Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-10-03 nr. 2970

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Lutz Seiler.
SEKMADIENIAIS GALVOJU APIE DIEVĄ
13

PIRMASIS 
• Lutz Seiler.
SEKMADIENIAIS GALVOJU APIE DIEVĄ
6
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI1
• TEATRAI1
• KONCERTAI4
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

ĮVYKIAI 
• Gintaras Beresnevičius.
ERZACINĖS CIVILIZACIJOS AUŠRA
2
• Remigijus Misiūnas.
TRYLIKTOJI KNYGOTYRININKŲ KONFERENCIJA

KONTAKTAI 
• Sonata Paliulytė.
SLOVĖNIŠKOS DIONISIJOS IR LIETUVIAI TARPTAUTINIAME POEZIJOS FESTIVALYJE

POEZIJA 
• Ramūnas Kasparavičius.
ATMINTY LIKĘ ESKIZAI
18

POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• IRYNA BAGDANOVIČ
• ALESIS PAŠKEVIČIUS
• MICHASIUS SKOBLA

PROZA 
 Juozas Marcinkevičius.
MIRTIES BOKŠTAI
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
NAUJA MODERNIZMO DVASIA: JURGIO BALTRUŠAIČIO "LELIJA IR PJAUTUVAS"
13

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
DANTIMIS PLĖŠYTI DŽIAUGSMO GABALAI
5
• RAGANYČIŲ BURTAI392
• POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 20031
• KAIP SUPRASTI MEDIJAS: ŽMOGAUS TĘSINIAI3
• NAUJOS KNYGOS9

DAILĖ 
• Jokūbas Ambrozaitis.
TARPUKARIO LIETUVOS TRIUMFO ARKA
6
• Dalia Navikaitė su filosofe Audrone Žukauskaite ir skulptorium Vytautu Žaltausku kalbasi apie parodą "Wilno-Nueva York" (ŠMC).
KOMUNIKACIJA MENO IR KOMUNIKACIJOS TEMA:
3
• Vida Mažrimienė.
BŪK ORIGINALUS ARBA ŽŪK...
7
• Vytenis Rimkus.
DAILĖS KELIAIS
3

MUZIKA 
• Eglė Grigaliūnaitė.
ŽMOGUS SU KINO KAMERA IR "CINEMATIC ORCHESTRA"
2
• Eglė Gudžinskaitė.
"VILNIUS JAZZ" MOZAIKA
4

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
ŠIURKŠČIAI IR KARČIAI
15
• LIETUVOS KINO OPERATORIŲ ASOCIACIJA PRISISTATO1
• Rasa Paukštytė.
"VILBURAS NORI NUSIŽUDYTI"
3

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Algis Uždavinys.
LAISVĖ MYLĖTI IR KURTI
2
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ6
• AČIŪ VYTAUTUI PETKEVIČIUI UŽ GARBĘ, TIK…5
• GAJŪS VERTIMŲ PUSLAPIAI2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Scholastas Minezingeris.
APIE TAI, KAS YRA GRAŽI KALBA,
14
• LIUDAS STATKEVIČIUS13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
PSICHODELINĖS EROS ATSPINDŽIAI, INDIŠKOS SPALVOS IR GRYNAI ANGLIŠKI VAKARĖLIAI
9

KRONIKA 
• KEISTUOLIŲ SEZONE - RETROSPEKTYVOS IR KLASIKA13
• LRS
• Gintaras Kušlys.
VASAROS "PLENERŲ MARATONO" PARODA
1
• LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-mečio MINĖJIMO
• Algio Švažo atminimui.
PAUOSUPĖJ OŠIA ĄŽUOLAS
2
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
• "VARPŲ" JUBILIEJUS PAMINĖTAS KAUNE1

DE PROFUNDIS 
• Dmitrijus Prigovas.
KABALISTINĖS STUDIJOS
1
• Dmitrijus Prigovas.
KUNIGAI IR TIKINTIEJI
3
• Ramūnas Kasparavičius.
SMĖLYNŲ PUŠIS
2
• Edvardas Vaitkus.
PALŪŽĘS GEGUŽIS
1
• TAUTOLOGIJOS JĖGA18

PROZA

MIRTIES BOKŠTAI

Paskutinė Dž.Noliečio naktis Šv.Angelo pilies bokšte

Juozas Marcinkevičius

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos fotografija

Šešiolika amžių skiria mus.

Šešiolika šimtmečių praėjo nuo Tavo gimties iki mano mirties, kuri ištiks rytoj, vasario 17 dieną, Romoje, Gėlių aikštėje.

Ne kiekvienas žino tikslią savo mirties valandą. Tik pasmerktieji. Žinau ir aš, nes irgi esu pasmerktasis.

Gražiai pradeda septynioliktą Tavo eros šimtmetį tie, kurių herbe įrašyta "Misericordia et justitia"*. "Gailestingumas ir teisingumas".

Deja, šį kartą žemiškieji tavo tarnai nebuvo nei gailestingi, nei teisingi. Nors galėjo. Nors turėjo laiko.

Juk aštuonerius metus jie bandė įrodyti, kad esu Tavo priešas, neigėjas. Bandė įrodyti, bet neįrodė. Nes negalima įrodyti neįrodomo, suskaičiuoti - nesuskaičiuojamo, išmatuoti - neišmatuojamo... Tai aš sakiau jiems, sakiau kitiems, sakiau visiems. Daug kas tikėjo, kiti - bent klausė... "Gailestingieji ir teisingieji" nei tikėjo, nei klausė. Jie tik reikalavo, kad atsižadėčiau Tavęs, Mano Dieve. Kad pripažinčiau jų Dievą. Net ne Dievą - o tikėjimą. Net ne tikėjimą - o tik apeigas, garsų tuščio indo barškėjimą. Vynas seniai išpiltas, išganingas tavo kraujas, tapęs vynu, išpiltas. Jis jiems nereikalingas. Jiems buvo reikalingas tik ąsotis - ir jie jį pavogė. Tuščią - kad būtų lengviau pavogti ar nešti.

...Mirties bokštas Šventojo Angelo pilyje. Paskutinis mano būstas šioje žemėje.

Beje, jis nė kiek ne blogesnis už bokštą Šv.Domininko Kastiliečio kalėjime Venecijoj. Gal net geresnis. Juk ten buvau ir kameroje "po švinu", kur švininį stogą saulė įkaitindavo iki raudonumo, ir "šulinyje", kur visada būdavo iki kelių vandens.

Tik žiurkės, jos buvo visur. Ir ten, ir čia yra žiurkių.

Tiesa, karštą vasaros dieną iš "po švino" net žiurkės išsibėgiodavo.

...Aštuonerius metus, aštuonerius ilgus metus "gailestingieji ir teisingieji" bandė įrodyti, kad aš neigiu Dievo buvimą.

Ir aštuonerius ilgus metus aš jiems įrodinėjau, kad Dievas yra. Tik jie Jo nepažįsta. Ir Dievo vardu vadina kažkokią chimerą, kuri nė iš tolo neprimena Dievo. Ir turbūt aš įrodžiau, kad tikrieji bedieviai yra jie - "gailestingieji ir teisingieji". Ne, ne todėl, kad nepažįsta Visagalio. Jo pažinti neįmanoma, nes jis yra neišmatuojamas, nepažinus ir neapskaičiuojamas. Bet galima pažinti jo sukurtą pasaulio tvarką.

Tik "gailestingieji ir teisingieji" nenori to daryti, nes yra tingūs arba kvaili. Atpirkėjas juos seniai būtų išvijęs iš šventyklos. Bet Jo jau nėra, jau seniai nėra. Ir nėra kam pasmerkti prekijų ir fariziejų.

Ir aš nepajėgiau to padaryti. Aš - paskutinysis Jo apaštalas. Bet - bene pirmasis apaštalas, kuris būsiu ne nukryžiuotas, nukirsdintas, pakartas, o - sudegintas.

Mirti ugnyje yra baisu. Bet dar baisiau yra mirti. Tiesiog - mirti.

… Protas - nereikalinga dovana, jeigu nėra nemirtingumo. Ir todėl Tu buvai teisus, tūkstantį kartų teisus, žadėdamas gyvenimą po mirties. O, kad tai būtų tiesa! Tai būtų palaima kiekvienai sielai. Tai yra palaima kiekvienai sielai. Galbūt - taip ir yra. Bet to žmonės jau neįstengia suvokti. Tai - iš neišmatuojamo ir neapskaičiuojamo...

Aš bandžiau apskaičiuoti. Atsakymas buvo: ir "taip", ir "ne". Vadinasi, - man nebuvo lemta išgirsti atsakymo.

Aš dar kartą įsitikinau, koks ribotas, bejėgis yra žmogaus protas, jo žinojimas.

...Aš sužinojau, aš žinau viską, ką gali žinoti žmogus. Bet visos mano žinios yra bevertės, jeigu negali atsakyti į šį vienintelį, tačiau svarbiausią klausimą. Bet juk jeigu yra siela, tai turi būti ir jos namai, amžinieji namai! Ar - ne, nebūtinai?

Bet gal Tu žinojai? Tikrai žinojai, o ne tikėjai žinąs? Mano protas, paties protingiausio žmogaus protas, to nežino. Ir, kaip sakiau, žinoti negali, nepajėgia.

Bet gal Tavo žinojimas buvo kitoks? Galbūt. Bet kodėl tada Tu mums palikai tik atsakymą, nusinešei su savimi sprendimo formulę? Kodėl?

Gal Tu norėjai, kad mes patys surastume tą formulę, o paskui - ir atsakymą. Deja, Tu pervertinai mus. Jeigu aš, kuris žino viską, to nesugeba, tai ką kalbėti apie kitus...

…O gal Tu visgi nežinojai formulės? Tik atsakymą.

Arba... Tu gelbėjai mus, sakydamas tai, ko mums labiausiai reikia? Ir už tai numirei ant kryžiaus. Nors turėjai būti vainikuotas karaliumi. Ne, ne Judėjos - viso pasaulio karalium.

Bet kuriuo atveju ne veltui aštuonerius ilgus kalėjimo metus aš gyniau Tave ir Tavo mokslą. Nors viskas atrodė atvirkščiai... Bet tai buvo regimybė, miražas, nebylio disputas su kurčiuoju...

...Daugybė pasaulių, atsirandančių ir išnykstančių. Nesuvokiama begalybė ir lygiai taip nesuvokiama amžinybė. Amžina, abejinga tamsa ir tyla. Ir Žemė - dulkių dulkė Paukščių take, Dangaus kelyje. Ir žmonės - tos dulkės sporos...

Visa tai aš sužinojau, apskaičiavau, įrodžiau!

Bet toks žinojimas tolygus beprotybei. Tiksliau - nuo tokio žinojimo galima tik išprotėti.

Nes tuomet gyvenimas netenka prasmės. Tiksliau - nelieka paties gyvenimo. Nes egzistuoja tik tai, kas turi prasmę.

Vadinasi, visi žmonės gyvena mirtininkų bokštuose. Ne tik aš čia, Švento Angelo pily. Bet ir Tu, Džiovani Mončenigai, kuris mane išdavei, gyveni ne savo rūmuose, o mirtininko bokšte. Ir Tu, Feraros hercoge, inkvizitoriau... Ir miestelėnai dabar miega ne savo būstuose, o mirtininkų bokštuose. lr valstiečių lūšnos - taip pat Mirties bokštai. Nes visi mirs. Ar rytoj, ar po keliasdešimties metų - jokio skirtumo. Amžinybės požiūriu šimtmečiai teprilygsta nuliui...

Tiesa, rytoj daugelis jų pabudę tęs pradėtus darbus - keps duoną, ją valgys, kapstys žemę, posėdžiaus, teis kaltus ir nekaltus... Bet tai - laikina, tai bausmės vykdymo atidėjimas. Nes bausmė paskirta! Visiems...

...Mane rytoj ves apvilktą geltonu rūbu su išpaišytais šokančiais velniais. Mane lydės giedantys kunigai ir žioplių minia. Gėlių aikštėje jau, neabejoju, sukrautas laužas. Nes man bausmė irgi paskirta. Netgi nuosprendyje parašyta: "Mirtis turi būti be kraujo praliejimo".

Bet aš - tik vienas iš daugelio, iš milijonų Mirties bokšto kalinių.

...Bet jeigu tu sakei teisybę, prieš šešiolika amžių sakei, - mes esame laisvi, mus paleis, mus jau paleido iš Mirties bokštų.

Aš tikiu, noriu tikėti tuo. Nes man baisu. Baisu ne mirti, net - ne ant laužo mirti. Baisu kristi į tą juodą, tamsią bedugnę - ir amžiams be pėdsako, be garso išnykti. Tai - pats baisiausias nuosprendis žmogui.

O pasaulis, kurį aš atradau ir apskaičiavau, ir yra toks - amžina begarsė, besielė bedugnė. Toks pasaulis neturi prasmės. Žmogui neturi prasmės.

Bet juk yra, turi būti ir Tavo pasaulis. Tada, tik tada jis, gyvenimas, turi prasmę. Nes visa, kas neturi prasmės, neegzistuoja.

...Aš visada abejojau. Ne, ne Tavimi, o dvilype Tavo prigimtim. Moteris negali pagimdyti elnio. Bet lygiai taip pat ji negali pagimdyti Dievo sūnaus, tai yra - Dievo. Moters vaisius visada yra žmogus. Dievas yra vienas ir vientisas, nomadų nomada. Tik kvailiai gali kalbėti apie jo palikuonis ar paveldėtojus. Kvailiai, neišmanėliai ir tie, kuriems tai naudinga "hic et nunc", "čia ir dabar". Tai yra tie, kuriems Tu visai nerūpi. Pavyzdžiui, "gailestingieji ir teisingieji". Tie, kurie dedasi Tave giną, dažnai būna patys didžiausi bedieviai. Tu juos būtum pasmerkęs, išvijęs iš šventyklos, nesėdęs su jais prie vieno stalo. Nors valgydavai pietus ir vakarienę net su nusidėjėliais ir paleistuvėm. Tavo mokslo darkytojai blogesni už nusidėjėlius.

...Galbūt tu nebuvai Dievo sūnus. Bet Tu žinojai Dievo formulę. Aš jos neradau, nežinau.

Bet kodėl Tu nepalikai tos formulės mums? Kodėl palikai tik atsakymą? Aš negaliu to paklausti, nes mus skiria šešiolika šimtmečių. Bet gal galėsiu jau rytoj paklausti?...

...Aš paskutinį kartą kalbuosi su Kristumi balsu. Nes rytoj man išraus liežuvį. Nors tai - kvaila ir beprasmiška. Aš jau pasakiau milijonus žodžių, tūkstančius žodžių išspausdinau dvidešimt šešiose savo knygose. Mylimiausia mano knyga vadinasi "Pelenų puota". Tad nuo rytdienos kalbės jau tik mano pelenai. Nes manęs paties jau nebus. Manęs - Felipės Bruno, vėliau pavadinto vienuolišku Džordano vardu, šiaip pasaulyje vadinto Džordanu Noliečiu.

P.S. Dž. Brunas buvo viešai sudegintas Romoje, Gėlių aikštėje, 1600 metų vasario 17 dieną. 1889 metais toje vietoje buvo pastatytas paminklas.

Įdomu ir tai, kad beveik tūkstantį metų prieš aprašytą naktį panašias mintis skleidė ir vienas beraštis Mekos beduinas. Bet jis nebuvo sudegintas ar nukryžiuotas, jis tapo pranašu Mahometu. O jo mintys tapo nauja religija - islamu.

________________________

* Įrašas inkvizicijos herbe.

 

Skaitytojų vertinimai


4086. zr2003-10-15 13:49
Gal J.M. irgi inkvizitorius, kad jau tokia proza spausdinama?

8248. Andrea :-) 2004-05-09 21:39
Labai idomu!

12160. Kulturologas :-( 2004-12-05 18:41
apieka cia - pamigau beskaitydamas

12791. paskaitykite prasau mano sakini :-) 2005-01-10 05:49
nezinau kas su manim darosi man 16 man jau kaip du 2metai kaskur girdisi kaskokio balsai as net nezinau kaip man tai pasakyt ir kartais atrodo taip kad prie manes kaskas stovi nesseniauseij kaskur 1 val.nakties ejau i balkona a iseidama taip stiprej issigandau nes labai greit ir tas buvo labai trumpam matciau tiesiog prie saves labai arti nezinau kaska to ki balta as pati nezinau kas tai buvo nu man tai ira daznai. ir jau labai daug sikiu ira buve kad as zinojau kas bus paviziuj uz 5 arbe desimt minutciu. man tas viskas prasidejo kai numire mano labai labai mylimas diedis mamos brolis. kaip jus manote kas su manim darosi? kartais as laibai bijau gali buti kad as nezinau gal reiketu pas psihetro nueijti? NU TAIP TAI SU MANIM VISKAS GERAI MOKAUSI LABAI GERAI IR VISKA noretciau kad jus parasytumet ka jus tai galvojete

15901. bvuh :-( 2005-04-21 12:44
guygyt 8y9u87mhuyt uym

18185. skaitytojas :-) 2005-08-29 13:49
Patiko. Sakyciau netgi labiau negu patiko

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
14:28:58 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba