Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2009-02-20 nr. 3225

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• GÜNTER EICH.
Stebėk pirštų galus
5
• KRONIKA1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS

KNYGŲ MUGĖS ĮSPŪDŽIAI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Kritikai pasitraukė
7
• RIMVYDAS STRIELKŪNAS.
Kitokie literatūros konkursai
9
• ANTANAS ŠIMKUS.
Jei norite sutaupyti Knygų mugės metu
5

AKTUALIJOS 
• Menininkus reikia remti3
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Teksto „virtuvės“ ypatumai
2

KNYGOS 
• Naujos knygos1
• JŪRATĖ BARANOVA.
Gyvenimas po gyvenimo, pasak Danutės Kalinauskaitės
11
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Kruopšti būtosios dvasios archeologija
12
 Bibliografijos ir knygotyros centras
• MINDAUGAS PELECKIS.
Ikonos
9

TEATRAS 
• Dorogoi Anton Pavlovič. Patologiškas bandymas pabendrauti su genijaus dvasia2

MUZIKA 
• VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ.
„Mus sujungė pasitikėjimas“

DAILĖ 
• AISTĖ BIMBIRYTĖ.
Sutapimai ir kitos Galiaus Kličiaus pasakos
• KRISTINA STANČIENĖ.
Ką sakote?!
5

ŠOKIS 
• Su baleto artistu ANTANU BELIUKEVIČIUMI kalbasi MARIUS KRAPTAVIČIUS.
Šiek tiek apie paukščio Antano skrydį

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Kur dingsta pinigai
2

KINAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Grįžta herojai
2

KRONIKA 
• Vaikiškos operos konkursą laimėjo J. Tamulionio „Bruknelė“1
• Keistuolių teatre – istorija apie Pinokį

POEZIJA 
• ARŪNAS SPRAUNIUS.
13

PROZA 
• STASYS BABONAS.
Autobusas nuvažiavo

VERTIMAI 
• MICHEL DE MONTAIGNE.
Esė
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Žinia iš mūsų teatro „paraščių“
1

AKTYVIOS JUNGTYS/KULTŪROS DIS/KURSE 
• EDVARDAS RIMKUS.
Kelionė kalboje ir iš kalbos

AKTYVIOS JUNGTYS/JAUNIMO PUSLAPIS 
• JURGIS VININGAS.
Žaidimo degtukais ypatumai
2
• SAULIUS VASILIAUSKAS.
Vienišo pasaulio chrestomatija
5

SKELBIMAI 
• Seminaras vertėjams

KRONIKA 
• JULIJA PETKEVIČIENĖ.
„Portfolio“ meno galerija: menas visiems
• Keistuolių teatre – svečiai iš Tbilisio

DE PROFUNDIS 
• STASYS STACEVIČIUS.
Krizių kaimo istorijos
2
• GERHARD RÜHM.
levitacija
• ALBERTAS SKYRELIS.
E p i g r a m o s
3

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse : filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Dalius Viliūnas]. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 357, [1] p. – (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai ; kn. 6). – Santr. angl., lenk. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-868-08-8 (įr.)

Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika = Interactions of problem fields of aesthetics and art philosophy : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 543, [1] p. : iliustr. – (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and phylosophy of art studies / redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … [et al.], ISSN 1822-3192 ; 4). – Santr. angl., pranc. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-868-10-1 (įr.)

MENAS. FOTOGRAFIJA

Adomas Jacovskis : [scenografo ir tapytojo kūrybos albumas / sudarytojai Adomas Jacovskis, Jokūbas Jacovskis, Birutė Patašienė ; vertė Loreta Musanja, Zuzana Šiušaitė ir Rita Žibikienė]. – Vilnius : „Lietuvos aido“ galerija, [2008] (Vilnius : Sapnų sala). – 221, [3] p. : iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-9577-4-4 (įr.)

Kaitos ženklai: šiuolaikinis Lietuvos teatras tarp modernizmo ir postmodernizmo : teorinės perspektyvos : monografija / Jurgita Staniškytė ; [rodyklę sudarė Neringa Lašienė]. – [Vilnius] : Scena, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 211, [1] p., XXIV iliustr. lap. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-412-29-8

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

62. Pasidaryk pats : romanas / Julio Cortázar ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 269, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-9955-38-214-0 (įr.)

Altorių šešėly : [romanas] / Vincas Mykolaitis-Putinas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 772, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-08-980-3 (įr.)

Atnešk paparčių naktį : [poezija] / Vida Papaurėlienė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 128, [1] p. : nat. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-38-918-7

Birželio sodai : [tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela]. - Utena : Kamonada, 2008. - ISSN 2029-0772

[20]08. - 2008 (Utena : Utenos sp.). - 136, [2] p. - Tekstas liet., angl., latv., rus. - Tiražas 400 egz.

Gavau darbą, ieškau meilės : romanas / Susan Mallery ; [iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 319, [1] p. – (Laisvalaikio parkas). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-817-82-6

Iš pirmo žvilgsnio : romanas / Nora Roberts ; [iš anglų kalbos vertė Sandra Likaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 255, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-53-6

Jūros katedra : romanas / Ildefonso Falcones ; iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 613, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-159-4 (įr.)

Karo apkasuose : Antrojo pasaulinio karo dalyvio prisiminimai / Kostas Banevičius. – Vilnius : Gairės, 2008. – 303, [1] p., [8] iliustr. lap. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-759-23-2

Kol tave rasiu : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 983, [1] p. – Tiražas 5000 egz. (papild.). – ISBN 978-9955-24-868-2 (įr.)

Krautuvėlė Gėlių gatvėje : romanas / Debbie Macomber ; [iš anglų kalbos vertė Eglė Gaivenytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 381, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-817-69-7

Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. – Vilnius : Margi raštai, 2004- . – ISBN 9986-09-261-2

Kn. 4: Marijampolėje : A – M (S. Matulaitis). – Vilnius : B. Kondratas, 2008 (Vilnius : Karminas). – 278 p., [4] iliustr. lap. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-800-68-2

Kn. 5: Marijampolė : M (A. Matutis) – Ž : Marijampolės savivaldybės kaimuose ir miesteliuose. – Vilnius : B. Kondratas, 2008 (Vilnius : Karminas). – 295, [1] p., [4] iliustr. lap. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-9784-2-8

Makgregorai: Alanas : romanas / Nora Roberts ; [iš anglų kalbos vertė Algina Dzvonkienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 317, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-68-0

Makgregorai: Grantas : romanas / Nora Roberts ; [iš anglų kalbos vertė Algina Dzvonkienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 316, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-81-9

Mano epopėja : vardan Lietuvos laisvės – jaunystės auka : [prisiminimai] / Henrikas Lasys. – [Vilnius : Biznio mašinų kompanija], 2008 (Vilnius : BMK). – 318 p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-9955-888-26-0

Mūsų vienatvės prieblanda : [eilėraščiai] / Vytautas Kaziela. – Utena : Kamonada, 2008 ([Utena] : Utenos sp.). – 71, [3] p. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-609-8011-00-5

Niekados! : romanas / Katarzyna Grochola ; [iš lenkų kalbos vertė Dalia Saukaitytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 254, [1] p. – (Laisvalaikio parkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-817-66-6

O aš einu… : lyrika, satyra, vertimai / Albertas Skyrelis. – Vilnius : Gairės, 2008 (Vilnius : Spauda). – 205, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-759-25-6 (įr.)

Pasiekti namus : romanas / Sherryl Woods ; [iš anglų kalbos vertė Daiva Šulmanienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 413, [1] p. – (Šilkas). – Ciklo „Puikiosios magnolijos“ knyga. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-817-70-3

Pjūties metas : [romanas] / Kazys Almenas. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 508, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-215-7. – ISBN 978-9955-24-38-215-7 (klaidingas) (įr.)

Rudenio vynas : [eilėraščiai] / Gerda Jankevičiūtė ; [panaudoti Lidijos Skačkauskaitės-Kuklienės grafikos darbai]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2008. – 61, [2] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-544-70-8

Sevastopolio rožė : romanas / Katharine McMahon ; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 524, [4] p. : žml. – (Jausmų klasika). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-817-67-3 (įr.)

Svetimi : [romanas] / Edvinas Kalėda. – Panevėžys : Magilė, 2008 (Vilnius : Spauda). – 398, [2] p. – 2-oji ciklo knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-956-68-6

Šiaurės Lietuva, 2008 metai / almanacho redaktorius ir sudarytojas Stasys Tumėnas. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 113, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-863-13-7

Takoskyra : romanas / Nicholas Evans ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 446, [1] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-9955-38-213-3 (įr.)

Tarp būties ir buities : [pamąstymai, prisiminimai] / Stanislava Lovčikaitė. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2008. – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-863-14-4

Užverstas dienoraštis : romanas / Jette A. Kaarsbøl ; iš danų kalbos vertė Daiva Sajenkienė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 655, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-675-7 (įr.)

Vakaro šviesa : romanas / Edna O‘Brien ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Kaunas : Spindulys). – 423, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-672-6 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Guliveris : [pasaka / parašė ir nupiešė Juan Lopez Ramon ; vertė Alfredas Steiblys]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Ispanijoje). – [62] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-245-4 (įr.)

Kur Kalėdos? : [trumpi eilėraštukai Kalėdų Seneliui] / eilėraštukus parašė Birutė Lenktytė ; piešė Giedrė Seniūnienė. – Kaunas : Tabula rasa, 2006 [i.e. 2008] ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [13] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-520-81-8

Neik su vilku obuoliauti : pasakos ir pasakaitės / [sudarė Ana Doblado ; pasekė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė Marifė Gonsales, Chuanas Vernė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Ispanijoje). – 253 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-07-255-3 (įr.)

Netikri padavimai / Nijolė Kepenienė ; [piešiniai autorės]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2008 ([Kaunas] : Spindulys). – 95, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-544-75-3 (įr.)

Pelytės Kalėdos : [pasakėlė] / Birutė Lenktytė ; [dailininkė Giedrė Seniūnienė]. – Kaunas : Tabula rasa, 2008 ([Kaunas] : Spaudos praktika). – [13] p., įsk. virš. : iliustr. – (Baltosios pelytės lentyna). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-520-80-1

Piteris Penas : [pasaka / parašė ir nupiešė Juan Lopez Ramon ; vertė Alfredas Steiblys]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Ispanijoje). – [62] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-244-7 (įr.)

Ponia Majer, paukštelė : [pasaka] / Wolf Erlbruch ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius : Nieko rimto, [2008] (Kaunas : Arx Baltica). – [30] p. : iliustr. – (H.Ch. Anderseno medalis). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-683-53-7 (įr.)

Princesė pelytė : prancūzų pasakos / [iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas ; iliustravo Nijolė Kryževičiūtė-Jurgelionienė]. – Vilnius : Vaga, [2008] (Kaunas : Aušra). – 334, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1550] egz. – ISBN 978-5-415-02072-0 (įr.)

Raidynas – raštų margumynas / [tekstas: Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Kinijoje). – [24] p. : iliustr. – Nugar. antr.: Pyplių raidynas margumynas. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-252-2

Robinas Hudas : [pasaka / parašė ir nupiešė Juan Lopez Ramon ; vertė Alfredas Steiblys]. – Vilnius : Trys nykšukai, [2008] (Spausd. Ispanijoje). – [62] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-243-0 (įr.)

Saldžianoris Meškutis Smalsutis ir jo girios draugai : kas miškuos, kas laukuos? / [nupiešė] Maurice Pledger ; [parašė Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008]. – 72 p., 12 įd. lipdukų lap. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-242-3

Skaitynas – skaičių tankumynas / [tekstas: Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Kinijoje). – [24] p. : iliustr. – Nugar. antr.: Pyplių skaitynas tankumynas. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-251-5

Spalvynas – spalvų raibumynas / [tekstas: Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykšukai, [2008] (Spausd. Kinijoje). – [24] p. : iliustr. – Nugar. antr.: Pyplių spalvynas margumynas. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-250-8

Stebuklingas šulinys : pasakaičių šiupinys / [pasekė Liuda Petkevičiūtė ; nupiešė Marifė Gonsales]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Ispanijoje). – 381 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-07-254-6 (įr.)

Stovi tvartas atitvertas : [žaislinė knygelė / nupiešė Li Kratop ; pasekė Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Kinijoje). – [20] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 978-9955-07-260-7

Sugrįžkit, gervelės… : eilėraščiai vaikams / Petras Panavas ; piešiniai Rūtos Panavaitės. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-23-143-1 (įr.)

Šmurliuko istorijos : [pasakos] / Janosch ; [iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė] ; iliustracijos autoriaus. – Vilnius : Nieko rimto, [2009] ([Kaunas] : Arx Baltica). – 165, [6] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-683-45-2 (įr.)

Švelnuolis Kiškutis Pilkutis ir vaivorykštė : išmoksi skaičiuoti ir pažinti spalvas / [nupiešė] Maurice Pledger ; [parašė Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008]. – 72 p., 12 įd. lipdukų lap. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-241-6

Vardynas – pavidalų žinynas / [tekstas: Liuda Petkevičiūtė]. – Vilnius : Trys nykštukai, [2008] (Spausd. Kinijoje). – [24] p. : iliustr. – Nugar. antr.: Pyplių vardynas žinynas. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-07-249-2

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
14:27:16 Dec 19, 2011   
Apr 2009 Aug 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba