Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-10-03 nr. 2970

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Lutz Seiler.
SEKMADIENIAIS GALVOJU APIE DIEVĄ
13

PIRMASIS 
• Lutz Seiler.
SEKMADIENIAIS GALVOJU APIE DIEVĄ
6
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI1
• KONCERTAI4
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

ĮVYKIAI 
• Gintaras Beresnevičius.
ERZACINĖS CIVILIZACIJOS AUŠRA
2
• Remigijus Misiūnas.
TRYLIKTOJI KNYGOTYRININKŲ KONFERENCIJA

KONTAKTAI 
• Sonata Paliulytė.
SLOVĖNIŠKOS DIONISIJOS IR LIETUVIAI TARPTAUTINIAME POEZIJOS FESTIVALYJE

POEZIJA 
• Ramūnas Kasparavičius.
ATMINTY LIKĘ ESKIZAI
18

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• IRYNA BAGDANOVIČ
• ALESIS PAŠKEVIČIUS
• MICHASIUS SKOBLA

PROZA 
• Juozas Marcinkevičius.
MIRTIES BOKŠTAI
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
NAUJA MODERNIZMO DVASIA: JURGIO BALTRUŠAIČIO "LELIJA IR PJAUTUVAS"
13

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
DANTIMIS PLĖŠYTI DŽIAUGSMO GABALAI
5
• RAGANYČIŲ BURTAI392
• POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 20031
• KAIP SUPRASTI MEDIJAS: ŽMOGAUS TĘSINIAI3
 NAUJOS KNYGOS9

DAILĖ 
• Jokūbas Ambrozaitis.
TARPUKARIO LIETUVOS TRIUMFO ARKA
6
• Dalia Navikaitė su filosofe Audrone Žukauskaite ir skulptorium Vytautu Žaltausku kalbasi apie parodą "Wilno-Nueva York" (ŠMC).
KOMUNIKACIJA MENO IR KOMUNIKACIJOS TEMA:
3
• Vida Mažrimienė.
BŪK ORIGINALUS ARBA ŽŪK...
7
• Vytenis Rimkus.
DAILĖS KELIAIS
3

MUZIKA 
• Eglė Grigaliūnaitė.
ŽMOGUS SU KINO KAMERA IR "CINEMATIC ORCHESTRA"
2
• Eglė Gudžinskaitė.
"VILNIUS JAZZ" MOZAIKA
4

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
ŠIURKŠČIAI IR KARČIAI
15
• LIETUVOS KINO OPERATORIŲ ASOCIACIJA PRISISTATO1
• Rasa Paukštytė.
"VILBURAS NORI NUSIŽUDYTI"
3

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Algis Uždavinys.
LAISVĖ MYLĖTI IR KURTI
2
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ6
• AČIŪ VYTAUTUI PETKEVIČIUI UŽ GARBĘ, TIK…5
• GAJŪS VERTIMŲ PUSLAPIAI2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Scholastas Minezingeris.
APIE TAI, KAS YRA GRAŽI KALBA,
14
• LIUDAS STATKEVIČIUS13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
PSICHODELINĖS EROS ATSPINDŽIAI, INDIŠKOS SPALVOS IR GRYNAI ANGLIŠKI VAKARĖLIAI
9

KRONIKA 
• KEISTUOLIŲ SEZONE - RETROSPEKTYVOS IR KLASIKA13
• LRS
• Gintaras Kušlys.
VASAROS "PLENERŲ MARATONO" PARODA
1
• LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-mečio MINĖJIMO
• Algio Švažo atminimui.
PAUOSUPĖJ OŠIA ĄŽUOLAS
2
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
• "VARPŲ" JUBILIEJUS PAMINĖTAS KAUNE1

DE PROFUNDIS 
• Dmitrijus Prigovas.
KABALISTINĖS STUDIJOS
1
• Dmitrijus Prigovas.
KUNIGAI IR TIKINTIEJI
3
• Ramūnas Kasparavičius.
SMĖLYNŲ PUŠIS
2
• Edvardas Vaitkus.
PALŪŽĘS GEGUŽIS
1
• TAUTOLOGIJOS JĖGA18

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Stanislava Žilionytė-Bernotienė, 1926-2002 / [sudarė Laima Bernotaitė-Monkienė]. - Vilnius : UAB "Inforastras", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 48 p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955-9578-9-1

Kultūros ir gamtos vertybės Labanoro regioniniame parke. - [Vilnius] : Diemedis, [2003]. - [20] p. : iliustr. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9986-23-107-8

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas = Ornament of Lithuanian traditional pick-up woven sashes : tipologija ir semantika / Vytautas Tumėnas. - Vilnius : Diemedis, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 278, [2] p. : iliustr. - (Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija: Irena Regina Merkienė (pirmininkė) … [et al.], ISSN 1392-4028 ; 9). - Santr. angl. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9986-23-102-7 (įr.)

Vilkų paviliotas / Leonardas Grudzinskas, Romas Gurklys. - [Vilnius : Viešoji įstaiga "Savivaldybių žinios"], 2003 (Vilnius : Spauda). - 123, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-9644-0-5

Vilniaus universiteto kiemeliais = In the courtyards of Vilnius University : [fotografijų albumas / sudarytojai Vytautas Michelkevičius ir Tadas Šarūnas ; į lenkų kalbą vertė Edyta Maksymowicz ; į anglų kalbą vertė Guoda Taraškevičiūtė]. - Vilnius : Vilniaus universiteto Studentų atstovybė, 2003 (Vilnius : Garsų pasaulis). - 39, [1] p. : iliustr. - Virš. antr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-455-06-3 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apgaulės pinklėse : romanas / Allison Lane ; iš anglų kalbos vertė Virginija Spūdytė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Vilnius : Marandas). - 349, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-576-12-X

Bildungas : tractatus antilogicus oniricus philosophicus / Žilvinas Andriušis. - Vilnius : Strofa, 2003 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). - 121, [2] p. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9986-751-59-4

Neuždaryk minties : eilėraščiai / Danutė Morkūnienė. - Vilnius : D. Morkūnienė, 2003 (Trakai : Trakų sp.). - 99, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-507-98-5

Rožės paklausk : novelės, miniatiūros, eilėraščiai, vertimai / Joana Danutė Žilaitytė. - Vilnius : Žuvėdra, 2003 (Kaunas : Aušra). - 285, [2] p. : iliustr., portr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-500-84-2 (įr.)

Subačiaus gatvė. Getas : eilėraščiai / Vidmantė Jasukaitytė ; [dailininkė Taida Balčiūnaitė]. - Vilnius : Homo liber, 2003 (Vilnius : Marandas). - 110, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-449-51-9

Zanavykės godos : eilėraščiai / Bronislava Aleksaitytė. - Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). - 188, [2] p., [2] iliustr. lap. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9955-532-21-1

Zondas : eilėraščiai / Edmundas Janušaitis ; [Liudo Gustainio iliustracijos]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 69, [3] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-03-180-8

Amžinasis Lietuvos vainikas : [istorinė apysaka] / Ona Matusevičiūtė, Petras Lukoševičius. - Vilnius : Diemedis, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 391, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-23-108-6

Auksinių žuvelių paslaptis : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė]. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 2003 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 79, [1] p. : iliustr. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9986-04-223-2

Antanas Baranauskas : gyvenimas ir kūryba / Laima Abraitytė. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 111, [1] p. : iliustr. - (Mažoji serija : literatūros vadovėliai 11-12 klasei). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-584-16-5

Būtasis nebaigtinis = Imparfait : [poezija] / Vladas Braziūnas ; į prancūzų kalbą vertė Genovaitė Dručkutė. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 47, [3] p. - Gretut. tekstas liet., pranc. - Tiražas 222 egz. - ISBN 9955-534-41-9

Čiurlionio 16 : dienoraščiai, atsiminimai / Laimonas Noreika. - Vilnius : Scena, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 258, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-412-22-6

Dienoraščio fragmentai, 1976-2000 / Alfonsas Nyka-Niliūnas ; [redagavo ir pavardžių rodyklę sudarė Danutė Kalinauskaitė]. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 639, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-429-94-1 (įr.)

Romualdo Granausko kūryba / Asta Karaliūtė. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 112 p. : portr. - (Mažoji serija : literatūros vadovėliai 11-12 klasei). - Tiražas 6500 egz. - ISBN 9955-584-14-9

Gudragalviai : pjesės, 1997-2002 / Juozas Glinskis. - Vilnius : J. Glinskis, 2003 ([Vilnius] : UAB "Ciklonas"). - 203, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-507-99-3

Karališkas maskaradas : romanas / Arlina Džeims. Bjaurioji Liza : romanas / Džulijana Star ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). - 311, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 9986-00-364-4 (įr.)

Vincas Krėvė : gyvenimas ir kūryba / Andrius Baltuonė. - Vilnius : UAB "Baltų lankų" leidyba", 2003 (Vilnius : Vilspa). - 111, [1] p. : iliustr. - (Mažoji serija : literatūros vadovėliai 11-12 klasei). - Tiražas 6000 egz. - ISBN 9955-584-04-1

Lietuva ilgisi jaunimo patriotizmo : 100 eiliuotų miniatiūrų apie jaunystę, meilę, šeimą, Tėvynę / Jonas Steikūnas. - Vilnius : Atkula, 2002 (Vilnius : Rotas). - 111, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-505-09-3 (klaidingas)

Meilės lavina : romanas / Noelė Beits. Sodo prižiūrėtojas : romanas / Kerolainė Anderson ; [abu romanus] vertė Ona Giedrikaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). - 317, [1] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 9986-00-367-9 (įr.)

Mimezis : tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje / Erich Auerbach ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. - Vilnius : Baltos lankos, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 599, [1] p. - (Idėjos) (Atviros Lietuvos knyga : ALK, ISSN 1392-1673). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-00-086-4

Mylėti ir nemylėti : dokumentinė apysaka / Rimantas Vanagas. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 159, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-534-39-7

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ežių šeima : eiliuota pasaka / Danutė Kulvietienė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). - [16] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-532-19-X

Gaisras : eiliuota pasaka / Danutė Kulvietienė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). - [16] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-532-20-3

Gero elgesio pradinė : [eilėraščiai vaikams] / Alma Karosaitė ; [dailininkė Sigita Adomavičienė]. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 22, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 9986-942-49-7

Labas vakaras, geny : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Veronika Žilinskaitė]. - Kaunas : AB spaustuvė "Aušra", 2003 (Kaunas : Aušra). - [16] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-532-22-X

Mašinų garažas : eilių ir spalvinimo knygelė / Stanislovas Abromavičius ; [dailininkė Danguolė Lunskienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2003 (Vilnius : Marandas). - [17] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [8000] egz. - ISBN 9955-576-10-3

Metų laikai - mano draugai : [eilėraščiai vaikams] / Zenė Sadauskaitė ; [dailininkas Šarūnas Jankus]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2003 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - [16] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-03-173-5

Mėlynasis triušiukas : [pasaka / tekstą parašė J. Thomas-Bilsteinas ; iš lenkų kalbos vertė Laima Račienė ; iliustravo C. Busquets ir M.A. Batlle]. - [Vilnius] : UAB "Mūsų knyga", 2003. - 69 p. : iliustr. - Virš. antr.: Mėlynasis triušiukas susipažįsta su pasauliu. - Aut. nurodytas priešantr. p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-573-23-6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


14349. barisaite :-( 2005-02-18 09:14
As net neskaiciau jusu straipsnio nes as norejau knygos su burtais!!!!!!!!!!!!!!

18155. _R_e_b_e_l_d_e_ :-) 2005-08-21 11:07
As irgi norejau knygu su burtais!!!!!!! Bet rodo kazkokias nesamones :( :( :( :( Barisaite,parasyk man,gal susipazinsim,abi domimes burtais...

19935. vytas :-) 2005-11-25 14:59
as norecikau vaikisku eilerasciu.

20292. aiste :-) 2005-12-09 20:37
labas

20294. aiste :-) 2005-12-09 20:39
as noriuanglisku knygu

26710. AS NERISA!NORIU SU JUMIS SUSIRASINET1STAI MANO E PASTAS;DIUDIA@AHA.LT :-) 2006-05-14 14:55
AS MEGSTU BURTUS!

37320. ruta :-( 2007-04-22 10:57
as noriu anglu kalbo knygu o cia nesamones rodo gaidys sitas tinklapis!!!

44863. tik petras2008-02-01 17:59
2008 metų pirmoje pusėje turi pasirodyti pirmoji mano knyga: "Nežemiška globa".....šios knygos herojus - Jonas, kuriam nuo mažens skiriama nežemiška globa, kuri jį saugo įvairiuose gyvenimo vingiuose....yra ir fantastinių ir mistinių elementų...

49497. SaMaS :-( 2008-11-04 18:58
Wau vien jus apie save as, as ir as del ko jus neskaitot ivairiu knygu juk neskaite nezinosite ar ji idomi ar ne. Ar jus skiriate apie knyga is virselio? tikriausiai taip todel patarimas visiems ieskokite atsakymu ne dangui ocia zemeje, tai yra nespresk apie knyga is virselio. BeseB Tm.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
14:29:04 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba