paveldėtą turtą arba užsienyje paveldėtą turtą apmokestinti didesniu tarifu negu turtą, paveldėtą vietoje. Išsamiau...
2011 12 15
Sulčių turinys bus įvardijamas tiksliau Naujos ženklinimo taisyklės, kurias trečiadienį didele balsų dauguma patvirtino Europos Parlamentas (585 balsai už, 33 prieš, 11 susilaikė), įpareigos tiksliau įvardyti sulčių sudėtį ant pakuotės. Išsamiau...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

Rodoma versija 55 iš 59 
21:07:10 Dec 20, 2011   
Apr 2009 Aug 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba